Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.
The Basic Beliefs of The Church of Almighty God

Podstawowe wierzenia Kościoła Boga Wszechmogącego

(1) Dogmaty Kościoła Boga Wszechmogącego Dogmaty chrześcijaństwa mają swoje źródło w Biblii, a dogmaty Kościoła Boga Wszechmogącego mają swe źródło w …
What Are the Aims of The Church of Almighty God?

Jakie są cele Kościoła Boga Wszechmogącego

Kościół Boga Wszechmogącego podlewa swych wyznawców i troszczy się o nich w pełnej zgodzie ze słowami Boga w Biblii i Słowem ukazującym się w ciele, w…
What Is the Difference Between Christianity and the Church of Almighty God?

Jaka jest różnica pomiędzy chrześcijaństwem a Kościołem Boga Wszechmogącego

Chrześcijaństwo i Kościół Boga Wszechmogącego opierają się na wierze w tego samego Boga. Ludzie, którzy rozumieją historię religii, wiedzą, że judaizm…
Are Almighty God and the Lord Jesus One God?

Czy Bóg Wszechmogący i Pan Jezus są jednym Bogiem

Gdy rodzaj ludzki został skażony przez szatana, Bóg rozpoczął swój plan zarządzania dla zbawienia rodzaju ludzkiego. W trakcie Wieku Prawa Bóg Jahwe u…
How Did The Church of Almighty God Come Into Existence?

W jaki sposób powstał Kościół Boga Wszechmogącego?

Tak jak kościoły chrześcijańskie, Kościół Boga Wszechmogącego powstał dzięki dziełu Boga, który stał się ciałem. Kościoły chrześcijańskie powstały dzi…
Why Does God Take the Name of Almighty God in the Age of Kingdom?

Dlaczego Bóg przyjmuje imię Boga Wszechmogącego w Wieku Królestwa?

Wielu ludzi nie rozumie, dlaczego, skoro Bóg Wszechmogący jest Panem Jezusem powracającym w dniach ostatecznych, to Pan Jezus jest nazywany Bogiem Wsz…