Pytanie 5: Dlaczego mówi się, że skażona ludzkość musi zostać zbawiona przez wcielonego Boga? Jest to coś, czego większość ludzi nie rozumie – prosimy, wyjaśnij nam to.

Odpowiedź:

Zepsuta ludzkość musi być zbawiona przez wcielenie Boga, dlatego że ludzkie ciało zostało całkowicie oszukane i zepsute przez szatana. Wszyscy ludzie żyją w domenie szatana, nie umieją odróżnić dobra od zła, piękna od brzydoty. Nie widzą różnicy między tym, co pozytywne, a tym, co negatywne. Żyją zgodnie z szatańską filozofią, prawem i naturą. Są aroganccy, zapatrzeni w siebie, lekkomyślni i nie przestrzegają prawa. Wszyscy są ucieleśnieniem szatana. Stają się zepsuci, bo knują z szatanem przeciw Bogu, nawet jeśli o tym nie wiedzą. Bóg jest Stwórcą. Tylko On zna na wskroś prawdziwą naturę człowieka i wie, jak bardzo została zepsuta. Tylko Bóg umie odsłonić i przeniknąć szatańską naturę człowieka i jego zepsute usposobienie. Może powiedzieć człowiekowi, jak powinien żyć. I może w pełni podbić, oczyścić i zbawić ludzkość. Nikt poza Bogiem, żadne ludzkie stworzenie nie zna natury zepsucia człowieka i nie może przekazać ludziom, jak powinien żyć człowiek. Jeśli Bóg chce wyrwać zepsutą do szpiku kości ludzkość ze szponów szatana i ją zbawić, to tylko wcielony Bóg, wyrażający prawdę i Boże usposobienie, powie człowiekowi, jakie prawdy musi posiadać. Tak człowiek zrozumie prawdę i pozna Boga. Przejrzy spisek szatana i rozmaite błędne przekonania. Dopiero wtedy człowiek odstąpi od szatana i wyrzeknie się go. A wróci przed oblicze Boga. Dzieło Bożego wcielenia odsłoni naturę wszystkich ludzi. Bo wszyscy są aroganccy i nie chcą się poddać. Kiedy Bóg się wcieli, by wyrazić prawdę, ludzie na pewno odpowiedzą własnymi wyobrażeniami, oporem, a nawet wojną. Wtedy zostanie w pełni ukazana prawda o oporze ludzkości i zdradzie Pana. Bóg przeprowadzi swój osąd ludzi na podstawie zepsucia, które okażą i na podstawie ich prawdziwej natury. Tylko tak Bóg bez przeszkód podbije, obmyje i udoskonali ludzkość. Dzięki osądzającemu słowu Bożemu człowiek pozwoli się stopniowo podbić i oczyścić. Gdy Bóg całkowicie podbije człowieka, zaczyna on być posłuszny Bogu wcielonemu. Zaczyna akceptować Boży sąd i skarcenie oraz okazywać mu posłuszeństwo, a także doświadcza dzieła Bożego. Poszukuje prawdy i już nie żyje zgodnie z filozofią i zasadami szatana. Gdy człowiek żyje zgodnie ze słowem Bożym, wtedy następuje zwycięstwo Boga nad szatanem. Człowiek zepsuty stanowi z kolei łup w walce Boga z szatanem. W skrócie, Bóg wyrywa zepsutą ludzkość z objęć szatana. Tylko dzieło wcielonego Boga może przynosić takie skutki. Bóg koniecznie musi się wcielić, by zbawić ludzkość. Tylko Bóg wcielony może całkowicie podbić ludzkość i zbawić ją. Ludzie, którymi Bóg się posługuje, nie potrafią odkupić ani zbawić ludzkości.

Zepsuty człowiek potrzebuje Boga, który stanie się ciałem, który go osobiście osądzi i oczyści, jeśli chce być zbawiony. Podczas kontaktu wcielonego Boga z człowiekiem Bóg pozwala stanąć ze sobą twarzą w twarz i zrozumieć siebie. Ci, którzy rzeczywiście poszukują prawdy, przyjmują osąd i oczyszczenie od Chrystusa dni ostatecznych. Umieją być posłuszni Bogu, powodowani swą naturą. W sercach poczują do Niego miłość. Zostaną ocaleni z domeny szatana. Czy to nie najlepszy sposób, by Bóg zbawił i udoskonalił ludzkość? Ponieważ Bóg stał się ciałem, możemy stanąć z Nim twarzą w twarz i doświadczyć Jego prawdziwego dzieła. Mamy okazję uzyskać dokładne słowo Boże, wprost od Boga. Być przez Niego wypasani i pojeni – niczym owce przez pasterza. Zaczniemy polegać na Bogu, być mu posłuszni i naprawdę Go kochać. Gdyby Bóg nie stał się ciałem, by dokonać dzieła zbawienia ludzkości, nie mógłby osiągnąć tego praktycznego skutku. (…)

Kiedy Bóg staje się ciałem, by zbawić zepsutą ludzkość, posługuje się językiem ludzi, by jasno przekazać ludzkości Boże żądania, wolę, usposobienie i wszystko to, co On ma i czym jest. Wtedy, bez skomplikowanych poszukiwań, człowiek może jasno zrozumieć wolę Bożą, Boże żądania i to, jak powinien praktykować. Może też w praktyce zrozumieć i poznać Boga. Podobnie w Wieku Łaski Piotr spytał Pana Jezusa: „Panie, ile razy mam przebaczyć mojemu bratu, gdy zgrzeszy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?” (Mt 18:21). Jezus wprost powiedział Piotrowi: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, ale aż siedemdziesiąt siedem razy(Mt 18:22). Z tego widać, że wcielony Pan Jezus karmił i wspierał ludzi zawsze i wszędzie, gdzie się zjawił, dając człowiekowi najbardziej praktyczną i czystą strawę. W dniach ostatecznych Bóg Wszechmogący został wcielony pośród ludzi, wyrażając prawdę, aby poprawić obecną sytuację człowieka. Wyraża Boże usposobienie i wszystko to co Bóg ma i czym jest, aby wspierać i pielęgnować ludzkość, aby wskazywać błędy i niedokładności w ludzkiej wierze w Boga. Powiadamiać człowieka o woli i oczekiwaniach Pana. Dawać ludziom najbardziej praktyczną i potrzebną strawę i wsparcie. Na przykład, kiedy żyjemy, buntując się i przeciwstawiając się Bogu, a o tym nie wiemy, słowo Boże bezpośrednio odsłania nas i osądza. To pozwala nam zobaczyć, poprzez słowo Boże, jak nasza szatańska natura sprzeciwia się Bogu. Kiedy podążamy za Bogiem dla naszych korzyści i jesteśmy zadufani w sobie, Bóg obnaża nasze niedoskonałości i mówi nam, w co mamy wierzyć jako Jego wyznawcy. Gdy doświadczając Bożego osądu, źle go zrozumiemy, słowo Boże przypomina nam o szczerych intencjach Boga, który zbawia i osądza ludzkość, wyjaśniając nasze niezrozumienie Boga i inne kwestie. Wszyscy wybrańcy Boga dogłębnie doświadczyli, jak Bóg wcielony stale nam pomaga i odżywia nas, byśmy nie musieli błądzić ani szukać. Musimy tylko czytać więcej słowa Boga Wszechmogącego, by otrzymać od Pana pożywienie i napój. Poprzez słowa, które wyraża Bóg, naprawdę rozumiemy Bożą wolę, Jego usposobienie oraz wszystko to, co On ma i czym jest. Przez to zrozumienie zyskujemy wiedzę, jak postępować w taki sposób, by urzeczywistniać prawdziwe życie i dostrzegać nikczemne spiski szatana, jasno widząc, że my sami jesteśmy przez niego do szpiku kości zepsuci. W ten sposób pomału pozbywamy się grzechu i mrocznego wpływu szatana. Na skutek tego nasze życiowe usposobienie się zmienia i wkraczamy na właściwą ścieżkę, żyjemy w prawdzie. To wcielenie Boga uczyniło to wszystko możliwym.

Bóg wcielił się, by dokonać swojego dzieła i wyrazić swoje słowo, pozwalając człowiekowi otrzymać najpraktyczniejszą strawę życiową. Chociaż człowiek ma wiele wyobrażeń na temat Boga wcielonego, który dokonuje dzieła osądzania, To Bóg przynosi człowiekowi właściwy sposób życia i zbawienie wieczne. Człowiek dochodzi do tego, by polegać na Bogu. (…) Chociaż przyjął ciało pospolitego Syna Człowieczego, wcielając się w dniach ostatecznych, by zbawić i udoskonalić ludzkość, chociaż nie czyni cudów i nie zostawia znaków, nie posiada nadludzkich cech, ani nie jest imponującej postury, chociaż jest obiektem ataków ludzi, którzy mają błędne wyobrażenia, zaprzeczają Mu, stawiają Mu opór i odrzucają Go, to prawda, którą wyraża Chrystus i Jego dzieło osądzania dają ludziom dostęp do słowa Bożego i pozwalają im poznać prawdę oraz ujrzeć ukazanie się Boga. Chociaż nie widzieliśmy prawdziwej osoby Bożej, dostrzegliśmy Jego immanentne usposobienie i Jego świętą istotę, co jest tym samym, co ujrzenie prawdziwej osoby Bożej. Widzieliśmy Boga, który teraz naprawdę żyje między nami. Realnie czujemy, że zostaliśmy pochwyceni przed Jego tron. Doświadczając dzieła Bożego, stając twarzą w twarz z Bogiem, radujemy się dostępem do żywej wody życia, która tryska z Jego tronu. Doświadczywszy Bożego dzieła osądzania w dniach ostatecznych, stopniowo poznaliśmy szczere intencje, z którymi Bóg przystępuje do zbawienia ludzkości. Widzimy, jaką cenę płaci Bóg. Przeciwności które znosi, by zbawić ludzkość, są naprawdę ogromne. Wszystko, co Bóg robi dla nas, jest wyrazem Jego miłości i ma na celu nasze zbawienie. Gardzimy sobą za nasz wcześniejsz opór i głupotę, zaczęliśmy naprawdę kochać Boga i być Mu posłuszni. Doświadczywszy dotychczasowego dzieła Bożego, zrozumieliśmy że zmiany, które obserwujemy w sobie, są wynikiem zbawienia przyniesionego przez wcielenie Boga. Chrystus dni ostatecznych jest największym zbawieniem zepsutej ludzkości. On jest jedyną ścieżką do poznania Boga i uzyskania nagrody Bożej.

(Klasyczne pytania i odpowiedzi o ewangelia królestwa)

Wstecz: Pytanie 4: Bóg posłużył się Mojżeszem do wykonywania dzieła Wieku Prawa, dlaczego więc Bóg nie posługuje się ludźmi do wykonywania swojego dzieła osądzania w dniach ostatecznych? Czy naprawdę musi stać się ciałem, aby wykonać je samodzielnie?

Dalej: Pytanie 6: W Wieku Łaski Bóg stał się ciałem, aby służyć jako ofiara za grzech dla ludzkości, odkupując ich od grzechu. W dniach ostatecznych Bóg ponownie stał się ciałem, aby wyrazić prawdę i wykonać swoje dzieło sądu, aby dokładnie oczyścić i zbawić człowieka. Dlaczego więc Bóg musi wcielać się dwa razy, aby dokonać dzieła zbawienia ludzkości? Jakie jest prawdziwe znaczenie dwukrotnego wcielenia Boga?

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze