Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Klasyczne pytania i odpowiedzi o ewangelia królestwa (wybór)

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Pytanie 2: W Biblii jest napisane: „Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest tym, który usprawiedliwia. Któż potępi?” (Rz 8:33-34). To dowodzi, że ukrzyżowanie Pana Jezusa oznacza odpuszczenie nam wszystkich grzechów. Pan nie widzi już w nas grzeszników. Kto nas może teraz oskarżać?

Odpowiedź: Biblia mówi: „Któż będzie oskarżał wybranych Bożych”? W tej kwestii musimy mieć jasność. Kim dokładnie są wybrańcy Boga? Notoryczni grzesznicy, ludzie sprzedający Pana i ich przyjaciele, ci, którzy kradną ofiary Bogu, rozpustnicy, tchórze i obłudni faryzeusze… Czy to oni się wybrańcami Boga? Jeśli każdy, kto wierzy w Boga, jest wybrańcem Boga, to jak wytłumaczyć te słowa z Księgi Objawienia: „Na zewnątrz zaś są psy, czarownicy, rozpustnicy, mordercy, bałwochwalcy i każdy, kto miłuje i czyni kłamstwo”? Zatem nie każdy, kto wierzy w Boga, jest wybrańcem Boga. Tylko ci, którzy naprawdę służą Panu i kochają Boga, ci, którzy dawali Mu prawdziwe świadectwo, są wybrańcami Boga. Na przykład Abraham, Hiob i Piotr byli posłuszni Bogu i czcili Go. Robili sprawiedliwe rzeczy i dawali dobre świadectwo. To, co robili, zyskało aprobatę Boga. Nikt nie mógł ich oskarżać. Kiedy Bóg powiedział, że wszyscy wierzący są sprawiedliwi? Większość z nich często grzeszy, opiera się Bogu i zdradza Go. Taka jest prawda. Pan Jezus nigdy nie powiedział, że większość wierzących jest sprawiedliwa. Zatem termin „wybrańcy Boga” oznacza tych, którzy czynią sprawiedliwe rzeczy i spełniają wolę Boga.

ze skryptu filmu pod tytułem „Ciernie Wspomnień”

Wstecz:Pytanie 3: Napisano: „Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie […]” (Rz 8:1). Ponieważ wierzymy w Jezusa Chrystusa, już zostało zagwarantowane, że nie zostaniemy potępieni i będziemy mogli wejść do królestwa niebieskiego.

Dalej:Pytanie 1: Uważam, że jeżeli jesteśmy wierni imieniu Pana, jego drogom, i nie damy się zwieść fałszywym Chrystusom, zachowując czujność, to Pan z pewnością da nam znak gdy nadejdzie. Nie musimy nasłuchiwać głosu Pana, aby zostać pochwyconymi. Bo Jezus powiedział: „Jeśli wtedy ktoś wam powie: Oto tu jest Chrystus, albo: Jest tam – nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, żeby zwieść, o ile można, nawet wybranych”. (Mt 24:23-24). Czy nie uznajesz oszustwa ze strony fałszywych Chrystusów i fałszywych proroków? Dlatego wszyscy, którzy dają świadectwo powrotu Pana oszukują. Nie musimy poszukiwać ani badać. Kiedy Pan nadejdzie, dam nam znak. Na pewno nas nie zostawi. Myślę, że to jest właściwa interpretacja. I co na to odpowiecie?