Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Owce Boże słyszą głos Boga

(Podstawy dla nowych wierzących)

Prawdy objawione, które nowi wyznawcy powinni najpierw opanować

Rozdział 1 Bóg Wszechmogący jest Jedynym Prawdziwym Bogiem, który stworzył wszystko

Rozdział 2 Prawdy o imionach Boga

Rozdział 3 Prawdy o trzech etapach dzieła Bożego

Rozdział 4 Prawdy dzieła Bożego w dniach ostatecznych

Rozdział 5 Prawdy o wcieleniu Boga

Rozdział 6 Kilka rodzajów rozróżnień w twojej wierze w Boga, które powinieneś opanować

Rozdział 7 Inne aspekty dotyczące prawd, które powinieneś zrozumieć w swojej wierze w Boga

Rozdział 8 Zakończenie dla różnych typów ludzi a obietnica Boga wobec człowieka