Pytanie 2: W Biblii jest napisane: „Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest tym, który usprawiedliwia. Któż potępi?” (Rz 8:33-34). To dowodzi, że ukrzyżowanie Pana Jezusa oznacza odpuszczenie nam wszystkich grzechów. Pan nie widzi już w nas grzeszników. Kto nas może teraz oskarżać?

Odpowiedź: Biblia mówi: „Któż będzie oskarżał wybranych Bożych”? W tej kwestii musimy mieć jasność. Kim dokładnie są wybrańcy Boga? Notoryczni grzesznicy, ludzie sprzedający Pana i ich przyjaciele, ci, którzy kradną ofiary Bogu, rozpustnicy, tchórze i obłudni faryzeusze… Czy to oni się wybrańcami Boga? Jeśli każdy, kto wierzy w Boga, jest wybrańcem Boga, to jak wytłumaczyć te słowa z Księgi Objawienia: „Na zewnątrz zaś są psy, czarownicy, rozpustnicy, mordercy, bałwochwalcy i każdy, kto miłuje i czyni kłamstwo”? Zatem nie każdy, kto wierzy w Boga, jest wybrańcem Boga. Tylko ci, którzy naprawdę służą Panu i kochają Boga, ci, którzy dawali Mu prawdziwe świadectwo, są wybrańcami Boga. Na przykład Abraham, Hiob i Piotr byli posłuszni Bogu i czcili Go. Robili sprawiedliwe rzeczy i dawali dobre świadectwo. To, co robili, zyskało aprobatę Boga. Nikt nie mógł ich oskarżać. Kiedy Bóg powiedział, że wszyscy wierzący są sprawiedliwi? Większość z nich często grzeszy, opiera się Bogu i zdradza Go. Taka jest prawda. Pan Jezus nigdy nie powiedział, że większość wierzących jest sprawiedliwa. Zatem termin „wybrańcy Boga” oznacza tych, którzy czynią sprawiedliwe rzeczy i spełniają wolę Boga.

Fragment skryptu filmu pod tytułem „Ciernie wspomnień”

Wstecz: Pytanie 1: Biblia mówi: „Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu” (Rz 10:10). Zostaliśmy już zbawieni przez naszą wiarę w Jezusa. A raz zbawieni – będziemy zbawieni wiecznie. Gdy nadejdzie Pan, z pewnością będziemy mogli wejść do królestwa niebieskiego.

Dalej: Pytanie 3: Napisano: „Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie (…)” (Rz 8:1). Ponieważ wierzymy w Jezusa Chrystusa, już zostało zagwarantowane, że nie zostaniemy potępieni i będziemy mogli wejść do królestwa niebieskiego.

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze