Pytanie 3: Napisano: „Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie (…)” (Rz 8:1). Ponieważ wierzymy w Jezusa Chrystusa, już zostało zagwarantowane, że nie zostaniemy potępieni i będziemy mogli wejść do królestwa niebieskiego.

Odpowiedź: Myślicie, że jeśli ktoś wierzy w Jezusa Chrystusa, to już jest w Jezusie Chrystusie. To jest ludzkie wyobrażenie. Zwrot „tych, którzy są w Jezusie Chrystusie” nie odnosi się do każdego, kto wierzy w Pana Jezusa. Większość osób, które wierzą w Pana Jezusa, nie może otrzymać pochwały od Boga, bo, jak Pan Jezus powiedział: „Wielu jest bowiem wezwanych, lecz mało wybranych”. Spośród tych, którzy nie zostali zaproszeni, niektórzy wierzą w Pana tylko po to, by uzyskać chwilowe korzyści ze swej wiary. Inni nigdy nie kochają prawdy ani jej nie praktykują. Jeszcze inni nawet czynią zło, opierając się Bogu. Szczególnie przywódcy religijni, z których większość kroczy ścieżką faryzeuszy. Oni wszyscy są antychrystami. Niektórzy są wyznawcami Boga tylko z nazwy. To niewierni. Mówicie, że wszyscy, którzy wierzą w Pana Jezusa, są już w Jezusie Chrystusie. Te słowa nie mają sensu. „Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie (…)”. Do której grupy tak naprawdę odnoszą się te słowa? Do tych, którzy przestrzegają przykazań Boga, praktykują prawdę i są posłuszni Bogu. Czyli do tych, którzy dążą do prawdy i zyskają życie, którzy potrafią być posłuszni Chrystusowi, powstrzymywać się od popełniania aktów zła w ramach oporu wobec Boga i są w pełni zgodni z Chrystusem. To są ludzie w Chrystusie. Z pewnością nie jest tak, że każdy, kto wierzy w Pana Jezusa, jest w Jezusie Chrystusie. Są tacy wierzący, których wiara nie jest uznawana przez Boga. Na przykład Pan Jezus powiedział kiedyś: „Wielu powie mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w twoim imieniu i w twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość”. (Mt 7:22-23). Czy można powiedzieć, że ci wymienieni tutaj, którzy prorokowali, wypędzili demony i czynili wiele cudów w imieniu Pana, są w Chrystusie? Czy nie są to ci wszyscy, którzy zostali potępieni przez Boga? Zatem „wiara w Jezusa Chrystusa” i „bycie w Jezusie Chrystusie” to dwie różne rzeczy. Ci, którzy wierzą w Pana, ale nie mogą otrzymać Jego pochwały, nie są w Chrystusie, bo Boże dzieło zbawienia nie odbywa się tak, jak wszyscy myślą. To nie tak, że wszyscy, którzy wierzą w Boga, mogą być zbawieni. Wielu z nich zostanie wyeliminowanych; szczególnie ci, którzy świadomie grzeszą po tym, jak poznali prawdę. Te grzechy obejmują kradzież ofiar, odrzucanie Boga, zdradzenie Boga, niepraktykowanie prawdy, tchórzostwo, rozwiązłość itd. Tacy ludzie zostaną potępieni i porzuceni przez Boga. Ci, którzy popełniają wielkie zło, zostaną ukarani. Jak napisano w Liście do Hebrajczyków 10:26: „Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu poznania prawdy, to nie pozostaje już ofiara za grzechy”. Zatem widzimy, że nie wszyscy wierzący w Pana są w Chrystusie. Są nimi tylko wierzący, którzy kochają prawdę, są zdolni do dążenia do prawdy, a przez to do posłuszeństwa wobec Chrystusa. Naprawdę znający Chrystusa, niemający wyobrażeń o Chrystusie, niebuntujący się przeciw Niemu i niesprzeciwiający się Mu, biorący serce Chrystusa, jak swoje własne i umiejący spełniać wolę Boga, są ludźmi w Chrystusie. To oni otrzymają pochwałę Boga i wejdą do Jego królestwa.

ze skryptu filmu pod tytułem „Ciernie wspomnień”

Wstecz: Pytanie 2: W Biblii jest napisane: „Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest tym, który usprawiedliwia. Któż potępi?” (Rz 8:33-34). To dowodzi, że ukrzyżowanie Pana Jezusa oznacza odpuszczenie nam wszystkich grzechów. Pan nie widzi już w nas grzeszników. Kto nas może teraz oskarżać?

Dalej: Pytanie 4: Ludzie są grzeszni, ale ofiara przebłagalna złożona przez Pana Jezusa jest skuteczna po wsze czasy. Jeśli wyznamy swe grzechy Panu, On nam wybaczy. W oczach Pana jesteśmy bezgrzeszni, więc możemy wejść do królestwa niebieskiego!

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze