01Czy możemy powitać powrót Pana, jeśli zawsze mamy się na baczności przed fałszywymi Chrystusami?

Pan Jezus przepowiedział, że kiedy powróci, by się ukazać i wykonywać swoje dzieło w dniach ostatecznych, pojawią się także fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy, by zwodzić ludzi. Dni ostateczne zbliżają się ku końcowi, a Pan Jezus już dawno powrócił w ciele, by wyrazić prawdę i dokonać dzieła osądzania, poczynając od domu Bożego. Jednak niektórzy ludzie boją się, że zostaną zmyleni przez fałszywych Chrystusów, dlatego są sceptyczni i ostrożni, nie ważą się dociekać ani zgłębiać ukazania się i dzieła Boga w dniach ostatecznych, a nawet uważają, że wystrzeganie się fałszywych Chrystusów jest sprawą najwyższej wagi. Kiedy jednak to czynią, w jaki sposób mogą powitać powrót Pana?

Wersety biblijne do wykorzystania

„Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone” (Mt 7:7).

„Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat” (1J 4:1).

„Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie – przez słowo Boże” (Rz 10:17).

02Odróżnienie prawdziwego Chrystusa od fałszywych Chrystusów

Jeśli chcemy powitać powrót Pana Jezusa, ważne jest, by umieć odróżnić prawdziwego Chrystusa od fałszywych Chrystusów, ponieważ ma to bezpośredni wpływ na to, czy zostaniemy porwani przed tron Boży. Jeśli brak nam tego rozeznania, fałszywy Chrystus łatwo nas zwiedzie, a wtedy zaprzemy się i potępimy przyjście Chrystusa. W efekcie będziemy jak panny głupie, które Pan porzucił, i stracimy szansę na wyniesienie do królestwa niebieskiego. Jak więc odróżnić prawdziwego Chrystusa od fałszywych Chrystusów?

Wersety biblijne do wykorzystania

„Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem” (J 14:6).

„Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę” (J 16:12-13).

„A jeśli ktoś słucha moich słów, a nie uwierzy, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, żeby sądzić świat, ale żeby zbawić świat.Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma kogoś, kto go sądzi: słowo, które ja mówiłem, ono go osądzi w dniu ostatecznym” (J 12:47-48).

„I odpowiedział im Jezus: Uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem, mówiąc: Ja jestem Chrystusem. I wielu zwiodą” (Mt 24:4-5).

„Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, żeby zwieść, o ile można, nawet wybranych” (Mt 24:24).

03Usłysz głos Boga i powitaj powrót Pana

Chrystus jest Bogiem w ciele, ma boską istotę, może wyrazić prawdę i mówić głosem Boga w dowolnym miejscu i czasie. Zatem kluczowa w powitaniu Pana w momencie Jego powrotu jest umiejętność słuchania głosu Boga. Kiedy słyszymy, jak ktoś świadczy, że Pan powrócił, powinniśmy być jak panny mądre, przejąć inicjatywę, dociekać i zgłębiać, a gdy tylko rozpoznamy głos Boga, powinniśmy go przyjąć i podążyć za nim. W ten sposób możemy powitać Pana i razem z Nim uczestniczyć w uczcie.

Wersety biblijne do wykorzystania

„Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną” (Obj 3:20).

„O północy zaś rozległ się krzyk: Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” (Mt 25:6).

„Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną” (J 10:27).

„Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów” (Obj 2:7).

Odróżnienie prawdziwego Chrystusa od fałszywych Chrystusów i powitanie powrotu Pana

Oficjalna strona internetowa