14. Bóg pojawił się na Wschodzie

Autorstwa Qiu Zhen, Chiny

Pewnego dnia moja młodsza siostra zadzwoniła do mnie, mówiąc, że wróciła z północy kraju i ma mi coś ważnego do powiedzenia. Poprosiła mnie, żebym natychmiast do niej przyszła. Miałam przeczucie, że mogło wydarzyć się coś złego, więc od razu poszłam do jej domu. Dopiero po dotarciu na miejsce, gdy zobaczyłam, że siostra czyta książkę, przestałam się niepokoić. Siostra zobaczyła, że przyszłam, zerwała się z miejsca i oznajmiła radośnie: „Qiu Zhen! Gdy byłam na północy kraju, usłyszałam dobre wieści: Pan Jezus powrócił!”.

Gdy usłyszałam te słowa, z roztargnieniem pomyślałam: „Przez kilka minionych lat Błyskawica ze Wschodu poświadcza, że Pan Jezus powrócił; czy to możliwe, że moja siostra przyjęła Błyskawicę ze Wschodu?”. Zanim zdążyłam się odezwać, moja siostra oświadczyła z powagą: „Qiu Zhen! Pan znów się wcielił i przybył do naszego kraju, do Chin”. Odparłam śpiesznie: „Nie dawaj wiary wszystkiemu, co usłyszysz. Czy Bóg może przybyć do Chin? W Biblii powiedziano bardzo wyraźnie: »I jego nogi staną w tym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciw Jerozolimy od strony wschodniej, a Góra Oliwna rozpadnie się na pół, na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę; i połowa tej góry cofnie się na północ, a połowa jej – na południe« (Za 14:4). Nadejście Boga dokona się w Izraelu. Nie może On zjawić się w Chinach. Pracujesz dla Pana, a nawet tego nie wiesz!”.

Siostra odparła szczerze: „Myślałam wcześniej tak samo jak ty, ale dzięki słowom Boga Wszechmogącego i omówieniom braci i sióstr uświadomiłam sobie, że Pan naprawdę wcielił się w Chinach. Fragment Pisma, o którym mówisz, jest proroctwem, ale proroctw nie możemy interpretować, jak nam się podoba. Proroctwa wypełniają się i stają widoczne dla człowieka za pośrednictwem faktów przynależnych do Bożego dzieła. Kiedy Pan Jezus przyszedł, by dokonać dzieła, ani Piotr, ani Samarytanka, ani etiopski eunuch nie trzymali się dosłownego znaczenia biblijnych proroctw: to raczej fakty związane z tym, co Pan Jezus powiedział, oraz dzieło, którego dokonał, były dla nich potwierdzeniem tego, że oto nadszedł Mesjasz jako Pan Jezus. Wszyscy oni ruszyli w ślad za Bogiem i dostąpili zbawienia Pana. Ci zaś spośród faryzeuszy, którzy uczepili się dosłownej wymowy biblijnych proroctw, bez wyjątku traktowali Pana Jezusa, Mesjasza, który już nadszedł, jako zwykłą osobę, odrzucając Pana Jezusa, sprzeciwiając Mu się i Go potępiając. W końcu Pana Jezusa ukrzyżowali i dlatego zostali przez Boga ukarani. Qiu Zhen, musimy uważnie podejść do kwestii nadejścia Pana i mieć w sercu bojaźń Bożą. Naprawdę nie możesz wydawać w tej sprawie pochopnych sądów!”.

Spojrzałam na siostrę, podniosłam Biblię i powiedziałam: „Bóg Jahwe ogłosił prawo w Izraelu, również w Izraelu ukrzyżowano Pana Jezusa. Chiny są państwem rządzonym przez partię ateistyczną, czy zatem Bóg zjawiłby się w takim kraju? Od tak wielu lat wierzymy w Pana i pod żadnym pozorem nie wolno nam ufać wszystkiemu, co usłyszymy!”.

Moja siostra odparła z zatroskaniem: „Qiu Zhen, kiedy Pan Jezus wykonywał w tamtym czasie swe dzieło, faryzeusze sprzeciwili się Bogu i mówili: »Zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie powstał z Galilei« (J 7:52). »Czyż Chrystus przyjdzie z Galilei?« (J 7:41). W rzeczywistości jednak Pan Jezus dorastał w Nazarecie, w Galilei. Biblia powiada: »O głębokości bogactwa zarówno mądrości, jak i poznania Boga! Jak niezbadane są jego wyroki i niedocieczone jego drogi! Któż bowiem poznał myśl Pana albo kto był jego doradcą?« (Rz 11:33-34). Jakże możemy zgłębić Bożą mądrość? Nie potrafimy analizować własnymi umysłami Bożego dzieła. Codziennie wypatrujemy nadejścia Pana. Teraz, kiedy Pan naprawdę powrócił, jeśli będziemy upierać się przy własnych pojęciach, nie próbując niczego poszukiwać ani zgłębiać, stracimy szansę na powitanie Pana i będziemy mieli poczucie winy!”.

Widząc, jak poważna jest moja siostra, pomyślałam: „Ona autentycznie wierzy w Pana. Jest refleksyjną osobą, która wie, co mówi. Na ogół jest staranna w tym, co robi, i co się tyczy sprawy tak poważnej jak nadejście Pana, to jest jeszcze mniej prawdopodobne, by ślepo wierzyła w to, co mówią inni. Teraz przyjęła Błyskawicę ze Wschodu – czy zatem jest możliwe, że Pan naprawdę powrócił i wykonuje swe dzieło w Chinach?”. Ale wtedy przyszła mi do głowy inna refleksja: „Jakże Bóg mógłby wykonywać swe dzieło w Chinach? To zupełnie niewyobrażalne!”. Tak więc powiedziałam stanowczo: „Biblia jest jak ciasto z tysiącem warstw i każdy interpretuje ją na swój własny, odmienny sposób. Biblia przepowiada, że Bóg rzeczywiście zstąpi w Izraelu w dniach ostatecznych. Poza tym większość Chińczyków czci Buddę, a rząd tego kraju zawsze prześladował ludzi za przekonania religijne. Bóg nie przybędzie do Chin wykonać swe dzieło!”.

Moja siostra odparła z przejęciem: „Qiu Zhen, Pan powrócił i zjawił się w Chinach, by wykonać swe dzieło. Ma to wielkie znaczenie. Ja dopiero co przyjęłam dzieło Boga Wszechmogącego dni ostatecznych, tak więc nadal nie potrafię zbyt precyzyjnie wyjaśnić tego aspektu prawdy, jednak bracia i siostry z Kościoła Boga Wszechmogącego zaświadczają o tym w niezwykle pouczający sposób. Poproszę ich, żeby to z tobą omówili”. Machnęłam ręką i powiedziałam: „Nie zawracaj sobie głowy. Wychodzę”. Po powrocie do domu powoli usiadłam na sofie i zaczęłam rozmyślać o tym, co powiedziała siostra. Miałam mętlik w głowie i nie mogłam się uspokoić. Zawsze wyczekiwałam na to, że Pan Jezus postawi swą stopę na Górze Oliwnej, jakże więc moja siostra mogła teraz twierdzić, że Pan już zjawił się w Chinach? Jak to możliwe? Bez końca wertowałam Biblię, nie mogłam jednak znaleźć żadnego rozdziału czy wersetu, w których by przepowiadano, że Pan przybędzie dokonać swego dzieła w Chinach. Myślałam: „Kiedy Pan Jezus wykonywał w tamtym czasie swe dzieło, faryzeusze sprzeciwili się Bogu i mówili: »Zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie powstał z Galilei« (J 7:52). »Czyż Chrystus przyjdzie z Galilei?« (J 7:41). W rzeczywistości jednak Pan Jezus dorastał w Nazarecie, w Galilei”. W moim umyśle bez końca rozbrzmiewały słowa mojej siostry. Pomyślałam, że to, co mówiła, jest prawdą. Na przemian myślałam o tym, co od niej usłyszałam, i przeglądałam Biblię. Miałam mętlik w głowie i sama nie wiedziałam, jak mam postąpić, więc zaczęłam w sercu modlić się do Boga: „Dobry Boże, co powinnam zrobić? Boże, gdzie dokładnie zstąpisz na ziemię?”.

Kilka dni później siostra ponownie mnie odwiedziła. Zaledwie przestąpiła próg mojego domu, oświadczyła z uśmiechem: „Qiu Zhen, siostra Xie i siostra Hao z Kościoła Boga Wszechmogącego przyszły do mnie udzielić mi wsparcia. Od dawna wierzą w Boga Wszechmogącego i rozumieją dużo więcej niż ja. Jeśli jest coś, czego nie rozumiesz odnośnie do powrotu Pana, przyjdź i podyskutuj z nimi”. Pomyślałam: „Od tylu lat wierzę w Boga i zawsze wyczekiwałam nadejścia Pana. Czyżby Pan naprawdę przybył? Być może powinnam skorzystać z okazji i z nimi porozmawiać”. I tak udałam się razem z siostrą do jej domu. Gdy tylko weszłam do pokoju, obie siostry przywitały mnie bardzo ciepło i przemówiły serdecznie. Powiedziały, żebym się nie krępowała, jeśli mam jakieś pytania, a następnie wszystkie razem porozmawiamy. Zapytałam: „Mówicie, że Pan Jezus już wrócił i wykonuje swe dzieło w Chinach. Czy w Biblii są jakieś podstawy uzasadniające takie twierdzenie?”. Siostra Ho uśmiechnęła się i odparła: „Siostro, rzeczywiście istnieją w Biblii proroctwa mówiące, że w dniach ostatecznych Pan nadejdzie, aby wykonać swe dzieło w Chinach”. Byłam zdumiona. Powiedziałam: „Jak to możliwe? Wielokrotnie czytałam Biblię, ale nie natknęłam się na ani jeden fragment, który by tego dotyczył. W którym miejscu Biblii są przesłanki do waszych twierdzeń?”. Siostra Ho cierpliwie odparła: „Siostro, przeczytajmy dwa wersety Pisma, a sama zobaczysz. W księdze Malachiasza (1:11) czytamy: »Od wschodu słońca aż po jego zachód Moje imię będzie wielkie wśród pogan (…) rzekł Jahwe zastępów«. W Ewangelii Mateusza (24:27) czytamy: »Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego«. Na podstawie tych dwóch biblijnych wersetów wyraźnie widzimy, że miejscem, w którym Bóg raz jeszcze zstąpi na ziemię, jest Wschód, i że są to kraje pogan. Wszyscy wiemy, że Chiny znajdują się na Wschodzie. Pierwsze dwa etapy dzieła Bożego dokonały się w Izraelu. W porównaniu z Izraelem, Chiny są krajem pogańskim. Dlatego też przyjście Boga w Chinach, Jego objawienie się i dokonywanie Jego dzieła w dniach ostatecznych, jest spełnieniem tych proroctw”. Usłyszawszy omówienie sióstr i ich refleksje na temat znaczenia tych dwóch wersetów Pisma, pomyślałam, że omówienie sióstr jest bardzo pouczające. Chociaż owe dwa wersety czytałam już wcześniej, nigdy nie rozumiałam, że chodzi w nich o to, iż Pan powraca na Wschodzie, w Chinach. Słuchając omówienia sióstr, czułam, że ma ono swe źródło w oświeceniu Ducha Świętego.

Siostra Hao wyjaśniała dalej: „Zobaczmy, co mówi Bóg Wszechmogący. »W całym wszechświecie wykonuję Moje dzieło, a na Wschodzie gromkie błyskawice uderzają bez końca, wstrząsając wszystkimi narodami i wyznaniami. To Mój głos wprowadził wszystkich ludzi w teraźniejszość. Sprawię, że wszyscy ludzie zostaną podbici przez Mój głos, wpadną do tego strumienia i podporządkują Mi się, ponieważ już dawno odzyskałem chwałę Moją z całej ziemi i ukazałem ją na nowo na Wschodzie. Któż nie pragnie ujrzeć Mojej chwały? Któż nie czeka z niecierpliwością na Mój powrót? Któż nie pragnie, abym znowu się pojawił? Któż nie usycha z tęsknoty za Moim pięknem? Któż nie chciałby przyjść do światła? Któż nie chciałby spojrzeć na bogactwo Kanaanu? Któż nie pragnie powrotu Odkupiciela? Któż nie uwielbia Wielkiego Wszechmogącego? Mój głos rozlegnie się po całej ziemi; pragnę, zwracając się do Mego wybranego ludu, mówić do niego jeszcze więcej. Podobnie jak potężne gromy, które wstrząsają górami i rzekami, wypowiadam Moje słowa do całego wszechświata i do ludzkości. Stąd też słowa w Moich ustach stały się skarbem człowieka, i wszyscy ludzie je sobie cenią. Błyskawica jaśnieje ze Wschodu aż po Zachód. Słowa Moje są takie, że człowiek niechętnie z nich rezygnuje, a jednocześnie uważa je za niezgłębione, lecz tym bardziej się z nich raduje. Jak nowo narodzone dziecko, wszyscy ludzie są zadowoleni i radośni, świętując Moje przyjście. Za pomocą Mego głosu sprowadzę wszystkich ludzi przede Mnie. Od tej chwili wejdę uroczyście pomiędzy ród ludzki, aby zaczął Mnie czcić. Dzięki chwale, którą promienieję, i dzięki słowom na Moich ustach sprawię, że wszyscy ludzie przyjdą przede Mnie i zobaczą, że błyskawica jaśnieje ze Wschodu, i że Ja również zstąpiłem na „Górę Oliwną” Wschodu. Zobaczą, że już od dawna jestem na ziemi, nie jako Syn Żydów, ale jako Błyskawica ze Wschodu. Dawno już bowiem zostałem wskrzeszony i odszedłem spośród ludzi i pojawiłem się ponownie w chwale pośród nich. Ja jestem Tym, który był czczony niezliczone wieki temu, i Ja jestem również niemowlęciem porzuconym przez Izraelitów niezliczone wieki temu. Jestem ponadto chwalebnym Bogiem Wszechmogącym obecnego wieku! Niechaj wszyscy przyjdą przed Mój tron i ujrzą Moje chwalebne oblicze, usłyszą Mój głos i przyjrzą się Moim czynom. Oto jest cała Moja wola; oto zakończenie i punkt kulminacyjny Mojego planu, jak również cel Mojego zarządzania. Niechaj czci Mnie każdy naród, każdy język Mnie wyznaje, każdy człowiek pokłada wiarę we Mnie, a każdy lud niechaj będzie Mi poddany!« (Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że ewangelia królestwa rozpowszechni się po całym wszechświecie, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). Wszyscy wiemy, że Bóg obwieścił ewangelię królestwa niebieskiego, gdy po raz pierwszy pojawił się w ciele. Ewangelia ta rozprzestrzenia się z Zachodu na Wschód. Nigdy jednak nie sądziliśmy, że Bóg powróci w ciele na wschodzie świata, w Chinach, przynosząc z sobą wieczną ewangelię i wykonując dzieło osądzania, oczyszczenia i zbawienia ludzi. Tym razem Boże dzieło rozprzestrzeni się ze Wschodu na Zachód…”.

Kiedy to usłyszałam, przerwałam owej siostrze i zapytałam skonfundowana: „Siostro, Biblia powiada, że Jahwe wykonał swe dzieło w Izraelu, zaś dzieło Pana Jezusa dokonane zostało w Judei. Dwa etapy Bożego dzieła urzeczywistnione zostały w Izraelu, tak więc miejscem powrotu Pana również powinien być Izrael. Jakże możesz twierdzić, że nastąpi to w Chinach?”. Siostra Hao uśmiechnęła się i rzekła: „Sądzimy, że skoro pierwsze dwa etapy Bożego dzieła urzeczywistniły się w Izraelu, to po swym powrocie Pan definitywnie dokona swego dzieła w Izraelu. Czy jednak takie myślenie jest zgodne z faktami? Czy to możliwe, że Bóg jest po prostu Bogiem Izraelitów? Czy to możliwe, że Bóg zarządza tylko Izraelitami, tylko ich zbawia? Zobaczmy, co mówi Bóg Wszechmogący”.

Siostra Xie otwarła księgę z Bożymi słowami i przeczytała: „Kiedy w dniach ostatecznych przybędzie Zbawiciel, jeśli wciąż nazywałby się Jezus i narodził się ponownie w Judei, i tam dokonał swego dzieła, udowodniłoby to, że stworzyłem jedynie ludzi Izraela i tylko ich odkupiłem, oraz że nie interesują mnie poganie. Czyż to nie przeczyłoby Moim słowom, że »Jestem Panem, stworzycielem nieba, ziemi oraz wszelkich rzeczy«? Opuściłem Judeę i wykonuję Moje dzieło pośród pogan, gdyż nie jestem tylko Bogiem ludzi Izraela, ale też Bogiem wszelkiego stworzenia. Pojawiam się między poganami w dniach ostatecznych, ponieważ jestem nie tylko Jahwe, Bogiem ludzi Izraela, ale, co więcej, ponieważ jestem Stwórcą wszystkich Moich wybrańców spośród pogan. Stworzyłem nie tylko Izrael, Egipt czy Liban, ale też wszelkie pogańskie narody poza Izraelem. I dlatego jestem Panem wszelkiego stworzenia. Użyłem Izraela jedynie do rozpoczęcia Mojego dzieła, uformowałem Judeę i Galileę jako warownie Mojego dzieła odkupienia i użyłem pogańskich narodów jako podstawy, od której doprowadzę cały wiek do końca(Zbawiciel powrócił już na „Białym obłoku”, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). „Uświadomię wszystkim ludziom, że jestem nie tylko Bogiem Izraelitów, ale także Bogiem wszystkich narodów pogańskich, nawet tych, które przekląłem. Ukażę wszystkim ludziom, że jestem Bogiem całego stworzenia. To jest Moje największe dzieło, cel Moich dzieł zaplanowanych na dni ostateczne i jedyne dzieło do wypełnienia w dniach ostatecznych(Dzieło głoszenia ewangelii jest również dziełem zbawienia ludzkości, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). „On poprowadził Izraelitów i narodził się w Judei, i także On narodził się w kraju pogańskim. Czyż Jego całe dzieło nie jest czynione dla całej ludzkości, którą stworzył? Czy kocha On Izraelitów po stokroć, a nienawidzi pogan po tysiąckroć? Czyż nie takie jest wasze pojęcie? Nie chodzi o to, że Bóg nigdy nie był waszym Bogiem, lecz raczej tylko o to, że Go nie uznajecie; nie chodzi o to, że Bóg nie chce być waszym Bogiem, lecz raczej tylko o to, że Go odrzucacie. Kto pośród stworzenia nie spoczywa w rękach Wszechmogącego? Czyż celem tego, że jesteście dzisiaj podbijani, nie jest to, byście uznali, że Bóg to nikt inny, jak tylko wasz Bóg? Jeżeli wciąż będziecie utrzymywać, że Bóg jest jedynie Bogiem Izraelitów, i jeżeli wciąż będziecie utrzymywać, że Bóg pochodzi z rodu Dawida w Izraelu oraz że żaden naród poza Izraelem nie nadaje się do tego, by „wytworzyć” Boga, a tym bardziej żaden ród pogański nie jest w stanie osobiście przyjąć dzieła Jahwe – jeżeli wciąż myślisz w ten sposób, to czyż nie czyni to z ciebie upartego wstecznika? (…) Wierzysz w Boga dopiero od niedawna, ale masz wiele pojęć na Jego temat, do tego stopnia, że przez sekundę nie ważysz się myśleć, że Bóg Izraelitów mógłby zaszczycić was swoją obecnością. Tym bardziej nie śmiecie myśleć o tym, jak sami moglibyście zobaczyć Boga we własnej osobie, biorąc pod uwagę to, jak nieznośnie nieczyści jesteście. Nie myśleliście też nigdy o tym, jak Bóg mógłby osobiście zstąpić w kraju pogańskim. Powinien zstąpić na górze Synaj lub na Górze Oliwnej i objawić się Izraelitom. Czyż wszyscy poganie (czyli narody poza Izraelem) nie są obiektem Jego wzgardy? Jakże miałby osobiście wykonywać dzieło pośród nich? Są to wszystko głęboko zakorzenione pojęcia, które wyrobiliście sobie w ciągu wielu lat. Podbija się was dzisiaj po to, by rozbić te wasze pojęcia. Czy widzicie zatem osobiste pojawienie się Boga pośród was – nie na górze Synaj czy na Górze Oliwnej, ale pośród ludzi, których nigdy wcześniej nie prowadził?(Wewnętrzna prawda dzieła podboju (3), w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). „Gdyby aktualne dzieło Boga zostało dokonane wśród Izraelitów przed zakończeniem Jego 6000-letniego planu Bożego zarządzania, każdy byłby przekonany, że Bóg jest wyłącznie Bogiem Izraelitów i tylko oni są Jego narodem wybranym, tylko oni zasługują na odziedziczenie Bożego błogosławieństwa i obietnicy. Boże wcielenie w dniach ostatecznych w pogańskim narodzie wielkiego czerwonego smoka dopełniło Bożego dzieła jako Bóg wszelkiego stworzenia. Dokonuje w całości swój plan Bożego zarządzania i kończy główną część swego dzieła w narodzie wielkiego czerwonego smoka. Rdzeniem tych trzech etapów Jego pracy jest zbawienie człowieka – a mianowicie sprawienie, aby wszystko, co zostało stworzone czciło Stworzyciela. Dlatego każdy etap Jego dzieła jest bardzo znaczący. Bóg nie czyni niczego, co jest pozbawione sensu lub wartości(Bóg jest Panem wszelkiego stworzenia, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło).

Następnie siostra Hao następująco omówiła powyższe słowa: „W przeszłości ustaliliśmy w naszych sercach, że Bóg jest Bogiem Izraelitów, ponieważ pierwsze dwa etapy Bożego dzieła zostały dokonane w Izraelu. Izrael był miejscem narodzin Bożego dzieła, a także podstawowym obszarem, na którym się ono dokonywało, tak więc sądziliśmy, że może ono być dokonane wyłącznie w Izraelu, że ewangelia może wyjść jedynie stamtąd oraz że tylko Izraelici są prawdziwie wybranym ludem Bożym. Dlatego też, skoro Bóg wykonał ostatni etap swego dzieła w Izraelu, tym mocniej wierzyliśmy, że może On wypełnić swe dzieło tylko tam, że może On pobłogosławić wyłącznie Izraelitów, jak również – że nie ma On nic wspólnego z poganami. W dniach ostatecznych Bóg postanowił urzeczywistnić swe dzieło osądzania i oczyszczania w kraju pogańskim, ziemi, gdzie leży zwinięty wielki, czerwony smok – a mianowicie w Chinach. Czyniąc to, Bóg wywrócił do góry nogami rozpowszechnione pojęcia, tak by ludzie mogli ujrzeć, że Bóg nie jest jedynie Bogiem Izraelitów, lecz również Bogiem wszystkich narodów pogańskich, a także Bogiem wszystkich istot stworzonych. Bóg błogosławi nie tylko Izraelitom, lecz również poganom. Oznacza to zwieńczenie dzieła »Bóg jest Panem wszelkiego stworzenia«. Jest jasne, że fakt wyboru przez Boga Chin na miejsce urzeczywistnienia swego dzieła dni ostatecznych ma głębokie znaczenie. Zaiste Bóg jest wszechmocny i bardzo mądry”.

Słuchając objaśnień owej siostry, pogrążyłam się w zadumie: „No tak – pomyślałam. – Bóg jest Panem wszelkiego stworzenia. Czyż nie stworzył On całej ludzkości? Bóg zbawia nie tylko Izraelitów, lecz również ludność Chin. Czyż fakt, że Bóg przychodzi dziś do Chin, by dokonać dzieła, nie świadczy o Jego miłości do pogan? Zdaje się, że naprawdę nie pojmuję woli Boga!”. Rozmyślając nad tym, poczułam pewien wstyd. Spuściłam z tonu i powiedziałam: „Siostro, rozumiem, co chcesz powiedzieć. Gdyby Bóg jeszcze raz dokonał swego dzieła w Izraelu, nakładalibyśmy na Niego ograniczenia i moglibyśmy pomyśleć, że jest On Bogiem Izraelitów. Bóg działa dziś w ten sposób, by zniweczyć ludzkie wyobrażenia i umożliwić ludziom zrozumienie, że Bóg jest Panem wszystkich bytów stworzonych, że może On wykonać swe dzieło zarówno w Izraelu, jak i w Chinach – dlatego nie możemy wyznaczać granicy Jego dziełu. Wydaje się, że wyznaczając granicę Bożemu dziełu w oparciu o moje własne pojęcia i wyobrażenia, naprawdę byłam bardzo głupia i pełna ignorancji! Wciąż jednak czegoś nie rozumiem. Na świecie jest tak wiele krajów, jak liczne państwa w Europie i Ameryce Północnej: protestantyzm i katolicyzm są w nich religiami narodowymi, zawsze też czczono w nich Boga. Czyż nie byłoby dla Boga prostsze, gdyby przybył On do tych właśnie krajów i w nich dokonał swego dzieła osądzania i oczyszczania ludzi? Chiny są państwem ateistycznym, pełnym bałwochwalców. Rząd gorączkowo prześladuje tych, którzy wierzą w Boga, dlaczego więc Bóg miałby wykonać swoje dzieło w Chinach?”.

Siostra Xie uśmiechnęła się i powiedziała: „Siostro, twoje pytanie jest pytaniem kluczowym! Dlaczego Bóg postanowił wykonać swe dzieło osądzania i oczyszczania w Chinach? Tylko dzięki zrozumieniu celu i znaczenia faktu, że Bóg dokonuje swego dzieła w Izraelu i w Chinach, zdołamy pojąć ten aspekt prawdy. Przyjrzyjmy się Bożym słowom. Bóg Wszechmogący mówi: »Stary Testament jest zapisem słów Jahwe skierowanych do Izraelitów i Jego dzieła w Izraelu; Nowy Testament jest zapisem dzieła Jezusa w Judei. Ale dlaczego Biblia nie zawiera żadnych chińskich imion ani nazw? Ponieważ dwie pierwsze części Bożego dzieła dokonały się w Izraelu, bo lud Izraela był wybrany – oznacza to, że on pierwszy przyjął dzieło Jahwe. Ludzie ci byli najmniej zepsuci z całej ludzkości i na początku byli jednomyślni w tym, by zwrócić się do Boga, a także czcić Go. Byli posłuszni słowom Jahwe i zawsze służyli w świątyni, nosili szaty kapłańskie lub korony. Byli pierwszym ludem, który czcił Boga i najwcześniejszym obiektem Jego dzieła. Ten lud był wzorem i modelem dla całej ludzkości. Byli wzorami i modelami świętości oraz sprawiedliwości. Ludzie tacy jak Hiob, Abraham, Lot czy Piotr i Tymoteusz – oni wszyscy byli Izraelitami, najświętszymi wzorami i modelami. Wśród całej ludzkości Izrael był pierwszym krajem, który czcił Boga, i więcej prawych ludzi pochodziło stamtąd niż z innych miejsc. Bóg wykonał w nich dzieło, aby w przyszłości lepiej zarządzać ludzkością na całym świecie. Ich osiągnięcia i sprawiedliwość w czczeniu Jahwe zostały zapisane, aby mogły służyć jako wzory i modele ludziom poza Izraelem podczas Wieku Łaski; a ich czyny wspierały wiele tysięcy lat dzieła, aż do dnia dzisiejszego« (Wizja dzieła Bożego (2), w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). »Dziełem Jahwe było stworzenie świata, to był początek; a obecny etap jest końcem dzieła, jego zakończeniem. Na początku Boże dzieło dokonało się wśród narodu wybranego Izraela i był to świt nowej epoki w najświętszym ze wszystkich miejsc. Ostatni etap dzieła dokonywany jest w najbardziej nieczystym ze wszystkich krajów, aby osądzić świat i doprowadzić ten wiek do końca. Na pierwszym etapie Boże dzieło dokonało się w najjaśniejszym ze wszystkich miejsc, a etap ostatni dokonuje się w najmroczniejszym ze wszystkich miejsc i ten mrok zostanie wygnany, a jego miejsce zajmie światło i wszyscy ludzie zostaną podbici. Kiedy ludzie z tego najbardziej nieczystego i najmroczniejszego ze wszystkich miejsc zostaną podbici, a cała ludność uzna istnienie Boga, który jest prawdziwym Bogiem, i każda osoba będzie o tym całkowicie przekonana, wówczas ten fakt zostanie wykorzystany do przeprowadzenia dzieła podboju w całym wszechświecie. Ten etap dzieła jest symboliczny: kiedy dzieło tego wieku zostanie zakończone, dzieło 6000 lat zarządzania dojdzie do ostatecznego końca. Kiedy ci w najmroczniejszym ze wszystkich miejsc zostaną podbici, jest oczywistością, że to samo nastąpi wszędzie indziej. Dlatego tylko dzieło podboju w Chinach niesie ze sobą znaczący symbolizm. Chiny są wcieleniem wszystkich sił ciemności, a ludność Chin reprezentuje wszystkich, którzy są z ciała, z szatana oraz z krwi i kości. To właśnie naród chiński jest najbardziej zepsuty przez wielkiego, czerwonego smoka i najsilniej sprzeciwia się Bogu, to ich człowieczeństwo jest najbardziej niemoralne i nieczyste, to oni są archetypem całej zepsutej ludzkości. Nie znaczy to, że inne kraje nie mają żadnych problemów; ludzkie koncepcje są wszędzie takie same i choć mieszkańcy tych krajów mogą mieć dobry charakter, jeżeli nie znają Boga, wówczas z konieczności Mu się sprzeciwiają. Dlaczego Żydzi również sprzeciwiali się Bogu i byli wobec Niego nieposłuszni? Dlaczego faryzeusze również Mu się sprzeciwiali? Dlaczego Judasz zdradził Jezusa? W tamtym czasie wielu uczniów nie znało Jezusa. Dlaczego, kiedy Jezus został ukrzyżowany i wstał z martwych, ludzie nadal w Niego nie wierzyli? Czy nieposłuszeństwo człowieka nie jest wciąż takie samo? Chodzi tylko o to, że ludność Chin stanowi przykład, i kiedy zostanie podbita, stanie się modelem i wzorem, będzie służyć jako punkt odniesienia dla innych. Dlaczego zawsze mówiłem, że jesteście dodatkiem do Mojego planu zarządzania? To u mieszkańców Chin skażenie, nieczystość, niesprawiedliwość, sprzeciw oraz bunt wyrażają się najpełniej i ujawniają się we wszelkich rozmaitych postaciach. Z jednej strony posiadają oni słaby charakter, a z drugiej ich życie i nastawienie są zacofane, a ich nawyki, środowisko społeczne, rodzina, w której się rodzą – są bez wyjątku ubogie i najbardziej zapóźnione. Ich status również jest niski. Dzieło w takim miejscu jest symboliczne i kiedy to próbne dzieło zostanie wykonane w całości, późniejsze Boże dzieło pójdzie dużo lepiej. Jeżeli ten etap może zostać zakończony, nie ma wątpliwości co do późniejszego dzieła. Kiedy ten etap dzieła zostanie dokonany, wielki sukces zostanie w pełni osiągnięty i dzieło podboju całego wszechświata ostatecznie dobiegnie końca. Tak naprawdę, kiedy dzieło pośród was się powiedzie, będzie to odpowiednikiem powodzenia w całym wszechświecie. Dlatego właśnie chcę, abyście wy posłużyli jako model i wzór. Buntowniczość, sprzeciw, nieczystość i niesprawiedliwość – wszystkie te cechy można znaleźć w tych ludziach i reprezentują oni całą buntowniczość ludzkości. Są naprawdę szczególnym przypadkiem. Dlatego traktowani są oni jako wzór podboju i po ich podbiciu naturalnie staną się modelowym przykładem dla innych« (Wizja dzieła Bożego (2), w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło)”.

Po odczytaniu Bożych słów siostra Xie kontynuowała swoje omówienie: „Słowa Boga Wszechmogącego wyraźnie mówią nam o tym, że na każdym etapie Jego dzieła rodzaj miejsca i przedmioty Jego dzieła wybierane są ze względu na potrzeby owego dzieła i są bez wyjątku wysoce znaczące. Na przykład pierwsze dwa etapy Bożego dzieła zostały urzeczywistnione w Izraelu, ponieważ Izraelici byli wybranym ludem Bożym. Byli oni najmniej zepsutymi ze wszystkich ludzi i mieli w sercach bojaźń Bożą. Wykonując swe dzieło pośród nich, Bóg z tym większą łatwością mógł nakłonić wzorcową grupę konkretnych jednostek do tego, by Go czciła. Tak więc dzieło Boga mogło coraz szybciej i łatwiej się rozprzestrzeniać, tak żeby cała rasa ludzka mogła dowiedzieć się o istnieniu Boga i o Jego dziele – i żeby więcej ludzi mogło przybyć przed oblicze Boga i otrzymać Jego zbawienie. Dlatego też było rzeczą bardzo znaczącą, że dwa pierwsze etapy dzieła Bóg dokonał w Izraelu. W dniach ostatecznych Bóg wykonuje swe dzieło podboju i oczyszczania ludzi. Potrzebuje On również przedstawicieli, którzy jako pierwsi zaakceptowaliby dokonywany przez Niego podbój i oczyszczenia. Spośród całej ludzkości ludność Chin jest najbardziej zepsuta i zacofana, Chiny zaś są krajem, który najmniej wierzy w Boga i który stawia Bogu najbardziej zaciekły opór. Ponieważ w dniach ostatecznych Bóg wykonuje swe dzieło karcenia i osądzania nad tymi, którzy są najbardziej zepsuci, i ponieważ podbija On i oczyszcza ludność Chin, najbardziej zepsutą ze wszystkich narodów świata, Boża wszechmoc, świętość i sprawiedliwość przejawiają się tym samym z największą siłą, a szatan okrywa się największym wstydem. Kiedy ludzie, którzy są najbardziej zepsuci, zostają podbici przez Boga, rozumie się samo przez się, że reszta ludzkości też zostanie podbita, a szatan dozna zupełnej klęski. Na podstawie miejsca i przedmiotów wybranych przez Boga w związku z każdym etapem Jego dzieła, a także na podstawie osiągniętych końcowych rezultatów, tym bardziej możemy się przekonać, że dzieło Boga jest cudowne i pełne mądrości!”.

Po wysłuchaniu słów Boga Wszechmogącego i omówienia sióstr zrozumiałam, że wcześniej Bóg wykonał swe dzieło w Izraelu, ponieważ chciał wyodrębnić spośród najmniej zepsutej grupy ludzi pewną grupę wzorcową. Dzięki ich świadectwom i dzięki temu, że głosili oni Bożą ewangelię, pragnął On sprawić, aby jeszcze więcej ludzi mogło dostąpić zbawienia. Dzieło, jakie wykonuje Bóg w dniach ostatecznych, jest dziełem podboju i oczyszczania człowieka, On zaś wybrał jako przedmiot swego dzieła ludność Chin, najbardziej zepsutą i plugawą spośród narodów świata, czyniąc ją wzorcem i modelem, który zostaje podbity i zbawiony. Fakt ten tym bardziej ukazuje Bożą mądrość i wszechmoc. Nigdy nie rozumiałam Bożej woli i kiedy przeczytałam w Biblii, że Pan powróci i zstąpi na Górę Oliwną w Izraelu, zaakceptowałam dosłowne znaczenie tych słów i uznałam, że Bóg z pewnością wykona swe dzieło w Izraelu. Nie spodziewałam się, że Bóg już dawno przybył do Chin! Najwyraźniej Boże dzieło nie jest czymś tak prostym, jak wyobrażają sobie ludzie!

A siostra Xie mówiła dalej: „Bóg wybiera kraj, w którym wykonuje swoje dzieło, wyłącznie przez wzgląd na to dzieło, by tym skuteczniej zbawić ludzkość – wszystko to jest bardzo istotne. Jeśli chcemy dziś poszukiwać ukazania się Boga, musimy najpierw odsunąć na bok nasze wyobrażenia i pojęcia. Nie możemy ograniczać Bożych kroków, wpisując je w określony zakres, w przekonaniu, że Bóg powinien przybyć do tego czy innego kraju. Bóg jest Bogiem całej ludzkości. Może On swobodnie wybierać miejsce swego dzieła stosownie do potrzeb tego dzieła. Bóg Wszechmogący mówi: »Bóg jest Bogiem całej ludzkiej rasy. Nie uważa się za prywatną własność żadnego narodu czy ludu, lecz realizuje swoje dzieło zgodnie z planem, nie będąc w żaden sposób ograniczony przez jakąkolwiek formę, jakikolwiek naród czy lud. Możliwe, że nigdy nie próbowałeś wyobrazić sobie tej formy, być może twoja postawa wobec niej jest postawą zaprzeczenia, a naród, w którym Bóg się objawia, i ludzie, pośród których to czyni, akurat są przez wszystkich dyskryminowani i tak się składa, że są najbardziej zacofani na świecie. Jednak Bóg posiada swoją mądrość. Dzięki swojej wielkiej mocy i za pomocą swojej prawdy oraz swojego usposobienia udało Mu się prawdziwie pozyskać grupę ludzi, którzy są z Nim zgodni, i grupę ludzi, których pragnął uczynić pełnymi – podbitą przez Niego grupę, która, przetrwawszy rozmaite próby i cierpienia oraz różnego rodzaju prześladowania, może podążać za Nim do samego końca« (Dodatek 1: Pojawienie się Boga zapoczątkowało nowy wiek, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło)”.

Usłyszawszy słowa Boga Wszechmogącego, zapłakałam podekscytowana i powiedziałam do sióstr: „Te słowa mają w sobie Bożą moc i autorytet. Pochodzą od Boga. Teraz wreszcie rozumiem: Bóg jest nie tylko Bogiem Izraelitów, ale również Bogiem ludu Chin. Mało tego, jest On Bogiem całej ludzkości. Bóg naprawdę powrócił! Przez kilka ostatnich dni nie mogłam jeść ani spać, ponieważ bałam się, że obiorę złą ścieżkę! Dzięki naszej dzisiejszej rozmowie ciężar spadł mi z serca. Składam Bogu dzięki za to, że ze mnie nie zrezygnował!”. Potem obie siostry wręczyły mi egzemplarz „Słowo ukazuje się w ciele”, ja zaś szczęśliwa wróciłam do domu, mocno ściskając tę książkę w dłoniach. Dzięki lekturze słów Boga Wszechmogącego zyskałam pewność, że Bóg Wszechmogący jest Panem Jezusem, który powrócił. Nasz Pan Jezus naprawdę powrócił!

Wstecz: 13. Skąd pochodzi ten głos?

Dalej: 15. Teraz znam już nowe imię Boga

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

32. Przełom

Autorstwa Fangfang, ChinyWszyscy w mojej rodzinie wierzymy w Pana Jezusa i chociaż ja byłam po prostu zwykłą osobą wierzącą, mój ojciec...

42. Jak ucichła burza rozwodu

Autorstwa Lu Xi, JaponiaW 2015 roku jedna z moich znajomych namówiła mnie, bym zaczęła wierzyć w Boga Wszechmogącego. Po przyjęciu dzieła...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze