Bóg Wszechmogący i Kościół Boga Wszechmogącego

5 artykułów

Dostrzeganie ukazania się Boga w Jego sądzie i karceniu

Podobnie jak setki milionów innych naśladowców Pana Jezusa Chrystusa, przestrzegamy praw i przykazań Biblii, cieszymy się obfitą łaską Pana Jezusa Chrystusa i gromadzimy się, modlimy, chwalimy i służymy w Jego imieniu – i to wszystko robimy pod opieką i ochroną Pana. Często bywamy słabi i bywamy silni.

19 sierpnia 2018

Powstanie i rozwój Kościoła Boga Wszechmogącego

Kościół Boga Wszechmogącego powstał z powodu ukazania się i działania Boga Wszechmogącego — powtórnie przybyłego Pana Jezusa — Chrystusa dni ostatecznych; a także w ramach Jego sprawiedliwego sądu i karcenia. Kościół składa się z wszystkich tych, którzy prawdziwie przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego dni ostatecznych, i którzy są podbici i zbawieni przez słowo Boże. Kościół ten został w całości założony przez samego Boga Wszechmogącego i jest osobiście przez Niego kierowany i prowadzony, i nie został żadną miarą utworzony przez jakiegokolwiek człowieka. Jest to fakt uznany przez cały lud wybrany z Kościoła Boga Wszechmogącego.

20 sierpnia 2018

Rozpowszechnianie Ewangelii Królestwa Boga Wszechmogącego w Chinach

W 1995 roku formalnie rozpoczęło się dzieło świadczenia o ewangelii królestwa Boga Wszechmogącego w Chinach kontynentalnych. Przez naszą wdzięczność Bogu i z prawdziwą miłością świadczyliśmy braciom i siostrom różnych wyznań i odłamów wyznaniowych o ukazaniu się Boga Wszechmogącego i Jego dziele.

20 sierpnia 2018

Biada tym, którzy ponownie krzyżują Boga

Podczas dni ostatecznych, Bóg wcielił się w Chinach, by działać; wyraził miliony słów, podbijając i zbawiając grupę ludzi swym słowem, i wprowadzając do nowej ery sądu, począwszy od domu Boga. Dzisiaj rozpowszechnianie Bożego dzieła podczas dni ostatecznych osiągnęło swój punkt kulminacyjny w Chinach kontynentalnych.

20 sierpnia 2018

Połącz się z nami w Messengerze