6 znaków pojawienia się powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa

18 lutego 2022

Dwa tysiące lat temu Pan Jezus obiecał nam: „A oto przyjdę wkrótce(Obj 22:12). Dzisiaj pojawiły się już wszystkie znaki Jego powrotu, a wielu braci i sióstr miało przeczucia, że dzień przyjścia Pana jest bardzo bliski. Czy Pan już powrócił? Co możemy zrobić, aby powitać Pana? Porozmawiajmy o tym teraz, analizując proroctwa zawarte w Biblii.

Pierwszy znak powrotu Pana: Trzęsienia ziemi, głód, plagi i wojny

Ewangelia Mateusza 24:6-8 mówi: „Usłyszycie też o wojnach i pogłoski o wojnach. Uważajcie, abyście się nie trwożyli. Wszystko to bowiem musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód, zaraza i trzęsienia ziemi miejscami. Lecz to wszystko jest początkiem boleści”. W ostatnich latach często wybuchają wojny. Można tu wymienić takie wydarzenia jak obalenie reżimu Talibów w Afganistanie, konflikt między Indiami a Pakistanem, inwazja Stanów Zjednoczonych na Irak oraz stałe eskalująca wojna między Izraelem a Palestyną. Wszechobecne są plagi, pożary, powodzie i trzęsienia ziemi. Warto zwrócić uwagę na „nowego koronawirusa”, który pojawił się w Wuhan w Chinach w 2019 roku i od tego czasu rozprzestrzenił się na całym świecie. W Australii we wrześniu 2019 roku wybuchły wielkie pożary lasów, podczas gdy po drugiej stronie naszej planety, w Afryce Wschodniej, miała miejsce poważna plaga szarańczy, wskutek której wiele krajów boryka się dziś z głodem. W styczniu 2020 w Indonezji doszło do powodzi, a w Nową Fundlandię w Kanadzie uderzyła tak wielka burza śnieżna, jaka zdarza się raz na sto lat. Trzęsienia ziemi wystąpiły między innymi w Elazig w Turcji i w południowej Kubie na Karaibach. Ze znaków tych wynika, że to proroctwo się wypełniło.

Drugi znak powrotu Pana: pojawienie się anomalii astronomicznych

Objawienie 6:12 mówi; „I zobaczyłem, gdy otworzył szóstą pieczęć, a oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak włosiany wór, a księżyc stał się jak krew”. Księga Joela 2:30-31 mówi; „I ukażę cuda na niebie i na ziemi, krew, ogień i kłęby dymu. Słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień PANA, wielki i straszny”. W ostatnich latach odnotowano wiele przypadków księżyca, który przybierał kolor krwistoczerwony. Na przykład w ciągu dwóch lat 2014 i 2015 pojawiły się cztery „krwawe księżyce”, a 31 stycznia 2018 roku zaobserwowano „Niebiesko-Krwawy Super Księżyc”, który pojawia się tylko raz na 150 lat. Później, w styczniu 2019 roku, pojawił się „Super Krwawy Księżyc Wilka”. Pojawiło się również przepowiedziane zjawisko czernienia słońca i, rzeczywiście, zaobserwowano wiele całkowitych zaćmień Słońca, takich jak zaćmienie w Singapurze 26 grudnia 2019 roku i w Chile 2 lipca tego samego roku. Na podstawie tych zjawisk oczywiste jest wypełnienie się tego proroctwa.

Trzeci znak powrotu Pana: kościoły są spustoszone, a miłość wierzących jest zimna

Ewangelia wg św. Mateusza 24:12 mówi: „A ponieważ wzmoże się nieprawość, miłość wielu oziębnie”. W całym świecie religijnym szerzy się spustoszenie. Kazania pastorów i starszych stały się wymęczone i banalne i nie zaopatrują wierzących. W swojej walce o status niektórzy pastorzy tworzą w kościołach kliki i frakcje, a niektórzy nawet zajęli się biznesem i założyli fabryki, aby prowadzić wierzących po świeckiej ścieżce; tymczasem wśród wierzących panuje ogólny kryzys pewności wiary i niechęć do rozstania ze światem, żyją więc uwikłani w niego i zmęczeni. Niektóre kościoły z zewnątrz wyglądają na zatłoczone i żywe, ale wiele osób przychodzi do kościoła tylko po to, by poszerzyć swoją sieć kontaktów i sprzedać towary, traktując kościół jako miejsce handlu. Jaka jest różnica między dzisiejszym kościołem a świątynią pod koniec Wieku Prawa? W tych rzeczach widoczne jest całkowite wypełnienie się tego proroctwa o powrocie Pana.

Czwarty znak powrotu Pana: pojawienie się fałszywych Chrystusów

Ewangelia wg św. Mateusza 24:4-4 mówi: „I odpowiedział im Jezus: Uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem, mówiąc: Ja jestem Chrystusem. I wielu zwiodą”. Na podstawie proroctwa Pana widzimy, że kiedy Pan powróci, pojawią się fałszywi Chrystusowie i będą zwodzić ludzi. W ostatnich latach fałszywi Chrystusowie pojawili się i zwodzili ludzi w krajach takich jak Chiny, Korea Południowa i Japonia. Ci fałszywi Chrystusowie nie posiadają istoty Chrystusa ani nie mogą głosić prawdy, a mimo to twierdzą, że są Chrystusem, i zwodzą ludzi, naśladując Pana Jezusa i dokonując jakichś drobnych cudów. Tutaj spełnienie tego proroctwa jest oczywiste.

Piąty znak powrotu Pana: Przywrócenie Izraela

Ewangelia wg św. Mateusza 24:32-33 mówi: „A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo: Gdy jego gałąź już staje się miękka i wypuszcza liście, poznajecie, że lato jest blisko. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że jest blisko, u drzwi”. Wielu wierzących w Pana wie, że delikatne gałęzie i liście drzewa figowego odnoszą się do odrodzenia Izraela. Kiedy Izrael się odrodzi, dzień Pański będzie bliski, a państwo Izrael zostało przywrócone 14 maja 1948 roku. Oczywiście to proroctwo o powrocie Pana wypełniło się całkowicie.

Szósty znak powrotu Pana: szerzenie się Ewangelii po krańce ziemi

Ewangelia wg św. Mateusza 24: 14 mówi: „A ta ewangelia królestwa będzie głoszona po całym świecie na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy przyjdzie koniec”. W Ewangelii Marka 24:14, Pan Jezus powiedział do swoich uczniów po swoim zmartwychwstaniu: „Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. Po zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Jezusa Duch Święty zaczął prowadzić tych, którzy podążają za Panem Jezusem, aby o Panu Jezusie świadczyli. Dzisiaj chrześcijanie rozprzestrzenili się po całym świecie, a wiele krajów demokratycznych przyjęło chrześcijaństwo jako religię państwową. Nawet w Chinach, gdzie rządząca partia jest ateistyczna, dziesiątki milionów ludzi przyjęło ewangelię Pana Jezusa, a więc widać, że ewangelia odkupienia ludzkości przez Pana Jezusa rozprzestrzeniła się po całym świecie. Widać w tym, że proroctwo o powrocie Pana się spełniło.

Jak powinniśmy powitać powracającego Pana?

Na podstawie wyżej wymienionych faktów widzimy, że sześć znaków powrotu Pana już się pojawiło. Jeśli chodzi o powitanie powracającego Pana, nastał teraz moment krytyczny. Co musimy zrobić, zanim będziemy mogli powitać powracającego Pana? Pan Jezus już dawno dał nam odpowiedź na to pytanie.

W Ewangelii wg św. Jana 16:12-13 Pan Jezus powiedział: „Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, i oznajmi wam przyszłe rzeczy”. Objawienie 3:20 mówi: „Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną”. Istnieje również wiele proroctw w rozdziałach 2 i 3 Apokalipsy: „Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów”. Jak widać z tych wersetów, kiedy Pan powróci, wypowie wiele słów i przemówi do kościołów, dzieląc się z nami wszystkimi prawdami, których wcześniej nie rozumieliśmy. Ci, którzy usłyszawszy mowę Boga i rozpoznawszy Jego głos, przyjmą Go i podporządkowują się Mu, będą mogli powitać Pana i uczestniczyć w uczcie Baranka; natomiast ci, którzy nie rozpoznają głos Boga, z pewnością nie będą Bożymi owcami i zostaną przez Boga obnażeni i wyeliminowani. Na tej podstawie widać wyraźnie, że kiedy czekamy na przyjście Pana, najważniejsze jest, abyśmy znaleźli słowa Ducha Świętego do kościołów i nauczyli się słuchać głosu Boga. Jak mówi Bóg Wszechmogący: „Skoro szukamy śladów Boga, musimy szukać Jego woli, Jego słów, Jego wypowiedzi – ponieważ tam, gdzie wypowiadane są nowe słowa Boga, tam jest Jego głos, a tam, gdzie są Jego ślady, tam też są Jego uczynki. Tam, gdzie jest wyraz Bożej obecności, tam Bóg się pojawia, a tam, gdzie On się pojawia, tam istnieją prawda, droga i życie(Dodatek 1: Pojawienie się Boga zapoczątkowało nowy wiek, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło).

Słysząc to, niektórzy mogą zapytać: „Dokąd mamy pójść, aby znaleźć głos Boga?”. W Ewangelii według św. Mateusza 25:6 Pan Jezus powiedział: „O północy zaś rozległ się krzyk: Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!”. Skoro Pan wzywa swoje owce za pomocą wypowiedzi i mowy, z pewnością znajdą się ludzie, którzy najpierw usłyszą głos Pana i pójdą śladami Baranka, a potem wszędzie będą wołać: „Pan młody idzie”, czyli będą szerzyć wieści o powrocie Pana i słowa o powtórnym przyjściu Pana, aby wszyscy mieli szansę usłyszeć głos Boga. Dlatego mówi się, że to, czy możemy nadążyć za śladami Baranka, zależy od tego, czy mamy serca, które pragną Go szukać, i czy potrafimy rozpoznać głos Boga. Jest dokładnie tak, jak wtedy, gdy Pan Jezus po raz pierwszy pojawił się i zaczął czynić dzieło: Piotr, Maria i inni rozpoznali Pana Jezusa jako Mesjasza na podstawie Jego dzieła i mowy, więc poszli za Nim i zaczęli świadczyć o Jego ewangelii. Ci, którzy słyszą dzieło i słowa Pana Jezusa i potrafią rozpoznać głos Boga, są pannami mądrymi, a owi kapłani, uczeni w Piśmie i faryzeusze, którzy nie kochali prawdy, słyszeli autorytet i moc słów Pana Jezusa, a mimo to ich nie badali. Zamiast tego uparcie trzymali się swoich religijnych pojęć i wyobrażeń, myśląc, że „ten, kto nie zwie się Mesjaszem, nie jest Bogiem”, i czekali, aż Mesjasz się im ukaże. Potępili dzieło Pana Jezusa i bluźnili przeciw niemu, dlatego ostatecznie utracili zbawienie Boże. Byli też wierzący Żydzi, którzy poszli za faryzeuszami i nie rozpoznali głosu Boga w dziele i słowach Pana Jezusa, ślepo słuchali kapłanów, uczonych w Piśmie i faryzeuszy oraz i odrzucili Pańskie zbawienie. Tacy ludzie stają się pannami głupimi porzuconymi przez Pana. Niektórzy ludzie mogą zapytać: „Jak więc rozpoznać głos Boga?”. W rzeczywistości nie jest to trudne. Wypowiedzi i mowa Boga muszą być niemożliwe do wypowiedzenia przez człowieka. Muszą być szczególnie autorytatywne i potężne. Będą w stanie odkryć tajemnice królestwa niebieskiego i ujawnić zepsucie człowieka, a także zawierają dekrety administracyjne i przykazania osobiście wydane przez Boga i obietnice złożone przez Boga ludzkości itd. Wszystkie te słowa są prawdami i wszystkie mogą być życiem człowieka. Każdy, kto ma serce i ducha, odczuje to, gdy usłyszy słowo Boże, a w swoim sercu znajdzie potwierdzenie, że Stwórca przemawia i przekazuje Swoje słowa nam, ludziom. Owce Boże słuchają głosu Boga. Jeśli jesteśmy pewni, że te słowa są głosem Boga, wówczas powinniśmy je zaakceptować i być im posłuszni bez względu na to, jak mało odpowiadają naszym pojęciom religijnym. Tylko w ten sposób możemy powitać powracającego Pana.

W dzisiejszym świecie tylko Kościół Boga Wszechmogącego świadczy, że Pan – wcielony Bóg Wszechmogący – już powrócił. Wszechmogący Bóg wyraził już miliony słów, a słowa te są publikowane w Internecie, aby ludzie ze wszystkich krajów i środowisk mogli je sprawdzić. Jeden po drugim, wielu tęskniących za prawdą ludzi z każdego narodu przychodzi z nadzieją, że usłyszą głos Boga i powitają Pana. Jak mówi Biblia, „Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!”. Jeśli po prostu przeczytamy więcej słów wyrażonych przez Boga Wszechmogącego, słuchając, aby rozeznać, czy są one głosem Boga, wtedy będziemy mogli określić, czy Pan powrócił, czy nie. Jak powiedział Pan Jezus w Ewangelii według św. Jana 10:27: „Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną”. Wierzę, że dopóki mamy pokornie poszukujące serce, możemy rozpoznać głos Boga i powitać powracającego Pana.

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Połącz się z nami w Messengerze