(V) Słowa na temat rozumienia dzieła Ducha Świętego i rozpoznania działania złych duchów

45. Dzieło Ducha Świętego można podzielić na trzy części: własne dzieło Boga, dzieło ludzi, którymi On się posługuje, i dzieło realizowane we wszystkich tych, którzy są w strumieniu Ducha Świętego. Wśród tych trzech części własne dzieło Boga polega na prowadzeniu całej epoki; dzieło ludzi, którymi On się posługuje, polega na prowadzeniu wszystkich wyznawców Boga przez posłannictwo Boże lub otrzymywanie zlecenia po dokonaniu własnego dzieła Boga, a ci ludzie są tymi, którzy współpracują z Bożym dziełem; dzieło wykonywane przez Ducha Świętego na tych, którzy są w strumieniu, polega na utrzymaniu całego Jego dzieła, to znaczy całego zarządzania i utrzymaniu Jego świadectwa przy jednoczesnym udoskonalaniu tych, których można udoskonalić. Te trzy części są pełnym dziełem Ducha Świętego, ale bez dzieła samego Boga całe dzieło zarządzania utknęłoby w martwym punkcie.

z rozdziału „Dzieło Boga i dzieło człowieka” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

46. Dzieło w strumieniu Ducha Świętego, bez względu na to, czy jest to własne dzieło Boga, czy też dzieło ludzi, którymi się On posługuje, jest dziełem Ducha Świętego. Istotą samego Boga jest Duch, którego można nazwać Duchem Świętym lub siedmiokrotnie wzmocnionym Duchem. Ogólnie rzecz biorąc, chodzi o Ducha Bożego. Tyle tylko, że Duch Boży był różnie nazywany podczas różnych epok. Jednak istota jest nadal jedna i ta sama. Dlatego dzieło samego Boga jest dziełem Ducha Świętego; dzieło Boga wcielonego nie jest niczym innym niż Duchem Świętym w działaniu. Dzieło ludzi, którymi się On posługuje, jest również dziełem Ducha Świętego. Tyle tylko, że dzieło Boga jest pełnym wyrazem Ducha Świętego i nie ma między nimi różnicy, podczas gdy dzieło ludzi, którymi się On posługuje, miesza się z wieloma ludzkimi rzeczami i nie jest bezpośrednim wyrazem Ducha Świętego, a tym bardziej nie jest pełnym Jego wyrazem.

z rozdziału „Dzieło Boga i dzieło człowieka” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

47. Chociaż Duch Święty działa na wiele różnych sposobów i według wielu zasad, bez względu na to, jak dzieło jest wykonywane lub w jakiego rodzaju ludziach, istota jest zawsze inna, a dzieło, które wykonuje On w różnych ludziach, zawsze kieruje się zasadami, a wszystkie te sposoby i zasady mogą reprezentować istotę przedmiotu dzieła. Dzieło Ducha Świętego jest bowiem dość specyficzne w swoim zakresie i wyważone. Dzieło wykonywane w ciele wcielonym nie jest takie samo jak dzieło wykonywane w ludziach. Różni się ono również w zależności od poszczególnych charakterów ludzi. Dzieło wykonywane w ciele wcielonym nie jest wykonywane w ludziach i w ciele wcielonym nie wykonuje On takiego samego dzieła jak w ludziach. Jednym słowem, bez względu na to, jak On działa, dzieło na różnych przedmiotach działania nigdy nie jest takie samo, a zasady, według których On działa, różnią się w zależności od stanu i natury poszczególnych ludzi. Duch Święty działa w różnych ludziach w oparciu o ich wrodzoną istotę i nie stawia im wymagań wykraczających poza nią ani nie wykonuje przez nich dzieła przekraczającego ich charakter. Zatem dzieło Ducha Świętego w człowieku pozwala ludziom dostrzec istotę przedmiotu dzieła. Wrodzona istota człowieka nie zmienia się; rzeczywisty charakter człowieka jest ograniczony. Bez względu na to, czy Duch Święty posługuje się ludźmi, czy też działa w ludziach, dzieło jest zawsze zgodne z ograniczeniami charakteru ludzi, tak aby mogli odnieść z tego korzyść. Kiedy Duch Święty działa w ludziach, którymi się posługuje, zarówno ich dary, jak i ich rzeczywisty charakter są brane pod uwagę i nie są powstrzymywane. Ich rzeczywisty charakter jest w całości wykorzystywany w dziele. Można powiedzieć, że Bóg wykonuje dzieło, wykorzystując dostępne aspekty ludzi, aby osiągać wyniki dzieła. Natomiast dzieło wykonywane we wcielonym ciele ma bezpośrednio wyrażać dzieło Ducha i nie miesza się z ludzkim umysłem i myślami, jest nieosiągalne dla człowieka za pomocą jego darów, doświadczenia i wrodzonego stanu.

z rozdziału „Dzieło Boga i dzieło człowieka” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

48. Wszyscy ci, którzy są w strumieniu Ducha Świętego, są objęci obecnością i dyscypliną Ducha Świętego, a ci, którzy nie są w strumieniu Ducha Świętego, są pod panowaniem szatana i dzieło Ducha Świętego ich nie obejmuje. Ludzie, którzy są w strumieniu Ducha Świętego są tymi, którzy przyjmują nowe dzieło Boże, tymi, którzy współpracują w nowym dziele Bożym. Jeśli ci, którzy znajdują się w tym strumieniu, nie są zdolni do współdziałania oraz do wprowadzania w życie prawdy wymaganej przez Boga w tym czasie, wówczas zostaną zdyscyplinowani, a w najgorszym razie zostaną porzuceni przez Ducha Świętego. Ci, którzy przyjmują nowe dzieło Ducha Świętego, będą żyć w strumieniu Ducha Świętego, a także otrzymają opiekę i ochronę Ducha Świętego. Ci, którzy chcą wprowadzać prawdę w życie, są oświeceni przez Ducha Świętego, a ci, którzy nie chcą jej wprowadzać w życie, zostaną dyscyplinowani przez Ducha Świętego, a nawet mogą zostać ukarani. Niezależnie od tego, kim są, o ile znajdują się w strumieniu Ducha Świętego, Bóg weźmie na siebie odpowiedzialność za wszystkich tych, którzy przyjmują Jego nowe dzieło ze względu na Jego imię. Ci, którzy wychwalają Jego imię i są gotowi do wprowadzania Jego słowa w życie, otrzymają Jego błogosławieństwa, zaś ci, którzy nie słuchają Go i nie wprowadzają w życie Jego słów, zostaną ukarani.

z rozdziału „Dzieło Boga i praktykowanie przez człowieka” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

49. Dzieło Ducha Świętego to forma czynnego przewodnictwa i pozytywnego oświecenia. Nie pozwala ludziom pozostawać biernymi. Przynosi im pocieszenie, zapewnia wiarę i determinację oraz umożliwia dążenie do zostania udoskonalonym przez Boga. Kiedy Duch Święty pracuje, ludzie potrafią aktywnie wejść; nie są bierni ani zmuszani, tylko podejmują inicjatywę. Kiedy Duch święty pracuje, ludzie są zadowoleni i ochoczy, skorzy do bycia posłusznymi i z przyjemnością okazują pokorę. I chociaż wewnątrz są zbolali i krusi, postanawiają współdziałać, chętnie cierpią, są w stanie zachować posłuszeństwo i nie są skażeni ludzką wolą, myśleniem człowieka, a już na pewno nie przez ludzkie pragnienia i motywacje. Kiedy ludzie doświadczają dzieła Ducha Świętego, stają się szczególnie święci wewnątrz. Ci, którzy są pod wpływem dzieła Ducha Świętego, urzeczywistniają miłość do Boga, miłość do swoich braci i sióstr oraz znajdują upodobanie w rzeczach, które podobają się Bogu i brzydzą się tymi, które brzydzą Boga. Ludzie dotknięci dziełem Ducha Świętego posiadają zwykłe człowieczeństwo, są nim owładnięci i wciąż szukają prawdy. Kiedy Duch Święty pracuje nad ludźmi, stają się oni coraz lepsi, a ich człowieczeństwo staje się coraz bardziej zwykłe i choć czasami ich współpraca może być niemądra, ich motywacje są słuszne, ich wkroczenie pozytywne. Nie usiłują przerywać i nie ma w nich wrogości.

z rozdziału „Dzieło Ducha Świętego i dzieło szatana” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

50. Kiedy coś ci się przytrafia, czy dzieje się tak za sprawą Ducha Świętego i czy powinieneś podporządkować się temu czy to odrzucić? Faktyczne praktykowanie przez ludzi daje początek wielu rzeczom, które związane są z wolą człowieka, a jednak ludzie zawsze są przekonani, że ich źródłem jest Duch Święty. Czasami ich przyczyną są złe duchy, ale ludzie wciąż wierzą, że pochodzą od Ducha Świętego; czasami Duch Święty prowadzi ludzi od środka, jednak oni obawiają się, że takie przewodnictwo pochodzi od szatana i nie mają odwagi mu się poddać, kiedy w rzeczywistości jest to oświecenie przez Ducha Świętego. Dlatego bez rozeznania nie ma sposobu, by zorientować się, kiedy takie doświadczenia naprawdę ci się przytrafiają, a bez rozeznania nie można zyskać życia. Jak pracuje Duch Święty? Jak działają złe duchy? Co pochodzi z woli człowieka? I co rodzi się z przewodnictwa i oświecenia Ducha Świętego? Jeśli rozumiesz zasady pracy Ducha Świętego nad człowiekiem, będziesz potrafił poszerzać swoją wiedzę i rozeznać się w swoim codziennym życiu i rzeczywistych doświadczeniach; poznasz Boga i będziesz w stanie zrozumieć i rozpoznać szatana, nie pogubisz się w swoim posłuszeństwie ani dążeniu, i staniesz się człowiekiem o czystych myślach, który podporządkowuje się dziełu Ducha Świętego.

z rozdziału „Dzieło Ducha Świętego i dzieło szatana” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

51. Bóg rzeczywiście dużo pracuje nad ludźmi – czasami poddając ich próbom, czasami stwarzając warunki do ich zahartowania, a czasami wypowiadając słowa, by ich prowadzić i poprawiać ich niedociągnięcia. Czasami Duch Święty prowadzi ludzi w przygotowane przez Boga środowiska, aby nieświadomie odkryli wiele rzeczy, których im brakuje. Poprzez to, co ludzie mówią i robią, sposób, w jaki traktują innych i jak sobie radzą, Duch Święty bez ich wiedzy oświeca ich, aby rozumieli wiele rzeczy, których wcześniej nie pojmowali, umożliwiając dokładniejsze zrozumienie wielu spraw oraz ludzi, pozwalając na wgląd w dużą ilość zagadnień, o których wcześniej nie wiedzieli.

z rozdziału „O doświadczeniu” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

52. Czasami Bóg daje ci pewien rodzaj uczucia – tracisz wewnętrzną przyjemność, tracisz obecność Bożą i znajdujesz się w mroku. Jest to rodzaj oczyszczenia. Za każdym razem gdy coś robisz, ponosisz porażkę lub napotykasz mur. Oto jest dyscyplina Boża. Możesz coś zrobić i nie mieć żadnego szczególnego uczucia w tej kwestii; inni też o tym nie wiedzą, ale Bóg wie. On cię nie puści, ale cię zdyscyplinuje. Działanie Ducha Świętego jest bardzo szczegółowe. Bardzo uważnie obserwuje każde słowo i działanie ludzi, każdy ich czyn i ruch, każdą ich myśl i ideę – tak, aby mogli oni pozyskać wewnętrzną świadomość tych rzeczy. Próbujesz czegoś raz i idzie to nie po twojej myśli, robisz to ponownie i wciąż coś jest nie tak, aż stopniowo zrozumiesz dzieło Ducha Świętego. Poprzez wielokrotne dyscyplinowanie będziesz wiedział, co robić, aby żyć w zgodzie z wolą Bożą, i będziesz wiedział, co nie jest zgodne z Jego wolą. W końcu poczujesz w głębi swego serca dokładne odpowiedzi na wskazówki Ducha Świętego. Czasami będziesz się buntował i zostaniesz zgromiony przez Boga od wewnątrz. Wszystko to pochodzi z Bożej dyscypliny. Jeśli nie cenisz Boga, jeśli lekceważysz Jego dzieła, On nie poświęci ci uwagi. Im poważniej traktujesz słowa Boga, tym bardziej On cię oświeci.

z rozdziału „Ci, którzy mają być udoskonaleni, muszą przejść przez oczyszczenie” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

53. Oświecając cię, byś coś zrozumiał, czasami Duch Święty działa bardzo szybko, a niekiedy sprawia, że musisz przechodzić jakiś czas przez pewne doświadczenie, zanim stopniowo pozwoli ci to pojąć. To nie jest tak, że nie pozwala ci doświadczyć niczego, a jedynie pozwala ci zrozumieć kilka suchych słów. Według jakich zasad działa Duch Święty? Duch Święty działa według zasady organizacji twojego otoczenia i organizacji ludzi, wydarzeń i różnych innych rzeczy, abyś mógł wśród nich dojrzewać i stopniowo osiągać zrozumienie prawdy doświadczając ich. Nie daje ci kilku prostych słów – będących dla ciebie natchnieniem, oświecających cię czy dających ci odrobinę światła – ani nie daje ci po prostu kilku suchych słów i doktryn. Jest raczej tak, że pozwala ci uczyć się i stopniowo wzrastać poprzez doświadczanie różnych zdarzeń, przebywanie w różnych okolicznościach i wśród różnych ludzi, wydarzeń i rzeczy. Jest przyczyną tego, że stopniowo osiągasz zrozumienie prawdy poprzez ten proces wzrastania. Dlatego też Duch Święty działa według bardzo naturalnej zasady: działa w całkowitej zgodzie z naturalnym wzorcem ludzkiego rozwoju, bez stosowania jakiegokolwiek przymusu.

z rozdziału „Możesz uzyskać prawdę oddawszy swoje prawdziwe serce Bogu” w księdze „Zapisy przemówień Chrystusa”

54. Duch Święty ma ścieżkę do przebycia w każdej osobie i daje każdemu szansę na udoskonalenie. Poprzez twoją negatywność zmuszasz się do poznania własnego zepsucia, a następnie poprzez odrzucenie tej negatywności znajdziesz ścieżkę do praktykowania, i to jest właśnie twoją doskonałością. Dalej, dzięki ciągłemu prowadzeniu i iluminacji pewnych pozytywnych aspektów w tobie, będziesz proaktywnie wypełniał swoją funkcję, staniesz się wnikliwy i zyskasz rozeznanie. W sprzyjających warunkach, jesteś szczególnie chętny do czytania słowa Bożego, chętny do modlitwy do Boga i jesteś w stanie odnosić kazania, których słuchasz do twoich własnych stanów. W takich chwilach Bóg oświeca i iluminuje cię, uświadamiając pozytywny wymiar rzeczy. To jest twoja doskonałość w pozytywnym ujęciu. W negatywnych stanach jesteś słaby i pesymistyczny, czujesz, że nie masz Boga w swoim sercu, lecz Bóg cię iluminuje, pomagając znaleźć ścieżkę do praktyki. Wychodzenie z tego jest osiągnięciem doskonałości w postaci negatywnej.

z rozdziału „Tylko ci, którzy koncentrują się na praktyce, mogą być udoskonaleni” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

55. Duch Święty działa według następującej zasady: rezultaty można osiągnąć poprzez współpracę ludzi, poprzez ich aktywną modlitwę, poszukiwanie i zbliżanie się do Boga, a oni mogą być oświeceni przez Ducha Świętego. Ani Duch Święty, ani człowiek nie działają jednostronnie. Obaj są niezbędni, a im bardziej ludzie współpracują, i im bardziej dążą do osiągnięcia standardów Bożych wymagań, tym większe jest dzieło Ducha Świętego. Tylko prawdziwa współpraca ludzi w parze z dziełem Ducha Świętego może przynieść prawdziwe doświadczenia i konkretną wiedzę na temat słów Bożych. Ostatecznie, krok po kroku, dzięki tym doświadczeniom powstaje doskonała osoba. Bóg nie czyni dzieł nadprzyrodzonych. W ludzkich wyobrażeniach Bóg jest wszechmogący i wszystko dzieje się poprzez Boga – w rezultacie ludzie czekają biernie, nie czytają Jego słów ani się nie modlą, wyczekując jedynie dotyku Ducha Świętego. Natomiast ci, którzy rozumują poprawnie, wierzą w co następuje: Boże uczynki mogą sięgać tylko tak daleko jak moja współpraca, a efekt, jaki dzieło Boże osiąga we mnie, zależy od tego, jak ja współpracuję. Kiedy Bóg przemawia, powinienem uczynić wszystko, co w mojej mocy, aby szukać i dążyć do słów Boga; właśnie to powinienem osiągnąć.

z rozdziału „Jak poznać rzeczywistość” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

56. Jest jeden warunek dla dzieła Ducha Świętego w ludziach. Kiedy pragną oni i poszukują, i póki nie są nieprzekonani czy niepewni wobec Bożych działań, lecz zawsze potrafią spełniać swój obowiązek – tylko w ten sposób mogą pozyskać dzieło Ducha Świętego. Na każdym etapie Bożego dzieła wymaga się od ludzkości bezgranicznego zaufania i poszukiwania przed obliczem Boga – jedynie za pośrednictwem doświadczenia ludzie są w stanie odkryć, jak kochany jest Bóg i jak działa w ludziach Duch Święty. Jeśli tego nie doświadczasz, jeśli nie wyczuwasz przez to swojej drogi, jeśli nie poszukujesz – nic nie osiągniesz. Musisz wyczuć swoją drogę przez swoje doświadczenia, tylko poprzez swoje doświadczenia możesz ujrzeć Boże działania i rozpoznać Jego cudowność i niezgłębioność.

z rozdziału „Powinieneś zachować oddanie dla Boga” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

57. Dzieło Ducha Świętego jest zwykłe i prawdziwe, Duch Święty pracuje nad człowiekiem według zasad zwykłego życia ludzkiego, On oświeca i prowadzi ludzi zgodnie z rzeczywistym dążeniem zwykłych ludzi. Kiedy Duch Święty pracuje nad ludźmi, prowadzi ich i oświeca zgodnie z potrzebami zwykłych ludzi, dba o nich bacząc na ich potrzeby oraz pozytywnie prowadzi i oświeca odpowiednio do ich niedostatków i słabości; kiedy Duch Święty pracuje, dzieło to pozostaje w zgodzie z zasadami zwykłego życia człowieka i tylko w prawdziwym życiu ludzie potrafią spostrzec dzieło Ducha Świętego. Jeśli w swoim codziennym życiu ludzie pozostają w pozytywnym stanie i prowadzą zwykłe życie duchowe, to wówczas posiadają dzieło Ducha Świętego. W takim stanie, kiedy jedzą i piją słowa Boga, to posiadają wiarę; kiedy się modlą, są natchnieni; gdy coś im się przytrafia, nie są bierni; kiedy coś się dzieje, są w stanie dostrzec nauki, jakich udzielić chce im Bóg, i nie są oni bierni ani słabi; chociaż zmagają się z rzeczywistymi przeciwnościami, są gotowi przestrzegać wszystkich ustaleń Boga.

z rozdziału „Dzieło Ducha Świętego i dzieło szatana” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

58. Bóg działa w tych, którzy szukają Jego słowa i je cenią. Im bardziej cenisz słowo Boże, tym więcej zdziała w tobie Jego Duch. Im bardziej ktoś ceni słowo Boże, tym większą ma szansę, że Bóg go udoskonali. Bóg doskonali tych, którzy szczerze Go miłują. Doskonali tych, którzy mają w sercu pokój przed Nim. Jeżeli cenisz całe dzieło Boże, jeżeli cenisz Boże oświecenie, jeżeli cenisz obecność Boga, jeżeli cenisz Bożą opiekę i ochronę, jeżeli cenisz to, jak słowo Boże staje się twoją rzeczywistością i źródłem twojego życia, jesteś człowiekiem najbardziej według serca Bożego. Jeżeli cenisz dzieło Boże, jeżeli cenisz całą pracę, jaką nad tobą wykonał, pobłogosławi cię i sprawi, że wszystko, co posiadasz, się rozmnoży.

z rozdziału „Bóg doskonali tych, którzy są według Jego serca” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

59. Gdy Duch Święty działa w celu oświecenia ludzi, przekazuje im na ogół wiedzę o dziele Boga oraz o ich prawdziwym wejściu oraz prawdziwym stanie, a także daje im determinację, pozwala im pojąć skwapliwe intencje Boga i Jego wymagania dotyczące dziś człowieka, daje im stanowczość, by się otwierać pod każdym względem. Nawet gdy ludzie doświadczają rozlewu krwi i ponoszą ofiary, muszą działać dla Boga, nawet gdy spotykają się z prześladowaniem i przeciwnościami losu, muszą mimo to miłować Boga, nie mieć żalu i trwać przy świadectwie na rzecz Boga. Taka determinacja wypływa z poruszeń dokonywanych przez Ducha Świętego i z działania Ducha Świętego – ale wiecie, że nie doświadczycie takich poruszeń w każdym momencie. Czasem w trakcie zgromadzeń czujecie się niezwykle poruszeni i zainspirowani, głosicie chwałę i tańczycie. Czujecie, że posiadacie niewiarygodne zrozumienie innych członków wspólnoty, czujecie się zupełnie nowi wewnętrznie, wasze serca są absolutnie czyste, bez żadnego poczucia pustki – wszystko to wiąże się z działaniem Ducha Świętego. Jeśli przewodzicie innym, a Duch Święty obdarowuje was szczególnym oświeceniem i iluminacją, gdy udajecie się do pracy w kościele, sprawiając, że jesteście wyjątkowo szczerzy, odpowiedzialni i poważni w swojej pracy, wiąże się to z działaniem Ducha Świętego.

z rozdziału „Praktyka (1)” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

60. Jakie efekty są osiągane dzięki dziełu Ducha Świętego? Możesz być niemądry i może brakować ci wewnętrznego rozeznania, lecz Duch Święty musi pracować, byś był pełen wiary, byś zawsze czuł, że możesz kochać Boga jeszcze bardziej, byś chciał współdziałać, byś chciał współpracować także bez względu na to, jak wielkie są przed tobą trudności. Przytrafią ci się różne rzeczy i nie będzie dla ciebie jasnym, czy pochodzą od Boga czy od szatana, ale będziesz potrafił czekać i nie będziesz ani bierny, ani zły. Jest to zwykłe dzieło Ducha Świętego. Kiedy Duch Święty pracuje, ludzie wciąż napotykają na trudności, czasem płaczą i czasami są sprawy, z którymi nie są w stanie sobie poradzić, ale wszystko to jest etapem zwykłego dzieła Ducha Świętego. Chociaż nie radzą sobie z nimi, choć w tym czasie są słabi i narzekają, potem są wciąż gotowi kochać Boga z całkowitą wiarą. Ich bierność nie przeszkadza im w doświadczaniu zwykłych przeżyć i niezależnie od tego, co mówią inni i jak są przez nich atakowani, wciąż są w stanie kochać Boga. W trakcie modlitwy zawsze czują, że mieli dotychczas tak ogromny dług wdzięczności wobec Boga, postanawiają zaspokoić Boga i odrzucają ciało, kiedy borykają się z takimi problemami ponownie. Ta siła pokazuje, że jest w nich dzieło Ducha Świętego i że jest to zwykły stan dzieła Ducha Świętego.

z rozdziału „Dzieło Ducha Świętego i dzieło szatana” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

61. Bóg nie powtarza swojego dzieła, nie wykonuje dzieła, która nie jest realistyczne, nie stawia człowiekowi nadmiernych wymagań i nie wykonuje dzieła, które jest poza pojmowaniem człowieka. Całe dzieło, które On wykonuje, mieści się w zakresie normalnego rozumowania człowieka i nie przekracza normalnego człowieczeństwa, a Jego dzieło jest zgodne z normalnymi wymaganiami człowieka. Jeśli jest to dzieło Ducha Świętego, człowiek staje się coraz bardziej normalny i jego człowieczeństwo staje się coraz bardziej normalne. Człowiek ma coraz większą wiedzę o swoim szatańskim, skażonym usposobieniu, a także o swej istocie i coraz bardziej tęskni za prawdą. To znaczy, że życie człowieka coraz bardziej wzrasta, a skażone usposobienie człowieka staje się zdolne do coraz większych zmian. Wszystko powyższe jest sensem tego, że Bóg staje się życiem człowieka.

z rozdziału „Tylko ci, którzy znają Boga i Jego dzieło mogą zadowolić Boga” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

62. Jakie dzieło pochodzi od szatana? W dziele pochodzącym od szatana ludzkie wizje są mgliste i niekonkretne, pozbawione zwykłego człowieczeństwa. Motywy ich działań są złe i choć pragną kochać Boga, zawsze są w nich oskarżenia; oskarżenia te i myśli zawsze wywołują wewnętrzny niepokój, ograniczając wzrastanie ich życia i powstrzymując ich od normalnego zachowania przed Bogiem. To oznacza, że jak tylko dzieło szatana dokonuje się w ludziach, ich serca nie mogą zaznać spokoju przed Bogiem, nie wiedzą, co ze sobą począć, wizja wspólnoty sprawia, że pragną uciec i nie są w stanie zamknąć oczu, kiedy inni się modlą. Dzieło złych duchów niszczy zwykły związek człowieka z Bogiem, zakłóca też wcześniejsze wizje ludzi lub poprzednią drogę wejścia w życie; w swoich sercach nigdy nie są w stanie przybliżyć się do Boga, zawsze wydarza się coś, co wywołuje w nich zamęt i wstrząsa nimi, a ich serca nie mogą zaznać spokoju, osłabiając całkowicie ich miłość do Boga, ich dusze zapadają się. Tak objawia się dzieło szatana. Dzieło szatana objawia się następująco: brak zdolności do utrzymania przez was pozycji i trwania przy świadectwie, obnażenie przed Bogiem waszej ułomności i braku wierności. Z powodu ingerencji szatana tracicie wewnętrzną miłość i lojalność wobec Boga, zostajecie ogołoceni ze zwykłej relacji z Bogiem, nie dążycie do prawdy czy samodoskonalenia, uwsteczniacie się; stajecie się bierni, pobłażacie sobie, pozwalacie na szerzenie się grzechu i nie wzgardzacie nim; co więcej, ingerencja szatana powoduje, że jesteście rozpustni, że Boży dotyk w was niknie i że narzekacie na Boga i sprzeciwiacie się Mu, co prowadzi do zwątpienia w Boga; pojawia się nawet ryzyko, że Go opuścicie. Wszystko to jest dziełem szatana.

z rozdziału „Dzieło Ducha Świętego i dzieło szatana” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

63. Dzisiaj istnieją złe duchy, które działają przez rzeczy nadprzyrodzone, aby zwodzić ludzi, ale to nic innego jak naśladownictwo z ich strony, aby zwodzić ludzi przez dzieło, które nie jest obecnie wykonywane przez Ducha Świętego. Wiele złych duchów naśladuje czynienie cudów i uzdrawianie chorób, ale to nic innego jak dzieło złych duchów, bo Duch Święty nie dokonuje już takich dzieł w dzisiejszych czasach. Wszyscy, którzy w późniejszym czasie naśladują działanie Ducha Świętego, są złymi duchami. Całe dzieło wykonywane wówczas w Izraelu było dziełem nadprzyrodzonym. Jednak Duch Święty nie działa teraz w taki sposób, a każde podobne dzieło, które się pojawia, jest czynem szatana i przeszkodą ze strony szatana, oraz pochodzi od złych duchów. Ale nie można powiedzieć, że wszystko, co nadprzyrodzone, jest dziełem złych duchów. Zależy to od wieku Bożego dzieła.

z rozdziału „Tajemnica Wcielenia (1)” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

64. Jeśli, w trakcie trwania dnia dzisiejszego, powstanie osoba, która będzie w stanie ukazywać znaki i cuda, wyganiać demony, uzdrawiać chorych i czynić wiele cudownych rzeczy, a także jeśli ta osoba będzie twierdzić, że jest Jezusem, który przybył, to będzie to oszustwo złych duchów i ich imitacja Jezusa. Pamiętajcie o tym! Bóg nie powtarza tego samego dzieła. Etap dzieła Jezusa został już ukończony, a Bóg nigdy więcej nie podejmie tego etapu dzieła. (…) Jeśli w ciągu dni ostatecznych Bóg ciągle ukazywałby znaki oraz cuda i ciągle by wyganiał demony oraz uzdrawiał chorych – gdyby robił dokładnie to samo, co Jezus – to powtarzałby to samo dzieło, a dzieło Jezusa nie miałoby znaczenia ani wartości. A zatem Bóg wykonuje jeden etap dzieła w każdym wieku. Kiedy każdy etap Jego dzieła jest zakończony, wkrótce zostaje podrobiony przez złe duchy. A gdy szatan zaczyna deptać Bogu po piętach, Bóg zmienia metodę na inną. Kiedy Bóg dokończy pewien etap swego dzieła, jest on imitowany przez złe duchy. Musicie mieć co do tego jasność.

z rozdziału „Poznawanie Bozego dzieła w dniu dzisiejszym” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

65. Niektórzy są opętani przez złe duchy i głośno wykrzykują „Jestem Bogiem!”. W końcu jednak zostają ujawnieni, ponieważ błądzą w tym, co reprezentują. Reprezentują szatana i Duch Święty nie zwraca na nich uwagi. Bez względu na to, jak wysoko się wywyższasz lub jak mocno krzyczysz, nadal jesteś istotą stworzoną, należącą do szatana. (…) Nie możesz wyprowadzać nowych ścieżek ani reprezentować Ducha Świętego. Nie możesz wyrażać dzieła Ducha Świętego ani słów, które On wypowiada. Nie możesz wykonywać dzieła samego Boga ani dzieła Ducha Świętego. Nie jesteś w stanie wyrażać mądrości, cudowności i niezgłębionej natury Boga, ani też całości usposobienia, którym Bóg karci człowieka. Zatem twoje roszczenia, że jesteś Bogiem, nie mają sensu; masz tylko imię, ale nie masz substancji.

z rozdziału „Tajemnica Wcielenia (1)” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

66. Niektórzy ludzie twierdzą, że Duch Święty działa w nich nieustannie. Jest to niemożliwe. Gdyby powiedzieli, że Duch Święty jest zawsze przy nich, byłoby to realne. Gdyby powiedzieli, że ich myślenie i umysł są zawsze zwykłe, byłoby to także realne i oznaczałoby, że Duch Święty jest z nimi. Jeśli twierdzisz, że Duch Święty zawsze w tobie działa, że jesteś oświecany przez Boga i poruszany przez Ducha Świętego w każdym momencie, oraz że nieustannie zyskujesz nową wiedzę, nie jest to normalne. Jest to w najwyższym stopniu nadprzyrodzone! Nie ma cienia wątpliwości, że tacy ludzie to złe duchy. Nawet gdy Duch Boży przybiera cielesną postać, musi czasem odpoczywać i musi też jeść, a co dopiero wy. Ci, których opanowały złe duchy, zdają się nie odczuwać słabości ciała. Są w stanie wyrzec się wszystkiego, są beznamiętni, zdolni znosić męki, w ogóle nie odczuwają zmęczenia, jak gdyby wyszli poza ciało. Czy nie jest to wyjątkowo nadprzyrodzone? Działanie złego ducha jest nadprzyrodzone i takie rzeczy są dla człowieka nieosiągalne. Ci, którzy nie mają rozeznania, czują zazdrość, gdy widzą takich ludzi, i mówią, że ich wiara w Boga jest tak silna i tak dobra, że nigdy nie ulegają słabości. W rzeczywistości jednak widać tu przejaw działania złego ducha. Dzieje się tak, ponieważ ludzie będący w zwykłym stanie nieuchronnie ulegają ludzkim słabościom; jest to normalny stan tych, którzy przebywają w obecności Ducha Świętego.

z rozdziału „Praktyka (4)” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

67. Kiedy człowiek posiada pewne zrozumienie Boga, wówczas jest gotów cierpieć i żyć dla Niego. Jednakże szatan nadal kontroluje słabości człowieka i wciąż może powodować jego cierpienie. Złe duchy mogą nadal działać w ludziach, aby im przeszkadzać, wprowadzać zamęt w ich umysły, tak by odchodzili od zmysłów, doświadczali zaburzeń psychicznych i utrudnień we wszystkich sprawach. W umyśle i duszy człowieka wciąż są rzeczy, które szatan może kontrolować i którymi może manipulować. Dlatego możesz cierpieć na choroby, mieć kłopoty, skłonności samobójcze, a czasami odczuwać obcość świata albo czuć, że życie nie ma sensu. Oznacza to, że owo cierpienie jest wciąż pod panowaniem szatana; jest to jedna ze zgubnych słabości człowieka. Szatan nadal jest w stanie używać tych rzeczy, które zepsuł i zdeptał – są to rzeczy, które szatan może wykorzystać przeciwko człowiekowi. (…) Złe duchy wykorzystają każdą okazję, by wykonać swoje dzieło. Mogą przemawiać z twojego wnętrza, szeptać ci do ucha, albo wprowadzać zamęt w twoich myślach i w twoim umyśle, tłumiąc poruszenia Ducha Świętego, abyś nie mógł ich czuć. Następnie zaczynają ci przeszkadzać, wywołując mętlik w twojej głowie i przyćmiewając twój umysł, przez co stajesz się niespokojny i rozstrojony. Tak właśnie działają te złe duchy na człowieka i jeśli nie masz rozeznania, znajdziesz się w wielkim niebezpieczeństwie.

z rozdziału „Znaczenie doświadczanego przez Boga bólu świata” w księdze „Zapisy przemówień Chrystusa”

68. Dzieło Ducha Świętego jest aktywnym postępem, podczas gdy dzieło szatana to cofanie się i bierność, nieposłuszeństwo wobec Boga, sprzeciwianie się Mu, utrata wiary w Niego i brak gotowości do śpiewania hymnów, a nawet tańczenia. To, co pochodzi z oświecenia Ducha Świętego nie jest na tobie wymuszane, tylko wyjątkowo zwyczajne. Jeśli podążasz za tym, będziesz mieć prawdę, jeśli zaś nie, pojawią się wyrzuty. Jeśli jest to oświecenie Ducha Świętego, wówczas nic, co robisz nie zostanie zakłócone czy ograniczone, zostaniesz uwolniony; pojawi się ścieżka praktykowania podejmowanych przez ciebie działań i nie będziesz poddany żadnym ograniczeniom; będziesz w stanie działać zgodnie z wolą Boga. Dzieło szatana wywołuje wiele rzeczy, które mają na ciebie wpływ, sprawiając, że nie chcesz się modlić, jesteś zbyt leniwy, by jeść i pić słowa Boga i nie jesteś skłonny uczestniczyć w życiu kościoła, co oddala cię od życia duchowego. Dzieło Ducha Świętego nie wpływa na twoje codzienne życie ani twoje wejścia do normalnego życia duchowego.

z rozdziału „Dzieło Ducha Świętego i dzieło szatana” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

69. Kiedy coś ci się przytrafia w codziennym życiu, po czym należy rozpoznać, czy jest to wynikiem działania dzieła Ducha Świętego czy dzieła szatana? Kiedy stan ludzi jest zwykły, ich życie duchowe i życie cielesne są zwykłe, ich rozum jest zwykły i sprawny; zasadniczo to, czego doświadczają i co poznają w sobie w tym czasie można określić, jako efekt dotyku Ducha Świętego (wnikliwość lub powierzchowna wiedza w czasie jedzenia i picia słów Boga, dochowywanie wierności, gdy przytrafiają się im różne rzeczy, siła, by kochać Boga, kiedy się wam one przytrafiają – wszystko to pochodzi od Ducha Świętego). Dzieło Ducha Świętego w człowieku jest wyjątkowo zwykłe; człowiek nie jest zdolny go poczuć i wydaje się być przez samego człowieka – ale tak naprawdę jest to dzieło Ducha Świętego. Na co dzień Duch Święty dokonuje w każdym dzieła wielkiego i małego, i jedynie zakres tego dzieła się różni. Niektórzy ludzie mają dobry charakter, szybko pojmują, a oświecenie Ducha Świętego jest w nich szczególnie wielkie; inni mają słabszy charakter i dłużej zajmuje im zrozumienie rzeczy, lecz Duch Święty dotyka ich wewnątrz i oni również mogą osiągnąć wierność Bogu – Duch Święty pracuje nad każdym, kto szuka Boga. Kiedy w codziennym życiu ludzie nie stawiają Bogu oporu ani nie buntują się przeciwko Niemu, nie czynią na przekór Jego zarządzaniu i nie usiłują przeszkadzać w dziele Boga, w każdym z nich działa Duch Boga, w mniejszym lub większym stopniu. Dotyka ich, oświeca, daje wiarę, siłę i porusza, by czynnie wkraczali, by nie byli leniwy i nie pożądali uciech cielesnych, by byli gotowi praktykować prawdę i wyczekiwali słów Boga – wszystko to dzieło pochodzące od Ducha Świętego.

Kiedy stan ludzi nie jest zwykły, zostają opuszczeni przez Ducha Świętego, narzekają, ich motywy są złe, stają się leniwi, oddają się uciechom cielesnym, a ich serca buntują się przeciw prawdzie, wszystko to zaś pochodzi od szatana. Kiedy stan ludzi nie jest zwykły, gdy są przepełnieni ciemnością i utracili swój zwyczajny rozsądek, zostali opuszczeni przez Ducha Świętego i nie są w stanie poczuć Boga w sobie samych, wówczas pracuje nad nimi szatan. Jeśli ludzie zawsze mają w sobie siłę i zawsze kochają Boga, gdy przytrafiają im się różne rzeczy, zazwyczaj pochodzą od Ducha Świętego, a każdy, kogo spotkają, jest następstwem ustaleń Boga. Co oznacza, że jeśli twoja kondycja jest zwyczajna, kiedy jesteś w wielkim dziele Ducha Świętego, wówczas szatan nie może sprawić, że się wahasz; bazując na tym można powiedzieć, że wszystko pochodzi od Ducha Świętego, i chociaż twoje myśli mogą być nieprawidłowe, potrafisz je odrzucić i za nimi nie podążać. Wszystko to pochodzi z dzieła Ducha Świętego. W jakich sytuacjach wtrąca się szatan? Kiedy twoja kondycja jest zwyczajna, nie zostałeś dotknięty przez Boga i pozostajesz bez Jego dzieła, jesteś wyschnięty i jałowy wewnątrz, modlisz się do Boga, ale niczego nie pojmujesz, jesz i pijesz słowa Boga, ale nie zostajesz oświecony ani iluminowany – wówczas szatanowi jest łatwo pracować nad tobą. Innymi słowy, kiedy zostajesz porzucony przez Ducha Świętego i nie potrafisz poczuć Boga, wówczas przytrafia ci się wiele rzeczy związanych z kuszeniem szatana. Szatan działa w tym samym czasie, co Duch Święty i oddziałuje na człowieka w tym samym czasie, w którym Duch Święty dotyka wnętrza człowieka; wówczas jednak dzieło Ducha Świętego przeważa, a ludzie, których kondycja jest zwyczajna, mogą triumfować, co jest triumfem dzieła Ducha Świętego nad dziełem szatana. W czasie działania Ducha Świętego, dzieło szatana ma niewielki zakres; kiedy Duch Święty działa, w ludziach wciąż utrzymuje się nieposłuszne usposobienie i wszystko, co pierwotnie w nich było, nadal tam jest, ale z dziełem Ducha Świętego ludziom łatwo poznać najważniejsze rzeczy o nich samych i ich buntownicze usposobienie wobec Boga – chociaż mogą pozbyć się ich jedynie w czasie stopniowej pracy. Dzieło Ducha Świętego jest wyjątkowo zwyczajne i podczas gdy pracuje On nad ludźmi, ci wciąż mają kłopoty, wciąż płaczą, cierpią, są słabi, wciąż wiele spraw pozostaje dla nich niejasnymi, a jednak w takim stanie potrafią powstrzymać swój regres i są w stanie kochać Boga. Chociaż płaczą i są zrozpaczeni, wciąż są w stanie wychwalać Boga; dzieło Ducha Świętego jest wyjątkowo zwyczajne i ani trochę nadprzyrodzone. Większość ludzi uważa, że jak tylko Duch Święty zacznie pracować, dochodzi do zmian w ich stanie i zostają pozbawieni podstawowych rzeczy. Takie przekonania są mylne. Kiedy Duch Święty pracuje nad człowiekiem, bierność w człowieku wciąż w nim jest, a jego status pozostaje taki sam, dostąpił on jednak oświecenia i iluminacji przez Ducha Świętego, więc jego stan jest bardziej zaangażowany, kondycja zwyczajna i szybko zachodzi w nim zmiana. W ramach swoich prawdziwych doświadczeń ludzie głównie doświadczają dzieła Ducha Świętego albo szatana, a jeśli nie potrafią zapanować nad tymi stanami i ich nie rozróżniają, ich prawdziwe doświadczenia są niemożliwe, nie wspominając już o zmianie usposobienia. Tym samym kluczem do doświadczania dzieła Boga jest umiejętność dostrzeżenia takich rzeczy; w ten sposób będzie im łatwiej doświadczać.

z rozdziału „Dzieło Ducha Świętego i dzieło szatana” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz: (IV) Słowa na temat różnicy między dziełem Boga a dziełem człowieka

Dalej: (VI) Słowa na temat tego, jak zrozumieć swoje własne skażone usposobienie i naturę

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce