Pytanie 8: Jeśli chodzi o tych, którzy przez wiele lat wierzyli w Pana Jezusa i poświęcili dla Niego całe swoje życie, to czy będą mogli zostać pochwyceni do królestwa niebieskiego, jeśli nie zaakceptują dzieła Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych?

Odpowiedź: Bóg Wszechmogący udzielił nam jasnej odpowiedzi na to pytanie. Bóg Wszechmogący mówi: „Jeśli nie szukasz drogi życia zapewnianej przez Chrystusa dni ostatecznych, to nigdy nie uzyskasz aprobaty Jezusa i nigdy nie będziesz uznany za godnego przejścia przez bramę królestwa niebios, bo jesteś zarówno marionetką, jak i więźniem historii. Ci, którzy są kontrolowani przez przepisy, przez litery i skrępowani przez historię, nigdy nie będą w stanie zyskać życia, ani też zyskać wieczystej drogi życia. Dzieje się tak dlatego, że jedyne, co mają, to mętna woda, do której lgną od tysięcy lat, zamiast wody życiodajnej, która wypływa z tronu. Ci, którzy nie otrzymują wody życia, na zawsze pozostaną trupami, zabawkami szatana i synami piekła. Jak więc mogą ujrzeć Boga? Jeżeli będziesz starać się trzymać przeszłości i jedynie utrzymywać rzeczy takimi, jakimi są, stojąc w miejscu, i nie spróbujesz zmienić status quo i nie odrzucisz historii, to czy nie będziesz zawsze przeciw Bogu? Kroki Bożego dzieła są rozległe i potężne jak gwałtowne fale i przetaczające się grzmoty – ty jednak siedzisz biernie w oczekiwaniu na zniszczenie, uczepiony swojej głupoty i bezczynny. Jak zatem możesz być uważany za kogoś, kto podąża śladami Baranka? Jak możesz uzasadnić Boga, którego się trzymasz, jako Boga, który jest zawsze nowy i nigdy nie jest stary? Jak słowa z twoich pożółkłych książek mogą cię przeprowadzić w nową erę? Jak mogą doprowadzić cię do szukania kroków Bożego dzieła? I jak mogą cię zabrać do nieba? To, co trzymasz w rękach, to litery, które mogą zapewnić zaledwie chwilową pociechę, a nie życiodajne prawdy. Wersety, które czytasz, mogą tylko wzbogacić twój język, lecz nie są słowami filozofii, które mogą ci pomóc poznać ludzkie życie, ani tym bardziej nie są ścieżkami, które mogą cię doprowadzić do doskonałości. Czy ta rozbieżność nie skłania cię do refleksji? Czy nie uświadamia ci to ukrytych w tym tajemnic? Czy jesteś w stanie na własną rękę dostać się do nieba, aby spotkać Boga? Czy bez przyjścia Boga możesz zabrać sam siebie do nieba, aby cieszyć się szczęściem rodzinnym z Bogiem? Czy nadal marzysz? Sugeruję więc, abyś przestał marzyć i przyjrzał się, kto teraz pracuje, zauważył, kto teraz wykonuje dzieło zbawiania człowieka w dniach ostatecznych. W przeciwnym razie nigdy nie zyskasz prawdy i nigdy nie dostąpisz życia.

Ci, którzy chcą zyskać życie bez polegania na prawdzie głoszonej przez Chrystusa, są najbardziej niedorzecznymi ludźmi na ziemi, a ci, którzy nie akceptują drogi życia przyniesionej przez Chrystusa, gubią się w mrzonkach. Dlatego mówię, że ci, którzy nie akceptują Chrystusa dni ostatecznych, będą na zawsze znienawidzeni przez Boga. Chrystus jest bramą człowieka do królestwa w dniach ostatecznych i nie ma nikogo, kto mógłby Go pominąć. Nikt nie może być doskonalony przez Boga inaczej niż poprzez Chrystusa. Wierzysz w Boga, a więc musisz zaakceptować Jego słowa i być posłuszny Jego drodze. Nie możesz myśleć tylko o uzyskaniu błogosławieństw, będąc niezdolnym do otrzymania prawdy i niezdolnym do przyjęcia zaopatrzenia w życie. Chrystus przychodzi w dniach ostatecznych, aby wszyscy, którzy naprawdę w Niego wierzą, mogli otrzymać życie. Jego dzieło ma na celu zakończenie starego wieku i wejście w nową erę, i jest ono drogą, którą muszą obrać wszyscy, którzy chcą wkroczyć w nowy wiek. Jeśli nie jesteś w stanie Go uznać, a zamiast tego potępiasz Go, bluźnisz przeciwko Niemu lub nawet Go prześladujesz, to jesteś skazany na wieczny ogień i nigdy nie wejdziesz do królestwa Bożego” („Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Bóg Wszechmogący, Chrystus dni ostatecznych, wskazuje ludziom prawdziwą drogę do życia wiecznego. Bóg Wszechmogący jest Chrystusem, który pojawia się w dniach ostatecznych. On jest bramą, przez którą człowiek może wejść do królestwa niebieskiego. Nikt nie może Go ominąć. Musimy zaakceptować prawdy wyrażane przez Boga Wszechmogącego, jeśli chcemy zyskać życie, stać się tymi, którzy spełniają wolę Ojca Niebieskiego, otrzymać zbawienie Boga w dniach ostatecznych i zostać zabrani do królestwa niebieskiego. Tak, jak jest napisane w I Liście Piotra: „Którzy jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu, przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym” (1P 1:5).

Wierzyliśmy w Pana przez lata i zawsze mieliśmy nadzieję, że będziemy mogli wejść do królestwa niebieskiego. Mimo że wiedzieliśmy, że Pan Jezus powiedział, że tylko ludzie, którzy spełniają wolę Ojca Niebieskiego, mogą wejść do królestwa niebieskiego, nikt tak naprawdę nie wiedział, co On miał na myśli. Tylko prawda wyrażona przez Chrystusa dni ostatecznych – Boga Wszechmogącego wskazuje ścieżkę do królestwa niebieskiego, ilustruje wolę Ojca Niebieskiego i wyjawia nam wszystkie tajemnice. Sprawia, że rozumiemy wiele prawd i pozwala nam wyznaczać bardziej realistyczne cele. Bracia i siostry, Bóg Wszechmogący to powrót Pana Jezusa. Słowa Boga Wszechmogącego są prawdą, głosem Boga, wyrazem Ducha Świętego. Dzięki łasce Boga dostaliśmy szansę zaakceptowania dziś życia wiecznego Boga Wszechmogącego. To błogosławieństwo! Nie możemy przegapić tej cudownej okazji!

Fragment skryptu filmu pod tytułem „Ciernie wspomnień”

Wstecz: Pytanie 7: Jeśli nie przyjmiemy dzieła sądu Boga Wszechmogącego, to czy możemy naprawdę spełniać wolę Ojca Niebieskiego? Czy możemy wejść do królestwa niebieskiego?

Dalej: Pytanie 9: Jeśli zaakceptujemy Boga Wszechmogącego, to czy mamy zagwarantowane wejście do królestwa niebieskiego?

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze