„Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia” (J 3:36).

„Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie” (J 14:6).

„Powiedział do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca (…). Jezus mu odpowiedział: (…) Kto mnie widzi, widzi i mego Ojca. (…) ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie” (J 14:8-10).

„Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10:30).

„Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę” (J 16:12-13).

I. Aby wierzyć w Boga, należy uznać, że Chrystus jest Bogiem ukazującym się w ciele i że jest samym Bogiem

Według zapisu biblijnego, Duch Święty niósł świadectwo o tym, że Pan Jezus jest ukochanym Synem Boga, a sam Pan Jezus nazywał Boga w niebie swoim „Ojcem”. Z tego powodu wielu ludzi wierzy, że Pan Jezus Chrystus jest Synem Bożym, a oprócz Niego istnieje Bóg Ojciec w niebie. A przecież Pan Jezus powiedział: „Kto mnie widzi, widzi i mego Ojca. (…) ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie” (J 14:9-10). „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10:30). Widać zatem, że istnieje tylko jeden Bóg. Jezus Chrystus był Bogiem Jahwe w ciele – był Bogiem samym.

Podobne filmy

Film ewangelia „Tajemnica pobożności” Klip filmowy (3) – Tajemnica wcielenia Boga

Film ewangelia „Tajemnica pobożności” Klip filmowy (3) – Tajemnica wcielenia Boga

Klipy filmowe
Film ewangelia „Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip filmowy (6) – Czy Pan Jezus jest Synem Bożym czy samym Bogiem?

Film ewangelia „Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip filmowy (6) – Czy Pan Jezus jest Synem Bożym czy samym Bogiem?

Klipy filmowe
Film ewangelia „Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip filmowy (2) – Jak rozumieć Boga wcielonego

Film ewangelia „Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip filmowy (2) – Jak rozumieć Boga wcielonego

Klipy filmowe
Film ewangelia „Niebezpieczna Jest Droga Do Królestwa Niebieskiego” Klip filmowy (3) – Odkrycie tajemnicy wcielenia

Film ewangelia „Niebezpieczna Jest Droga Do Królestwa Niebieskiego” Klip filmowy (3) – Odkrycie tajemnicy wcielenia

Klipy filmowe
Pieśń chrześcijańska 2018 „Istotą Chrystusa jest Bóg”

Pieśń chrześcijańska 2018 „Istotą Chrystusa jest Bóg”

Teledyski do hymnów
Najlepsza muzyka chrześcijańska „Jak poznać ukazanie się i dzieło Chrystusa w dniach ostatecznych”

Najlepsza muzyka chrześcijańska „Jak poznać ukazanie się i dzieło Chrystusa w dniach ostatecznych”

Teledyski do hymnów

Ewangelia – FAQ

Odpowiedź

II. Aby wierzyć w Boga, należy uznać, że „Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia”

Pan Jezus powiedział: „Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę” (J 16:12-13). W dniach ostatecznych Pan Jezus już dawno temu powrócił w ciele pod postacią Syna Człowieczego, by wykonać swoje dzieło i wypowiedzieć swoje słowa. Ten Syn Człowieczy jest Chrystusem dni ostatecznych, Duchem prawdy, i wyraża On wszystkie prawdy, które osądzają, obmywają i zbawiają człowieka. Prawdy te faktycznie są drogą życia wiecznego, którą Bóg obdarza ludzkość, dlatego też życie wieczne uzyskają jedynie ludzie wierzący w Chrystusa, który stał się ciałem w dniach ostatecznych, i przyjmujący drogę życia wiecznego.

Klasyczne słowa Boga

Słowo Ducha Świętego „Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia”

Słowo Ducha Świętego „Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia”

Czytania słów Boga

Pełny tekst

Podobne filmy

Muzyka chrześcijańska | „On jest prawdą, drogą i życiem” Bóg jest mym Zbawicielem na zawsze

Muzyka chrześcijańska | „On jest prawdą, drogą i życiem” Bóg jest mym Zbawicielem na zawsze

Teledyski do hymnów
Piosenka chrześcijańska | „Czy znasz źródło życia wiecznego?” Zdobywanie ścieżki życia wiecznego

Piosenka chrześcijańska | „Czy znasz źródło życia wiecznego?” Zdobywanie ścieżki życia wiecznego

Teledyski do hymnów

III. Czy wiara w Pana Jezusa bez wiary w Chrystusa dni ostatecznych jest prawdziwą wiarą w Syna i może prowadzić do życia wiecznego?

Biblia mówi: „Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia” (J 3:36). Wiara w Syna jest wiarą w Chrystusa w ciele. Wielu ludzi może zapytać: Pan Jezus jest Synem Człowieczym, jest Chrystusem, a więc wierząc w Pana Jezusa, powinniśmy uzyskać życie wieczne. Dlaczego zatem musimy jeszcze wierzyć w słowa i dzieło Chrystusa dni ostatecznych, zanim będziemy mogli uzyskać życie wieczne?

Wersety biblijne do wykorzystania

Pełny tekst

Klasyczne słowa Boga

Podobne filmy

Muzyka chrześcijańska 2019 „Chrystus dni ostatecznych rozpoczął Wiek Królestwa”

Muzyka chrześcijańska 2019 „Chrystus dni ostatecznych rozpoczął Wiek Królestwa”

Serie filmów muzycznych
Film ewangelia „Ciernie wspomnień” Klip filmowy (5) – Związek pomiędzy sądem w dniach ostatecznych a wejściem do królestwa niebieskiego

Film ewangelia „Ciernie wspomnień” Klip filmowy (5) – Związek pomiędzy sądem w dniach ostatecznych a wejściem do królestwa niebieskiego

Klipy filmowe

Ewangelia – FAQ

Pytanie 1: Słowa Boga Wszechmogącego mówią: „Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia”. Przypomniałam sobie, co powiedział kiedyś Pan Jezus: „Lecz kto by pił wodę, którą ja mu dam, nigdy nie będzie pragnął, ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu” (J 4:14). Wiemy już, że Pan Jezus jest źródłem wody życia i drogą życia wiecznego. Czy możliwe, że Bóg Wszechmogący i Pan Jezus są tym samym źródłem? Czy Ich dzieło i słowa pochodzą od Ducha Świętego? Czy Ich dzieło jest dokonywane przez tego samego Boga?

Odpowiedź

IV. Żydowscy faryzeusze wierzyli tylko w Boga Jahwe, a nie w Pana Jezusa. Sprzeciwiali się też Panu Jezusowi i potępiali Go, przez co zostali ukarani i przeklęci przez Boga. Jakim jest to dla nas ostrzeżeniem?

01

1. Czy wiara w nieokreślonego Boga w niebie, a nie we wcielonego Chrystusa, jest prawdziwą wiarą w Boga?

Jak właściwie powinno się wierzyć w Boga? Pan Jezus powiedział: „Bo jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, umrzecie w swoich grzechach” (J 8:24). Kiedy cofniemy się myślą do dawnych czasów, widzimy, że żydowscy faryzeusze wierzyli tylko w nieokreślonego Boga w niebie, a kiedy Bóg wcielony – Jezus Chrystus – pojawił się i wykonywał swoje dzieło, nie tylko w Niego nie uwierzyli, ale także sprzeciwiali się Mu i potępiali Go. Ostatecznie, przybili Pana Jezusa do krzyża, przez co zostali ukarani i przeklęci przez Boga. W dniach ostatecznych Bóg po raz kolejny stał się ciałem i ukazał się jako Syn Człowieczy, aby wykonywać swoje dzieło, a jeśli ludzie nie wierzą w tego wcielonego, praktycznego Boga – Chrystusa dni ostatecznych – wierząc jedynie w nieokreślonego Boga w niebie, to czy jest to prawdziwa wiara w Boga?

Klasyczne słowa Boga

Ewangelia na dziś | „Czy wiesz? Bóg dokonał wśród ludzi wielkiej rzeczy” Słowo Boże

Ewangelia na dziś | „Czy wiesz? Bóg dokonał wśród ludzi wielkiej rzeczy” Słowo Boże

Czytania słów Boga

Pełny tekst

Podobne filmy

Pieśń chrześcijańska 2018 „Jedynie działając w ciele Bóg może zjednać sobie ludzkość”

Pieśń chrześcijańska 2018 „Jedynie działając w ciele Bóg może zjednać sobie ludzkość”

Teledyski do hymnów
Chwalcie powrót Pana | Dramat muzyczny „Każdy naród wielbi Boga Wszechmogącego”

Chwalcie powrót Pana | Dramat muzyczny „Każdy naród wielbi Boga Wszechmogącego”

Chór
02

Jeśli ktoś w swojej wierze trzyma się wyłącznie litery i reguł Biblii, a nie szuka sposobu, by stać się zgodnym z Chrystusem, to czy może uzyskać życie wieczne?

Wielu wierzących w Boga sądzi, że Biblia reprezentuje Boga, że wiara w Boga jest wiarą w Biblię i że trzymając się Biblii, mogą uzyskać życie wieczne. A przecież Pan Jezus powiedział: „Badajcie Pisma; sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie. A jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie” (J 5:39-40). Jakie jest prawdziwe znaczenie tych słów wypowiedzianych przez Pana Jezusa? Jeśli ktoś trzyma się Biblii, lecz nie szuka sposobu, by stać się zgodnym z Chrystusem, to czy może uzyskać życie wieczne?

Klasyczne słowa Boga

Pełny tekst

Podobne filmy

Film ewangelia „Zerwij kajdany i biegnij” Klip filmowy (3) – Wyjdź poza Biblię, weź udział wraz z Panem w uczcie królestwa niebieskiego

Film ewangelia „Zerwij kajdany i biegnij” Klip filmowy (3) – Wyjdź poza Biblię, weź udział wraz z Panem w uczcie królestwa niebieskiego

Klipy filmowe
Film biblijny „Ujawnić tajemnicę Biblii” Klip filmowy (6) – Czy możemy zyskać życie, wierząc w Biblię?

Film biblijny „Ujawnić tajemnicę Biblii” Klip filmowy (6) – Czy możemy zyskać życie, wierząc w Biblię?

Klipy filmowe
Film ewangelia „Kto jest moim Panem” Klip filmowy (5) – Jedynie ci, którzy podążają za Bogiem, mogą uzyskać drogę życia wiecznego

Film ewangelia „Kto jest moim Panem” Klip filmowy (5) – Jedynie ci, którzy podążają za Bogiem, mogą uzyskać drogę życia wiecznego

Klipy filmowe

Ewangelia – FAQ

Pytanie 1: Biblia jest świadectwem Bożego dzieła i przyniosła ludzkości wiele korzyści. Dzięki czytaniu Biblii zaczęliśmy traktować Boga jako Stwórcę wszystkich rzeczy, dowiedzieliśmy się o Jego wszechmocy, Jego czynach i ich wspaniałości. Ponieważ Biblia jest zapisem Bożego słowa i świadectwem człowieka, dlaczego nie możemy osiągnąć życia wiecznego poprzez czytanie Biblii? Dlaczego więc, skoro w Biblii znajdują się słowa Boże, nie można w niej znaleźć drogi życia wiecznego?

Odpowiedź
03

Jakie konsekwencje będzie miało to, że ktoś w swojej wierze uznaje jedynie imię Jahwe i imię Pana Jezusa i nie przyjmuje nowego imienia Pana, który powrócił?

Przez kilka tysiącleci ludzie, którzy wierzyli w Boga, sądzili, że imię Boga jest niezmienne, i uważali, że przywiązanie do Bożego imienia jest tożsame z wiarą w Boga. Dlaczego zatem wyznawcy judaizmu, którzy uznają tylko imię Jahwe, a nie przyjmują imienia Pana Jezusa, zostali wyplenieni? Biblia zawiera proroctwo, że w dniach ostatecznych Bóg będzie miał nowe imię: „Napiszę też na nim imię mego Boga i nazwę miasta mego Boga, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od mego Boga, i moje nowe imię” (Obj 3:12). Jeśli uznajemy jedynie imię Pana Jezusa, ale nie przyjmujemy nowego imienia Pana, który powrócił, to jakie konsekwencje będzie miała taka wiara w Boga?

Wersety biblijne do wykorzystania

„Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący” (Obj 1:8).

„Każde zaś z tych czterech stworzeń miało po sześć skrzydeł dokoła, a wewnątrz były pełne oczu. I bez odpoczynku, dniem i nocą mówią: Święty, święty, święty, Pan Bóg Wszechmogący, ten, który był i który jest, i który ma przyjść” (Obj 4:8).

Podobne filmy

Film ewangelia „Trzymaj się z dala ode mnie” Klip filmowy (2)  – Przyjęcie ewangelii drugiego przyjścia Pana Jezusa i pochwycenie przed oblicze Boga

Film ewangelia „Trzymaj się z dala ode mnie” Klip filmowy (2) – Przyjęcie ewangelii drugiego przyjścia Pana Jezusa i pochwycenie przed oblicze Boga

Klipy filmowe
Film ewangelia „Imię Boga się zmieniło?!” Klip filmowy (2) – Czy imię Boga naprawdę jest niezmienne?

Film ewangelia „Imię Boga się zmieniło?!” Klip filmowy (2) – Czy imię Boga naprawdę jest niezmienne?

Klipy filmowe
Film ewangelia „Imię Boga się zmieniło?!” Klip filmowy (3) – Znaczenie Bożego imienia

Film ewangelia „Imię Boga się zmieniło?!” Klip filmowy (3) – Znaczenie Bożego imienia

Klipy filmowe
Film ewangelia „Imię Boga się zmieniło?!” Klip filmowy (5) – Tylko przyjmując nowe imię Boże, dotrzymasz kroku Barankowi

Film ewangelia „Imię Boga się zmieniło?!” Klip filmowy (5) – Tylko przyjmując nowe imię Boże, dotrzymasz kroku Barankowi

Klipy filmowe
Muzyka chrześcijańska 2019 „Znaczenie imienia Boga”

Muzyka chrześcijańska 2019 „Znaczenie imienia Boga”

Teledyski do hymnów

Więcej wspaniałej treści

Seria filmów z muzyką chóralną

Najlepszy film dokumentalny 2019 | „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” Muzyka chrześcijańska (Bóg jest wielki)

Najlepszy film dokumentalny 2019 | „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” Muzyka chrześcijańska (Bóg jest wielki)

Seria filmów z muzyką chóralną

Chwalcie tryumfalny powrót Boga „18. przedstawienie Chińskiego Chóru Ewangelickiego”

Chwalcie tryumfalny powrót Boga „18. przedstawienie Chińskiego Chóru Ewangelickiego”

Teledyski do hymnów

Najpiękniejsza piosenka chrześcijańska 2018 „Bóg wcielony jest najgodniejszy miłości”

Najpiękniejsza piosenka chrześcijańska 2018 „Bóg wcielony jest najgodniejszy miłości”

Seria filmów z muzyką chóralną

Chwalcie powrót Pana | Dramat muzyczny „Każdy naród wielbi Boga Wszechmogącego”

Chwalcie powrót Pana | Dramat muzyczny „Każdy naród wielbi Boga Wszechmogącego”

Serie filmów ewangelizacyjnych

Film chrześcijański | „Wiara w Boga” Ukazanie tajemnicy wiary w Boga (Dubbing PL)

Film chrześcijański | „Wiara w Boga” Ukazanie tajemnicy wiary w Boga (Dubbing PL)

Biblia mówi, że kiedy Pan Jezus został ochrzczony, niebo się otworzyło i Duch Święty zstąpił na Pana Jezusa jako gołębica, i rozległ się głos: „To jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie” (Mt 3:17). I my wszyscy wierzący uznajemy, że Pan Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym. Tymczasem wy daliście świadectwo tego, że Chrystus wcielony jest ukazaniem się Boga, że jest samym Bogiem, że Pan Jezus jest samym Bogiem i że Bóg Wszechmogący jest samym Bogiem. Jest to dla nas bardzo tajemnicze i odbiega od naszego wcześniejszego rozumowania. Czy zatem Chrystus wcielony jest samym Bogiem, czy Synem Bożym? Obie możliwości wydają się nam sensowne i obie są zgodne z Biblią. Więc które rozumienie jest poprawne?

Bóg stał się ciałem nazywa się Chrystusem, zatem Chrystus, który może dać ludziom prawdę, nazywa się Bogiem. Nie ma w tym nic przesadnego, bo On posiada istotę Boga, i posiada Boże usposobienie i mądrość w swoim dziele, które są nieosiągalne dla człowieka. Ci, którzy nazywają się Chrystusem, ale nie mogą wykonać dzieła Bożego, są oszustami. Chrystus jest nie tylko objawieniem się Boga na ziemi, lecz także szczególnym ciałem przyjętym przez Boga, gdy wykonuje on i doprowadza do końca swoje dzieło pośród ludzi. To ciało nie jest takim, które może być zastąpione przez każdego człowieka, ale takim, które może odpowiednio ponieść Boże dzieło na ziemi, i wyrazić usposobienie Boga, dobrze reprezentować Boga i dać człowiekowi życie.

Wcielony Syn Człowieczy wyrażał boską naturę Boga poprzez swoje człowieczeństwo i przekazywał ludzkości Bożą wolę. A dając wyraz woli i usposobieniu Boga, jednocześnie w sferze duchowej objawiał ludziom Boga, którego nie można zobaczyć ani dotknąć. Ten, kogo ludzie widzieli, to sam Bóg, namacalny, z krwi i kości. Zatem wcielony Syn Człowieczy skonkretyzował i uczłowieczył rzeczy takie jak tożsamość Boga, Jego status, obraz, usposobienie oraz to, co On ma i czym jest. Choć wygląd zewnętrzny Syna Człowieczego miał pewne ograniczenia w odniesieniu do obrazu Boga, Jego istota oraz to, co On ma i czym jest, mogły w pełni reprezentować tożsamość i status Boga – istniało zaledwie kilka różnic w sposobie wyrazu.

Droga życia nie jest czymś, co może stać się udziałem każdego ani nie jest łatwo dostępna dla wszystkich. Życie może bowiem pochodzić tylko od Boga, co oznacza, że tylko On Sam posiada istotę życia, nie ma drogi życia bez Samego Boga, a więc tylko Bóg jest źródłem życia i niewyczerpywalnym źródłem żywej wody życia. Od kiedy Bóg stworzył świat, wykonał On wiele pracy dotyczącej witalności życia; wykonał wiele pracy, która ożywia człowieka i zapłacił wielką cenę, aby człowiek mógł zyskać życie, ponieważ Sam Bóg jest życiem wiecznym i Sam Bóg jest drogą, przez którą człowiek zostaje wzbudzony z martwych. Bóg nigdy nie jest nieobecny w sercu człowieka i żyje pośród ludzi przez cały czas. Jest siłą napędową życia człowieka, fundamentem jego egzystencji i bogatym depozytem istnienia człowieka od urodzenia. Powoduje odrodzenie się człowieka i pozwala mu wytrwale żyć w każdej roli. Dzięki Jego mocy i niegasnącej sile życiowej człowiek żył przez wiele pokoleń, i przez cały ten czas moc życia Bożego była podstawą egzystencji człowieka, za którą Bóg zapłacił cenę, jakiej żaden zwykły człowiek nigdy nie zapłacił. Siła życiowa Boga potrafi pokonać każdą moc, a ponadto przewyższa każdą moc. Jego życie jest wieczne, Jego moc nadzwyczajna, a Jego siły życiowej nie może łatwo pokonać żadne stworzenie ani wroga siła. Siła życiowa Boga istnieje i jaśnieje blaskiem, bez względu na czas i miejsce. Życie Boże pozostaje niezmienne wśród wszystkich gwałtownych zmian w niebie i na ziemi. Wszystko przemija, ale życie Boże wciąż trwa, bo Bóg jest źródłem istnienia wszystkich rzeczy i korzeniem ich istnienia. Życie człowieka pochodzi od Boga, niebo istnieje z powodu Boga, a istnienie ziemi ma swoje źródło w mocy życia Bożego. Nic, co posiada siłę życiową, nie może wykroczyć poza suwerenność Boga, a żadna żyjąca istota nie może wyrwać się z ram Bożego władania. W ten sposób, bez względu na osobę, każdy musi oddać się pod panowanie Boga, każdy musi żyć zgodnie z Bożym prawem i nikt nie może wymknąć się Jego władzy.

Ci, którzy chcą zyskać życie bez polegania na prawdzie głoszonej przez Chrystusa, są najbardziej niedorzecznymi ludźmi na ziemi, a ci, którzy nie akceptują drogi życia przyniesionej przez Chrystusa, gubią się w mrzonkach. Dlatego mówię, że ludzie, którzy nie akceptują Chrystusa dni ostatecznych, będą na zawsze wzgardzeni przez Boga. Chrystus jest bramą człowieka do królestwa w dniach ostatecznych, której nikt nie może pominąć. Nikt nie może być doskonalony przez Boga inaczej niż poprzez Chrystusa. Wierzysz w Boga, a więc musisz zaakceptować Jego słowa i być posłuszny Jego drodze. Nie wolno ci myśleć tylko o uzyskaniu błogosławieństw bez otrzymania prawdy, ani przyjęcia zapewnienia życia. Chrystus przychodzi w dniach ostatecznych, aby wszyscy, którzy naprawdę w Niego wierzą, mogli otrzymać życie. Jego dzieło ma na celu zakończenie starego wieku i wejście w nową erę, i jest drogą, która muszą obrać wszyscy, którzy chcą do niej wkroczyć. Jeśli nie jesteś w stanie Go uznać, a zamiast tego potępiasz Go, bluźnisz przeciwko Niemu lub nawet Go prześladujesz, to jesteś skazany na wieczny ogień i nigdy nie wejdziesz do królestwa Bożego. Chrystus jest bowiem Sam w sobie wyrazem Ducha Świętego, wyrazem Boga, Tego, któremu Bóg powierzył do wykonania swoje dzieło na ziemi. Dlatego mówię, że jeśli nie potrafisz zaakceptować wszystkiego, co robi Chrystus w dniach ostatecznych, to bluźnisz przeciwko Duchowi Świętemu. Kara, która powinna zostać wymierzona tym, którzy bluźnią przeciwko Duchowi Świętemu jest oczywista dla wszystkich. Mówię również, że jeśli przeciwstawiasz się Chrystusowi dni ostatecznych i zaprzeczasz Mu, to nie ma nikogo, kto mógłby ponieść konsekwencje w twoim imieniu. Co więcej, od tego dnia nie będziesz miał kolejnej szansy na uzyskanie aprobaty Boga; nawet jeśli spróbujesz odkupić siebie, nigdy więcej nie zobaczysz oblicza Boga. Bo to, czemu się sprzeciwiasz, nie jest człowiekiem; to, czemu zaprzeczasz, nie jest jakąś czczą istotą, ale Chrystusem. Czy zdajesz sobie sprawę z konsekwencji? Nie popełniłeś małego błędu, ale haniebne przestępstwo. Dlatego radzę wszystkim, aby nie obnażali kłów na prawdę, ani nie krytykowali bez zastanowienia, bo tylko prawda może przynieść ci życie, i nic poza prawdą nie może pozwolić ci odrodzić się i patrzeć na oblicze Boga. Przypis: a. Kawałek uschniętego drzewa: chiński idiom, oznaczający kogoś, komu nie można już pomóc.

Chrystus dni ostatecznych przynosi życie i przynosi trwałą i wieczną drogę prawdy. Prawda ta jest drogą, przez którą człowiek zyska życie i jedyną drogą, przez którą człowiek pozna Boga i zyska aprobatę Boga. Jeśli nie szukasz drogi życia zapewnianej przez Chrystusa dni ostatecznych, to nigdy nie uzyskasz aprobaty Jezusa i nigdy nie będziesz uznany za godnego przejścia przez bramę królestwa niebios, bo jesteś zarówno marionetką, jak i więźniem historii. Ci, którzy są kontrolowani przez przepisy, przez litery i otoczeni przez historię, nigdy nie będą w stanie dostąpić życia i nigdy nie będą w stanie uzyskać wieczystej drogi życia. Dzieje się tak dlatego, że jedyne, co mają, to mętna woda, do której lgną od tysięcy lat, zamiast wody życiodajnej, która wypływa z tronu. Ci, którzy nie otrzymują wody życia, na zawsze pozostaną trupami, zabawkami szatana i synami piekła. Jak więc mogą ujrzeć Boga? Jeżeli będziesz starać się trzymać przeszłości i jedynie utrzymywać rzeczy takimi, jakimi są, stojąc w miejscu, i nie spróbujesz zmienić status quo i nie odrzucisz historii, to czy nie będziesz zawsze przeciw Bogu? Kroki Bożego dzieła są rozległe i potężne, jak gwałtowne fale i przetaczające się grzmoty – jednak siedzisz i biernie oczekujesz zniszczenia, trzymając się swojego szaleństwa i nie robiąc nic. Jak zatem możesz być uważany za kogoś, kto podąża śladami Baranka? Jak możesz uzasadnić Boga, którego się trzymasz, jako Boga, który jest zawsze nowy i nigdy nie jest stary? A jak słowa twoich pożółkłych książek przeniosą cię w nową erę? Jak mogą doprowadzić cię do szukania kroków Bożego dzieła? I jak mogą cię zabrać do nieba? To, co trzymasz w rękach, to litery, które mogą zapewnić zaledwie chwilową pociechę, a nie prawdy, które są w stanie dać życie. Wersety, które czytasz, są tym, co może tylko wzbogacić twój język, a nie słowami mądrości, które mogą ci pomóc poznać ludzkie życie, ani tym bardziej ścieżkami, które mogą cię doprowadzić do doskonałości. Czy ta rozbieżność nie skłania cię do refleksji? Czy nie pozwala ci to zrozumieć ukrytych tajemnic? Czy jesteś w stanie na własną rękę dostać się do nieba, aby spotkać Boga? Czy bez przyjścia Boga możesz zabrać sam siebie do nieba, aby cieszyć się szczęściem rodzinnym z Bogiem? Czy nadal marzysz? Sugeruję więc, abyś przestał marzyć i przyjrzał się, kto teraz pracuje, kto teraz wykonuje dzieło ratowania człowieka w dniach ostatecznych. W przeciwnym razie, nigdy nie zyskasz prawdy i nigdy nie dostąpisz życia.

Pan Jezus powiedział: „Lecz kto by pił wodę, którą ja mu dam, nigdy nie będzie pragnął, ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu” (J 4:14). Większość ludzi myśli, że Pan Jezus obdarzył nas już drogą życia wiecznego, ale ja przeczytałem te słowa Boga Wszechmogącego: „Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia”. O co tu chodzi? Dlaczego powiedziano, że tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę życia wiecznego?

„A jeśli ktoś słucha moich słów, a nie uwierzy, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, żeby sądzić świat, ale żeby zbawić świat. Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma kogoś, kto go sądzi: słowo, które ja mówiłem, ono go osądzi w dniu ostatecznym” (J 12:47-48).

„Bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał Synowi” (J 5:22).

Chociaż Jezus wykonał wiele pracy wśród ludzi, jedynie wypełnił dzieło odkupienia całej ludzkości i stał się ofiarą za grzech człowieka, ale nie wyzwolił go od całego zepsucia. Pełne uwolnienie człowieka od wpływu szatana wymagało nie tylko przyjęcia przez Jezusa grzechów człowieka jako ofiary za grzechy, ale także wymagało od Boga, aby dokonał większego dzieła, by całkowicie uwolnić człowieka od jego usposobienia, które zepsuł szatan. I tak, kiedy grzechy człowieka zostały mu przebaczone, Bóg powrócił w ciele, aby wprowadzić człowieka w nowy wiek, i rozpoczął dzieło karcenia i osądzania, które wynosi człowieka do wyższej sfery. Wszyscy ci, którzy podporządkują się Jego panowaniu, posiądą wyższą prawdę oraz otrzymają większe błogosławieństwa. Będą prawdziwie żyć w świetle oraz zyskają prawdę, drogę i życie.

Grzechy człowieka zostały wybaczone poprzez Boga wcielonego, ale nie oznacza to, że człowiek nie ma w sobie grzechu. Grzechy człowieka mogły być wybaczone po złożeniu ofiary za grzechy, ale człowiek nie był w stanie dojść do tego, jak może przestać grzeszyć i jak jego grzeszna natura może zostać całkowicie odrzucona i przekształcona. Grzechy człowieka zostały wybaczone dzięki dziełu ukrzyżowania Boga, ale człowiek nadal żył zgodnie ze swoim dawnym, zepsutym szatańskim usposobieniem. I dlatego człowiek musi być całkowicie wybawiony od zepsutego szatańskiego usposobienia, aby grzeszna natura człowieka została całkowicie odrzucona i nigdy nie rozwinęła się ponownie, dzięki czemu będzie możliwa odmiana usposobienia człowieka. Wymaga to od człowieka zrozumienia ścieżki rozwoju w życiu, drogi życia, drogi do zmiany usposobienia. Trzeba również, by człowiek działał zgodnie z nakazami tej ścieżki, tak aby jego usposobienie stopniowo zmieniało się i aby żył w lśnieniu światła, i mógł wykonywać wszystko zgodnie z wolą Boga, odrzucić zepsute szatańskie usposobienie i uwolnić się od szatańskich wpływów ciemności, tym samym w pełni wyłaniając się z grzechu. Tylko wówczas człowiek uzyska pełne zbawienie.

Ci, którzy są w stanie trwać niewzruszenie podczas Bożego dzieła sądu i karcenia w dniach ostatecznych, czyli podczas ostatecznego dzieła obmywania, będą tymi, którzy wejdą do ostatecznego odpoczynku z Bogiem; dlatego wszyscy ci, którzy wejdą do odpoczynku, wyrwą się spod wpływu szatana i zostaną pozyskani przez Boga dopiero po tym, jak zostaną poddani Jego ostatecznemu dziełu obmycia. Ci, którzy zostaną ostatecznie pozyskani przez Boga, wejdą do ostatecznego odpoczynku. Istotą Bożego dzieła karcenia i sądu jest oczyszczenie ludzkości na dzień ostatecznego odpoczynku. W przeciwnym razie cała ludzkość nie będzie w stanie podążać za swoim rodzajem ani wejść w odpoczynek. Dzieło to jest dla ludzkości jedyną drogą wejścia w odpoczynek. Tylko dzieło Bożego oczyszczenia oczyści ludzkość z jej nieprawości i tylko Jego dzieło karcenia i sądu wystawi na światło dzienne te nie posłuszeństwa pośród ludzkości, tym samym oddzielając tych, którzy mogą być zbawieni od tych, których zbawić nie można, oraz tych, którzy pozostaną od tych, których już nie będzie. Kiedy Jego dzieło dobiegnie końca, ludzie, którzy zostaną, dostąpią oczyszczenia i będą cieszyć się jeszcze cudowniejszym drugim życiem ludzkim na ziemi, ponieważ wejdą w wyższą sferę człowieczeństwa; innymi słowy, wejdą w dzień odpoczynku ludzkości i będą żyć razem z Bogiem.

Przyjście wcielonego Boga dni ostatecznych przyniosło koniec Wieku Łaski. Przyszedł On przede wszystkim po to, by wypowiedzieć swe słowa, użyć słów, by udoskonalić człowieka, by oświecić i uświadomić człowieka, by usunąć miejsce zajmowane w ludzkim sercu przez niejasnego Boga. To nie jest etap dzieła, który wykonał Jezus, gdy przyszedł. Gdy Jezus przybył, dokonał wielu cudów, uzdrawiał chorych oraz wyganiał demony i dokonał odkupieńczego dzieła ukrzyżowania. W rezultacie, zgodnie ze swymi koncepcjami, człowiek uważa, że taki właśnie powinien być Bóg, ponieważ kiedy Jezus przyszedł, nie wykonał dzieła usuwania obrazu niejasnego Boga z serca człowieka. Kiedy przyszedł, został ukrzyżowany, uzdrawiał chorych, wyganiał demony, a także rozprzestrzeniał ewangelię królestwa niebieskiego. Z jednej strony wcielenie Boga w dniach ostatecznych usuwa miejsce zajmowane przez niejasnego Boga w ludzkich koncepcjach, aby więcej nie było obrazu niejasnego Boga w ludzkim sercu. Poprzez swe rzeczywiste słowa i rzeczywiste dzieło, swą działalność na całej ziemi, a także niezwykle realne i zwykłe dzieło, którego dokonuje wśród ludzi, Bóg sprawia, że człowiek poznaje rzeczywistość Boga i usuwa miejsce niejasnego Boga z ludzkiego serca. Z drugiej strony Bóg używa słów wypowiedzianych przez swoje ciało, aby uczynić człowieka pełnym i osiągnąć wszystko. To jest dzieło, którego Bóg dokona w dniach ostatecznych.

Bóg nie ogląda się bowiem na historię! Jeśli więc ograniczasz się do rozumienia Biblii, nie rozumiejąc nic z tego, co Bóg zamierza uczynić dzisiaj, i jeśli wprawdzie wierzysz w Boga, ale nie poszukujesz dzieła Ducha Świętego, to nie rozumiesz, co to znaczy szukać Boga. Jeśli czytasz Biblię, żeby studiować historię Izraela i żeby badać dzieje Bożego stworzenia nieba i ziemi, to nie wierzysz w Boga. Dziś jednak, ponieważ wierzysz w Boga i poszukujesz życia, albowiem zgłębiasz wiedzę o Bogu, nie zgłębiasz zaś martwych liter, doktryn ani historii – musisz dążyć do poznania Bożej woli tu i teraz, musisz też szukać kierunku wytyczonego przez dzieło Ducha Świętego. Gdybyś był archeologiem, mógłbyś czytać Biblię – ale nim nie jesteś, jesteś jednym z tych, którzy wierzą w Boga i najlepiej postąpisz, starając się dowiedzieć, czego Bóg pragnie dzisiaj.

Zbyt wielką wagę przywiązują do Pisma Świętego. Można powiedzieć, że słowa i wyrażenia są dla nich aż tak ważne, że wykorzystują wersety z Biblii do zmierzenia każdego Mojego słowa i potępienia Mnie. Nie dążą do osiągnięcia zgodności ze Mną albo z prawdą, lecz raczej do zgodności ze słowami Biblii, są bowiem przekonani, że jeśli coś nie jest zgodne z Biblią to, bez wyjątku, nie jest Moim dziełem. Czy ludzie ci nie są sumiennymi potomkami faryzeuszy? Żydowscy faryzeusze wykorzystali prawo Mojżeszowe do potępiania Jezusa. Nie szukali zgodności z ówczesnym Jezusem, lecz skrupulatnie i co do joty przestrzegali prawa, do tego stopnia, że w końcu przybili niewinnego Jezusa do krzyża, oskarżywszy Go o nieprzestrzeganie prawa Starego Testamentu i o to, że nie był Mesjaszem. Kim tak naprawdę byli? Czyż nie jest tak, że nie dążyli do zgodności z prawdą? Mieli obsesję na punkcie każdego słowa Pisma Świętego, nie zważając na Moją wolę oraz na etapy i metody realizacji Mojego dzieła. Nie byli ludźmi poszukującymi prawdy, lecz ludźmi sztywno trzymającymi się słów Pisma Świętego. Nie byli ludźmi wierzącymi w Boga, lecz ludźmi wierzącymi w Biblię. Mówiąc krótko, byli strażnikami Biblii. Aby zabezpieczyć interes Biblii, aby zachować godność Biblii i chronić jej reputację, posunęli się tak daleko, że w końcu przybili miłosiernego Jezusa do krzyża. Zrobili to tylko po to, by bronić Biblii i zachować w sercach ludzi status każdego słowa z Biblii. Woleli więc odrzucić swoją przyszłość i ofiarę za grzech, aby skazać Jezusa - który nie podporządkował się doktrynie Pisma Świętego - na śmierć. Czyż nie byli sługusami każdego jednego słowa Pisma Świętego?

Ci, którzy są ze Mną zgodni, będą na zawsze służyć Mi w Moim domu, a ci, którzy pozostają ze Mną w nieprzyjaźni, będą na zawsze cierpieć kary ode Mnie. Ci, dla których ważne są tylko słowa Biblii, a nieważna jest prawda lub podążanie Moim śladem, są przeciwko Mnie, ponieważ ograniczają Mnie wedle Biblii i do Biblii, i bluźnią przeciwko Mnie. Jak tacy ludzie mogliby stanąć przede Mną? Nie zważają na Moje czyny, na Moją wolę ani na prawdę, obsesyjnie trzymając się jedynie słów – słów, które zabijają. Jak tacy ludzie mogliby być ze Mną zgodni?

Dzieło, którego Jezus dokonał, reprezentowało imię Jezusa i Wiek Łaski; jeśli chodzi o dzieło dokonane przez Jahwe, reprezentowało ono Jahwe i Wiek Prawa. Ich dzieło było dziełem jednego Ducha w dwóch różnych wiekach. (…) Mimo, że byli Oni nazywani dwoma różnymi imionami, był to ten sam Duch, który zrealizował oba etapy pracy, a była ona ciągła. Ponieważ imię było inne, treść dzieł była inna i wiek był inny. Kiedy przyszedł Jahwe, był to wiek Jahwe, a kiedy przyszedł Jezus, był to wiek Jezusa. I tak, przy każdym przyjściu Bóg jest nazywany jednym imieniem, reprezentuje jeden wiek i otwiera nową ścieżkę, a na każdej nowej ścieżce przyjmuje nowe imię, które pokazuje, że Bóg jest zawsze nowy i nigdy nie jest stary oraz że Jego dzieło nigdy nie przestaje dążyć do przodu. Historia zawsze idzie naprzód, tak samo jak Boże dzieło. Aby Jego plan zarządzania obejmujący sześć tysięcy lat dotarł do końca, musi iść naprzód. Każdego dnia musi On dokonywać nowego dzieła, każdego roku musi dokonywać nowego dzieła; musi wyznaczać nowe ścieżki, dawać początek nowym wiekom, rozpoczynać nowe i większe dzieło, a wraz z tym przynosić nowe imiona i nowe dzieło.

Dlatego, kiedy nadejdzie ostatni wiek – wiek dni ostatecznych – Moje imię znów się zmieni. Nie będę zwany ani Jahwe, ani Jezusem, ani tym bardziej Mesjaszem, ale potężnym Bogiem Wszechmogącym we Własnej Osobie i to pod tym imieniem doprowadzę cały wiek do końca. Niegdyś znano Mnie jako Jahwe. Zwano Mnie też Mesjaszem, a ludzie niegdyś nazywali Mnie Jezusem Zbawicielem, bo Mnie kochali i szanowali. Dziś jednak nie jestem już Jahwe ani Jezusem, jakiego ludzie znają z przeszłości – jestem Bogiem, który powrócił w dniach ostatecznych, Bogiem, który zakończy wiek. Jestem Samym Bogiem, który powstanie na końcu ziemi, nasycony Moim całym usposobieniem, pełen autorytetu, honoru i chwały.

Ponieważ człowiek wierzy w Boga, musi uważnie i krok po kroku podążać śladami Boga; powinien „iść za Barankiem, gdziekolwiek idzie”. Tylko tacy ludzie szukają prawdziwej drogi, tylko oni znają dzieło Ducha Świętego. Ludzie, którzy niewolniczo podążają za literami i doktrynami, są tymi, którzy zostali wyeliminowani przez działanie Ducha Świętego. W każdym okresie Bóg rozpoczyna nowe dzieło i w każdym okresie następuje nowy początek między ludźmi. Jeśli człowiek tylko przestrzega prawd, że „Jahwe jest Bogiem” i „Jezus jest Chrystusem”, które są prawdami odnoszącymi się tylko do jednego wieku, to człowiek nigdy nie nadąży za działaniem Ducha Świętego i na zawsze nie będzie mógł być objęty dziełem Ducha Świętego. Niezależnie od tego, jak Bóg działa, człowiek podąża za Nim bez najmniejszej wątpliwości i ściśle. Jak zatem człowiek mógłby być wyeliminowany przez Ducha Świętego? Niezależnie od tego, co Bóg czyni, tak długo, jak człowiek jest pewien, że jest to dzieło Ducha Świętego, i współpracuje w dziele Ducha Świętego bez żadnych wątpliwości i stara się spełniać wymagania Boga, to jak mógłby zostać ukarany?