Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Świadectwa doświadczenia Sądu Chrystusa

1Widzę drogę do poznania Boga
2Dziełem Ducha Świętego kieruje zasada
3Zrozumienie bycia zbawionym
4Nie należy oceniać natury ludzkiej na podstawie
5Tajemnica, którą trzymam głęboko w moim sercu
6Nie jest łatwo prawdziwie poznać siebie
7W kościele nie ma miejsca na specjalne traktowanie
8Istota osobistej zemsty
9Nie podążałam ścieżką Piotra
10Słowa Boga mnie przebudziły
11Dostrzegłam swoje prawdziwe oblicze
12Po co uciekać się do podstępów, gdy służy się Bogu
13Ujrzałam wyraźnie swoją prawdziwą postawę
14Wyniosły duch poprzedza upadek
15Zmiana na lepsze na drodze wiary w Boga
16Dlaczego tyle lat wiary mnie nie zmieniło
17Naiwność nie jest uczciwością
18Słowa Boga jako lustro
19Posłuszeństwo dziełu Ducha Świętego jest bardzo ważne
20Najwspanialszy dar, jaki dał mi Bóg
21Nauczyłam się współpracować z innymi
22Rzeczywiste znaczenie buntu przeciw Bogu
23Nie łatwo jest być osobą szczerą
24Czym jest autentyczne praktykowanie prawdy
25Bądź najpierw surowy wobec siebie, aby móc dyscyplinować innych
26Posmakowałem Bożego zbawienia
27Krótka przemowa o źródle ciemności i zła na świecie
28Jestem gotowa zaakceptować nadzór wszystkich
29Zrzucenie kajdan daje poczucie wyzwolenia
30Dlaczego obrałam ścieżkę faryzeuszy
31Bawiłam się na wystawnej uczcie
32Poprzez wielki ucisk zyskałam wielkie korzyści
33Dopiero co zaczęłam iść właściwą drogą życia
34Wkroczenie na drogę wiary w Boga
35Bogactwo życia
36Cierpienia i próby – błogosławieństwa uznania Bożego