239 Bóg zstąpił pośród grupy zwycięzców

Przez tysiące lat człowiek pragnął ujrzeć

przyjście Zbawiciela we własnej osobie,

Jezusa zstępującego na białym obłoku

pośród tych, którzy na Niego czekali i tęsknili.

Człowiek pragnął, by Zbawiciel wkrótce powrócił

i zjednoczył się z ludzkością na nowo.

Człowiek ma nadzieję, że Bóg znów dokona dzieła odkupienia,

jak wtedy, gdy był wśród Żydów.

On już przybył, ale człowiek go nie poznaje,

nie wie, że On jest już na ziemi.

Bezcelowo czeka człowiek, nie wiedząc,

że On już zstąpił na białym obłoku.

Obłokiem tym jest Jego Duch i Jego słowa,

całe usposobienie, wszystko, czym On jest.

I przebywa teraz pośród zwycięzców,

których ukształtuje w dniach ostatecznych.

Człowiek ma nadzieję, że Bóg okaże współczucie,

że obdarzy ludzi miłością,

przebaczy, weźmie na siebie ludzkie grzechy i występki

i wyzwoli człowieka od grzechu.

Jezus nie postąpił wedle ludzkich pojęć,

zrobił coś całkiem przeciwnego.

Nie przybył do tych, którzy Go oczekiwali,

ani nie zjawił się na białym obłoku.

On już przybył, ale człowiek go nie poznaje,

nie wie, że On jest już na ziemi.

Bezcelowo czeka człowiek, nie wiedząc,

że On już zstąpił na białym obłoku.

Obłokiem tym jest Jego Duch i Jego słowa,

całe usposobienie, wszystko, czym On jest.

I przebywa teraz pośród zwycięzców,

których ukształtuje w dniach ostatecznych.

Człowiek nie wie, że chociaż święty Zbawiciel jest

przepełniony miłością do człowieka,

jak może wykonywać swe dzieło w świątyniach

pełnych brudu i nieczystych duchów?

Chociaż człowiek oczekuje na Jego przybycie,

On nie ukaże się tym, którzy piją krew

i noszą strój niesprawiedliwych,

którzy wierzą, lecz Go nie znają i wymuszają coś na Nim.

On już przybył, ale człowiek go nie poznaje,

nie wie, że On jest już na ziemi.

Bezcelowo czeka człowiek, nie wiedząc,

że On już zstąpił na białym obłoku.

Obłokiem tym jest Jego Duch i Jego słowa,

całe usposobienie, wszystko, czym On jest.

I przebywa teraz pośród zwycięzców,

których ukształtuje w dniach ostatecznych.

Człowiek wie, że Jezus jest miłością, troską, odkupieniem,

nie wie, że jest Samym Bogiem, sprawiedliwym,

pełnym majestatu, gniewu i sądu,

pełnym autorytetu i godności.

Ludzie pragną, by Zbawiciel powrócił,

a ich modły wzruszają Niebiosa,

lecz Jezus nie ukazuje się tym, którzy

wierzą w Niego, ale Go nie znają.

On już przybył, ale człowiek go nie poznaje,

nie wie, że On jest już na ziemi.

Bezcelowo czeka człowiek, nie wiedząc,

że On już zstąpił na białym obłoku.

Obłokiem tym jest Jego Duch i Jego słowa,

całe usposobienie, wszystko, czym On jest.

I przebywa teraz pośród zwycięzców,

których ukształtuje w dniach ostatecznych.

Na podstawie rozdziału „Zbawiciel powrócił już na »Białym obłoku«” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz: 238 Czy ludzie mogą być świadkami przyjścia Jezusa Zbawiciela z nieba?

Dalej: 240 Ci, którzy porzucą Chrystusa dni ostatecznych, poniosą wieczną karę

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.

Powiązane treści

610 Naśladujcie Pana Jezusa

ⅠJezus wypełnił misję Boga,dzieło odkupienia wszystkich ludzi,oddając swoje troski Bożej wolibez egoistycznych celów i planów.Na pierwszym...

281 Czas

ⅠSamotna dusza z dala przybywa,sprawdza przyszłość, przeszłości szuka,żmudnie trudzi się i goni za snem.Nie wie skąd przychodzi, ani dokąd...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce