Spełniło się koniec świata przepowiednie, jak powitać Pana?

08 marca 2020

Autorstwa Anyuana, Filipiny

Dwa tysiące lat temu wyznawcy Pana zapytali Jezusa: „Jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata?” (Mt 24:3). Pan Jezus odpowiedział: „Usłyszycie też o wojnach i pogłoski o wojnach. Uważajcie, abyście się nie trwożyli. Wszystko to bowiem musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód, zaraza i trzęsienia ziemi miejscami. Lecz to wszystko jest początkiem boleści(Mt 24:6-8). Dzisiaj na całym świecie coraz częściej dochodzi do katastrof. Raz za razem pojawiają się trzęsienia ziemi, epidemie, głód, wojny i powodzie. Pod koniec 2019 roku w chińskim mieście Wuhan pojawił się nowy typ koronawirusa. Jego szybkość rozprzestrzeniania się jest alarmująca; na przestrzeni zaledwie kilku miesięcy przypadki wywoływanej przez niego choroby pojawiły się w całym kraju, a Chiny natychmiast pogrążyły się w chaosie. Wiele prowincji, miast i wiosek jest poddawanych kwarantannie, a liczba ofiar śmiertelnych stale rośnie. Wirus rozprzestrzenił się też na ponad dwadzieścia państw na całym świecie. Oprócz tego między wrześniem 2019 roku a styczniem roku 2020 pożary w Australii zniszczyły ponad 5900 budynków i zabiły ponad miliard zwierząt. W styczniu 2020 roku ten sam kontynent nawiedziły niespotykane ulewy, powodując powodzie, w których zginęło wiele zwierząt słodkowodnych. Tego samego miesiąca dziesiątki tysięcy ludzi straciły domy w wyniku powodzi w Indonezji. Ponadto na Filipinach wybuchł wulkan, Afrykę nawiedziła największa od 25 lat plaga szarańczy, a w Xinjiang doszło trzęsienia ziemi o sile 6.4 w skali Richtera. (…) Można by wyliczać dalej. Spełniły się biblijne proroctwa dotyczące nadejścia Pana. Wydaje się oczywiste, że Pan powrócił – czemu zatem nie powitaliśmy jeszcze Jego nadejścia? Czyż nie skażemy się na wielkie nieszczęście, jeśli tego nie uczynimy? Co dokładnie powinniśmy zrobić, by powitać przychodzącego Pana?

W jaki sposób nadejdzie Pan?

Wielu ludzi czytało te słowa zapisane w Biblii: „Oto przychodzi z obłokami(Obj 1:7). „Ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i wielką chwałą(Mt 24:30). Są oni pewni, że Pan przyjdzie z obłokami. Czemu jednak jeszcze tego nie widzieliśmy? Czy jest to jedyny sposób, w jaki nadejdzie Pan? W rzeczywistości przeoczyliśmy jedną ważną rzecz dotyczącą powrotu Pana. Pismo Święte zawiera także proroctwa mówiące o tym, że Bóg przyjdzie w tajemnicy, takie jak: „Oto przychodzę jak złodziej(Obj 16:15). „O północy zaś rozległ się krzyk: Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!(Mt 25:6). „Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie(Mt 24:44). „Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i z Synem Człowieczym w jego dniu. Ale najpierw musi wiele cierpieć i zostać odrzucony przez to pokolenie(Łk 17:24-25).

Biblijne odniesienia do „jak złodziej” i „O północy zaś rozległ się krzyk” sugerują, że gdy Pan powróci w czasie dni ostatecznych, zrobi to po cichu, w tajemnicy. Do czego z kolei odnosi się wyrażenie „Syn Człowieczy”? „Syn Człowieczy” to z pewnością ktoś, kto narodził się z osoby, posiada matkę i ojca oraz jest człowiekiem z krwi i kości. Weźmy za przykład Pana Jezusa: wcielił się On w normalną osobę, która żyje pośród ludzi. Widzimy zatem, że wyrażenie „Syn Człowieczy” oznacza Boga wcielonego; Duch nie może być nazywany Synem Człowieczym. Ponadto Pismo Święte mówi: „Ale najpierw musi wiele cierpieć i zostać odrzucony przez to pokolenie” Ten fragment Pisma Świętego wyraźnie stwierdza, że gdy Pan powróci, wiele wycierpi i zostanie odrzucony przez swoje pokolenie. Wszyscy wiemy, że Bóg mógłby zostać odrzucony tylko wtedy, gdyby wcielił się jako Syn Człowieczy, ponieważ Bóg w ciele jest zbyt zwyczajny i ludzie Go nie znają; traktują Go jak zwykłą osobę, w wyniku czego doświadcza On wielkich trudności. Gdyby jednak Pan miał ukazać się człowiekowi jako Duch, to wszyscy, dobrzy i źli, wierzący i niewierzący, a nawet ci, którzy sprzeciwiają się Bogu, w uwielbieniu padliby przed Nim na kolana, bo któżby mógłby odrzucić Boga w takiej postaci? Jak wtedy Bóg miałby cierpieć? Dowodzi to, że Pan dni ostatecznych ukazuje się ludzkości jako wcielony Syn Człowieczy.

Jakiego dzieła dokona Pan, gdy powróci?

Niektórzy bracia i siostry mogą mieć teraz mętlik w głowie: jeśli w czasie dni ostatecznych Pan w tajemnicy pojawia się wśród ludzi, by wykonywać swoje dzieło, to jak można mówić o wypełnieniu proroctwa o Jego przyjściu na obłoku? Boże dzieło składa się z etapów i jest zaplanowane. Bóg najpierw staje cię ciałem i pojawia się w tajemnicy, aby dokonać swego dzieła zbawienia człowieka, a dopiero później pojawia otwarcie ukazuje się człowiekowi na obłoku. Aby to zrozumieć, musimy dowiedzieć się więcej na temat tego, jakie dzieło wykonuje Pan, gdy powraca w czasie dni ostatecznych. Pan Jezus powiedział: „Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, i oznajmi wam przyszłe rzeczy(J 16:12-13). „Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma kogoś, kto go sądzi: słowo, które ja mówiłem, ono go osądzi w dniu ostatecznym(J 12:48). „Bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał Synowi(J 5:22). Biblia mówi też: „Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego(1P 4:17). Powyższe fragmenty Pisma Świętego mówią nam, że Bóg dni ostatecznych przychodzi przede wszystkim po to, by wypowiadać słowa, by dokonać dzieła osądzania, które rozpoczyna się od domu Bożego. W rezultacie ci, którzy przyjmują Boże dzieło osądzania w dniach ostatecznych, witają nadchodzącego Pana i zostają uniesieni przed oblicze Boga! Wcielony Bóg Wszechmogący wypowiedział już obecnie miliony słów, które wszystkie zostały zapisane w księdze Słowo ukazuje się w ciele. Słowa Boga Wszechmogącego ujawniają w tej księdze wiele tajemnic, których wcześniej nie byliśmy w stanie pojąć, takich jak historia rozwoju ludzkości, to, jak szatan deprawuje ludzkość, jak Bóg zbawia człowieka, jaki rodzaj ludzi Bóg kocha, jakich ludzi Bóg nienawidzi, jaki jest wynik i przeznaczenie różnych rodzajów ludzi i tak dalej. Nie tylko to, ponieważ Bóg wypowiedział także słowa sądu i karcenia, obnażające nasze skażone skłonności. Skażone skłonności tych wszystkich, którzy przyjmują Boże dzieło osądzania i karcenia, zostaną obmyte i przemienione; staną się oni zwycięzcami, zanim nadejdzie wielkie nieszczęście, a ostatecznie wejdą do królestwa niebieskiego, by cieszyć się wieczną radością. Ci, którzy nie podejmują żadnego wysiłku, by usłyszeć głos Boga w czasie, gdy Bóg przebywa w ciele i w tajemnicy wykonuje dzieło, którzy nie przyjmują Bożego dzieła osądzania w dniach ostatecznych, którzy w oparciu o swoje własne pojęcia i wyobrażenia potępiają Boga wcielonego i bluźnią przeciw niemu, zostaną przez Niego obnażeni i wyeliminowani. I w ten sposób Bóg oddzieli ziarno od plew, owce od kozłów, panny mądre od panien głupich, dobre sługi od złych sług, tych, którzy kochają prawdę, od tych, którzy jej nienawidzą – każdy zostanie obnażony i zaklasyfikowany według rodzaju. Następnie Bóg przyjdzie z obłokami, otwarcie ukazując się wszystkim narodom i ludom ziemi, i rozpocznie nagradzanie dobrych i karanie złych, wypełniając tym samym te biblijne proroctwa: „Oto przychodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, także ci, którzy go przebili. I będą lamentować przed nim wszystkie plemiona ziemi(Obj 1:7). „Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. Wtedy będą lamentować wszystkie ludy ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i wielką chwałą(Mt 24:30). Ci, którzy sprzeciwiają się Bogu, odrzucają Go i potępiają, będą wówczas bić się w piersi i ogarną ich wyrzuty sumienia spowodowane wszystkimi ich niecnymi uczynkami. Dzieło Boże pokazuje nam, jak sprawiedliwy, wszechmocny i mądry jest Bóg!

Jak powitać powracającego Pana

Wcielony Bóg Wszechmogący podbił już dzisiaj i zbawił grupę ludzi. Tym samym uczynił też zwycięzców pełnymi. Dokonywane w tajemnicy dzieło Boga niebawem dobiegnie końca, a wówczas natychmiast spadną na ziemię wszystkie możliwe nieszczęścia. Mamy przed sobą pilne zadanie: jak powinniśmy powitać powracającego Pana Jezusa i przyjąć Boże dzieło dni ostatecznych? Pan Jezus powiedział: „Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną(J 10:27). W Biblii znajdują się także te przepowiednie: „Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów(Obj 2:7). „Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną(Obj 3:20). Bóg Wszechmogący mówi: „Dzieło Boga jest jak potężnie narastające fale. Nikt nie może powstrzymać Jego ani Jego kroków. Tylko ci, którzy słuchają uważnie słów Boga, szukają Go i pragną Bożej obecności, mogą podążać w ślad za Nim i przyjąć Bożą obietnicę. Pozostali zostaną całkowicie unicestwieni i należycie ukarani(Dodatek 2: Bóg kieruje losem całej ludzkości, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). Czy pragniecie iść śladami Baranka? Czy pragniecie powitać Pana? Czy pragniecie zostać pochwyceni, zanim nadejdzie wielkie nieszczęście? Słowa Boga mówią nam, że jeśli mamy powitać Pana, musimy przede wszystkim nauczyć się, jak usłyszeć głos Boga, patrząc, czy słowa wypowiedziane przez Boga są prawdą, czy są słowami Ducha Świętego do kościołów. Wierzę, że jeśli będziemy z całego serca pokornie poszukiwać i pragnąć prawdy, Bóg poprowadzi nas, abyśmy niebawem powitali Pana!

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Połącz się z nami w Messengerze