Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

44 Tutejsze niebo jest takie niebieskie

Szybkość

44 Tutejsze niebo jest takie niebieskie

I

Oto niebo, niebo, które jest tak inne!

Wyborny zapach roztacza się wokół,

a powietrze jest czyste.

Bóg Wszechmogący stał się ciałem i zamieszkał wśród nas,

wyrażając prawdę i rozpoczynając sąd dni ostatecznych.

Słowa Boga obnażają nasze zdeprawowanie,

jesteśmy oczyszczani i zbawiani

przez wszystkie próby i uszlachetnienia.

II

Żegnamy nasze zdeprawowane życie

i zamieniamy nasze stare oblicze na nowe.

Postępujemy i wypowiadamy się zgodnie z prawem,

pozwalamy, aby słowa Boga miały na nas wielki wpływ.

Płomienie naszej miłości do Boga

są wzniecone w naszych sercach.

Szerzymy słowa Boga, składamy Mu świadectwo,

głosimy ewangelię królestwa.

Poświęcamy całe nasze istnienie, by zadowolić Boga,

jesteśmy gotowi znieść każdy ból.

"Dziękujemy Wszechmogącemu Bogu

"

za odmianę naszego losu.

Żyjemy nowym życiem

i z radością witamy zupełnie nowe jutro!

Słowa Boga ujawniają Jego wszechmoc,

podbijają i budują grupę zwycięzców.

Ludzie wybrani przez Boga spośród wszystkich narodów

powracają przed oblicze Boga.

Ludzie Boga żyją razem z Bogiem

i wychwalają Go na wieki.

Wola Boga jest wypełniana na ziemi,

nastało królestwo Chrystusa.

Boża sprawiedliwość i świętość zostaje objawiona,

niebo i ziemia zostają odmienione.

Ludzie królestwa obawiają się Boga

i unikają zła, żyjąc pośród światła.

III

Gdy bracia i siostry spotykają się razem,

szczęście objawia się na ich twarzach.

Czytamy słowa Boga i współdzielimy prawdę,

zjednoczeni w Bożej miłości.

Jesteśmy uczciwymi ludźmi, szczerymi i otwartymi,

nie ma między nami uprzedzeń.

Żyjemy w prawdzie, miłując się wzajemnie.

Ucząc się nawzajem ze swoich mocnych stron

i naprawiając swoje wady.

Jednomyślnie wypełniamy nasze obowiązki

i ofiarujemy nasze oddanie.

Na drodze do królestwa,

słowa Boga prowadzą nas przez nieszczęścia i trudności.

Słowa Boga ujawniają Jego wszechmoc

i podbijają, budują grupę zwycięzców.

Ludzie wybrani przez Boga spośród wszystkich narodów

powracają przed oblicze Boga.

Ludzie Boga żyją razem z Bogiem

i wychwalają Go na wieki.

Wola Boga jest wypełniana na ziemi,

nastało królestwo Chrystusa.

Boża sprawiedliwość i świętość zostaje objawiona,

niebo i ziemia zostają odmienione.

Ludzie królestwa obawiają się Boga

i unikają zła, żyjąc pośród światła.

Oto niebo, niebo, które jest tak inne!

Wstecz:Życie kościelne jest tak piękne

Dalej:Cała ludzkość przychodzi oddawać cześć Bogu

Powiązane treści

 • Miłość Boga jest najrzeczywistsza

  Ⅰ Bóg podbija was, jakże wielkim jest to zbawieniem. Wszyscy pełni jesteście grzechu i rozwiązłości. Teraz przed obliczem Boga, co karci i sądzi, dost…

 • Hymn Królestwa (Ⅰ) Królestwo zstępuje na ziemię

  Ⅰ Аа… Аа… Аа… Аа… Królestwo Boże zstąpiło na ziemię. Osoba Boga pełna jest obfitości i bogactwa. Jak można tym nie cieszyć się (nie cieszyć się)? Jak …

 • Postawa Boga wobec człowieka

  Ⅰ Gdy ludzie obrażają Boga, ześle On na takich ludzi swój gniew, chyba że wyrażą szczerą skruchę. Jeśli wciąż będą stawiać opór Mu, Jego gniew nie ust…

 • Boża władza jest wyjątkowa

  Ⅰ Boża władza jest wyjątkowa; jest Jego wyrazem i sednem, której nie mają inne istoty, stworzone lub nie stworzone. Tylko Stwórca ma taką władzę, Bóg …