Pytanie 4: Ludzie są grzeszni, ale ofiara przebłagalna złożona przez Pana Jezusa jest skuteczna po wsze czasy. Jeśli wyznamy swe grzechy Panu, On nam wybaczy. W oczach Pana jesteśmy bezgrzeszni, więc możemy wejść do królestwa niebieskiego!

Odpowiedź: Pan Jezus odpuścił ludzkości jej grzechy, ale to nie oznacza, że człowiek jest bezgrzeszny. To nie oznacza, że ludzie wyzwolili się z jarzma swych grzechów lub osiągnęli świętość. Pan Jezus odpuszcza ludzkości jej grzechy. Czym są „grzechy” w tym kontekście? To cudzołóstwo, kradzież itd. Grzechem jest wszystko, co jest pogwałceniem praw, przykazań i Bożych słów. Każdy czyn, który jest wbrew Bogu, potępia Go lub osądza, również jest grzechem. Każde bluźnierstwo przeciw Bogu to grzech, niewybaczalny grzech! W Wieku Łaski, Pan Jezus był ofiarą przebłagalną za grzechy ludzkości. Tylko ci, którzy modlili się do Pana i wyrazili skruchę, nie zostaną potępieni i zgładzeni. To oznacza, że Bóg nie widzi już w nich grzeszników. Człowiek, którego grzechy zostały wybaczone, mógł modlić się bezpośrednio do Pana i mieć udział w Jego łasce. To jest prawdziwe znaczenie słów: „grzechy zostały wybaczone”. Chociaż ludzkie grzechy zostały wybaczone dzięki ofierze przebłagalnej Pana Jezusa, nie oznacza to, że ludzie przestali grzeszyć i sprzeciwiać się Bogu. Człowiek nadal ma grzeszną naturę, więc nadal jest zdolny do opierania się Bogu, zdradzania Go i obierania Go sobie za wroga. Czy tacy ludzie mogą nadawać się do królestwa niebieskiego? Jak mówi Bóg Wszechmogący: „Czy grzesznik taki jak ty, który właśnie został odkupiony, a nie został odmieniony ani udoskonalony przez Boga, może być człowiekiem według Bożego serca? Ponieważ nadal jesteś starą wersją siebie, w twoim przypadku prawdą jest, że zostałeś zbawiony przez Jezusa i że nie jesteś zaliczany do grzeszników z uwagi na zbawienie przez Boga, ale nie dowodzi to, że nie jesteś grzeszny i że nie jesteś nieczysty. Jak możesz być święty, jeśli nie zostałeś odmieniony? Twoje wnętrze trawią nieczystość, samolubstwo i złośliwość, a mimo to chcesz zstąpić z Jezusem. Możesz o tym tylko pomarzyć! Pominąłeś pewien krok w wierze w Boga: zostałeś jedynie odkupiony, ale nie zostałeś odmieniony. Abyś mógł stać się człowiekiem według Bożego serca, Bóg musi osobiście dokonać dzieła przemiany i obmycia ciebie. Jeśli jesteś tylko odkupiony, nie będziesz w stanie osiągnąć świętości. Nie będziesz więc się kwalifikować do otrzymania dobrych Bożych błogosławieństw, ponieważ pominąłeś kluczowy krok w Bożym dziele zarządzania człowiekiem, czyli krok przemiany i udoskonalenia. Dlatego ty, grzesznik, który właśnie został odkupiony, nie jesteś w stanie bezpośrednio otrzymać dziedzictwa Bożego” („O nazwach i tożsamości” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”). Dzięki dziełu odkupienia Pana Jezusa ludziom zostały tylko wybaczone ich grzechy. Nie zostali oni uwolnieni od swego zdeprawowanego usposobienia. Wewnętrzna arogancja, samolubstwo, chciwość, przewrotność i inne aspekty szatańskiej natury nadal pozostają w człowieku. To zepsucie sięga głębiej niż grzech i jest od niego bardziej nieustępliwe. To źródło naszych grzechów i sprzeciwu wobec Boga. Jeśli człowiek nie zostanie uwolniony od szatańskiego usposobienia, będzie nadal grzeszył, sprzeciwiał się Bogu oraz sądził i potępiał Go według własnych wyobrażeń i poglądów. Ludzie, gdy są prześladowani i ciepiący, potrafią – tak, jak Judasz – odrzucić, a nawet zdradzić Boga. Gdy mają władzę, mogą ustanowić własne niezależne królestwa w opozycji do Boga. Niektórzy nawet wykradają ofiary dla Boga i obrażają Jego usposobienie. Oni będą potępieni i zgładzeni przez Boga. Większość pastorów i przywódców wspólnoty religijnej nie przestrzega słów Pana Jezusa. Interpretują Biblię na podstawie własnych wyobrażeń. Traktują słowa człowieka zawarte w Biblii jak słowa Boga. Wywyższają słowa ludzi, zamiast dawać świadectwo słowom Pana Jezusa. To sprawia, że wierni czczą i są posłuszni ludziom, a nie ma w ich sercach miejsca na Pana Jezusa. Ci wierni zostają uwięzieni i znajdują się pod kontrolą przywódców religijnych. Będzie to szczególnie prawdziwe w chwili, gdy Pan Jezus powróci, aby dokonać sądu. Ci pastorzy i przywódcy nie realizują ani nie studiują dzieła Bożego. Zamiast tego potępiają Jego dzieło, osądzają Go i bluźnią przeciw Niemu. Sięgają po kłamstwa, by oszukać wiernych i odciąć kościół. Publicznie obierają sobie Boga za wroga i obrażają Jego usposobienie. Nie ma poważniejszego przykładu sprzeciwu wobec Boga. To jest niewybaczalny grzech! Ich złe zachowanie jest nawet bardziej skandaliczne niż zachowanie faryzeuszy przeciwstawiających się Panu Jezusowi! Zatem, jeśli ludzka natura, w której tkwi opór wobec Boga, nie zostanie naprawiona, a szatańskie, zdeprawowane usposobienie nie zostanie usunięte, ludzie będą zdolni do każdego zła w swym oporze wobec Boga. Czy tacy ludzie mogą wejść do królestwa Bożego? Tak więc zgodnie ze swym planem zarządzania zbawieniem ludzkości oraz rzeczywistymi wymaganiami zepsutej rasy ludzkiej, Bóg wyraża w dniach ostatecznych różne aspekty prawdy. Dokonuje On swego dzieła, które spełnia biblijne proroctwo mówiące, że: „Sąd rozpoczął się od domu Bożego”. i ma na celu rozwiązanie kluczowego problemu kontroli zepsutej ludzkości przez jej szatańską naturę. W ten sposób człowiek będzie stopniowo uwalniać się od swego zepsutego, szatańskiego usposobienia, zaprzestanie buntu i sprzeciwu wobec Boga i stanie się zdolny do prawdziwego posłuszeństwa i czczenia Boga. Tylko wtedy ludzkość zostanie oczyszczona i wejdzie do królestwa niebieskiego.

ze skryptu filmu pod tytułem „Ciernie wspomnień”

Wstecz: Pytanie 3: Napisano: „Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie (…)” (Rz 8:1). Ponieważ wierzymy w Jezusa Chrystusa, już zostało zagwarantowane, że nie zostaniemy potępieni i będziemy mogli wejść do królestwa niebieskiego.

Dalej: Pytanie 6: Mówicie, że jeśli ludzie chcą być wolni od grzechu i zostać oczyszczeni, muszą przyjąć sąd Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych. W jaki sposób Bóg dokona sądu i obmycia ludzi w dniach ostatecznych? Przez wszystkie lata mojej wiary w Pana myślałem, że moment, w którym ludzie przestaną grzeszyć, będzie wspaniały. Myślałem, że życie nie będzie już bolesne!

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze