01Jak możemy być świadkami pojawienia się Boga i powitać powrót Pana?

Jeśli chodzi o powitanie Pana, wielu ludzi z niecierpliwością oczekuje na to, by ujrzeć pojawienie się Pana Jezusa w Duchu przed ludzkością. Lecz czy jest to właściwa droga do powitania Pana? Wszyscy wiemy, że Hiob powiedział „Dotąd tylko moje ucho słyszało o tobie, lecz teraz moje oko cię ujrzało”, ponieważ usłyszał głos Jahwe w wichrze. Piotr także usłyszał głos Pana Jezusa, dzięki czemu rozpoznał w nim Chrystusa. Możemy więc zobaczyć, że bez względu na to, jak Bóg ukazuje się ludziom, mogą oni stwierdzić rzeczywiste pojawienie się Boga jedynie wtedy, kiedy słyszą Jego głos. Oczywistym jest, że usłyszenie głosu Boga jest jedyną drogą do bycia świadkiem Jego pojawienia się i powitania Pana, który powrócił.

Wersety biblijne do wykorzystania

„Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną” (Objawienie św. Jana 3:20).

„Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną” (Ewangelia według św. Jana 10:27).

„Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów” (Objawienie św. Jana 2:7).

02Czym jest głos Boga? Jak możemy być pewni, że słowa Boga Wszechmogącego są głosem Boga?

Głos Boga odnosi się do Jego wypowiedzi – odnosi się do prawdy. Niezależnie od tego, czy Bóg mówi w swojej postaci wcielonej czy duchowej, stoi w świątyni i zwraca się do całej ludzkości. To jest ton i znak rozpoznawczy słów Bożych i charakterystyczny sposób mówienia Pana stworzenia. Każdy, kto ma serce i ducha, poczuje, że w słowach Bożych jest prawda, władza i moc, gdy tylko je usłyszy. Takie osoby będą wiedzieć, że te słowa są głosem Boga! Pan Jezus już powrócił – jest Bogiem Wszechmogącym, Chrystusem dni ostatecznych. Wyraża prawdy i dokonuje dzieła osądzania, począwszy od domu Bożego. Jak więc można potwierdzić, że wypowiedzi Boga Wszechmogącego są głosem Boga?

Wersety biblijne do wykorzystania

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo” (Ewangelia według św. Jana 1:1).

„Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie” (Ewangelia według św. Jana 14:6).

„Duch jest tym, który ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja wam mówię, są duchem i są życiem” (Ewangelia według św. Jana 6:63).

„Słowo Boże bowiem jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca” (List do Hebrajczyków 4:12).

„Uświęć ich w twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą” (Ewangelia według św. Jana 17:17).

„I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (Ewangelia według św. Jana 8:32).

1)Słowa Boże są drogą, prawdą i życiem.

2)Słowa Boże są wyrazem Bożego usposobienia. Jest w nich władza i moc.

3)Bóg wyraża prawdę i sprowadza swoje dzieło osądzania i obmywania w dniach ostatecznych.

03Jakie są konsekwencje postępowania tylko według tego, co widzimy, kiedy witamy Pana?

Prawdy wyrażone przez Boga Wszechmogącego, Chrystusa dni ostatecznych, od jakiegoś czasu są powszechnie dostępne w Internecie, by ludzie z całego świata mogli do nich dążyć i zgłębiać je. Wielu prawdziwych wierzących, którzy pragną pojawienia się Boga, dostrzegło, że wszystkie słowa wypowiedziane przez Boga Wszechmogącego są prawdą, że jest w nich władza i moc. Rozpoznali w nich głos Boga i jeden po drugim zwrócili się ku Bogu Wszechmogącemu. Są jednak tacy, którzy z uporem twierdzą, że Pan przyjdzie na obłoku i nie chcą słuchać głosu Boga. Niektórzy nawet słyszeli głos Boga, ale nie uznają tego, że to On się pojawił, więc sprzeciwiają się powrotowi Pana i go potępiają. Jakie będą tego konsekwencje?

Wersety biblijne do wykorzystania

„Kto jest z Boga, słucha słów Bożych. Wy dlatego nie słuchacie, że nie jesteście z Boga” (Ewangelia według św. Jana 8:47).

„Uwierzyłeś, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (Ewangelia według św. Jana 20:29).

„Oto przychodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, także ci, którzy go przebili. I będą lamentować przed nim wszystkie plemiona ziemi. Tak, amen” (Objawienie św. Jana 1:7).

Czym jest głos Boga i jak usłyszeć głos Boga, aby powitać Pana?

Oficjalna strona internetowa