Pytanie 1: Biblia jest świadectwem Bożego dzieła i przyniosła ludzkości wiele korzyści. Dzięki czytaniu Biblii zaczęliśmy traktować Boga jako Stwórcę wszystkich rzeczy, dowiedzieliśmy się o Jego wszechmocy, Jego czynach i ich wspaniałości. Ponieważ Biblia jest zapisem Bożego słowa i świadectwem człowieka, dlaczego nie możemy osiągnąć życia wiecznego poprzez czytanie Biblii? Dlaczego więc, skoro w Biblii znajdują się słowa Boże, nie można w niej znaleźć drogi życia wiecznego?

Odpowiedź: Zgodnie z Biblią wierzymy, że Bóg jest Stwórcą wszystkich rzeczy. Pozwala nam ona zobaczyć Jego cudowne czyny. A to dlatego, że Biblia jest świadectwem Bożych dzieł w przeszłości. Jest zapisem Jego słowa i dzieła oraz świadectwem człowieka w dwóch pierwszych epokach. Zatem Biblia jest oczywiście ważna dla naszej wiary. To prawda, gdyby nie Biblia, w jaki sposób człowiek zrozumiałby słowa Pana? Jak inaczej poznałby czyny Boga i zaczął rozwijać swoją prawdziwą wiarę? Jeśli nie czytalibyśmy Biblii, w jaki inny sposób poznalibyśmy świadectwa wszystkich świętych, którzy na przestrzeni wieków byli posłuszni Bogu? Zatem czytanie Biblii jest konieczne do praktykowania wiary i żaden z wyznawców Pana nie może się bez niej obejść. Można powiedzieć, że ten, który odchodzi od Biblii, nie może wierzyć w Pana. Święci na przestrzeni wieków potwierdzili ten fakt. Nikt nie zaprzecza wartości Biblii, jeśli chodzi o praktykowanie wiary. Zatem, wszyscy święci na przestrzeni wieków byli zgodni, że Biblia jest bardzo ważna i powinna być czytana. Niektórzy powiedzą, że czytanie Biblii i modlenie się są tak samo niezbędne jak dwie nogi są potrzebne do chodzenia. Ale Pan Jezus powiedział, „Badajcie Pisma; sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie. A jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie” (J 5:39-40). Niektórzy ludzie są tym zdezorientowani. Myślą, że skoro Biblia zawiera słowo Boże i świadectwo człowieka, czytanie Biblii powinno dawać człowiekowi życie wieczne. Dlaczego więc Pan Jezus powiedział, że życie wieczne nie kryje się w Biblii? Tak naprawdę, wcale nie jest tak trudno to pojąć. Jeśli zrozumiemy tajniki dzieła Bożego w Wieku Prawa i Wieku Łaski i to, co się w każdym z nich dokonało, będziemy potrafili zrozumieć, dlaczego nie możemy dostąpić życia wiecznego poprzez Biblię. Najpierw przyjrzyjmy się Wiekowi Prawa. W tym wieku Jahwe ustanowił prawa i przykazania, których człowiek miał przestrzegać. Jego słowa miały przewodzić nowo narodzonej ludzkości. Słowa te nie uwzględniały zmian w sposobie ludzkiego życia. Zatem w Wieku Prawa Bóg chciał, aby ludzie przestrzegali praw i przykazań oraz podążali za nimi. Choć słowa te stanowiły prawdę, to odzwierciedlały prawdę bardzo podstawową. W Wieku Łaski słowa i dzieło Pana Jezusa skupiały się bardziej na odkupieniu. Jego słowa dotyczyły odkupienia i uczyły ludzi, że powinni wyznać swoje grzechy, żałować za nie i powstrzymywać się od czynienia zła; uczyły również tego, jak się modlić i wymagały, aby człowiek kochał Pana całym swoim sercem i duszą, a bliźniego swego jak siebie samego; żeby był tolerancyjny i cierpliwy oraz żeby przebaczał innym siedemdziesiąt siedem razy, itd. Wszystko to zawiera droga pokuty. Zatem czytając Biblię, pojmujemy dzieło Boga w Wieku Prawa i Wieku Łaski. Dowiadujemy się, że wszystkie rzeczy zostały stworzone przez Boga, i tego, jak mamy żyć na ziemi i wielbić Boga. Rozumiemy, czym jest grzech, kim są wybrańcy Boga, a kto zostaje przez Boga przeklęty. Dowiadujemy się, w jaki sposób wyznawać nasze grzechy i odbywać pokutę. Uczymy się pokory, wyrozumiałości i przebaczenia, a także tego, jak przyjąć krzyż i podążać za Panem. Dowiadujemy się o bezgranicznym miłosierdziu i litości Pana Jezusa. Uczymy, że tylko stając przed Panem Jezusem w wierze, będziemy cieszyć się Jego obfitą łaską i prawdą. Słowa i dzieło Boga z Wieku Prawa i Wieku Łaski, tak jak zostało to zapisane w Biblii, były prawdą wypowiadaną przez Boga zgodnie z Jego planem i potrzebami ludzkości w danym czasie. Prawdy te spowodowały, że człowiek przyswoił sobie pewne dobre zachowania, ale nie były one zdolne usunąć korzenia grzechu, zmienić usposobienia człowieka ani pozwolić ludzkości na osiągnięcie oczyszczenia, zbawienia i udoskonalenia. Dlatego słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa w tym wieku, mogą być tylko nazywane drogą pokuty, a nie drogą życia wiecznego. Czym jest zatem droga życia wiecznego? Droga życia wiecznego jest drogą prawdy, która pozwala człowiekowi żyć wiecznie, drogą, która pozwala człowiekowi odrzucić pęta jego własnej grzesznej natury, zmienić jego usposobienie i zyskać prawdę, prawdę jako życie, uwolnić się spod wpływu szatana i żyć w zgodzie z Chrystusem. Pozwala ona człowiekowi poznać i szanować Boga oraz być Mu posłusznym, aby nigdy więcej nie zgrzeszyć, nie sprzeciwić się Bogu ani Go nie zdradzić. Tylko drogę, która przyniesie takie skutki, możemy nazwać drogą życia wiecznego. Człowiek umiera na skutek grzechu. Jeśli człowiek osiągnie prawdę jako życie i rozstrzygnie problem swojego grzechu, wtedy Bóg oczywiście pobłogosławi go życiem wiecznym. Zatem tylko poprzez otrzymanie zbawienia w dniach ostatecznych możemy cieszyć się drogą życia wiecznego, którą Bóg nas obdarował.

Fragment skryptu filmu pod tytułem „Kto jest moim Panem”

Wstecz: Pytanie 6: Biblia mówi, że kiedy Pan Jezus został ochrzczony, niebo się otworzyło i Duch Święty zstąpił na Pana Jezusa jako gołębica, i rozległ się głos: „To jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie(Mt 3:17). I my wszyscy wierzący uznajemy, że Pan Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym. Tymczasem wy daliście świadectwo tego, że Chrystus wcielony jest ukazaniem się Boga, że jest samym Bogiem, że Pan Jezus jest samym Bogiem i że Bóg Wszechmogący jest samym Bogiem. Jest to dla nas bardzo tajemnicze i odbiega od naszego wcześniejszego rozumowania. Czy zatem Chrystus wcielony jest samym Bogiem, czy Synem Bożym? Obie możliwości wydają się nam sensowne i obie są zgodne z Biblią. Więc które rozumienie jest poprawne?

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze