Pytanie 2: Wciąż nie ustaliliśmy, czy królestwo Boże jest na ziemi, czy w niebie. Pan Jezus mawiał: „królestwo niebieskie przybliżyło się”, „królestwo niebieskie nadchodzi”. Jeśli to jest „królestwo niebieskie”, powinno być w niebie. Czemu ma być na ziemi?

Odpowiedź: Powinniśmy wiedzieć, że „Niebo” zawsze odnosi się do Boga. „Królestwo niebieskie” to oczywiście królestwo Boże. Księga Objawienia mówi: „przybytek Boga jest z ludźmi,” „Królestwa świata stały się królestwami naszego Pana i jego Chrystusa”. To oznacza, że królestwo Boże powstanie na ziemi, a królestwa ziemskie będą Bożymi. Kiedy już stary świat zostanie zniszczony w wielkich katastrofach, nadejdzie Tysiącletnie Królestwo. Królestwa ziemi będą królestwami Pana i Jego Chrystusa. To właśnie wtedy wola Boża zostanie dokonana na ziemi tak jak i w niebie. I tak całkowicie spełni się proroctwo. Nowe Jeruzalem zstąpi na ziemię. Bóg stał się ciałem i dokonuje dzieła osądzania w dniach ostatecznych, by położyć kres temu złemu pokoleniu. Kto usłyszy głos Boga, zostanie pochwycony i postawiony przed Jego tronem, ten będzie zwycięzcą. Wówczas rozpoczną się wielkie katastrofy. Ci, którzy zostaną obmyci i zbawieni przez Boże dzieło w dniach ostatecznych, będą ludem Bożego królestwa. To wielkie błogosławieństwo móc przyjąć Boże dzieło w dniach ostatecznych. My, którzy możemy usłyszeć głos Boga i zostać wzniesieni przed Jego tron, będziemy obmyci poprzez sąd i skarcenie w postaci Jego słów, a nim nastąpią katastrofy, będziemy zwycięzcami, pierwocinami pozyskanymi przez Boga. I właśnie wtedy Bóg ześle na świat wielkie klęski i nieszczęścia. Wszyscy, którzy stawią opór Bogu i diabelscy niewierzący, zostaną zgładzeni w wielkiej katastrofie. A wszyscy obmyci i udoskonaleni otrzymają Bożą ochronę podczas tej katastrofy i przetrwają. Gdy Pan zstąpi na obłoku i się ukaże, Bóg przybędzie do swego królestwa na ziemi. Oto, czego Bóg wkrótce dokona. Jeśli my, wierzący, nie możemy sobie tego wyobrazić, czy nie jesteśmy ślepi? Ci, którzy tylko wpatrują się w niebo i czekają na Pana, który przybędzie wśród obłoków, będą płakać i zgrzytać zębami, kiedy On naprawdę powróci na jednym z nich. Tak, jak mówią proroctwa w Objawieniu: „Oto przychodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, także ci, którzy go przebili. I będą lamentować przed nim wszystkie plemiona ziemi. Tak, amen(Obj 1:7). Ludzie, którzy nie usłyszą głosu Boga, nim nastąpią katastrofy, nie zostaną pochwyceni i postawieni przed Jego tronem, zostaną ukarani.

Najpierw Bóg stworzył człowieka na ziemi. Szatan deprawuje ludzkość, również na ziemi. Ostatecznie Bóg zbawi ludzkość, także na ziemi. Wszystko to zostaje dokonane na ziemi przed królestwem Chrystusa. Dlatego królestwo Boże powstanie na ziemi w dniach ostatecznych. Ostateczne miejsce przeznaczenia ludzkości będzie na ziemi, nie w niebie. Tak postanowił Bóg. Przeczytajmy fragment słów Boga Wszechmogącego: „Bóg powróci do swojego pierwotnego miejsca, a każdy człowiek powróci do właściwego mu miejsca. Są to miejsca przeznaczenia, w których Bóg i człowiek będą przebywać, gdy zakończy się całe Boże zarządzanie. Bóg ma Boskie miejsce przebywania, a ludzkość – ludzkie. Odpoczywając, Bóg będzie nadal prowadził wszystkich ludzi w ich życiu na ziemi. Będąc w światłości Bożej, ludzie będą czcić jedynego prawdziwego Boga w niebie. (…) Kiedy ludzie wchodzą do odpoczynku, oznacza to, że stali się prawdziwym celem stworzenia; będą czcić Boga z ziemi i prowadzić normalne ludzkie życie. Ludzie nie będą już dłużej nieposłuszni Bogu i nie będą się Mu opierać; powrócą do pierwotnego życia Adama i Ewy. Będą to odpowiednie dziedziny życia i miejsca przeznaczenia Boga i ludzi, gdy wejdą do odpoczynku. Pokonanie szatana jest nieuniknionym wynikiem wojny między Bogiem i szatanem. A zatem, Boże wejście do odpoczynku po zakończeniu Jego dzieła zarządzania oraz całkowite zbawienie ludzkości i jej wejście do odpoczynku również stają się nieuniknionym wynikiem. Miejsce odpoczynku ludzkości jest na ziemi, a Boże miejsce odpoczynku jest w niebie. Gdy ludzie będą oddawać cześć Bogu podczas odpoczynku, będą żyć na ziemi, a gdy odpoczywający Bóg będzie prowadził pozostałą część ludzkości (…)(Bóg i człowiek wejdą razem do odpoczynku, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). Bóg Wszechmogący jasno nam powiedział, że kiedy Jego dzieło zarządzania zostanie ukończone, Bóg i człowiek wejdą do odpoczynku. Boże miejsce odpoczynku jest w niebie, a miejsce odpoczynku ludzkości jest wciąż na ziemi. Bóg przygotował dla nas piękne miejsce przeznaczenia. To Boże królestwo na ziemi. Jeśli wierzymy w Boga, lecz nie potrafimy tego dostrzec, czy to nie oznacza, że nie rozumiemy prawdy albo słów Pana?

Fragment skryptu filmu pod tytułem „Przebudzenie ze snu”

Wstecz: Pytanie 1: Pan powiedział nam dawno temu: „Idę, aby wam przygotować miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście, gdzie ja jestem, i wy byli” (J 14:2-3). Pan Jezus przygotował już dla nas miejsce w niebie. Kiedy powróci, natychmiast uniesie nas do królestwa niebieskiego. Jeśli Pan już powrócił, to dlaczego wszyscy jego święci są wciąż na ziemi? Dlaczego nie zostali pochwyceni?

Dalej: Pytanie 3: Biblia mówi: „Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana, i tak zawsze będziemy z Panem” (1Tes 4:17) Jak należy to interpretować?

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze