392 Ludzie powinni wierzyć w Boga z sercem pełnym bojaźni Bożej

1 W wierze w Boga, jeśli ludzie nie mają w sobie serca, które czci Boga, jeśli nie mają serca, które jest posłuszne Bogu, to nie tylko nie będą w stanie wykonywać żadnej pracy dla Boga, lecz przeciwnie, staną się ludźmi, którzy przeszkadzają dziełu Bożemu i którzy przeciwstawiają się Bogu. Bóg zawsze jest w sercach tych, którzy autentycznie wierzą w Niego i zawsze noszą w sobie serce oddane Bogu, serce kochające Boga. Bóg zawsze jest w sercach tych, którzy autentycznie wierzą w Niego i zawsze noszą w sobie serce oddane Bogu, serce kochające Boga. Ci, którzy wierzą w Boga, powinni robić rzeczy ostrożnym i roztropnym sercem, a wszystko, co robią, powinno być zgodne z Bożymi wymaganiami i być w stanie zadowolić serce Boga. Nie powinni być uparci, robiąc, co im się podoba; to nie przystoi świętej przyzwoitości.

2 Kiedy ktoś, kto wierzy w Boga, nie jest posłuszny Bogu lub nie czci Boga, lecz przeciwstawia Mu się, jest to największa hańba wierzącego. Ludzie nie mogą obnosić się ze sztandarem Bożym i biegać z nim bez opamiętania, chwaląc się i oszukując wszędzie; czyn taki jest najbardziej buntowniczym zachowaniem. Rodziny mają reguły, a narody mają prawa, czyż dom Boży nie potrzebuje ich nawet bardziej? Czy standardy nie są nawet surowsze? Czy liczba rozporządzeń nie jest nawet większa? Ludzie mogą robić, co chcą, ale administracyjne rozporządzenia Boga nie mogą być zmieniane według woli człowieka. Bóg jest Bogiem, który nie pozwala ludziom obrażać Go i jest Bogiem, który ludzi uśmierca

Na podstawie rozdziału „Ostrzeżenie dla tych, którzy nie praktykują prawdy” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz: 391 Kluczowy priorytet wiary w Boga

Dalej: 393 W swojej wierze podążaj ścieżką wyznaczoną przez Ducha Świętego

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Połącz się z nami w Messengerze
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce