01Najprostszy błąd, jaki można popełnić podczas badania prawdziwej drogi

Czy wiesz, dlaczego szatan był w stanie zwieść Ewę i spowodować utratę Bożego błogosławieństwa? Wiesz, dlaczego zwykli Żydzi poszli za faryzeuszami i sprzeciwili się Panu, tracąc w ten sposób Jego zbawienie? Głównie dlatego, że nie słuchali słów Bożych, natomiast słuchali tylko pogłosek i kłamstw szatana. Pan powrócił już dawno temu: Wyraża prawdę i dokonuje dzieła osądzania, począwszy od domu Bożego, a wielu ludzi popełnia ten sam błąd, jaki popełniła Ewa i zwykli Żydzi. Ślepo wierzą w błędne przekonania i kłamstwa duchownych i starszych ze świata religijnego, takie jak: „Fałszywe jest każde kazanie, które twierdzi, że Pan przyszedł w ciele”, a które są sprzeczne ze słowami Pana. Nie dążą do wysłuchania tego, co Duch mówi do kościołów, co wyraża Bóg Wszechmogący, Chrystus dni ostatecznych. Czy tacy ogłupiali, niewnikliwi ludzie mogą powitać Pana podczas Jego powrotu?

Wersety biblijne do wykorzystania

„A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie dzikie zwierzęta, które stworzył Bóg Jahwe. I powiedział do kobiety: Czy naprawdę Bóg powiedział: nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko o owocu drzewa, które jest po środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam z niego jeść ani go dotykać, abyście nie umarli. Na to odpowiedział wąż kobiecie: z pewnością nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko z niego zjecie, wasze oczy otworzą się i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło” (Rdz 3:1-5).

„Wy jesteście z waszego ojca – diabła i chcecie spełniać pożądliwości waszego ojca. On był mordercą od początku i nie został w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa” (J 8:44).

„Kto jest z Boga, słucha słów Bożych. Wy dlatego nie słuchacie, że nie jesteście z Boga” (J 8:47).

02Wynik wiary w pogłoski i kłamstwa szatana podczas badania prawdziwej drogi

Co jest kluczowe w badaniu prawdziwej drogi, to słuchanie jedynie głosu Boga i nie zważanie na żadne pogłoski i kłamstwa szatana. Jest to najważniejsza zasada w badaniu prawdziwej drogi i ma bezpośredni wpływ na nasz wynik i przeznaczone miejsce. Jeśli ludzie słuchają jedynie pogłosek i kłamstw rządu Komunistycznej Partii Chin oraz duchownych i starszych, a nie słuchają tego, co Duch mówi do kościołów, co się z nimi stanie?

Wersety biblijne do wykorzystania

„Mój lud ginie z braku poznania” (Oz 4:6).

„A głupi umierają przez brak rozumu” (Prz 10:21).

03Badając prawdziwą drogę, słuchaj jedynie głosu Boga

Księga Objawienia przepowiada, „Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną” (Obj 3:20). Bóg Wszechmogący – Chrystus dni ostatecznych – ukazuje się człowiekowi poprzez swoje wypowiedzi. Panny mądre słyszą słowa Boga Wszechmogącego i rozpoznają w nich prawdę, głos Boga. Wcale nie zwiodą ich żadne pogłoski ani kłamstwa i niezachwianie podążają za Bogiem Wszechmogącym. Dzięki temu mogą powitać Pana, uczestniczyć w uczcie Baranka i zyskać Boże zbawienie w dniach ostatecznych. Oczywiste jest, że słuchanie głosu Boga jest jedynym sposobem na zbadanie prawdziwej drogi i powitanie Pana.

Wersety biblijne do wykorzystania

„Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem” (J 14:6).

„Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną” (J 10:27).

„Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną” (Obj 3:20).

„Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów” (Obj 2:7).

Zgłębiając prawdziwą drogę, słuchaj jedynie głosu Boga – nie wolno słuchać pogłosek i kłamstw szatana

Oficjalna strona internetowa