Poleganie na Bogu to największa mądrość

29 stycznia 2023

Autorstwa Ma Hong, Chiny

Jesienią 2011 roku spotkałam sąsiadkę, Fang Min. Miała dobre człowieczeństwo i była bardzo miła, wierzyła w Pana od ponad 20 lat. Chodziła na spotkania i czytała Biblię. To była prawdziwa wierząca, chciałam jej więc głosić ewangelię Boga Wszechmogącego dni ostatecznych. Od niedawna wierzyłam w Boga i niewiele prawd rozumiałam, poprosiłam więc siostrę Song Jiayin, żeby powiedziała jej o Bożym dziele dni ostatecznych, a Fang Min od razu postanowiła to zbadać. Byłam bardzo szczęśliwa, ale kilka dni później, kiedy poszłam do Fang Min, powiedziała, że już nie chce tego badać. Powiedziała mi: „Czytając słowa Boga, czułam, że są dobre, zadzwoniłam więc do mamy z dobrą nowiną o powrocie Pana. Ale ona powiedziała, że to Błyskawica ze Wschodu i nie powinnam w to wierzyć. Nasi kaznodzieje mawiają, że wszystkie Boże słowa i dzieła są w Biblii i nie ma żadnych poza nią. Nauczanie Błyskawicy ze Wschodu odbiega od Biblii i to nie może być powrót Pana”. Fang Min została zwiedziona przez matkę, powiedziałam więc: „Jeśli wierzymy, że Boże słowa i dzieła są w Biblii, i nie występują poza nią, czy nie ograniczamy Boga do tego, co jest w Piśmie? Czy Bóg nie może zrobić nic poza Biblią, ani powiedzieć nowych słów? Bóg jest stwórcą, źródłem życia. Jest wszechmocny, mądry i różnorodny. Czy Biblia może reprezentować całego Boga? Jak możemy ograniczać słowa i dzieła Boga do zapisów biblijnych? Bóg zawsze czyni nowe dzieło. Każdy etap Jego dzieła buduje na poprzednim, i na każdym etapie Jego dzieło jest nowsze i wyższe. W Wieku Prawa Bóg ogłosił prawa, by ludzie według nich żyli. W wieku łaski Bóg nie powtórzył dzieła poprzedniego wieku, ale w oparciu o dzieło wieku prawa dokonał dzieła odkupienia. Czy to nowe dzieło jest opisane w Starym Testamencie? Nie. Ci, którzy zachowywali Stary Testament, nie przyjęli nowego dzieła Pana Jezusa i wszyscy zostali odrzuceni przez Boga. Tak samo jest z etapem dzieła dni ostatecznych. Bóg w oparciu o plan dzieła zbawienia, dokonuje dzieła sądu stosownie do potrzeb ludzi, żeby całkowicie rozprawić się z problemem grzechu, by ludzie mogli się oczyścić. Jedynie idąc w ślady Baranka i przyjmując nowe dzieło Boga, możemy uzyskać zbawienie i wejść do królestwa Bożego. Twoja matka nie widziała nowych słów Boga, dlatego tak ci powiedziała. Zbadaj to najpierw. Nie podejmuj decyzji w ciemno. Jeśli przegapisz powrót Pana, utracisz szansę zbawienia przez Boga”. Jednak co bym nie mówiła, nie słuchała mnie. Chciałam, by inna siostra z nią porozmawiała, ale Fang Min nie zgodziła się. Powiedziała też, że za kilka dni wraca w rodzinne strony i ma już bilet na pociąg. Już miała w głowie mętlik, gdyby wróciła do domu, czy pastor nie namieszałby jej w głowie jeszcze bardziej? Martwiłam się, ale Fang Min już zdecydowała i nic nie mogłam zrobić. Wiedziałam, że nie posłucha tego, co mam do powiedzenia, więc wyszłam.

Po powrocie do domu myślałam, że straciłam szansę głoszenia Fang Min, skoro pojechała w rodzinne strony. Myślałam, że mam mało wiary, a głoszenie ewangelii jest trudne i coraz gorzej się z tym czułam. Wtedy przypomniałam sobie słowa Boga: „W Wieku Łaski Jezus miał dla ludzi współczucie i łaskę. Gdyby zginęła jedna owieczka ze stu, On zostawiłby dziewięćdziesiąt dziewięć, by poszukać tej jednej. Nie jest to żadna mechaniczna metoda ani reguła; słowa te pokazują raczej żarliwy zamiar Boga, by przynieść ludziom zbawienie, oraz Jego głęboką miłość do nich. Nie jest to sposób postępowania, lecz rodzaj usposobienia czy też mentalności(Część trzecia, w: Słowo, t. 3, Rozmowy Chrystusa dni ostatecznych). Słowa Boga były poruszające. Jeśli choć jedna owca ze stu się zgubi, Bóg zostawi dziewięćdziesiąt dziewięć dla jednej zgubionej. Zrozumiałam, że Bóg szczerze pragnie zbawiać ludzi. Bóg nie che utracić nikogo, kto w Niego prawdziwie wierzy. Boża miłość do ludzi jest wielka. Po rozważeniu Bożych słów zawstydziłam się. Wcielony Bóg przyszedł na ziemię, i zapłacił znaczącą cenę, by zbawić skażoną ludzkość, w nadziei, że autentycznie wierzący przyjdą do Boga i przyjmą Jego zbawienie. Kiedy jednak doświadczyłam trudności w głoszeniu, wycofałam się. Nie liczyłam się z Bożą wolą. Chociaż Fang Min była zwiedziona i miała swoje religijne pojęcia, naprawdę wierzyła w Boga. Powinnam jej pomóc zrozumieć prawdę, odrzucić swoje pojęcia i wrócić do Boga. To był mój obowiązek. Przypomniał mi się kolejny fragment Bożych słów, „Serce i duch człowieka są w ręku Boga; Bóg dostrzega też wszystko, co dzieje się w ludzkim życiu. Bez względu na to, czy w to wierzysz czy nie, wszystkie bez wyjątku rzeczy, tak żywe, jak i martwe, będą przemieszczać się, zmieniać, odnawiać i znikać zgodnie z Bożym zamysłem. W ten właśnie sposób Bóg sprawuje władzę nad wszystkimi rzeczami(Bóg jest źródłem ludzkiego życia, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). Boże słowo dało mi pewność i siłę. Wszystko jest w Jego rękach, w tym ludzkie myśli i poglądy. Fang Min miała zamieszanie i musiała wrócić do domu, więc po ludzku nadzieja głoszenia jej ewangelii była niewielka, ale Bóg jest ponad wszystkim. Gdyby była Bożą owcą, rozumiałaby Boży głos. Ja mogłam jedynie z Nim współpracować, i do końca się nie poddawać. Kiedy to zrozumiałam, pomodliłam się: „Boże! Fang Min zwiedziono i teraz nie chce badać prawdziwej drogi. Powierzam ją w Twoje ręce. Jeśli jest Twoją owcą, z całych sił chcę jej głosić ewangelię”. Potem okazało się, że Fang Min pomyliła godziny odjazdu pociągu, i nie wyjechała. Dostrzegłam, że ludzkie serca i dusze są w Bożych rękach, i to On wszystko planuje i aranżuje. Dziękowałam wciąż Bogu w swoim sercu i odważniej podeszłam do głoszenia ewangelii Fang Min.

Potem poszłam do Fang Min i widząc, że nadal trzyma się swoich przekonań, przytoczyłam fragment słów Boga: „Skoro szukamy śladów Boga, musimy szukać Jego woli, Jego słów, Jego wypowiedzi – ponieważ tam, gdzie wypowiadane są nowe słowa Boga, tam jest Jego głos, a tam, gdzie są Jego ślady, tam też są Jego uczynki. Tam, gdzie jest wyraz Bożej obecności, tam Bóg się pojawia, a tam, gdzie On się pojawia, tam istnieją prawda, droga i życie. Poszukując śladów Boga, zignorowaliście słowa »Bóg jest prawdą, drogą i życiem«. Dlatego też wielu ludzi, nawet gdy otrzymują prawdę, nie wierzy, że odnalazło ślady Boga, a tym bardziej nie uznaje tego, że Bóg się pojawił. Jakże poważny jest to błąd! Pojawienia się Boga nie można pogodzić z pojęciami człowieka, a tym bardziej Bóg nie może się pojawić na życzenie człowieka. Bóg podejmuje własne decyzje i ma własne plany, gdy dokonuje swojego dzieła. Ponadto ma On własne cele i własne metody. Jakiekolwiek dzieło Bóg wykonuje, nie potrzebuje On omawiać go z człowiekiem czy szukać porady człowieka, a tym bardziej nie potrzebuje informować każdej osoby o swoim dziele. Takie jest usposobienie Boga, które, co więcej, powinno być uznane przez każdego. Jeśli pragniecie być świadkami pojawienia się Boga, jeśli pragniecie iść Jego śladami, musicie najpierw odejść od swoich własnych pojęć. Nie wolno ci domagać się od Boga, aby czynił to czy tamto, a tym bardziej nie powinieneś zamykać Go w swoich własnych ramach i ograniczać Go do swoich własnych pojęć. Zamiast tego powinniście wymagać od siebie zrozumienia, jak należy poszukiwać śladów Boga, jak powinniście przyjąć Jego pojawienie się i jak macie podporządkować się Jego nowemu dziełu: oto co powinien czynić człowiek(Dodatek 1: Pojawienie się Boga zapoczątkowało nowy wiek, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). Po przeczytaniu Bożych słów omówiłam je: „Jeśli chcemy przyjąć powrót Pana, musimy odrzucić własne pojęcia. Wiesz, że Boże myśli są ponad ludzkimi. On nie działa według ludzkich pojęć i wyobrażeń. Myślisz, że wszystkie Boże słowa i dzieła są w Biblii, i nie ma żadnych poza nią, ale czy to ma podstawy w Bożym słowie? Nie. Czy to więc nie bazuje na ludzkich pojęciach i wyobrażeniach? Kiedy Pan Jezus zaczął działać, faryzeusze nie patrzyli na to, ile prawdy mówi. Trzymali się Starego Testamentu, uważając, że słowa i dzieła Pana Jezusa wykraczają poza Biblię. Użyli tego jako wymówki, żeby Go potępić i ostatecznie popełnić ohydny grzech i przybić Pana do krzyża. Musimy wyciągnąć lekcję z porażki faryzeuszy! Słów Boga ani Jego dzieł nie powstrzyma nikt i nic, a tym bardziej Biblia. Bóg zawsze mówi nowe słowa i czyni nowe dzieła, zgodnie ze swoim planem zarządzania i potrzebą zbawienia ludzkości. By ocenić, czy Bóg Wszechmogący jest Panem Jezusem, który powrócił, nie możemy patrzeć, czy Jego słowa wykraczają poza Biblię. Musimy patrzeć, czy są prawdą i czy Bóg Wszechmogący może zbawić ludzkość. Ponieważ tylko Bóg jest prawdą, drogą i życiem, i tylko On może zbawić ludzi. Czytałaś słowa Boga Wszechmogącego i uznałaś ich autorytet i moc. Ponadto Jego Słowa objawiają Boży plan zarządzania na sześć tysiącleci, tajemnice Biblii, oraz to, kto może wejść do królestwa nieba i miejsca przeznaczenia ludzkości. Nikt nie zna tych tajemnic prawdy i tylko Bóg może je objawić…”. Ale zanim skończyłam mówić, Fang Min mi przerwała i nie pozwoliła nic dodać. Pomyślałam: „Czy to dlatego, że za mało rozumiem i nie tłumaczę jasno?”, Chciałam, żeby Jiayin powiedziała jej więcej, ale Fang Min się nie zgodziła. Bardzo się martwiłam. Od niedawna wierzyłam w Boga i niewiele prawd rozumiałam, a Fang Min wierzyła w Pana od ponad 20 lat i nie mogłam rozwiązać jej problemów. Chciałam się wycofać wobec tych trudności. Pomyślałam: „Skoro nie umiem głosić, przestanę. To zbyt trudne”. Coraz bardziej traciłam zapał, i w drodze do domu całkiem straciłam motywację.

Później na spotkaniu inni dowiedzieli się o moim stanie i przeczytali mi fragment Bożych słów. „Do czego więc odnosi się samo słowo »wiara«? Wiara jest to autentyczne przekonanie i szczere serce, jakie winni posiadać ludzie, kiedy nie są w stanie czegoś zobaczyć albo dotknąć, gdy dzieło Boże nie przebiega zgodnie z ludzkimi pojęciami i pozostaje poza zasięgiem człowieka. O takiej właśnie wierze mówię. Ludziom potrzeba wiary w czasach niedostatku i w okresach oczyszczenia, a wiara jest czymś, z czego wynika oczyszczenie; nie sposób oddzielić wiary od oczyszczenia. Bez względu na to, w jaki sposób działa Bóg, i bez względu na twoje otoczenie, jesteś w stanie dążyć do życia i poszukiwać prawdy oraz starać się zyskać wiedzę o dziele Bożym i mieć zrozumienie uczynków Boga, a także potrafisz postępować w zgodzie z prawdą. Takie postępowanie oznacza tyle samo, co posiadanie prawdziwej wiary, a ponadto pokazuje, że nie utraciłeś wiary w Boga. Prawdziwą wiarę w Boga możesz mieć tylko wtedy, gdy potrafisz wytrwać w dążeniu do prawdy poprzez oczyszczenie, jeśli umiesz szczerze miłować Boga i nie żywisz w stosunku do Niego żadnych wątpliwości oraz jeśli bez względu na to, co Bóg czyni, wciąż praktykujesz prawdę, aby Go zadowolić i jeżeli umiesz doszukiwać się Jego woli naprawdę głęboko i mieć na nią wzgląd(Ci, którzy mają zostać udoskonaleni, muszą przejść oczyszczenie, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). Po przeczytaniu Bożych słów siostra je omówiła: „Jeśli doświadczając trudności w głoszeniu ewangelii, wycofujemy się, to znaczy, że nie rozumiemy Bożej woli. W istocie Bóg pozwala na te trudności, żeby udoskonalić naszą wiarę i nauczyć nas polegania na Nim. Jednocześnie przez te trudności możemy wyposażyć się w prawdę i nauczyć się świadczenia o Bożym dziele”. Kiedy mówiła o słowach Boga, uświadomiłam sobie, że Bóg chciał, żebym doświadczyła trudności w głoszeniu ewangelii. Chciał udoskonalić moją wiarę i pomóc mi zrozumieć więcej prawd. Jednak kiedy miałam trudności, zamiast polegać na Bogu i szukać prawdy, by podważyć przekonania Fang Min i przyprowadzić ją do Boga, pogrążyłam się w trudnościach i chciałam się poddać. Nie chciałam się bardziej starać ani płacić większej ceny i nie zważałam na Bożą wolę. Gdy to zostało obnażone, wreszcie dostrzegłam, że nie miałam wiary w Boga, a moja postawa była żałosna. Wspomniałam słowa Boga „A im bardziej ludzie współpracują, i im bardziej dążą do osiągnięcia standardów Bożych wymagań, tym większe jest dzieło Ducha Świętego(Jak poznać rzeczywistość, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). To prawda, współpracując z Bogiem, ludzie mają więcej dzieł Ducha Świętego. Chociaż Fang Min wierzyła w Pana od ponad dwudziestu lat i znała Biblię, to ja miałam słowo Boga. Ono jest prawdą i może rozwiązać wszelkie problemy. Jeśli bym tylko polegała na Bogu i płaciła cenę, Bóg by ją oświecił.

Potem pytałam tych, którzy lepiej rozumieli prawdę, o pojęcia Fang Min a oni pomogli mi znaleźć odpowiednie fragmenty słowa Boga. Poszłam ponownie do Fang Min i przeczytałam jej dwa fragmenty słowa Boga Wszechmogącego. „Czy do dzieła Bożego musi mieć zastosowanie jakakolwiek doktryna? I czy Bóg musi działać zgodnie z przepowiedniami proroków? Kto jest w końcu ważniejszy: Bóg czy Biblia? Dlaczego Bóg musi działać zgodnie z tym, co w niej zapisano? Czyżby Bóg nie miał prawa wykraczać poza jej ramy? Czy Bóg nie może odejść od Biblii i wykonywać innego dzieła? Dlaczego Jezus i Jego uczniowie nie przestrzegali szabatu? Skoro Jezus miałby zachowywać szabat i praktykować zgodnie z przykazaniami Starego Testamentu, to dlaczego go nie przestrzegał po swoim przyjściu, a zamiast tego umywał stopy, nakrywał głowę, łamał chleb i pił wino? Czy w przykazaniach Starego Testamentu jest o tym mowa? Jeśli Jezus szanował Stary Testament, to dlaczego zerwał z jego naukami? Powinieneś wiedzieć, co było pierwsze, Bóg czy Biblia! Czyż Bóg, będąc Panem szabatu, nie może być również Panem Biblii?(W odniesieniu do Biblii (1), w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). „Jeśli chcesz ujrzeć dzieło Wieku Prawa i zobaczyć, jak Izraelici podążali drogą Jahwe, musisz przeczytać Stary Testament. Jeśli chcesz zrozumieć dzieło Wieku Łaski, musisz przeczytać Nowy Testament. Jak jednak zobaczyć można dzieło dni ostatecznych? Musisz zaakceptować przewodnictwo Boga dnia dzisiejszego i wkroczyć w Jego dzisiejsze dzieło, albowiem jest to dzieło nowe i nikt nie zapisał go wcześniej w Biblii. Dziś Bóg stał się ciałem i znalazł sobie innych wybrańców w Chinach. Działa w tych ludziach, kontynuując swoje dzieło na ziemi i kontynuując dzieło Wieku Łaski. Dzisiejsze dzieło jest ścieżką, którą człowiek nigdy nie podążał i drogą, której nikt nigdy nie widział. Jest to dzieło, które nie było wykonywane nigdy wcześniej – jest to najnowsze dzieło Boga na ziemi. Dzieło, które nigdy wcześniej nie było wykonywane, nie jest więc historią, ponieważ teraźniejszość trwa w tej właśnie chwili i jeszcze nie stała się przeszłością. Ludzie nie wiedzą, że Bóg dokonał większego i nowszego dzieła na ziemi, w dodatku poza Izraelem, i że dzieło to przekroczyło ramy Izraela i przepowiedni proroków, że jest to nowe i cudowne dzieło wykraczające poza proroctwa i nowsze dzieło poza Izraelem oraz dzieło, którego ludzie nie są w stanie dostrzec ani sobie wyobrazić. W jaki sposób Biblia mogłaby zawierać wyraźny opis takiego dzieła? Któż byłby w stanie zawczasu zapisać każdy detal obecnego dzieła, niczego nie pomijając? Któż mógłby zapisać to jeszcze wspanialsze, mądrzejsze dzieło, które wymyka się konwencjom, w tej omszałej, starej księdze? Dzieło dnia dzisiejszego nie jest historią, a skoro tak, to jeśli chcesz dzisiaj iść nową ścieżką, musisz odejść od Biblii, musisz wyjść poza biblijne księgi proroctwa lub księgi zawierające zapis dziejów. Dopiero wtedy będziesz mógł we właściwy sposób podążać nową ścieżką i dopiero wtedy będziesz w stanie wejść do nowego królestwa i wkroczyć w to nowe dzieło(W odniesieniu do Biblii (1), w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). Potem powiedziałam: „Wierzysz, że Bóg Wszechmogący nie jest Panem, który powrócił, bo Jego słów i dzieł nie ma w Biblii. To ograniczanie Boga do słów Biblii. Wyznaczanie Mu granic. Czy najpierw był Bóg, czy Biblia? Czy Biblia istniała, kiedy Bóg stwarzał niebo, ziemię i całe stworzenie? Abraham nie miał Biblii. Nie wierzył w Boga zgodnie z Biblią. Czy możemy powiedzieć, że nie wierzył w Boga? Musimy pamiętać, że Biblia jest tylko historycznym zapisem Bożych dzieł. Spisano ją po tym, jak Bóg dokończył swoje dzieło, a potem skompilowano i edytowano. Kiedy Pan Jezus zaczął działać, nie było Nowego Testamentu. Ludzie czytali tylko Stary Testament. Dopiero wieki po Panu Jezusie pojawił się Stary i Nowy Testament. Czyli najpierw pojawiły się słowa i dzieła Boga, a potem została napisana Biblia. To jest fakt. Bóg ukazuje się w dziełach dni ostatecznych, jak więc Jego słowa i dzieła mogłyby być spisane wcześniej? Jeśli chcemy przyjąć Pana, musimy wyjść poza Biblię i szukać nowych słów i dzieł Boga oraz je badać. Tylko tak pójdziemy w ślady Boga!”. Wydawało się, że Fang Min trochę zrozumiała, ale nadal miała zamieszanie. Powiedziała: „Słowa Boga Wszechmogącego są słuszne. To prawda, że najpierw był Bóg, a potem Biblia. Rozumiem też, że Bóg jest większy niż ta księga. Ale czytam Biblię od dziesięcioleci i nie mogę z tego ot tak zrezygnować. Nadal tego potrzebuję”. Potem zadała mi kilka nowych pytań. Na początku byłam trochę zdezorientowana. Nie wiedziałam, które aspekty prawdy omówić, żeby na nie odpowiedzieć. W domu pomodliłam się do Boga o oświecenie i prowadzenie. Potem chciałam znów porozmawiać z Fang Min. Pewnego dnia poszłam do niej i zobaczyłam otwartą Biblię i słowa Boga Wszechmogącego. Zrozumiałam, że choć Fang Min twierdziła, że odrzuca dzieło Boga Wszechmogącego, w sercu chciała je zbadać. Zobaczyłam, że jest dla niej nadzieja.

Potem Fang Min trafiła do szpitala. Wzięłam wolne, żeby się nią zajmować i czytałam jej słowo Boga. Szef zauważył, że często biorę wolne i szukał okazji, by mnie zbesztać. Na początku to znosiłam. Cierpiałam, ale uznałam, że nic mi nie będzie, jeśli tylko Fang Min przyjmie prawdziwą drogę. Kilka razy czytałam Fang Min słowa Boga, jednak nadal nie chciała ich badać. To mnie trochę zniechęciło. Zapłaciłam wysoką cenę, a ona nadal mnie odrzucała. Jak długo mam głosić, zanim to przyjmie? Byłam coraz bardziej przygnębiona i nie chciałam współpracować. Potem przeczytałam w słowach Boga: „Czy zdajesz sobie sprawę z brzemienia na twoich barkach, powierzonego ci zadania i odpowiedzialności? Gdzie jest twoje poczucie historycznego znaczenia misji? W jaki sposób będziesz służył jako dobry mistrz w przyszłym wieku? Czy masz silne poczucie bycia mistrzem? Jak objaśnisz mistrza wszystkich rzeczy? Czy to naprawdę jest mistrz wszystkich żyjących istot i wszystkich fizycznych rzeczy na świecie? Jakie masz plany związane z postępem kolejnego etapu dzieła? Ilu ludzi czeka na to, abyś został ich pasterzem? Czy twoje zadanie jest ciężkie? Oni są biedni, żałośni, ślepi i zagubieni; lamentują w ciemności: »Gdzie jest droga?«. O, jakże tęsknią za światłem, aby nagle zstąpiło jak spadająca gwiazda i rozproszyło moce ciemności, które uciskały ludzi przez tak wiele lat. Kto może wiedzieć, jak bardzo na to liczą i jak z utęsknieniem dzień i noc na to czekają? Nawet w dniu, kiedy rozbłyska światło, ci głęboko cierpiący ludzie pozostają uwięzieni w lochach ciemności, bez nadziei na uwolnienie; kiedyż przestaną płakać? Te kruche dusze, które nigdy nie zaznały odpoczynku, naprawdę cierpią ogromnie. Od dawna są one związane przez bezlitosne pęta i historię, która zamarła w miejscu. Czy ktoś słyszał dźwięk ich zawodzenia? Czy ktoś widział obraz ich nieszczęścia? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, jak zasmucone i niespokojne jest Boże serce? Jak może On znieść spoglądanie na niewinną ludzkość, którą stworzył własnymi rękami, cierpiącą takie męki? Przecież ludzkość to nieszczęśnicy, którzy zostali zatruci. Choć przetrwali do dziś, to kto by pomyślał, że od dawna są zatruci przez złego? Czy zapomniałeś, że jesteś jedną z ofiar? Czy, z miłości do Boga, nie jesteś gotów dążyć do uratowania tych, którzy przeżyli? Czy nie jesteś gotów poświęcić całej swej energii, aby odpłacić się Bogu, który kocha ludzkość tak, jak własne ciało i krew?(Jak powinieneś uczestniczyć w swojej przyszłej misji? w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). Czujemy w słowach Boga Jego gorące pragnienie. Bóg martwi się tymi, którzy są pod panowaniem szatana i nie przyszli do Niego. Ma nadzieję, że ludzie będą zbawieni w dniach ostatecznych. Ponieważ przyjęłam Boże dzieło dni ostatecznych, wiedziałam, że muszę wprowadzać do domu Bożego niewierzących, żeby przyjęli zbawienie. To była moja odpowiedzialność. W wieku łaski wielu ludzi umarło męczeńską śmiercią, głosząc ewangelię, która ostatecznie dotarła do wszystkich zakątków ziemi. Pomyślałam też o Noem, który na Boże polecenie zbudował arkę. Robił to przez sto dwadzieścia lat, i nie poddał się pomimo trudności i obmowy, jakich doświadczał przez cały ten czas. W końcu wypełnił zadanie i zyskał Bożą aprobatę. Noe mocno wierzył w Boga. Choć głosząc ewangelię doświadczyłam trudności i cierpienia, było to bardzo dalekie od ceny, jaką przez wieki płacili święci. Pomyślałam o tym, jak bracia i siostry głosili mi ewangelię. Ja też wielokrotnie ich odrzucałam i musieli mi głosić kilka razy, zanim to przyjęłam. Dlaczego nie mogłam Fang Min okazać takiej miłości, jaką mieli oni? Nie rozumiała jeszcze prawdy i związywały ją religijne pojęcia, czy więc jej opór nie był naturalny? Nie mogłam z niej zrezygnować z powodu trudności. Kiedy to zrozumiałam, poczułam żal i przysięgłam Bogu: Nie ważne, jakich trudności doświadczę, będę z Nim współpracować i głosić ewangelię. To mój obowiązek i odpowiedzialność.

Nadal opiekowałam się Fang Min i czytałam jej słowa Boga. Pewnego dnia powiedziała: „Dzięki słowom Boga, które mi czytałaś, zrozumiałam, że ludzie nie powinni ograniczać Boga do tego, co jest w Biblii. Dzieło Boga jest zawsze nowe, a Biblia zawiera Jego minione dzieła. Gdyby Bóg powrócił i zrobił to, co jest zapisane w Biblii, powtarzałby się. W ten sposób straciłoby to znaczenie. Tylko kiedy Bóg czyni nowe dzieło poza Biblią, pozwalając ludziom przejść sąd i oczyszczenie w oparciu o przyjęcie dzieła odkupienia Pana Jezusa, ludzie mogą być prawdziwie zbawieni. Jeśli będę się trzymać dawnych dzieł Boga, nigdy nie zdobędę prawdy i życia, choć czytam Biblię całe życie. Muszę pójść w Boże ślady i przyjąć Boże zbawienie w dniach ostatecznych”. Widząc, że Fang Min w końcu zmieniła poglądy, byłam bardzo szczęśliwa. Zobaczyłam też, że Boże owce słuchają Jego głosu. Nie ważne, jak bardzo szatan im przeszkadza, ani jakie mają przekonania, ostatecznie przyjmą prawdę i przyjdą do Boga. Fang Min zaczęła sama czytać słowa Boga i chodzić na spotkania, a jej stan zdrowia powoli się poprawiał. Jiayin często omawiała słowa Boga, odnosząc się do trudności i idei Fang Min, która szybko przekonała się do dzieła Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych. Powiedziała mi też: „Kiedy czytałaś mi słowa Boga, choć na zewnątrz cię ignorowałam, trochę słuchałam i czułam, że jest w nich prawda, ale w obawie przed błędem nie przyjmowałam ich. Teraz je rozumiem i chcę przyjąć”. Widząc, że Fang Min przekonała się do Bożego dzieła, byłam szczęśliwa i poruszona. Bóg decyduje, kiedy kto wraca do Bożego domu i jeśli autentycznie na Nim polegamy, zobaczymy Jego działanie. Potem Fang Min zaoferowała, że będzie głosić ewangelię swoim znajomym. Po pewnym czasie czternaście osób przyjęło dzieło Boga Wszechmogącego.

Dzięki temu doświadczeniu naprawdę zobaczyłam Boże dzieła. Chociaż napotkałam wiele trudności, i czasami byłam słaba i się wycofywałam, Bóg wykorzystywał to, by doskonalić moją wiarę i miłość, oraz wyposażać mnie w prawdę. Przekonałam się też, że poleganie na Bogu jest największą mądrością. Teraz jeszcze bardziej chcę głosić ewangelię i świadczyć o Bogu.

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Połącz się z nami w Messengerze