01Aby wierzyć w Boga, należy uznać, że Chrystus jest Bogiem ukazującym się w ciele i że jest samym Bogiem

W Biblii napisano, że Duch Święty niósł świadectwo o tym, że Pan Jezus jest ukochanym Synem Boga; sam Pan Jezus nazywał Boga w niebie swoim „Ojcem”. Z tego powodu wielu ludzi wierzy, że Pan Jezus Chrystus jest Synem Bożym, a oprócz Niego istnieje Bóg Ojciec w niebie. A przecież Pan Jezus powiedział: „Kto mnie widzi, widzi i mego Ojca. (…) ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie” (J 14:9-10). „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10:30). Widać zatem, że istnieje tylko jeden Bóg. Jezus Chrystus był Bogiem Jahwe w ciele – był Bogiem samym.

Wersety biblijne do wykorzystania

„Powiedział do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jezus mu odpowiedział: Tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widzi, widzi i mego Ojca. Jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca? Nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów, które ja do was mówię, nie mówię od samego siebie, lecz Ojciec, który mieszka we mnie, on dokonuje dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Przynajmniej z powodu samych dzieł wierzcie mi” (J 14:8-11).

„Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10:30).

02Aby wierzyć w Boga, należy uznać, że „Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia”

Pan Jezus powiedział: „Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę” (J 16:12-13). W dniach ostatecznych Pan Jezus już dawno temu powrócił w ciele pod postacią Syna Człowieczego, by wykonać swoje dzieło i wypowiedzieć swoje słowa. Ten Syn Człowieczy jest Chrystusem dni ostatecznych, Duchem prawdy, i wyraża On wszystkie prawdy, które osądzają, obmywają i zbawiają człowieka. Prawdy te faktycznie są drogą życia wiecznego, którą Bóg obdarza ludzkość, dlatego też życie wieczne uzyskają jedynie ludzie wierzący w Chrystusa, który stał się ciałem w dniach ostatecznych, i przyjmujący drogę życia wiecznego.

Wersety biblijne do wykorzystania

„Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę” (J 16:12-13).

„Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów: Temu, kto zwycięży, dam jeść z drzewa życia, które jest pośrodku raju Boga” (Obj 2:7).

„I powiedział do mnie: Stało się. Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec. Ja spragnionemu dam darmo ze źródła wody życia” (Obj 21:6).

03Czy wiara w Pana Jezusa bez wiary w Chrystusa dni ostatecznych jest prawdziwą wiarą w Syna i może prowadzić do życia wiecznego?

Biblia mówi: „Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia” (J 3:36). Wiara w Syna jest wiarą w Chrystusa w ciele. Wielu ludzi może zapytać: Pan Jezus jest Synem Człowieczym, jest Chrystusem, a więc wierząc w Pana Jezusa, powinniśmy uzyskać życie wieczne. Dlaczego zatem musimy jeszcze wierzyć w słowa i dzieło Chrystusa dni ostatecznych, zanim będziemy mogli uzyskać życie wieczne?

Wersety biblijne do wykorzystania

„Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim” (J 3:36).

„Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę” (J 16:12-13).

„Bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał Synowi” (J 5:22).

„I dał mu władzę wykonywania sądu, bo jest Synem Człowieczym” (J 5:27).

04Żydowscy faryzeusze wierzyli tylko w Boga Jahwe, a nie w Pana Jezusa. Sprzeciwiali się też Panu Jezusowi i potępiali Go, przez co zostali ukarani i przeklęci przez Boga. Jakim jest to dla nas ostrzeżeniem?

1)Czy wiara w nieokreślonego Boga w niebie, a nie we wcielonego Chrystusa, jest prawdziwą wiarą w Boga?

Pan Jezus powiedział: „Bo jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, umrzecie w swoich grzechach” (J 8:24). Kiedy cofniemy się myślą do dawnych czasów, widzimy, że żydowscy faryzeusze wierzyli tylko w nieokreślonego Boga w niebie, a kiedy Bóg wcielony – Jezus Chrystus – pojawił się i wykonywał swoje dzieło, nie tylko w Niego nie uwierzyli, ale także sprzeciwiali się Mu i potępiali Go. Ostatecznie, przybili Pana Jezusa do krzyża, przez co zostali ukarani i przeklęci przez Boga. W dniach ostatecznych Bóg po raz kolejny stał się ciałem i ukazał się jako Syn Człowieczy, aby wykonywać swoje dzieło, a jeśli ludzie nie wierzą w tego wcielonego, praktycznego Boga – Chrystusa dni ostatecznych – wierząc jedynie w nieokreślonego Boga w niebie, to czy jest to prawdziwa wiara w Boga?

Wersety biblijne do wykorzystania

„Dlatego wam powiedziałem, że umrzecie w swoich grzechach. Bo jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, umrzecie w swoich grzechach” (J 8:24).

„Po tym poznacie Ducha Bożego: każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta” (1J 4:2-3).

„Gdyż pojawiło się na świecie wielu zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem” (2J 1:7).

2)Jeśli ktoś w swojej wierze trzyma się wyłącznie litery i reguł Biblii, a nie szuka sposobu, by stać się zgodnym z Chrystusem, to czy może uzyskać życie wieczne?

Wielu wierzących w Boga sądzi, że Biblia reprezentuje Boga, że wiara w Boga jest wiarą w Biblię i że trzymając się Biblii, mogą uzyskać życie wieczne. A przecież Pan Jezus powiedział: „Badajcie Pisma; sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie. A jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie” (J 5:39-40). Jakie jest prawdziwe znaczenie tych słów wypowiedzianych przez Pana Jezusa? Jeśli ktoś trzyma się Biblii, lecz nie szuka sposobu, by stać się zgodnym z Chrystusem, to czy może uzyskać życie wieczne?

Wersety biblijne do wykorzystania

„Badajcie Pisma; sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie. A jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie” (J 5:39-40).

„Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie” (J 14:6).

Czym dokładnie jest wiara w Boga?

Oficjalna strona internetowa