Pytanie 1: Pan powiedział nam dawno temu: „Idę, aby wam przygotować miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście, gdzie ja jestem, i wy byli” (J 14:2-3). Pan Jezus przygotował już dla nas miejsce w niebie. Kiedy powróci, natychmiast uniesie nas do królestwa niebieskiego. Jeśli Pan już powrócił, to dlaczego wszyscy jego święci są wciąż na ziemi? Dlaczego nie zostali pochwyceni?

Odpowiedź: Pan przygotował miejsce dla swych wyznawców. To prawda. Ale czy to miejsce jest na ziemi czy w niebie? Tego nie jesteśmy pewni. Zgodnie z naszymi wyobrażeniami królestwo niebieskie jest w niebie. Jednak czy to tak jest naprawdę? Posłuchajmy, co powiedział Pan Jezus: „Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone twoje imię. Niech przyjdzie twoje królestwo, niech się dzieje twoja wola na ziemi, tak jak w niebie(Mt 6:9-10). Pan Jezus wyraźnie powiedział nam, że królestwo Boże jest na ziemi, a nie w niebie. Powiedział, że wola Boża będzie wypełniona na ziemi tak jak i w niebie. Księgi Objawienia rozdział 21, wersety 2 i 3: „A ja, Jan, zobaczyłem święte miasto, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga (…). Oto przybytek Boga jest z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem”. Rozdział jedenasty, werset piętnasty: „Królestwa świata stały się królestwami naszego Pana i jego Chrystusa i będzie królować na wieki wieków”. W tych proroctwach wspomniano, że: „przybytek Boga jest z ludźmi,” „(…) nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga,” „Królestwa świata stały się królestwami naszego Pana i jego Chrystusa”. To dowodzi, że Bóg zbuduje swoje królestwo na ziemi i zamieszka na niej razem z ludźmi. Królestwa świata staną się królestwami Chrystusa i będą trwały wiecznie. Jeśli dalej będziemy wierzyć, że królestwo Boże jest w niebie, i że gdy Pan nadejdzie, zabierze nas do nieba, to jaki sens mają Jego wcześniejsze słowa? W rzeczywistości ostatecznym skutkiem Bożego planu zarządzania w celu ocalenia ludzkości jest zbudowanie królestwa Bożego na ziemi. Bóg Wszechmogący – Chrystus dni ostatecznych – dokonuje dzieła osądzania i obmywania ludzkości, by stworzyć grupę zwycięzców na ziemi. Ci, którzy praktykują słowa Boga i podążają Jego drogą na ziemi, osiągną Boże zbawienie i będą zwycięzcami. To oni są ludźmi Jego królestwa. Kiedy ci zwycięzcy zostaną stworzeni, wola Boża na ziemi zostanie wypełniona. Na ziemi zostanie ustanowione królestwo Chrystusa, a Bóg zdobędzie pełną chwałę. Ostatecznie wypełni On proroctwa z Księgi Objawienia. Czy te fakty nadal są dla was niejasne? Jakie miejsce Pan Jezus dla nas przygotował? On chciał, byśmy żyli w dniach ostatecznych, spotkali się z Nim na ziemi, gdy wróci, przyjęli Jego obmycie i zostali zwycięzcami, by wypełniać wolę Bożą, oraz by wszystkie królestwa na ziemi stały się królestwami Chrystusa. Taka jest wola Boża. Bóg przybywa na ziemię, a my chcemy dostać się do nieba. Jeśli uniesie nas w przestworza, cóż, nie ma tam pożywienia ani miejsca do życia. W jaki sposób przetrwamy? Czy to nie są tylko nasze wyobrażenia? Czy Pan postąpiłby w ten sposób? Fakt, że mogliśmy tak pomyśleć pokazuje, że jesteśmy naprawdę dziecinni.

Fragment skryptu filmu pod tytułem „Przebudzenie ze snu”

Wstecz: Pytanie 2: Wierzę w Pana przez ponad połowę swojego życia. Niestrudzenie pracuję dla Pana i stale wyczekuję Jego powtórnego nadejścia. Jeśli Pan przyszedł, to dlaczego nie otrzymałem Jego objawienia? Czy Pan mnie odrzucił? Jestem tym bardzo zdezorientowany. Jak byście to wytłumaczyli?

Dalej: Pytanie 2: Wciąż nie ustaliliśmy, czy królestwo Boże jest na ziemi, czy w niebie. Pan Jezus mawiał: „królestwo niebieskie przybliżyło się”, „królestwo niebieskie nadchodzi”. Jeśli to jest „królestwo niebieskie”, powinno być w niebie. Czemu ma być na ziemi?

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze