Pytanie 1: Twierdzisz, że Bóg Wszechmogący jest powracającym Panem Jezusem. To niemożliwe. Biblia mówi: „A zaraz po ucisku tych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku, gwiazdy będą spadać z nieba i moce niebieskie zostaną poruszone. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. Wtedy będą lamentować wszystkie ludy ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i wielką chwałą” (Mt 24:29-30). że Pan wróci, zstępując na obłoku, Tak. a w dzień Jego powrotu wydarzą się rzeczy wielkie. W tym czasie słońce się zaćmi, księżyc zgaśnie, a niebo i ziemia zostaną poruszone. Nie widzieliśmy, więc jak możemy mówić, że Pan powrócił? O co właściwie tu chodzi?

Odpowiedź: że popełniamy błąd, czekając na powrót Pana. Czekamy na Pana, opierając się na proroctwie o zstąpieniu na obłoku, ale zapomnieliśmy o innych przepowiedniach. A to wielki błąd. W Biblii jest więcej proroctw w związku z powrotem Pana. Jest proroctwo Pana: „Oto przychodzę jak złodziej” (Obj 16:15). „O północy zaś rozległ się krzyk: Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” (Mt 25:6). „Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną” (Obj 3:20). „Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i z Synem Człowieczym w jego dniu. Ale najpierw musi wiele cierpieć i zostać odrzucony przez to pokolenie” (Łk 17:24-25). Według tych proroctw, Pan wraca „jak złodziej”, to przyjście Syna człowieczego; mówią też o pukaniu do drzwi. Czy to nie znaczy, że kiedy Pan powróci, nie tylko zstąpi na obłoku, ale też zstąpi potajemnie? Jeśli wierzymy, że Pan zstąpi na białym obłoku, jak mają się spełnić proroctwa o jego potajemnym powrocie? Przemyśl to. Kiedy Pan zstąpi na obłoku, pojawią się zwiastuny. Słońce i księżyc zgasną, gwiazdy spadną z nieba, ziemia się zatrzęsie Takich scen nie da się nie zauważyć. A wtedy wszyscy się o tym dowiedzą. Ale jak ma się spełnić przepowiednia, że Pan przyjdzie „jak złodziej”, że będzie pukał do drzwi? Gdy zstąpi na obłoku, każdy Go zobaczy. Czy ktoś powie: „Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!”? Pan powiedział: „Ale najpierw musi wiele cierpieć i zostać odrzucony przez to pokolenie”. Jak to ma się spełnić? Według Biblii, kiedy Pan wróci, w dniach ostatecznych, dokończy swoje dzieło. W domu Boga rozpocznie się sąd ostateczny. Otworzy księgę, łamiąc siedem pieczęci. Będzie zbierał plony i przesiewał. Oddzieli ludzi jak owce od kozłów, ziarno od plew i dobre sługi od złych. Jeśli Pan przyjdzie w wielkiej chwale i na oczach wszystkich zstąpi na białym obłoku ludzkość ujrzy duchową postać zmartwychwstałego Pana Jezusa. Czy wtedy wszyscy nie padną na ziemię, by Go czcić i słuchać? Kto Mu się oprze? A wtedy jak On oddzieli owce od kozłów, dobre sługi od złych? Jak będzie zbierał plon i przesiewał? Biblia mówi o powrocie Pana w dniach ostatecznych. Jeśli odrzucimy inne proroctwa i skupimy się na powrocie Pana na podstawie fragmentów Biblii, mówiących o Jego zstąpieniu na białym obłoku, czy to nie będzie uznaniowe? W ten sposób stracimy szansę na powitanie Go, a On nas odrzuci.

Biblia przepowiedziała, że Pan przyjdzie „jak złodziej”, „O północy zaś rozległ się krzyk: Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” (Mt 25:6). „Ale najpierw musi wiele cierpieć i zostać odrzucony przez to pokolenie” (Łk 17:24-25). Ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego spełniło te proroctwa. Kiedy na Niego patrzysz, wygląda jak zwyczajny człowiek. Kiedy Go posłuchasz, też przemawia jak zwykły człowiek Kto by przypuszczał, że jest ukazaniem się i dziełem Pana? To spełnienie proroctwa, że Pan powróci „jak złodziej”. „Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę do ciebie jak złodziej” (Obj 3:3). Proroctwo, które głosi pojawienie się i dzieło Boga Wszechmogącego, trafia do każdego związku wyznaniowego, zupełnie jak złodziej nikt tego nie zauważył. Jego kaznodzieje niosą świadectwo Jego słów tym, którzy pragną ukazania się Boga. Świadectwo Boga Wszechmogącego. To jest Pan pukający do drzwi. Od swojego ukazania się i dzieła, Bóg Wszechmogący był brutalnie prześladowany przez chiński rząd Stawiano Mu szaleńczy opór, był potępiany i odrzucany przez świat religii. Wiele złych duchów i demonów otwarcie bluźniło przeciw Bogu Wszechmogącemu w internecie. To wypełnia proroctwo Pana: „Ale najpierw musi wiele cierpieć i zostać odrzucony przez to pokolenie”. Gdyby Pan zstąpił na obłoku, jak większość sobie wyobraża, wtedy plewy, kozły, źli słudzy, antychryści zaczęliby wielbić Boga Wszechmogącego. Jak ich zdemaskować? Nawet demony z KPCh i niewierzący przyjęliby Boga Wszechmogącego. Czyż nie powstałby chaos? Jak Bóg dokonałby swojego dzieła? Jedynie wtedy, gdy Bóg wcieli się w Syna człowieczego, proroctwa Pana Jezusa, łącznie z tym o wypełnieniu dzieła Pana po Jego powrocie w dniach ostatecznych, spełnią się. Bóg Wszechmogący przyszedł i wygłosił prawdy, które zbawią ludzkość. Dokona sądu w dniach ostatecznych. Jego owce usłyszą Jego głos, mądre dziewice z każdej grupy wyznaniowej wsłuchają się w słowa Boga Wszechmogącego i zrozumieją, że są prawdą, głosem Boga, i zwrócą się do Niego. To jest pochwycenie. Ludzie porwani przed tron Boga doświadczą sądu i skarcenia przed Chrystusem. Pierwsi zostaną oczyszczeni, Bóg uczyni ich zwycięzcami i pierwocinami. Spełni się proroctwo z Księgi Objawienia: „Są to ci, którzy nie skalali się z kobietami, są bowiem dziewiczy. To ci, którzy podążają za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Oni zostali wykupieni spośród ludzi, aby byli pierwocinami dla Boga i dla Baranka; A w ich ustach nie znaleziono podstępu. Są bowiem bez skazy przed tronem Boga” (Obj 14:4-5). Kiedy Bóg zstąpi potajemnie i zbierze grupę zwycięzców, Jego wielkie dzieło będzie ukończone. Potem zaś zstąpi na obłoku i ukaże się wszystkim narodom. A wówczas nastąpią wydarzenia związane z powrotem Pana i spełni się proroctwo z Księgi Objawienia. „Oto przychodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, także ci, którzy go przebili. I będą lamentować przed nim wszystkie plemiona ziemi” (Obj 1:7). To będzie czas, kiedy Pan otwarcie zstąpi z nieba i wszyscy Go zobaczą. Nawet ci, którzy opierali się Bogu Wszechmogącemu, ujrzą Go zstępującego na obłoku, dlatego właśnie „I będą lamentować przed nim wszystkie plemiona ziemi”. Proroctwa o powrocie Pana już się wypełniły oprócz jednego, w którym otwarcie zstąpi na obłoku po katastrofie.

Bóg Wszechmogący mówi: „Wielu ludzi może nie obchodzić to, co mówię, ale nadal chcę powiedzieć każdemu tak zwanemu świętemu, który podąża za Jezusem, że kiedy zobaczycie Jezusa zstępującego z nieba na białym obłoku na własne oczy, będzie to publiczne pojawienie się Słońca sprawiedliwości. Być może będzie to dla ciebie czas wielkiego podekscytowania, jednak powinieneś wiedzieć, że czas, kiedy będziesz świadkiem zstępowania Jezusa z nieba, jest również czasem, kiedy ty zstąpisz do piekła, aby ponieść karę. Będzie to zwiastunem końca Bożego planu zarządzania i czasem, gdy Bóg nagrodzi dobrych i ukarze niegodziwych. Bo sąd Boży skończy się, zanim człowiek zobaczy znaki, ponieważ istnieje tylko wyrażenie prawdy. Ci, którzy przyjmują prawdę i nie szukają znaków, a tym samym zostali oczyszczeni, powrócą przed tron Boży i dostaną się w objęcia Stwórcy. Tylko ci, którzy trwają w przekonaniu, że »Jezus, który nie jeździ na białym obłoku jest fałszywym Chrystusem« podlegają wiecznej karze, bo wierzą tylko w Jezusa, który pokazuje znaki, ale nie uznają Jezusa, który głosi surowy sąd i wskazuje prawdziwy sposób życia. I właśnie dlatego Jezus rozprawi się z nimi, gdy otwarcie powróci na białym obłoku. Są zbyt uparci, zbyt pewni siebie, zbyt aroganccy. W jaki sposób tacy degeneraci mogliby zostać nagrodzeni przez Jezusa? Powrót Jezusa jest wielkim wybawieniem dla tych, którzy są w stanie przyjąć prawdę, natomiast dla tych, którzy nie są w stanie jej przyjąć, jest znakiem potępienia. Powinniście wybrać własną drogę i nie powinniście bluźnić przeciwko Duchowi Świętemu i odrzucać prawdy. Nie powinniście być ignoranckimi i aroganckimi osobami, ale osobami posłusznymi przewodnictwu Ducha Świętego, pragnącymi prawdy i poszukującymi jej – tylko w ten sposób odniesiecie korzyść” („Zanim ujrzysz duchowe ciało Jezusa, Bóg stworzy już na nowo niebo i ziemię” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

ze skryptu filmu pod tytułem „Pragnienie”

Wstecz: Pytanie 9: Jeśli zaakceptujemy Boga Wszechmogącego, to czy mamy zagwarantowane wejście do królestwa niebieskiego?

Dalej: Pytanie 3: jak przepowiedziano w Biblii: „Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie, wpatrując się w niebo? Ten Jezus, który został od was wzięty w górę do nieba, przyjdzie tak samo, jak go widzieliście wstępującego do nieba” (Dz 1:11). Gdy Pan Jezus zmartwychwstał, Jego ciało duchowe uniosło się do nieba. Gdy powróci, Jego ciało duchowe przybędzie na obłoku. Wy mówicie, że Bóg stał się ciałem, Synem Człowieczym, aby dokonać dzieła osądzania w dniach ostatecznych. To ewidentnie sprzeczne z Biblią. Poza tym nasi przywódcy religijni twierdzą, że wszelkie świadectwa nadejścia Pana wcielonego są fałszywe. Dlatego sądzę, że to niemożliwe, żeby Pan powrócił w ciele. Nie mogę zaakceptować waszego świadectwa. Zaczekam po prostu na zstąpienie Pana na obłoku, który poprowadzi nas do królestwa Bożego. To nie może być złe.

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze