Źródło pomyślności Błyskawicy ze Wschodu

19 stycznia 2021

Wspomnienie o Błyskawicy ze Wschodu wprawia w zakłopotanie wielu braci i sióstr w Panu: dlaczego, chociaż społeczność religijna jako całość staje się coraz bardziej opustoszała i zdegenerowana, ponieważ każde wyznanie jest coraz bardziej nieufne i konserwatywne w potępianiu i wypędzaniu Błyskawicy ze Wschodu, nie tylko nie jest ona spustoszona ani nie słabnie, lecz prze naprzód jak niepowstrzymana, grzywiasta fala, mknąca przez kontynentalne Chiny, a teraz, gdy rozszerzyła się ona nawet poza granice Chin i objęła swym zasięgiem obce kraje i lądy, jest przyjmowana przez coraz większą liczbę ludzi na świecie? W obliczu tego faktu ludzie religijni są całkowicie zdziwieni, podczas gdy w rzeczywistości powód jest dość prosty: to, co różne wyznania nazywają Błyskawicą ze Wschodu to powracający Zbawiciel Jezus dni ostatecznych, przybywający z niebios na „białej chmurze”; to jest sam praktyczny Bóg, który powrócił w ciele! Z tego powodu, pomimo faktu, że każde wyznanie na świecie opiera się, atakuje lub potępia Boga wcielonego dni ostatecznych lub Jego dzieło, nie ma osoby lub siły, która mogłaby kiedykolwiek przeszkodzić lub stłumić to, co On chce osiągnąć. Władzy Bożej, Jego potędze, wszechmocy i mądrości nie mogą dorównać żadne siły szatana.

Wiele osób uważa, że to, co potępią przywódcy religijni i partia rządząca, nie może być prawdziwą drogą, ale czy ten punkt widzenia jest zgodny z prawdą? Pomyśl o Wieku Łaski, kiedy Bóg przyjął wcielenie Pana Jezusa, aby rozpocząć swoje nowe dzieło w Judei. Od początku do końca był potępiany, stawiano mu opór i był prześladowany przez żydowskich arcykapłanów, uczonych w Piśmie i faryzeuszy. Osądzali Pana Jezusa za bycie synem stolarza, próbowali znaleźć wszelkiego rodzaju oskarżenia przeciwko Niemu i mówił bluźnierstwo, że On wypędził demony z pomocą króla demonów. Zrobili wszystko, co w ich mocy, aby uśmiercić Pana Jezusa. W końcu zmówili się z Rzymem, aby Pan Jezus został pojmany, i przybili miłosiernego Pana Jezusa do krzyża. Nawet po zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Pana Jezusa, nadal fabrykowali różnego rodzaju pogłoski, jak również knuli i oczerniali Jana, Pawła i innych apostołów oraz uczniów, nazywając ich „sektą nazareńczyków”, „heretykami” i „członkami kultu”. Robili wszystko, co możliwe, aby tropić i prześladować uczniów Pana Jezusa. Ale mądrość Boża zawsze wykorzystuje sztuczki szatana i buduje na ich, bo w jaki sposób Szatan mógłby przeszkodzić w dziele Bożym lub je zniszczyć? Bóg użył prowadzonych bez skrupułów prześladowań i wygnania Żydów oraz Imperium Rzymskiego, aby zmusić uczniów do ucieczki do wielu narodów, tym samym do szerzenia zbawienia Pana Jezusa daleko i szeroko, aż do krańców ziemi. Bracia i siostry, zastanówmy się: Przywódcy żydowscy i władze Rzymu zaciekle opierały się i potępiały Pana Jezusa i Jego dzieło. Czy mogło tak być, ponieważ Pan Jezus nie był prawdziwym Bogiem? Czy mogło tak być, ponieważ Pan Jezus nie przyniósł prawdziwej drogi? Czy mogło tak być, ponieważ to, co uczniowie i apostołowie Pana Jezusa szerzyli, nie było Bożym zbawieniem? Czy to możliwe, że to, co przywódcy religijni i rząd rzymski porzucili i czemu opierali się, nie było Bożą drogą? Czy to możliwe, że prawdziwą drogę wyznaczają przywódcy religijni i władze polityczne? Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jeśli było to dzieło Boże, nawet jeśli społeczność religijna i cały świat mu się sprzeciwiali, a nawet wyrzekli się go, nie można zaprzeczyć dziełu Bożemu; nie ma d tego żadnych wyjątków. Pan Jezus powiedział: „A potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie idzie do światłości, aby jego uczynki nie były zganione(J 3:19-20). „Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że znienawidził mnie wcześniej niż was(J 15:18). „Pokolenie to jest złe(Łk 11:29). W 1 Jana 5:19 czytamy, że „Cały świat tkwi w niegodziwości”. Po skażeniu ludzkości przez Szatana upadł on do tego stopnia, że gardzi prawdą i nienawidzi jej, i stał się wrogiem Boga. Cały świat jest całkowicie kontrolowany przez szatana, a cała społeczność religijna od dawna jest kontrolowana przez obłudnych faryzeuszy i antychrystów. Wszystkim rządzi szatan. Dlatego też, gdy wcielony Bóg pojawia się, by wykonywać swoje dzieło, jest nieuniknione, że przywódcy religijni i moce szatana powstają, aby potępiać Boga i jego dzieło i sprzeciwiać się Mu. Oczywiście błędem i absurdem jest ocenianie prawdy pod kątem tego, czy przywódcy religijni lub szatańskie władze ją potępiają!

Teraz, w obecnych dniach ostatecznych, Bóg ponownie stał się ciałem w Chinach, w bastionie zagorzałego ateizmu, samym gnieździe wielkiego czerwonego smoka, aby wykonywać swoje dzieło osądzania, zaczynając od swego domu. Bóg oznajmia prawdy, aby osądzać i obmywać ludzkość, aby w pełni zbawić człowieka od mrocznego wpływu szatana, i wreszcie wprowadzi On zbawionych do królestwa Bożego i wejdą oni do odpoczynku razem z Bogiem. Jednak ponownie rozgrywa się historyczna tragedia żydowskiego sprzeciwu wobec Pana Jezusa. Ponieważ Bóg wykonuje swoje nowe dzieło w dniach ostatecznych, uderza to w pojęcia ludzi z różnych wyznań i nie przyjmują oni z zadowoleniem powrotu Pana Jezusa. Zamiast tego rozprzestrzeniają wszelkie herezje i kłamstwa. Atakują i szkalują Boga wcielonego, potępiając Jego dzieło jako „zły kult” lub „herezję”. Posuwają się nawet do tego, że zmawiają się z chińskim rządem komunistycznym, aby prześladować i aresztować tych, którzy w dniach ostatecznych szerzą ewangelię Bożą. Ich czyny nie różnią się niczym od postępowania żydowskiej społeczności religijnej, która kiedyś prześladowała Pana Jezusa i knuła przeciw niemu. Ten fakt całkowicie wypełnia proroctwo Pana Jezusa: „Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i z Synem Człowieczym w jego dniu. Ale najpierw musi wiele cierpieć i zostać odrzucony przez to pokolenie(Łk 17:24-25). Bóg dwukrotnie wcielił się w człowieka wśród ludzi, aby przemawiać i wykonywać dzieło, aby odkupić ludzkość i zbawić ją, i za każdym razem cierpiał z powodu potępienia, bluźnierstwa i oporu przywódców religijnych i władz; sam ten fakt jest wystarczającym dowodem na to, że prawdziwa droga jest prześladowana od czasów starożytnych. Im bardziej droga jest prawdziwa i im bardziej jest to pojawienie się Boga i Jego dzieło, tym bardziej naraża się ona na odrzucenie i potępienie przywódców religijnych i szatańskich reżimów. Ludzie rozumni potrafią ustalić na podstawie prowadzonego bez skrupułów prześladowania i potępiania Boga Wszechmogącego i Jego dzieła dni ostatecznych przez pastorów i starszyznę świata religijnego i rząd KPCh, czy jest to prawdziwa droga, a tym samym dokonać mądrego wyboru.

Skoro więc Błyskawica ze Wschodu jest prawdziwą drogą, dlaczego sprzeciwiają się jej przywódcy religijni? Są ku temu przede wszystkim dwa powody: 1.) Ludzie nie rozumieją kierunku działania Ducha Świętego i nie rozumieją wyrażenia: „Boże dzieło zawsze idzie naprzód”. Mierzą oni po prostu nowe dzieło Boga w oparciu o wiedzę z Biblii i pojęcia religijne, i to, czego Bóg dokonał w przeszłości. Jeśli nie zgadzają się z tym, co widzą, to uznają nowe dzieło Boże za „herezję” lub „działalność kultu”. 2.) Szatańska natura ludzkości żywi pogardę i nienawiść do prawdy. Przywódcy religijni boją się izolacji i odrzucenia po tym, jak ich wierni zaczną czytać słowo Boga Wszechmogącego, zrozumieją prawdę i wrócą do Boga Wszechmogącego, dlatego, aby zapewnić sobie stałą kontrolę nad światem religijnym i chronić swój status i środki do życia, zajadle potępiają Boga Wszechmogącego i stawiają mu opór. Zatem powodem, dla którego wszystkie Jego nowe dzieła spotykają się ze sprzeciwem ludzi, nie jest żaden błąd w nowym dziele Boga, ani żaden błąd na Jego drodze. Przeciwnie, jest tak dlatego, że ludzie nie rozumieją Bożego dzieła i dlatego, że gardzą prawdą i nienawidzą jej. Byłoby niedorzeczne i śmieszne, gdyby ludzie sądzili, że nie jest to prawdziwa droga tylko dlatego, że przywódcy religijni sprzeciwiają się nowemu dziełu Bożemu i rezygnują z niego. Byłoby wieczną szkodą dla ludzi, gdyby stracili zbawienie Boże w dniach ostatecznych w wyniku tego nieodwracalnego i niewątpliwy śmiertelnego błędu.

Jak więc dokładnie rozróżnić drogę prawdziwą od fałszywej? Słowo Boże daje nam zasady, według których możemy je odróżnić. Bóg Wszechmogący mówi: „Znajomość Bożego dzieła nie jest sprawą prostą: powinieneś kierować się standardami i celem w swoim dążeniu, powinieneś wiedzieć, jak szukać prawdziwej drogi i jak sprawdzić, czy jest to prawdziwa droga i czy jest to dzieło Boże, czy też nie. Jaka jest najbardziej podstawowa zasada poszukiwania prawdziwej drogi? Trzeba się przyjrzeć, czy jest w niej obecne dzieło Ducha Świętego, czy te słowa są wyrazem prawdy, o kim jest to świadectwo i co to oznacza dla ciebie. Rozróżnienie między drogą prawdziwą a fałszywą wymaga kilku aspektów podstawowej wiedzy, z których najbardziej fundamentalnym jest stwierdzenie, czy to jest dzieło Ducha Świętego, czy też nie. W istocie bowiem wiara człowieka w Boga jest wiarą w Ducha Bożego, a nawet wiara w Boga wcielonego istnieje dlatego, że to ciało jest ucieleśnieniem Ducha Bożego, co oznacza, że taka wiara jest nadal wiarą w Ducha. Istnieją różnice między Duchem i ciałem, ale dlatego, że to ciało pochodzi od Ducha i jest Słowem, które stało się ciałem, to esencja tego, w co człowiek wierzy, jest nadal nieodłączną istotą Boga. A zatem, rozróżniając, czy jest to droga prawdziwa, czy nie, przede wszystkim trzeba się zastanowić, czy jest to dzieło Ducha Świętego, po czym trzeba się zastanowić, czy na tej drodze jest prawda. Prawda ta jest usposobieniem życiowym normalnego człowieczeństwa, czyli tym, co było wymagane od człowieka, gdy Bóg go stworzył na początku. Mianowicie prawda stanowi całą normalną człowieczeństwa (włączając w to ludzki rozum, wnikliwość, mądrość i podstawową wiedzę o byciu człowiekiem). Oznacza to, że trzeba się zastanowić, czy ta droga może poprowadzić człowieka do normalnego życia ludzkiego, czy prawda, o której się mówi, jest wymagana zgodnie z rzeczywistością normalnego człowieczeństwa, czy ta prawda jest praktyczna i prawdziwa oraz czy jest najbardziej aktualna. Jeśli taka jest prawda, to jest ona w stanie wprowadzić człowieka w normalne i realne doświadczenia; ponadto człowiek staje się coraz bardziej normalny, ludzki rozum staje się coraz pełniejszy, ludzkie życie w ciele oraz życie duchowe staje się coraz bardziej uporządkowane, a ludzkie emocje stają się coraz bardziej normalne. To jest druga zasada. Jest jeszcze jedna zasada, a mianowicie czy człowiek ma coraz bardziej wzrastającą wiedzę o Bogu, czy doświadczanie takiego dzieła i prawdy może w nim wzbudzić miłość do Boga i zbliżać go coraz bardziej do Boga. W ten sposób można zmierzyć, czy jest to prawdziwa droga, czy też nie. Najważniejsze jest to, czy ten sposób jest realistyczny – bardziej niż to, czy jest nadprzyrodzony – a także czy jest w stanie zaopatrywać życie człowieka. Jeżeli jest to zgodne z tymi zasadami, można wyciągnąć wniosek, że jest to droga prawdziwa(Tylko ci, którzy znają Boga i Jego dzieło, mogą zadowolić Boga, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). Ze słów Boga Wszechmogącego wynikają przede wszystkim trzy rzeczy, które powinniśmy sobie uświadomić, aby odróżnić, czy coś jest prawdziwą drogą:

Po pierwsze, musimy sprawdzić, czy zawiera ona dzieło Ducha Świętego, co jest sprawą kluczową. Jeśli jest to prawdziwa droga, to jest to dzieło samego Boga, co oznacza, że musi ona obejmować dzieło Ducha Świętego. Powodem, dla którego ludzie wierzą we wcielenie Boga, jest to, że to ciało jest ucieleśnieniem Ducha Bożego, a więc wszystko, co On robi, to dzieło Ducha Świętego i niesie w sobie potwierdzenie Ducha Świętego. Dlatego ludzie wierzą w Niego i idą za Nim. Jest tak samo, jak wtedy, gdy Pan Jezus wykonywał swoje dzieło: Nawet jeśli z pozoru mogłoby się wydawać, że był zwykłym i pospolitym człowiekiem, poprzez Jego słowo i Jego dzieło człowiek zobaczył dzieło Ducha Świętego. To dlatego, że cała ludzkość mogła zobaczyć, że słowa i dzieło Pana Jezusa były pełne władzy i mocy. Potrafił on sprawić, że niewidomy odzyskał wzrok, sparaliżowany zaczął chodzić, leczył również trędowatych. Potrafił użyć pięciu bochenków chleba i dwóch ryb do nakarmienia pięciu tysięcy ludzi. Potrafił nawet wskrzeszać zmarłych. Potrafił wejrzeć głęboko w serca ludzi i odsłaniał ich najciemniejsze tajemnice. Ponadto potrafił przedstawić ludzkości tajemnice nieba. Ludzie, zaczynając podążać za nim, uzyskiwali pokój i radość w swoich sercach. Powodem, dla którego ludzie poszli za Panem Jezusem i uznali, że jest Mesjaszem, było to, że wszystko, co On robił, było dziełem Ducha Świętego. Widzimy, że prawdziwa droga musi obejmować dzieło Ducha Świętego. Dlatego rozważając, czy coś jest prawdziwą drogą, musimy najpierw sprawdzić, czy zawiera się w tym działanie Ducha Świętego.

Drugim aspektem, który powinniśmy uwzględnić, rozważając, czy coś jest prawdziwą drogą, jest sprawdzenie, czy jest w tym prawda i czy może stopniowo zmieniać usposobienie życiowe człowieka, aby jego człowieczeństwo stawało się coraz bardziej normalne. Wszyscy wiemy, że Bóg jest prawdą, drogą i życiem, i że każdy nowy etap Jego dzieła opiera się na prawdzie, którą Bóg przekazuje człowiekowi, co wskazuje drogę praktykowania w nowym wieku. Bóg zapewnia to, czego człowiek potrzebuje do życia, tak, aby mógł stopniowo urzeczywistniać normalne człowieczeństwo, i stopniowo powracał do pierwotnej postaci, kiedy to Bóg stworzył człowieka. Jest to oczywista cecha charakterystyczna prawdziwej drogi. Jest samo jak wtedy, gdy Pan Jezus rozpoczął swoje dzieło w Wieku Łaski. W tym czasie przekazał On ludziom wiele prawd i nauczył ich kochać innych, jak kochają sami siebie, nosić krzyż, wyrzekać się siebie i przebaczać innym siedemdziesiąt siedem razy. Pan Jezus przykazał ludziom czcić Boga w duchu i prawdzie. Każdy prawdziwy wierzący mógł osiągnąć jakąś zmianę w swoim zewnętrznym postępowaniu poprzez nauki Pana Jezusa. Przez Pana Jezusa mogli oni postępować z pokorą i cierpliwością, a tym samym posiadać pewne podobieństwo do normalnego człowieka. Dlatego o ile jest to prawdziwa droga, to jest w niej wyrażenie prawdy. Ono z kolei będzie sprawiać, że człowieczeństwo i rozsądek człowieka będą się stawać coraz bardziej normalne, a on sam będzie coraz bardziej podobny do prawdziwego człowieka.

Trzecim aspektem, który musimy uwzględnić, rozważając prawdziwą drogę, jest sprawdzenie, czy ta droga daje ludziom coraz większą wiedzę o Bogu i czy inspiruje w nich miłość do Boga i zbliża ich coraz bardziej do Niego. Wszyscy wiemy, że skoro jest to prawdziwa droga, to jest ona dziełem samego Boga i że Jego dzieło nieuchronnie przekazuje Jego usposobienie, jak również wszystko, co Bóg ma i czym jest. Kiedy ludzie doświadczają Bożego dzieła, w naturalny sposób dochodzą do prawdziwego zrozumienia Boga, tworząc w sobie serce, które kocha Boga. Jest tak samo, jak w Wieku Prawa, kiedy to Bóg Jahwe wydał prawa, według których ludzie mieli prowadzić życie na ziemi. Z doświadczenia z Jego dziełem ludzie uznali, że Bóg Jahwe jest jedynym prawdziwym Bogiem. Ponadto, uznali majestat Boga i jego gniew oraz że Jego usposobienia nie wolno obrażać, co stworzyło w serce darzące Boga czcią. W Wieku Łaski wcielony Bóg przyszedł na ziemię, aby wykonać etap dzieła mający na celu odkupienie ludzkości. Poprzez doświadczenie z dziełem Pana Jezusa, lud rozpoznał usposobienie Boga, które jest pełne miłości i miłosierdzia. Ludzie zobaczyli również, że Bóg jest nie tylko Duchem, ale może również przyjąć pokorną ludzką postać i że może czynić cuda, leczyć choroby i wypędzać demony.... A całe to dzieło, które Pan Jezus uczynił, sprawiło, że ludzie doszli do nowego zrozumienia Boga, co wzbudziło w ich sercach uwielbienie dla Niego. Dlatego też, jeśli jest to prawdziwa droga, sprawi, ona, że ludzie będą lepiej rozumieć Boga i doprowadzi ich do lepszego zrozumienia Bożego usposobienia.

Nawet jeśli dzieło Boże zawsze posuwa się naprzód, tak długo, jak jest to dzieło samego Boga i prawdziwa droga, z pewnością będzie ono posiadało i wyrażało trzy wyżej wymienione cechy. Oznacza to, że prawdziwa droga z pewnością będzie zawierała dzieło Ducha Świętego, będzie przekazywać prawdę i sprawi, że ludzie zyskają większe zrozumienie Boga i przybliżą się do Niego. Dlatego też, jeśli rozróżniamy prawdziwą drogę poprzez zważenie tych trzech wzorców, będziemy w stanie odróżnić to, co jest prawdziwe od tego, co fałszywe, tak abyśmy mogli nadążyć za obecnym dziełem Bożym w odpowiednim czasie, zyskać prawdę, drogę i życie, a także mieć udział w większych obietnicach Bożych i Jego błogosławieństwach.

W obecnych dniach ostatecznych Bóg ponownie wykonuje nowe dzieło, co wiąże się z oznajmianiem Jego słów, aby dokonywały dzieła sądu i obmywania ludzkości dotkniętej skażeniem. Dzieło to jest wykonywane zgodnie z Jego planem i opiera się na rzeczywistych potrzebach ludzi w dniach ostatecznych. Jest to nowe, wznioślejsze dzieło oparte na fundamencie dzieła Pana Jezusa. Jeśli będziemy poszukiwać i uważnie analizować z pokornym sercem, to dostrzeżemy, że ten etap nowego Bożego dzieła nie tylko zawiera dzieło Ducha Świętego, ale co więcej, porusza kwestie prawdy i może nam pozwolić na bardziej szczere, wszechstronne i praktyczne zrozumienie Bożego usposobienia i wszystkiego, co Bóg ma i czym jest. Poniżej przedstawiamy społeczność na temat naszych doświadczeń i zrozumienia Bożego dzieła w dniach ostatecznych w oparciu o wcześniej omówione trzy standardy oceny prawdziwej drogi.

Po pierwsze, prawdziwa droga zawiera dzieło Ducha Świętego. Bóg Wszechmogący przyszedł i ustanowił Wiek Królestwa, wykonał nowe dzieło sądu, rozpoczynając od domu Bożego, oznajmił swoje słowo, aby osądzać i obmywać ludzi, i dostarczył ludzkości nowe środki do zapewnienia życia. Wierni spośród wszystkich wyznań zaczęli, jeden po drugim, wracać do Boga Wszechmogącego pod Jego imieniem. Bez względu na to, jaki opór stawiali ludzie lub jakie przeszkody się pojawiły, ewangelia Boga dni ostatecznych nadal przybierała jak fale oceanu i rozprzestrzeniała się po całych Chinach kontynentalnych. Wszystkie narody przybywają na świętą górę w radosnym święcie. Chociaż wszyscy pochodzimy z różnych wyznań, jesteśmy w stanie żyć w harmonii i pomagać sobie nawzajem. Nie ma tu klik, a życie kościelne jest pełne witalności. Bracia i siostry czują, że nasze spotkania zawsze wzbudzają apetyt na więcej, są hymny do radosnego śpiewania oraz modlitwy, które nas oświecają. Za każdym razem, gdy się zbieramy, wszyscy jesteśmy w stanie otrzymać nowe przepisy ze słowa Boga Wszechmogącego, możemy rozpoznawać nasze własne niedociągnięcia, a w słowach Boga znajdujemy drogę do praktykowania. Potrafimy normalnie współistnieć i kochać się nawzajem zgodnie ze Słowem Bożym. Kiedy spotykamy się z różnymi poglądami, wszyscy jesteśmy w stanie odłożyć na bok nasze własne opinie i uważnie wysłuchać opinii innych ludzi. Kiedy zostanie osłonięte skażenie, jesteśmy w stanie zastanowić się i przeanalizować siebie w oparciu o słowo Boże. Kiedy robimy rzeczy, które szkodzą interesom kościoła, mamy odwagę zmierzyć się z faktami i zaakceptować przycinanie i postępowanie z nami, a w Kościele poddajemy się autorytetowi prawdy ze słów Bożych; nasi bracia i siostry są przepełnieni wiarą, potrafią z zaangażowaniem wykonywać zadanie wyznaczone przez Boga i rezygnują z cielesnych rozkoszy na rzecz pracy nad szerzeniem ewangelii królestwa Bożego z całego serca. Niezależnie od tego, jak jesteśmy traktowani przez różne wyznania, czy jesteśmy odrzucani, prześladowani, bici, czy przeklinani, jesteśmy gotowi znieść wszelkie trudności i jak zawsze głosić ewangelię Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych, aby czynić wolę Bożą. Dzisiaj lud Boży wybrany przez Boga doświadczał od kilku lat Bożego sądu i karania, ich postawy życiowe zmieniły się w różnym stopniu, a wielu z wybranych przez Boga ludzi napisało artykuły i hymny dokumentujące to, co zyskali dzięki własnemu doświadczeniu Bożego dzieła i umieściło je w Internecie, aby świadczyć o Bogu. Wiele z tych publikacji ma formę filmów i wideo. Te artykuły, hymny i filmy świadczą o prawdziwej zmianie w usposobieniu życiowym wybranego ludu Bożego i świadczą o tym, że wybrany lud Boży rozumie prawdę i szczerą wiedzę o Bogu. Są one świadectwem zwycięzców. Czy coraz większa ilość takich świadectw nie jest skutkiem Bożego dzieła sądu i karcenia? Kto mógłby osiągnąć takie rezultaty bez dzieła Ducha Świętego? W doświadczeniach i świadectwach naszych braci i sióstr można dostrzec autorytet i moc Boga Wszechmogącego. Dzieło Boga Wszechmocnego zawiera dzieło Ducha Świętego. Jednak w przypadku różnych wyznań, które nie dotrzymały kroku Bożemu nowemu dziełu, ci, którzy głoszą, nie mają kazań, wierzący są negatywni i słabi, a ich wiara jest zimna. Są oni zazdrośni i konfrontacyjni, tworzą kliki i chociaż być może wykonują to samo dzieło, to nie z tych samych powodów. To wystarczy, aby udowodnić, że społeczności religijnej brakuje już dzieła Ducha Świętego. Ponieważ Kościół Boga Wszechmogącego posiada dzieło Ducha Świętego, jest on pełen witalności, podczas gdy różne wyznania są ponure, opuszczone i straciły dzieło Ducha Świętego, stojąc w ostrym kontraście z Kościołem Boga Wszechmogącego. Dlatego też jest oczywiste, która droga jest prawdziwa, a która droga – stara.

Po drugie, prawdziwa droga zawiera prawdę, może wskazać ludziom drogę praktykowania w nowym wieku i może pozwolić im na zyskanie nowych środków do życia. Ich usposobienie życiowe ulega coraz większym zmianom, a ich człowieczeństwo staje się coraz bardziej normalne. W swym dziele w dniach ostatecznych Bóg Wszechmogący oznajmia wiele prawd w wielu różnych dziedzinach. Są to między innymi prawdy o zrozumieniu dzieła Bożego, a także prawdy o tym jak praktykować i wkraczać w życie w nowym wieku. Należy do nich na przykład cel Bożego zarządzania; zasady, na których opiera się Jego dzieło; wewnętrzne prawdy Bożego dzieła w Wieku Prawa i Wieku Łaski; jak Bóg wykonuje dzieło sądu; znaczenie Bożego wcielenia; jak ludzkość rozwinęła się do dnia dzisiejszego; jak szatan skaził ludzkość; jak Bóg zbawia ludzkość; jaki będzie przyszły cel ludzkości; jak będzie wyglądał koniec dla różnych rodzajów ludzi; jakie poglądy powinni mieć wierzący; jak wiernie wykonywać swoje obowiązki; jak być uczciwym człowiekiem; jak człowiek powinien urzeczywistniać zwykłe człowieczeństwo; jak służyć Bogu w sposób, który spełnia Jego intencje; i jak osiągnąć prawdziwe posłuszeństwo i miłość do Boga. Oznajmienie tych prawd przez Boga Wszechmogącego pozwala ludziom na znacznie lepsze zrozumienie Bożego dzieła i Jego usposobienia, jak również pozwala im lepiej zrozumieć własną naturę i istotę oraz fakt, że są skażeni. Ponadto prawdy te pozwalają ludziom wyraźnie dostrzec drogę, jaką muszą podążać, aby zmienić swoje usposobienie. Poprzez doświadczenie sądu i karcenia przez Boga Wszechmogącego ludzie dochodzą do ostatecznego zrozumienia pomieszanych aspektów swej starej wiary, i uznają, że mimo iż otrzymali od Boga odkupienie i obfitą łaskę, to jednak nadal głęboko tęsknią za tym, aby intrygować w celu uzyskania większej fizycznej przyjemności i błogosławieństw materialnych od Boga oraz za osiągnięciem szczęścia i marzeń za sprawą Boga. Ponadto, mimo że śpiesznie trudzą się dla Boga, robią to dla błogosławieństw i zyskania korony. Czynią to w imię osobistej sławy i zysku. Nie robią tego, aby wypełnić swój obowiązek istoty stworzonej. Bez względu na to, ile łaski lub ile błogosławieństw ludzie zyskują od Boga, jeśli cokolwiek, co Bóg czyni, w jakiś maleńki sposób nie spełnia ich wyobrażeń, natychmiast opierają się i narzekają do Boga. Posuwają się nawet do tego, że publicznie sprzeciwiają się Bogu, a nawet porzucają Go. Ludzie dawno temu stracili swoje pierwotne sumienie i zdolność do racjonalnego myślenia w obliczu Boga. Ludzie zostali tak skażeni przez szatana, że całkowicie stracili podobieństwo do człowieka. Prawdy oznajmione przez Boga Wszechmogącego pozwalają ludziom mieć prawdziwe zrozumienie własnego skażenia i pokazują im, że są samolubni, nikczemni i brakuje im człowieczeństwa. Jednocześnie dochodzą do zrozumienia znaczenia Bożego dzieła zbawienia, które jest na nich dokonywane, jak również Bożych przemyślanych, uprzejmych intencji oraz żmudnego wysiłku i ceny płaconej, aby zbawić człowieka. W ten sposób w ludziach zaczyna stopniowo budzić się duch, a ich sumienie i zdolność do racjonalnego myślenia zaczynają być dzień po dniu przywracane. Ludzie nie starają się już zadowalać własnego ciała i nie zawierają już układów z Bogiem. Zamiast tego starają się jedynie spełniać intencje Boga i ofiarować Bogu wszystko, co mają. W ten sposób ludzie, jako istoty stworzone, stopniowo odzyskują normalne relacje ze Stwórcą. Okazują Bogu coraz więcej miłości, są wobec Niego coraz bardziej ulegli i pełni czci i wreszcie zaczynają coraz bardziej przypominać prawdziwego człowieka. Krótko mówiąc, Bóg Wszechmogący daje nam prawdy, które tak pilnie potrzebujemy zrozumieć, aby osiągnąć zbawienie w naszej wierze w Boga. Wskazuje nam kierunek drogi w nowym wieku i pozwala nam zdobyć najbardziej realne środki, których potrzebujemy do życia. Wszystko to dowodzi, że droga Boga Wszechmogącego jest prawdziwą drogą.

Po trzecie, prawdziwa droga daje człowiekowi nowe i praktyczne zrozumienie Boga i pozwala człowiekowi coraz bardziej kochać Boga. Bracia i siostry, jeśli możecie osobiście czytać słowa Boga Wszechmogącego i możecie rzeczywiście kontaktować się z tymi, którzy przyjęli dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych, nie jest trudno odkryć, że bracia i siostry z Kościoła Boga Wszechmogącego zdobyli nową wiedzę i wnikliwsze zrozumienie Boga Wszechmogącego poprzez sposób, w jak poszukują Jego prawd. Poprzez doświadczenie sądu i karcenia od Boga Wszechmogącego ludzie rozumieją sprawiedliwe usposobienie Boga i widzą, że wewnętrzne usposobienie Boże zawiera w sobie nie tylko miłość i miłosierdzie, lecz także majestat i gniew, a Jego usposobienie nie toleruje żadnego wykroczenia ze strony rodzaju ludzkiego. Doświadczając dzieła Boga Wszechmogącego, ludzie widzą, że Bóg zbawia ludzkość nie tylko poprzez wyrażanie prawdy, aby ją osądzić, lecz także poprzez przygotowywanie wszelkiego rodzaju sytuacji i warunków, aby ujawnić usposobienie ludzi i wreszcie wykorzystuje katastrofy do oczyszczania ludzi. Jednocześnie ludzie widzą również, jak Bóg ujawnia antychrystów, złoczyńców i niewierzących w kościele, i jak Bóg manewruje wielkim czerwonym smokiem, aby służył do doskonalenia Jego wybranego ludu. W ten sposób ludzie zyskują praktyczną wiedzę o wszechmocy Boga, jego mądrości, cudowności i niezgłębioności. Ponadto zyskują oni również bardziej praktyczne zrozumienie życzliwych intencji Boga w zbawieniu ludzkości, Jego prawdziwej miłości do ludzkości oraz Jego istoty świętości i piękna. Doświadczanie dzieła i słowa Boga Wszechmogącego pomaga w usunięciu wielu błędnych przekonań ludzi na temat Boga i pomaga im zrozumieć, że Bóg jest nie tylko Bogiem Izraelitów, ale także Bogiem wszystkich narodów pogan i Bogiem wszystkich stworzonych istot. Ludzie rozumieją również, że Boże dzieło jest zawsze nowe i nigdy nie jest stare, i nie jest ograniczone żadnymi zasadami. Ludzie na wiele sposobów dostrzegają, że istnieje wiele miłych aspektów Boga, że miłość Boga do ludzkości jest wielka i praktyczna, po czym w ich sercach rodzi się prawdziwa miłość do Boga, pragną podążać za prawdą i ze wszystkich sił starają się wypełniać swoje obowiązki istot stworzonych i zadowalać Boga. Z tego wiemy, że dzieło Boga Wszechmogącego i Jego słowa w dniach ostatecznych mogą dać człowiekowi głębsze zrozumienie Boga, niż było to możliwe w Wieku Łaski; jest to zrozumienie, które jest bardziej praktyczne, jak również bardziej wszechstronne. Relacja między Bogiem a człowiekiem staje się coraz bliższa w miarę pogłębiania się rozumienia Boga przez człowieka. Tylko dzieło Boże może mieć taki efekt i tylko sam Bóg może oznajmić ludzkości swoje usposobienie oraz wszystko, co ma i czym jest. Nie ulega wątpliwości, że droga Boga Wszechmogącego jest drogą prawdziwą.

Podsumowując, Błyskawica ze Wschodu, która została odrzucona i potępiona przez przywódców religijnych, jest Panem Jezusem, który powrócił do ciała w dniach ostatecznych – jest to sam, wyjątkowy Bóg. Dlatego też, bez względu na to, jak różne wyznania się jemu sprzeciwiają i atakują, i bez względu na to, jak rząd KPCh fabrykuje pogłoski, aby je potępić i oszkalować, nie jest to w stanie w najmniejszym stopniu przeszkodzić w ekspansji Bożego dzieła w dniach ostatecznych. W ciągu zaledwie około dwudziestu lat ewangelia królestwa Boga Wszechmogącego rozprzestrzeniła się w całych Chinach kontynentalnych. Słowo Boże i imię Boże dotarło do setek milionów domów. Ci, którzy wśród różnych wyznań dążą do prawdy i naprawdę pragną Boga, powrócili do Boga Wszechmogącego. Miliony ludzi cieszą się słowem Boga, otrzymują sąd Boży, obmycie, zbawienie i udoskonalenie oraz chwalą cudowne czyny Boga. Bóg stworzył grupę zwycięzców w Chinach i zyskał grupę ludzi, którzy mają jedno serce i jeden umysł z Nim. Dzieło Boże wkrótce zakończy się Jego apoteozą i szybko przechodzi z Chin – ze Wschodu – do świata zachodniego, a Kościół Boga Wszechmogącego założył oddziały w dziesiątkach krajów, co jest całkowitym wypełnieniem proroctwa Pana Jezusa: „Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego(Mt 24:27). Moi duchowi koledzy, szybko odłóżcie wyimaginowane wyobrażenia i zamiast tego starajcie się usłyszeć głos Boga, przyjdźcie przed Boga z zapałem: Bóg Wszechmogący czeka na wasz powrót!

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Połącz się z nami w Messengerze