W jaki sposób powstał Kościół Boga Wszechmogącego?

31 maja 2018

Tak jak kościoły chrześcijańskie, Kościół Boga Wszechmogącego powstał dzięki dziełu Boga, który stał się ciałem. Kościoły chrześcijańskie powstały dzięki przyjściu i dziełu Pana Jezusa, który stał się ciałem, a Kościół Boga Wszechmogącego powstał dzięki dziełu i ukazaniu się wcielonego Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych. Zatem poprzez wieki kościoły powstawały dzięki ukazaniu się i dziełu Boga, który stał się ciałem. Dzieło dokonane podczas każdego z etapów wcielenia Boga wyraża wiele prawd, a wielu ludzi przyjmuje Boga i podąża za Nim właśnie ze względu na te prawdy wyrażone przez Boga, co doprowadza do powstawania kościołów. Można z tego wywnioskować, że kościoły tworzą ludzie, którzy akceptują dzieło Boga i za Nim podążają. Zgromadzenia tych ludzi, wybrańców Boga, nazywa się kościołami. Kościoły chrześcijańskie powstały dzięki pojawieniu się i dziełu wcielonego Pana Jezusa dwa tysiące lat temu. Pan Jezus głosił: „Pokutujcie, przybliżyło się bowiem królestwo niebieskie(Mt 4:17), dokonał dzieła odkupienia, wyraził prawdy, które ludzie Wieku Łaski powinni wcielać w życie i w które powinni wkroczyć. Wielu ludzi zaczęło wtedy wierzyć w Pana i podążać za Nim i w taki właśnie sposób powstały kościoły tamtych czasów. Następnie Dobra Nowina o Panu Jezusie rozprzestrzeniała się we wszystkich krajach i na wszystkich terytoriach, aż do dni ostatecznych, kiedy to zawitała do wszystkich krańców ziemi, a kościoły chrześcijańskie dotarły do każdego państwa. Były to kościoły Wieku Łaski. Podczas kresu dni ostatecznych wcielony Bóg Wszechmogący pojawia się i działa w Chinach kontynentalnych. Na fundamencie dzieła odkupienia dokonanego przez Pana Jezusa w Wieku Łaski Bóg Wszechmogący dokonuje dzieła „sąd rozpoczął się od domu Bożego(1P 4:17) przepowiedzianego w Biblii. Bóg Wszechmogący ujawnia przed całym rodzajem ludzkim wszystkie tajemnice swojego przeznaczonego na sześć tysięcy lat planu oraz wyraża prawdy potrzebne do oczyszczenia i zbawienia rodzaju ludzkiego. Dzięki dziełu i ukazaniu się wcielonego Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych wielu ludzi z różnych grup i wyznań religijnych, którzy wierzyli w Pana od wielu lat, w końcu usłyszało głos Boga i dostrzegło, że Pan Jezus przyszedł i dokonuje sądu w dniach ostatecznych. Upewnili się, że Bóg Wszechmogący to powracający Pan Jezus, i właśnie dlatego zaakceptowali dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych. W Chinach kontynentalnych przynajmniej kilka milionów ludzi (dziesiątki milionów według statystyk Komunistycznej Partii Chin) przyjęło Boga Wszechmogącego i podąża za Nim. Zatem Kościół Boga Wszechmogącego jest w całości rezultatem ukazania się i działania Boga Wszechmogącego. Kościół ten był zatem założony osobiście przez Boga Wszechmogącego, a nie przez człowieka. Każdy chrześcijanin w Kościele Boga Wszechmogącego w pełni uznaje, że Bóg Wszechmogący jest Panem Jezusem, który powrócił, Chrystusem dni ostatecznych, Bogiem, który się ukazuje. Chrześcijanie Kościoła Boga Wszechmogącego wyznają imię Boga Wszechmogącego. To, co czytają, głoszą i czego słuchają, to słowa Boga Wszechmogącego, a to, za czym podążają, to wyrażone przez Niego prawdy. Te prawdy są drogą życia wiecznego i Bóg przybył z nimi w dniach ostatecznych. W czasie dokonywania dzieła wcielony Bóg dni ostatecznych osobiście wybrał i dał świadectwo temu, którym posługuje się Bóg, aby współdziałał on w dziele Boga, tak samo jak Pan Jezus w czasie dokonywania swego dzieła osobiście wybrał i wyznaczył dwunastu apostołów. Ci wybrani przez Boga zaledwie uczestniczą w Jego dziele, ale nie są w stanie działać w miejsce Boga. Kościoły nie były założone przez nich, a ci, którym wierzą i za którymi podążają wybrani przez Boga, to nie te same osoby, którymi posługuje się Bóg. Kościoły w Wieku Łaski nie były założone przez Pawła i innych apostołów, ale powstały dzięki dziełu Pana Jezusa; były założone osobiście przez Niego. Tak samo Kościół Boga Wszechmogącego dni ostatecznych nie był założony przez człowieka, którym posłużył się Bóg, lecz został zrodzony z dzieła Boga Wszechmogącego. Był osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i On jest Pasterzem tego Kościoła. Człowiek, którym posługuje się Bóg, może zaledwie podlewać, zaopatrywać i prowadzić kościoły, wykonując swój obowiązek. Chociaż wybrańcy Boga są prowadzeni, podlewani i zaopatrywani przez człowieka, którym posługuje się Bóg, to tym, któremu wybrańcy Boga wierzą i za którym podążają, jest Bóg Wszechmogący — nikt nie może temu zaprzeczyć. Do Kościoła Boga Wszechmogącego należą w większości ludzie pochodzący z różnych grup i wyznań, którzy wierzyli w Pana już od wielu lat. Rozumieją oni Biblię i w tym różnych grupach i wyznaniach niosą świadectwo, że Pan Jezus nadszedł, jest Bogiem Wszechmogącym i dokonuje sądu w dniach ostatecznych. Widząc, że słowa Boga Wszechmogącego są prawdą i są głosem Boga, wielu ludzi przyjmuje Boga Wszechmogącego. Oni są pierwszą z grup ludzi zaniesionych przed Boga. Kościół Boga Wszechmogącego zrodził się z ludzi należących do chrześcijaństwa, katolicyzmu i innych grup oraz wyznań przyjmujących imię Boga Wszechmogącego. Obecnie większość ludzi z różnych grup i wyznań zaczęło wgłębiać się w dzieło Boga w czasie dni ostatecznych, wypełniając tym samym Biblijne proroctwo mówiące, że „wszystkie narody popłyną do niej”. (Iz 2:2). Każdy, kto szczerze wierzy w Boga, w końcu powróci do Boga Wszechmogącego. To nieuniknione, gdyż było to częścią planu Bożego. Taki jest dekret Boga i nikt nie może tego zmienić!

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Połącz się z nami w Messengerze