Jakie są cele Kościoła Boga Wszechmogącego

31 maja 2018

Kościół Boga Wszechmogącego podlewa swych wyznawców i troszczy się o nich w pełnej zgodzie ze słowami Boga w Biblii i Słowem ukazującym się w ciele, wyrażonym przez Boga Wszechmogącego, tak aby każdy wyznawca mógł, pod kierownictwem, zaopatrzeniem, podlewaniem i pasterską troską słów Boga Wszechmogącego, zrozumieć wszystkie prawdy zwarte w Bożych słowach, posiąść właściwy ogląd życia, dążyć do właściwych celów, podążać ścieżką Boga, trzymać się zadań wyznaczonych przez Boga, chwalić Boga poprzez bycie światłem świata i solą ziemi, zyskać pochwałę od Boga oraz kwalifikować się do tego, by odziedziczyć Boże obietnice.

Zamiarem kościoła jest ustanowienie takiego kościoła, który jest według Bożego serca, tak aby wierni moli służyć i pomagać sobie nawzajem w słowach Boga i Bożej miłości, słuchać i czcić Boga Wszechmogącego, Chrystusa dni ostatecznych i stać się prawdziwym świadectwem Boga i przejawem Jego chwały

Zamiarem kościoła jest szerzyć i dawać świadectwo ewangelii królestwa Boga Wszechmogącego, pozwalając ludziom dostrzec, że Bóg Wszechmogący jest ponownie przybyłym Panem Jezusem ostatnich dni i że podjął się on dzieła „sąd rozpoczął się od domu Bożego(1P 4:17) prorokowanego w Biblii, które jest dokładnie Bożym dziełem całkowitego oczyszczenia i ocalenia człowieka w dniach ostatecznych. Tylko akceptując wszystkie prawdy wyrażone przez Boga Wszechmogącego, człowiek może pozbyć się swego szatańskiego usposobienia, wyzwolić z niewoli grzechu, zostać oczyszczonym, poznać Boga, ć Mu posłusznym i czcić Go, urzeczywistniając życie wypełnione znaczeniem, i przetrwać wielkie katastrofy dni ostatecznych oraz wejść do królestwa Bożego – tylko to jest pięknym miejscem przeznaczenia rodzaju ludzkiego. Rozpowszechniać i dawać świadectwo dziełu Boga Wszechmogącego dni ostatecznych, a tym samym przyprowadzać przed oblicze Boga wszystkich tych, którzy uznają Jego istnienie i kochają prawdę, by mogli przyjąć i zyskać Boże zbawienie dni ostatecznych – to jest Boże posłannictwo dla Jego ludu wybranego i takie są cele Kościoła Boga Wszechmogącego.

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Połącz się z nami w Messengerze