228 Wszyscy ci, którzy posługują się Biblią, by potępiać Boga, są faryzeuszami

Faryzeusze użyli prawa Mojżesza by potępić Jezusa,

nie szukając zgodności z Nim.


Żarliwie przestrzegali prawa co do joty,

niewinnego Jezusa przybili do krzyża,

zarzucali, że nie jest On Mesjaszem,

że nie przestrzega praw Starego Testamentu.


Czym w istocie byli Żydzi faryzeusze?


Nie dążyli do zgodności z prawdą.

Zaślepieni obsesją Pisma

nie zważali na wolę i dzieło Boga.

Nie szukali prawdy, lecz sztywno trzymali się słów.

Nie wierzyli w Boga, wierzyli tylko w Biblię.


Chcąc chronić Biblię

zachować jej godność i reputację,

ukrzyżowali Jezusa, by bronić Pisma,

by status Pisma trwał w sercach ludu.

Porzucili swoją przyszłość i ofiarę za grzechy,

na śmierć wysłali Jezusa,

który nie działał w zgodzie z Pismem.

Czy nie byli służalcami każdego słowa Biblii?


Czym w istocie byli Żydzi faryzeusze?


Nie dążyli do zgodności z prawdą.

Zaślepieni obsesją Pisma

nie zważali na wolę i dzieło Boga.

Nie szukali prawdy, lecz sztywno trzymali się słów.

Nie wierzyli w Boga, wierzyli tylko w Biblię.


Jak psy podwórka, strzegli Biblii.


Adaptacja na podstawie: Powinieneś dążyć do zgodności z Chrystusem, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło

Wstecz: 227 Czy cała Biblia powstała z Bożego natchnienia?

Dalej: 229 Biblia stała się przeszkodą w przyjęciu przez człowieka nowego dzieła Boga

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

43 Wszystko w rękach Boga

Rzekł raz Bóg te słowa:co mówi Bóg zawsze spełnia się i nie zmieni tego nikt.Słowa już raz dane i te wciąż niewypowiedziane,wszystkie...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze