Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Jedynie działając w ciele Bóg może zjednać sobie ludzkość

Szybkość

Jedynie działając w ciele Bóg może zjednać sobie ludzkość

I

Przez praktyczne słowo Boże,

ludzka słabość i bunt są osądzone i ujawnione (ujawnione).

Wtedy człowiek już rozumie.

Pojmuje, że Bóg przyszedł na ten ludzki świat (ludzki świat).

To praktyczne dzieło Boże ma na celu zbawić wszystkich,

zbawić ludzi od wpływu szatana,

ocalić ich od zła oraz od natury tak skażonej przez szatana.

Być zjednanym z Bogiem to znaczy iść za Jego doskonałym przykładem.

Podążaj za praktycznym Bogiem, żyj normalnym ludzkim (ludzkim) życiem

i dokładnie spełniaj Jego słowa i rozkazy,

zrób to, a będziesz zjednany przez Boga,

wykonaj całą tę pracę i w końcu będziesz zjednany (zjednany) przez Boga.

II

Bóg stał się ciałem, by ludzie mogli ujrzeć Jego czyny.

Duch Jego przybrał ciało, by człowiek mógł dotknąć Boga,

by mógł na Niego spojrzeć i poznać Go bliżej.

Tylko w ten praktyczny sposób Bóg czyni ludzi spełnionymi (spełnionymi).

Ci, co prowadzą życie, swe życie według Boga, i podążają za Jego sercem,

biorą z Niego przykład, są zjednani, zjednani przez Boga.

Być zjednanym z Bogiem to znaczy iść za Jego doskonałym przykładem.

Podążaj za praktycznym Bogiem, żyj normalnym ludzkim (ludzkim) życiem

i dokładnie spełniaj Jego słowa i rozkazy,

zrób to, a będziesz zjednany przez Boga,

wykonaj całą tę pracę i w końcu będziesz zjednany (zjednany) przez Boga.

III

Gdyby Bóg przemawiał z nieba i nie przyszedł na ziemię,

jak ludzie mogliby Go poznać?

Pustymi słowami głosiliby dzieła Boże,

nie poparte niczym, Bóg przybrał ciało,

aby człowiek mógł Go dotknąć i być zjednany.

Być zjednanym z Bogiem to znaczy iść za Jego doskonałym przykładem.

Podążaj za praktycznym Bogiem, żyj normalnym ludzkim (ludzkim) życiem

i dokładnie spełniaj Jego słowa i rozkazy,

zrób to, a będziesz zjednany przez Boga,

wykonaj całą tę pracę i w końcu będziesz zjednany (zjednany) przez Boga.

z książki „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Wszyscy, którzy wykorzystują Biblię do potępienia Boga, to faryzeusze

Dalej:Biblia stała się przeszkodą w przyjęciu przez człowieka nowego dzieła Boga

Powiązane treści