Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Klasyczne pytania i odpowiedzi o ewangelia królestwa (wybór)

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Wstęp

Stałe wyświetlanie przez Kościół Boga Wszechmogącego filmów, które niosą świadectwo o dziele Boga w dniach ostatecznych, spowodowało głośny odzew ze strony wybranych ludzi Boga oraz wstrząsnęło różnymi religiami i wyznaniami. Obecnie wielu ludzi ogląda te filmy i poszukuje dzieła i słów Boga Wszechmogącego oraz bada je. Ludzkość już zaczęła się budzić dzięki słowom Boga – Jego słowa poprowadzą całą ludzkość i Jego słowa dokonają wszystkich rzeczy – właśnie staje się to prawdą. Jest to wystarczający dowód na to, że niesienie świadectwa o Bogu i Jego dziele poprzez medium filmu rodzi zadowalające owoce. Aby wybrani ludzie Boga mogli szybciej zrozumieć prawdę i wejść w rzeczywistość oraz mogli sławić Boga i nieść o Nim świadectwo, i aby ci, którzy nie mogą się doczekać pojawienia się Boga, mogli lepiej badać prawdziwą drogę, zespół redaktorów z Kościoła Boga Wszechmogącego stworzył listę powiązanych z tymi filmami kluczowych pytań i odpowiedzi, które dotyczą prawdy, oraz zebrał ją w książce zatytułowanej „Klasyczne pytania i odpowiedzi na temat ewangelii królestwa”. Wszystkie te najważniejsze odpowiedzi zebrane w książce pochodzą z doświadczenia i zrozumienia prawdy, które były udziałem wybranych ludzi Boga. Można powiedzieć, że pochodzą one z oświecenia i iluminacji Ducha Świętego oraz są całkowicie zgodne z prawdą. Niniejsza książka może nie tylko rozwiązać problemy i wyjaśnić pojęcia, które mogą roztrząsać poszukujący prawdziwej drogi i badający ją, ale może także stanowić nieocenione źródło dla wybranych ludzi Boga, pomagające im wyposażyć się w prawdę i nieść świadectwo o dziele Boga. Mimo że owe najważniejsze odpowiedzi stanowią nieocenioną pomoc w ludzkim dążeniu do prawdy i rozumieniu jej, nie oznacza to oczywiście, że nasze rozumienie prawdy jest zupełne. Nasze doświadczenia nadal są przecież zbyt powierzchowne, a nasze rozumienie prawdy jest ograniczone. Wobec prawdy wszyscy zawsze jesteśmy dziećmi, a o rozumieniu, którym dzielimy się we wspólnocie, można powiedzieć tylko tyle, że jest zgodne z prawdą. Absolutnie nie można nazywać go prawdą i z pewnością nie może się ono równać ze słowami Boga. Mamy nadzieję, że wszyscy wybrani ludzie Boga podejdą do tej książki we właściwy sposób.

Dalej:Pytanie 3: W świecie religijnym wiele jest obecnie opustoszałych kościołów, ale nigdy w pełni nie zrozumieliśmy, jaka jest tego gówna przyczyna. Dlatego właśnie sumiennie czytaliśmy Stary Testament i koncentrowaliśmy się na tym, jak działania głównych kapłanów żydowskich, uczonych w piśmie i faryzeuszy pod koniec Wieku Prawa doprowadziły do takiego spustoszenia w obrębie religii. Mimo że odkryliśmy pewne problemy, nigdy nie stało się to dla nas w pełni zrozumiałe. Odwiedzaliśmy też kościoły wielu wyznań w wielu różnych miejscach, ale nigdzie nie widzieliśmy dzieła Ducha Świętego. Nie bardzo wiemy, dlaczego w całym świecie religijnym panuje taka pustka. Jaka jest prawdziwa przyczyna tego stanu rzeczy?

Powiązane treści