Słuchaj głosu Boga Ujrzyj pojawienie się Boga

Słuchaj głosu Boga Ujrzyj pojawienie się Boga

Panny mądre rozpoznają głos Boga, na podstawie Jego wypowiedzi dostrzegą Jego ukazanie się i powitają powracającego Pana. Niniejsza książka jest zbiorem prawd dotyczących wcielenia Boga oraz trzech etapów Jego dzieła zbawienia. Prawdy te niosą świadectwo o ukazaniu się i dziele Boga Wszechmogącego, Chrystusa dni ostatecznych: Bóg Wszechmogący to Pan Jezus, który powrócił, wyraża prawdę i w dniach ostatecznych dokonuje dzieła „osądzania rozpoczynającego się od domu Bożego”, w ten sposób prowadząc ludzkość do powrotu przed tron Boży.

Książki ewangeliczne

Pobierz

Połącz się z nami w Messengerze