Pytanie 6: Mówicie, że jeśli ludzie chcą być wolni od grzechu i zostać oczyszczeni, muszą przyjąć sąd Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych. W jaki sposób Bóg dokona sądu i obmycia ludzi w dniach ostatecznych? Przez wszystkie lata mojej wiary w Pana myślałem, że moment, w którym ludzie przestaną grzeszyć, będzie wspaniały. Myślałem, że życie nie będzie już bolesne!

Odpowiedź: Jeśli chodzi o sposób, w jaki Bóg Wszechmogący dokona sądu i obmycia ludzi w dniach ostatecznych, przeczytajmy słowa Boga Wszechmogącego! Bóg Wszechmogący mówi: „Kiedy tym razem Bóg przyjdzie w ciele, Jego dzieło będzie polegać na wyrażeniu Jego usposobienia, głównie przez skarcenie i sąd. Na tym fundamencie przynosi On człowiekowi więcej prawdy, pokazuje więcej sposobów praktykowania jej oraz osiąga swój cel zdobycia człowieka i uratowania go od zepsutego usposobienia. Oto, co kryje się za dziełem Boga w Wieku Królestwa” (Przedmowa do księgi „Słowo ukazuje się w ciele”).

W czasach ostatecznych Chrystus używa różnych prawd, by uczyć człowieka, wystawiać na pokaz istotę człowieka, szczegółowo analizować jego słowa i uczynki. Te słowa składają się na różne prawdy, takie jak ludzki obowiązek, na to, w jaki sposób człowiek powinien okazywać posłuszeństwo Bogu, w jaki sposób człowiek powinien okazywać Bogu lojalność, jak człowiek powinien urzeczywistniać zwykłe człowieczeństwo, a także mądrość i usposobienie Boże i tak dalej. Te słowa są w całości nakierowane na istotę człowieka i jego skażone usposobienie. W szczególności słowa, które pokazują, jak człowiek z pogardą odrzuca Boga, są wypowiadane w odniesieniu do tego, jak człowiek ucieleśnia szatana i siłę wrogą wobec Boga. Podejmując dzieło swego sądu, Bóg nie tylko ujawnia naturę człowieka za pomocą zaledwie paru słów. On wystawia ją na pokaz, rozprawia się z nią oraz ją przycina przez długi okres czasu. Te metody wystawiania jej na pokaz, rozprawiania się z nią oraz przycinania nie mogą być zastąpione zwykłymi słowami, ale prawdą, której człowiek wcale nie posiada. Tylko takie metody są uznawane za sąd. Tylko poprzez sąd tego rodzaju człowiek może się podporządkować i w pełni przekonać do posłuszeństwa Bogu, a ponadto może zdobyć prawdziwe poznanie Boga. To, do czego doprowadza dzieło sądu, to zrozumienie przez człowieka prawdziwego Bożego oblicza oraz prawdy o swoim własnym buncie. Dzieło osądzania pozwala człowiekowi zdobyć duże zrozumienie woli Bożej, celu Bożego dzieła oraz tajemnic, które są dla niego niepojęte. Pozwala też człowiekowi rozpoznać i zaznajomić się ze skażoną istotą samego siebie oraz z korzeniami swego skażenia, a także odkryć brzydotę człowieka. Wszystkie te efekty wywołuje dzieło sądu, bo istota tego dzieła to tak naprawdę praca polegająca na odkrywaniu prawdy, drogi i życia Bożego przed wszystkimi tymi, którzy w Niego wierzą. Ta praca jest dziełem sądu dokonywanym przez Boga” („Chrystus dokonuje dzieła sądu za pomocą prawdy” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Poprzez to dzieło osądzania i karcenia człowiek zdobędzie pełną wiedzę o swojej nieczystości i zepsutej istocie, a wtedy będzie w stanie całkowicie się zmienić i oczyścić. Tylko w ten sposób człowiek może być godny powrotu przed tron Boga. Całe dokonane dzisiaj dzieło służy oczyszczeniu człowieka i jego zmianie; poprzez osądzanie i karcenie słowem oraz oczyszczenie człowiek może odrzucić swoje zepsucie i stać się czysty. Zamiast uważać ten etap dzieła za zbawienie, celniejszym byłoby nazwanie go dziełem oczyszczenia” („Tajemnica Wcielenia (4)” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Bóg dokonuje dzieła osądzania i karcenia, by człowiek mógł Go poznać i dla swojego świadectwa. Bez osądzenia przez Niego zepsutego ludzkiego usposobienia, człowiek nie znałby Jego sprawiedliwego usposobienia, które nie dopuszcza wykroczeń i nie mógłby zamienić swojej starej wiedzy o Bogu w nową. Dla dobra swojego świadectwa i swojego zarządzania, ujawnia się w całości, umożliwiając tym samym człowiekowi osiągnięcie wiedzy o Bogu, zmianę jego usposobienia i składanie donośnego świadectwa o Bogu poprzez publiczne pojawienie się Boga. W usposobieniu człowieka dokonuje się zmiana, poprzez różne rodzaje dzieła Boga; bez takich zmian w usposobieniu człowiek nie potrafiłby dawać świadectwa o Bogu i nie mógłby podobać się Mu. Zmiany w usposobieniu człowieka oznaczają, że człowiek wyzwolił się z niewoli szatana i wpływu ciemności, stając się prawdziwym wzorem i próbką dzieła Bożego, faktycznym świadkiem Boga i kimś, kto się Mu podoba” („Tylko ci, którzy znają Boga, mogą nieść o Nim świadectwo” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Ze słów Boga wynika, że Bóg używa prawd, które wyraził w dniach ostatecznych, by sądzić i karcić zepsutą ludzkość. Każde słowo Jego sądu ujawnia Jego sprawiedliwe usposobienie i wszystko, co ma i czym jest. To są słowa, które mogą stać się życiem dla ludzkości. Są więc one prawdą. Te słowa prawdy to sąd nad zepsutą ludzkością. Są skarceniem, potępieniem, obserwacją i oczyszczeniem. Bóg używa swych słów, by oczyścić zepsutych ludzi z ich szatańskich usposobień oraz by rozwiązać problem ich natury i istoty, czyli sprzeciwu wobec Boga. Takie jest znaczenie Bożego dzieła sądu dla oczyszczenia, zbawienia i udoskonalenia ludzkości. Podczas sądu w dniach ostatecznych słowa wyrażone przez Boga Wszechmogącego ujawniają wszystkie tajemnice Jego, liczącego sobie 6000 lat, planu zarządzania. Wyraźnie ujawniają cel trzech etapów Bożego dzieła zbawienia i istotę każdego z nich, w szczególności ścieżkę, dzięki której wierni mogą zmienić swoje usposobienie i zostać oczyszczeni. Jednocześnie Bóg Wszechmogący dokładnie obnaża zepsutą przez szatana ludzką naturę i istotę, prawdę o tym zepsuciu i źródło grzechów. To zmusza ludzi do zastanowienia się nad sobą i zdania sobie sprawy, że mają bardzo szatańską naturę. Widzą, że wiodą życie na szatańską, demoniczną modłę. To umożliwia im prawdziwą skruchę i czyni chętnymi na przyjęcie skarcenia, sądu, prób i oczyszczenia od Boga Wszechmogącego. Następnie mogą podążać za prawdą i pod przewodnictwem słów Boga zmieniać swe usposobienia. Stopniowo uwolnią się spod jarzma i ograniczeń własnych, zepsutych szatańskich usposobień. Ostatecznie zbuntują się przeciw szatanowi, odrzucą zło i powrócą do Boga. To pozwala ludziom naprawić swoją grzeszną naturę u samego źródła.

Dodatkowo dzięki doświadczaniu i praktykowaniu słów Boga podświadomie rozumieją wiele prawd. Przykładowo: co oznacza bycie zbawionym? Czym jest pełne zbawienie? Co oznacza spełnianie woli Boga? Co oznacza postępowanie zgodnie z własnymi pragnieniami? Co oznacza podążanie za Bogiem? Co oznacza podążanie za człowiekiem? Czym są faryzeusze? Kogo zbawi Bóg? Kogo Bóg opuści? Najważniejszą rzeczą jest, by ludzie faktycznie doświadczyli sprawiedliwej I niepodlegającej obrazie dyspozycji Boga w Jego sądzących i karcących słowach. Poznając Boga, ludzie stopniowo stają się zdolni czcić Go i unikać zła. Żyją zgodnie ze słowami Boga. Wraz ze zrozumieniem prawdy ludzie ci stopniowo zyskują głębsze poznanie Boga. Są posłuszni Bogu i coraz usilniej praktykują prawdę. Nieświadomie uwalniają się od grzechu i osiągają świętość. Ten rezultat końcowy to coś, czego wierzący w Pana podczas trwania Wieku Łaski, ale nieakceptujący dzieła Bożego w dniach ostatecznych, nigdy nie osiągną. Zatem tylko akceptując słowa osądu i skarcenia od Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych, będą mogli zrozumieć prawdę i poznać Boga, całkowicie uwalniając się od szatańskich wpływów i zdeprawowanego usposobienia. Będzie można żyć zgodnie z prawdą i słowami Boga. To jest prawdziwe znaczenie pełnego zbawienia.

ze skryptu filmu pod tytułem „Ciernie wspomnień”

Wstecz: Pytanie 4: Ludzie są grzeszni, ale ofiara przebłagalna złożona przez Pana Jezusa jest skuteczna po wsze czasy. Jeśli wyznamy swe grzechy Panu, On nam wybaczy. W oczach Pana jesteśmy bezgrzeszni, więc możemy wejść do królestwa niebieskiego!

Dalej: Pytanie 7: Jeśli nie przyjmiemy dzieła sądu Boga Wszechmogącego, to czy możemy naprawdę spełniać wolę Ojca Niebieskiego? Czy możemy wejść do królestwa niebieskiego?

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce