Wyrwanie się ze spirali plotek

28 lutego 2022

Autorstwa William, Stany Zjednoczone

W 2016 r. przyjechałem do Nowego Jorku i przyjąłem chrzest w imię Pana Jezusa w chińskim kościele, zostając chrześcijaninem. Lecz po ponad roku w kościele nauczyłem się tylko modlitw i hymnów, lecz moja wiedza o Bogu i moje rozumienie Biblii były powierzchowne, co mnie rozczarowało. Więc często samodzielnie szukałem kazań na YouTube, bym mógł zrozumieć wolę Pana.

W 2018 r. poznałem kilku braci i sióstr w Nowym Jorku, a dzięki spotkaniom z nimi i ich omówieniom wiele prawd i tajemnic, których wcześniej nie znałem, takich jak prawda o Biblii, czym jest wcielenie, a czym zbawienie, jak rozpoznać fałszywych Chrystusów, czym jest dzieło Boga i tak dalej. Wiele dzięki temu zyskałem. Lubiłem chodzić na te spotkania. Na jednym z nich brat Liu przeczytał wiele słów, których nie ma w Biblii. Zaskoczyło mnie to bardzo i spytałem, czyje to słowa. Powiedział, że wypowiedział je Bóg Wszechmogący, Chrystus dni ostatecznych. Imię „Bóg Wszechmogący” mnie zszokowało. Pastor i starsi wielokrotnie nas ostrzegali przed kontaktem z Kościołem Boga Wszechmogącego. Mówili, że to wiara w człowieka, a nie Jezusa Chrystusa. Poczułem się skołowany i byłem taki niepokój, że nie mogłem spokojnie usiedzieć. Potem przestałem słuchać tego, co mówił brat Liu, zmyśliłem wymówkę i opuściłem spotkanie.

Kiedy wróciłem do domu, w nocy nie mogłem zasnąć, bo przed oczami miałem sceny spotkań z członkami Kościoła Boga Wszechmogącego. Ich omówienia była bardzo światłe, praktyczne i pożyteczne dla mnie. Lecz gdy nie mogłem spać, w uszach brzmiały mi słowa pastora i starszych o Kościele Boga Wszechmogącego. Byłem zmartwiony i nie wiedziałem, kogo słuchać. Wszedłem na Wikipedię, stronę, której najbardziej ufam, by zobaczyć opis Kościoła Boga Wszechmogącego. Według Wikipedii to kościół założony przez człowieka, organizacja prowadzona przez ludzi, a nie kościół Boży, plus kilka niepokojących negatywnych doniesień z KPCh. Od razu się zdenerwowałem i nie odważyłem się już słuchać ich omówień. Chciałem usunąć wszystkie ich dane kontaktowe, lecz w momencie gdy miałem to zrobić, przypomniały mi się nasze spotkania. To ludzie prawi, kochający i cierpliwi wobec innych, a ja bardzo podziwiałem ich postawę, działania i sposób mówienia. Robili na mnie tylko dobre wrażenie. Zupełnie inne niż to z Wikipedii. Dało mi to do myślenia. Lecz za bardzo ceniłem Wikipedię, więc po zastanowieniu, Nadal chciałem usunąć wszystkie kontakty do KBW i powiedzieć o tym bratu Piotrowi, z którym poznawałem Boga Wszechmogącego. Według niego powitanie Pana zasługuje na poważne potraktowanie, więc przekonał mnie, żebym więcej się modlił i szukał przewodnictwa Pana… Miałem z tym problem i myślałem: „To, co mówi, ma sens. Powitanie Pana to coś, co musimy traktować poważnie. Jeśli Bóg Wszechmogący to Pan Jezus, który powrócił, a ja tego nie zbadam, czyż nie stracę szansy na powitanie Pana?”. Więc tak się modliłem: „Boże, czuję się zagubiony. Wiele zyskałem dzięki kazaniom Kościoła Boga Wszechmogącego. Lecz według Wikipedii to tylko zrzeszenie ludzi, a nie kościół Boży. Boże, nie wiem, co mam myśleć. Boję się, że zbłądziłem i proszę Cię o wskazówki”.

Pewnego dnia w drodze do kościoła siostra opowiedziała mi historię: „W krytycznym momencie pewien wierzący prosił Boga, by go zbawił, więc Bóg dał mu trzy szanse na zbawienie, lecz on przegapił wszystkie. Mówił: »Modliłem się już do Pana. Pan mnie zbawi«. Po śmierci zrozumiał, że to Bóg przygotował mu te trzy szanse, a to, że z nich nie skorzystał, doprowadziło do jego śmierci”. W kościele mój pastor opowiedział dokładnie tę samą historię. Byłem zszokowany i pomyślałem: „To niesamowite! Dwie osoby opowiedziały mi dziś tę samą historię, bym nie stracił szansy na Boże zbawienie. Czy Pan mówi mi, bym nadal poznawał dzieło Boga Wszechmogącego?”. Postanowiłem więc dalej zbadać Błyskawicę ze Wschodu. Z bratem Liu podzieliłem się swoimi wątpliwościami. Powiedziałem: „Wiem, że w waszych słowach jest prawda i dzieło Ducha Świętego. Bardzo mi pomogły. Lecz na Wikipedii widzę, że Kościół Boga Wszechmogącego założył jakiś Zhao i że to zrzeszenie prowadzone przez ludzi, a nie kościół Boży. Jest też wiele negatywnych doniesień rządu Komunistycznej Partii Chin, więc mam wątpliwości i chciałbym je z tobą omówić”.

Odpowiedział mi: „Poznając prawdziwą drogę, nie możemy polegać na stronach ateistów, innych grupach, partiach politycznych czy słowach innych ludzi. Musimy sprawdzić, czy w tej drodze jest prawda, czy jest dziełem Boga. To najbardziej podstawowa, najważniejsza zasada. Kiedy Pan Jezus działał, faryzeusze wymyślali różne plotki o Nim i bluźnili Mu, mówili, że nie został poczęty przez Ducha Świętego, że nie zmartwychwstał i tym podobne. Wielu Żydów posłuchało arcykapłanów, uczonych w Piśmie i faryzeuszy i nie śmieli iść za Panem. Lecz Piotr, Jan i inni dostrzegli, że droga pokuty, którą głosił, Jego dzieło i cuda pochodziły od Boga, a w nich były Boża władza i moc, więc poszli za Panem Jezusem i zyskali zbawienie. Ukazuje to, że by zbadać prawdziwą drogę, trzeba sprawdzić, czy jest w niej prawda i dzieło Ducha Świętego. To jedyna zasada”. Potem przeczytał fragment słów Boga Wszechmogącego. Bóg Wszechmogący mówi: „Jaka jest najbardziej podstawowa zasada poszukiwania prawdziwej drogi? Trzeba się przyjrzeć, czy jest w niej obecne dzieło Ducha Świętego, czy te słowa są wyrazem prawdy, o kim jest to świadectwo i co to oznacza dla ciebie. Rozróżnienie między drogą prawdziwą a fałszywą wymaga kilku aspektów podstawowej wiedzy, z których najbardziej fundamentalnym jest stwierdzenie, czy to jest w niej obecne dzieło Ducha Świętego, czy też nie. W istocie bowiem wiara ludzi w Boga jest wiarą w Ducha Bożego, a nawet ich wiara w Boga wcielonego istnieje dlatego, że to ciało jest ucieleśnieniem Ducha Bożego, co oznacza, że taka wiara jest nadal wiarą w Ducha. Istnieją różnice między Duchem i ciałem, ale dlatego, że to ciało pochodzi od Ducha i jest Słowem, które stało się ciałem, to esencja tego, w co człowiek wierzy, jest nadal nieodłączną istotą Boga. Zatem, rozróżniając, czy jest to droga prawdziwa, czy nie, przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy jest w niej dzieło Ducha Świętego, po czym trzeba się zastanowić, czy w tej drodze jest prawda, czy nie(Tylko ci, którzy znają Boga i Jego dzieło, mogą zadowolić Boga, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). Brat Liu kontynuował swoje omówienie. „W dniach ostatecznych Bóg Wszechmogący zaczyna dzieło osądzania od domu Bożego, wyraża prawdy, które obmywają i zbawiają ludzi. Ujawnia cele Bożego planu zarządzania, prawdę o dziele w Wieku Prawa, Łaski i Królestwa, co osiągnięto dzięki niemu, tajemnice wcielenia i imienia Boga itp. Bóg Wszechmogący osądza i ujawnia szatańską naturę ludzi i prawdę o ich zepsuciu, sprzeciwiającym się Bogu, źródło zła i ciemności na świecie, jak szatan deprawuje ludzi, a jak Bóg ich zbawia. Daje nam też drogę do odrzucenia zepsucia i zyskania Bożego zbawienia i ujawnia los wszystkich rodzajów ludzi. Jego dzieło osądu i prawdy, które wyraża w pełni spełniają proroctwo Pana Jezusa: »Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę« (J 16:12-13). Spełniają również: »Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego« (1P 4:17). Wielu prawdziwie wierzących ze wszystkich wyznań, którzy pragną pojawienia się Boga i jego dzieła, dostrzega, że słowa Boga Wszechmogącego są prawdą i głosem Boga. Ustalili, że Bóg Wszechmogący to Pan Jezus, który powrócił i stają przed Nim. To, co jest od Boga, rozkwitnie. W zaledwie 20 lat ewangelia o królestwie Boga Wszechmogącego rozlała się po Chinach, a teraz dociera na cały świat. To wyjątkowa władza i moc Boga i owoc dzieła Ducha Świętego. To manifestacja Bożej mądrości i wszechmocy. Dowodzi to, że Bóg Wszechmogący to Pan Jezus, który powrócił, a Jego dzieło to prawdziwa droga”.

Omówienie brata Liu przypomniało mi niedawno przeczytane słowa Boga Wszechmogącego. Naprawdę ujawniają wiele tajemnic i prawd. Kto wyraża prawdę, jeśli nie Bóg? Nie czytając prawd Boga Wszechmogącego w poszukiwaniu prawdziwej drogi, a wierząc kłamstwom z jakiejś strony internetowej czy szerzonym przez KPCh, postąpiłbym niezwykle głupio. Brat Liu poprosił mnie, bym obejrzał film Komunistyczna reedukacja w domu. Ojciec głównego bohatera stoi na czele Zjednoczonego Frontu Partii Komunistycznej i mówi to samo, co wdziałem na Wikipedii. Twierdzi, że kościół założył jakiś Zhao, że wszyscy jego członkowie sądzą, że jest człowiekiem używanym przez Ducha Świętego, a członkowie kościoła słuchają jego kazań, co znaczy, że to zrzeszenie ludzi, a nie kościół Boży. Na to główny bohater odpowiada: „Kto założył chrześcijaństwo? A kto kościół katolicki? Czy założycielem nie był może Paweł bądż Piotr? Kto założył judaizm? Czy może był to Mojżesz? Czy to nie absurd? Ateiści nigdy nie uznali, że Bóg istnieje, ani że Bóg stał się ciałem. Nieważne, jak wiele prawd wyraża Chrystus wcielony i jak wielkie jest Jego dzieło, ani Jego zbawienie, ze wszystkich sił będą mu zaprzeczać, ukrywać go i go potępiać. Według nich chrześcijaństwo również założyli ludzie, co jest całkiem absurdalne. Gdyby Pan Jezus nie przybył i nie działał, nie byłoby żadnych wierzących ani wyznawców Pana i nie zaistniałoby chrześcijaństwo. To fakt. Jak apostołowie mogli sami założyć kościół? Czy to, że ludzie przyjęli przewodnictwo i pasterstwo apostołów, oznacza, że chrześcijaństwo założyli ludzie? Kościół Boga Wszechmogącego powstał dzięki pojawieniu się i dziełu Boga. Bóg Wszechmogący wyraża tyle prawd, a ludzie wiedzą, że to głos Boga i przychodzą przed Jego oblicze – tak powstał kościół. Gdy Bóg Wszechmogący zaczął swe dzieło, zaświadczył, że człowiek używany przez Ducha Świętego ma być przywódcą Kościoła. Jest jak Mojżesz w Wieku Prawa czy apostołowie w Wieku Łaski. Bóg go używa, by podlewać, paść i prowadzić lud wybrany. On wypełnia obowiązek człowieka. Lud wybrany modli się w imię Boga Wszechmogącego, a na spotkaniach czytają i omawiają Jego słowa. Lud Boży poddaje się przywództwu tego człowieka zgodnie ze słowami Boga Wszechmogącego. KPCh szerzy kłamstwa o tym, że wierzymy w tego człowieka. Zaprzecza pojawieniu się, dziełu i prawdom Boga Wszechmogącego oraz prawdom, które On wyraża. Mają ukryte motywy. Gdyby nie pojawienie się i dzieło Boga Wszechmogącego, nie istniałby Kościół Boga Wszechmogącego. Temu nie można zaprzeczyć”.

Czułem, że główny bohater ma rację. Kościół powstał dzięki pojawieniu się i dziełu Boga, a skoro Bóg chce, by ktoś prowadził kościoł, to według nich ten człowiek go założył. Czyż to nie absurd? KPCh wie, że chrześcijanie w Kościele Boga Wszechmogącego wierzą w Niego, więc czemu twierdzi, że to organizacja założona przez człowieka? Gdy się nad tym zastanawiałem, główny bohater mówił dalej: „Czemu więc KPCh twierdzi, że Kościół został założony przez człowieka? Czemu nie wspomą o Bogu w ciele? Czemu nigdy nie wspomną o Słowo ukazuje się w ciele? KPCh obawia się prawd wyrażonych przez Boga Wszechmogącego, bo wie, że wszyscy wierzący w Boga Wszechmogącego przyjęli Go, bo przeczytali czytali Słowo ukazuje się w ciele. Próbuje więc zwieść ludzi, twierdząc, że Kościół Boga Wszechmogącego założył jakiś człowiek, bo chce ukryć prawdę o Bogu Wszechmogącym, który się pojawił i działa. Chce powstrzymać ludzi przed podążaniem za Bogiem i ma pretekst, by gnębić kościół Boży. To jej prawdziwy cel”. Otworzyło mi to oczy. Dostrzegłem, że twierdzenia KPCh, iż Kościół Boga Wszechmogącego jest zrzeszeniem ludzi, to celowe przeinaczanie faktów i pretekst do powstrzymywania i prześladowania Kościoła Boga Wszechmogącego. Co więcej, zwodzą ludzi i powstrzymują przed szukaniem prawdziwej drogi. Chcą odciąć ludzi od wiary i podążania za Bogiem. To prawdziwe intencje KPCh!

Po obejrzeniu filmu brat Liu powiedział: „Pogłoski o Kościele Boga Wszechmogącego sfabrykowane przez KPCh są nierozerwalnie związane z jej demoniczną naturą nienawiści do prawdy i stawiania oporu Boga. Wszyscy wiedzą, że KPCh wyznaje ateizm i marksizm-leninizm. Nienawidzi prawdy, objawienia się Boga i Jego dzieła bardziej niż cokolwiek innego, a od powstania kraju w 1949 r. zaciekle tłumi i prześladuje różne religie. Potępia chrześcijaństwo i inne kościoły domowe jako kulty zła, spaliła i zniszczyła wiele egzemplarzy Biblii. Aresztuje, prześladuje i więzi niezliczonych chrześcijan. Prześladowania religijne są jeszcze brutalniejsze, odkąd władzę przejął Xi Jinping. Zamknięto Kościół Potrójnej Autonomii, a wiele krzyży zdemontowano. Chcą napisać Biblię i Koran na nowo, by wytępić przekonania religijne. Odkąd Chrystus dni ostatecznych, Bóg Wszechmogący pojawił się w Chinach, KPCh zaciekle na Niego poluje, wściekle aresztując i prześladując chrześcijan. Wielu uwięziono i brutalnie torturowano aż do kalectwa bądź śmierci, a innych zmuszono do opuszczenia swoich domów. Dzięki mediom KPCh szerzy plotki i wywołuje konflikty, by wrabiać i oczerniać Kościół Boga Wszechmogącego. Ma to podżegać i zwodzić ludzi w Chinach i na świecie, by też się sprzeciwiali Kościołowi i go potępiali. Chcą wymazać dzieło Boga w dniach ostatecznych. Z tych faktów widać, że KPCh to zły demon, który sprzeciwia się Bogu, zwodzi i krzywdzi ludzi. To bestia, wielki smok z Księgi Objawienia! Całkowicie spełnia to te biblijne proroctwa: »I zrzucony został wielki smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, zwodzący cały świat« (Obj 12:9). »I otworzyła swoją paszczę, by bluźnić przeciwko Bogu, by bluźnić jego imieniu, jego przybytkowi i tym, którzy mieszkają w niebie« (Obj 13:6). Słuchanie kłamstw KPCh, gdy się szuka prawdziwej drogi i pojawienia się Boga, jest niedorzeczne! Szukając prawdziwej drogi, niektórzy czytają wpisy na Wikipedii, twierdząc, że jej ufają i że uwierzą w prawdziwą drogę tylko, gdy Wikipedia ją uzna. Korzystają z Wikipedii, by potwierdzić prawdziwą drogę. Czy to idzie w parze z prawdą? Czy w Wikipedii jest prawda? To strona ateistów. Ich opracowania i teksty powstają z punktu widzenia niewierzących. Szatan do cna zdeprawował wszystkich niewierzących i zdradzili Boga. Nie są ludźmi wiary. Tylko zgadzają się z innymi i powtarzają kłamstwa. Papugują to, co mówi KPCh. Czemu nie zapytają w Kościele? Czemu nie przekażą informacji uczciwie i obiektywnie? Słowa Boga Wszechmogącego i różne świadectwa członków kościoła są od jakiegoś czasu online. Czemu wcale się o nich nie wspomina? Rząd KPCh brutalnie prześladuje Kościół, o czym informowano na portalach międzynarodowych organizacji praw człowieka. Czemu nie odnoszą się do tego? KPCh i inne religie fabrykują pogłoski o Kościele Boga Wszechmogącego i oczerniają go, a Wikipedia tylko je powtarza. Czyż nie mają na celu ukrywanie prawdy i szerzenie rządowych kłamstw? Są narzędziami propagandy szatana do zwodzenia ludzi. Jeśli wierzymy Wikipedii, badając prawdziwą drogę, jeśli wierzymy jej kłamstwom, czyż to nie głupota? Jeśli ktoś wierzy, że coś jest prawdziwą drogą w oparciu o fałszywe informacje rządów i świata religijnego, to czy w ogóle wierzy prawdziwie? Gdy nie szukamy słów Bożych, ani nie słyszymy Jego głosu, lecz wierzymy słowom szatana, Komunistycznej Partii Chin i duchownym, to znaczy, że podążamy za szatanem i jemu wierzymy, że bestia nas zwiodła i porwała, a my nosimy jej znamię”.

Czułem, że omówienie brata Liu było naprawdę wnikliwe i mnie przekonało. Zawsze uważałem Wikipedię za największą encyklopedię internetową, w której było wszystko. Naprawdę jej ufałem, lecz wtedy zrozumiałem, że to strona niewierzących. Nie ma w niej prawdy, a Bóg o niej nie poświadcza. Ilekroć rząd KPCh ogłasza jakieś pokrętne herezje, Wikipedia powtarza te błędy. Czyż to, co mówi, nie jest dogłębnie skażone? Jak można temu zaufać? Kiedy badałem prawdziwą drogę, powinienem był sprawdzić, czy jest w niej prawda, czy wyraził ją Bóg i czy jest w niej dzieło Ducha Świętego, bo tylko Bóg jest prawdą, drogą i życiem, i tylko On może wskazać nam ścieżkę praktyki. Lecz choć widziałem, że słowa Boga Wszechmogącego są prawdą i pochodzą od Boga, mnie wciąż kontrolowały pogłoski KPCh i słowa z rzekomo miarodajnej strony internetowej, więc nie zbadałem dzieła Boga Wszechmogącego. Byłem zdezorientowany! Na szczęście Bóg dał mi braci i siostry, którzy omawiali dla mnie prawdę, pomagali mi i prowadzili, bym nie dał się oszukać. Inaczej straciłbym szansę na powitanie wracającego Pana.

Później brat Liu kontynuował swoje omówienie: „Wszystko to są kłamstwa KPCh, które zwodzą ludzi i utrudniają im badanie prawdziwej drogi, więc czemu Bóg pozwala, by one istniały? Mądrość i dobre intencje Boga pozwalają KPCh szerzyć te kłamstwa. Bóg Wszechmogący mówi: »W Moim planie szatan zawsze był krok za Mną, a jako narzędzie kontrastu dla Mojej mądrości zawsze starał się znaleźć sposoby i środki, aby zakłócić Mój pierwotny plan. Czy jednak mogę poddać się jego oszukańczym knowaniom? Wszystko w niebie i na ziemi Mi służy; czy miałoby to nie dotyczyć oszukańczych planów szatana? To jest właśnie punkt przecięcia Mojej mądrości; to jest właśnie to, co jest cudowne w Moich czynach, i to jest zasada działania dla całego Mojego planu zarządzania. W erze budowania królestwa nadal nie unikam oszukańczych intryg szatana, ale wciąż wykonuję dzieło, które muszę wykonać. We wszechświecie i pośród wszystkich rzeczy wybrałem uczynki szatana jako narzędzie kontrastu dla Moich działań. Czyż nie jest to manifestacja Mojej mądrości? Czyż nie jest to dokładnie to, co jest cudowne w Moim dziele?« (Słowa Boże dla całego wszechświata, rozdz. 8, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło)”. Potem brat Liu powiedział: „Słowa Boga pokazują, że w swoim dziele nie unika intryg szatana, lecz używa ich, by służyły Jego dziełu wypełnienia planu zarządzania zbawienia ludzkości. Dzieło Boże w Wieku Królestwa jest ostatnim etapem Jego zbawienia ludzkości. Bóg postąpi zgodnie z rodzajem ludzi, nagrodzi dobrych, a ukarze złych i sądem zakończy dzieło całego wieku. Bóg uczyni zwycięzcami wszystkich tych, którzy szczerze w Niego wierzą i kochają prawdę, i wprowadzi ich do swego królestwa. Ujawni i wyeliminuje kąkol, kozy i niewierzących, którzy chcą tylko najeść się chleba oraz wszystkich złych ludzi i antychrystów, którzy sprzeciwiają się Bogu. Te kłamstwa to narzędzia, których Bóg używa do zrealizowania swego dzieła. Prawda i fałsz, pszenica i kąkol ujawnią się w tej burzy kłamstw. To test dla każdego, kto przyjmuje dzieło Boże w dniach ostatecznych. Pan Jezus powiedział: »Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną. A ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki« (J 10:27-28). Prawdziwi wierzący kochający prawdę nie dbają o słowa KPCh czy świata religijnego, ani o doniesienia mediów czy stron internetowych. Sprawdzają tylko, czy to głos Boga i Jego dzieło. Gdy już potwierdzą, że słowa Boga Wszechmogącego są głosem Boga, idą za Nim, nie bacząc na żadną osobę, rzecz czy wydarzenie. Chcą podążać za Bogiem. Są pannami mądrymi. Niewierzący, ci, którzy nie kochają prawdy i chcą tylko najeść się do syta, nie szukają prawdy, lecz ślepo przyjmują kłamstwa szatana, a nawet szerzą kłamstwa wraz z KPCh, wściekle osądzając i potępiając dzieło Boże w dniach ostatecznych. Wszyscy okazują się kąkolem, psami, złymi sługami i antychrystami. Zostaną wyeliminowani i ukarani, i podczas katastrof będzie płacz i zgrzytanie zębów. Kłamstwa KPCh i świata religijnego ujawniają pszenicę i kąkol, owce i kozy, dobre i złe sługi. Ostatecznie to Bóg określi, jaki los spotka ludzi, na podstawie ich czynów i podejścia do Jego dzieła. Kłamstwa i intrygi szatana wyraźnie służą dziełu Boga”.

Te plotki i kłamstwa naprawdę zamydliły mi oczy. Nieomal odcięły mi dostęp do bram królestwa. Ta myśl mnie przestraszyła. Teraz wiem, że by badać prawdziwą drogę, trzeba nasłuchiwać głosu Boga i sprawdzić, czy to Jego dzieło. Absolutnie nie możemy wierzyć kłamstwom demonów KPCh i musimy też wiedzieć, co mówią duchowni, starsi i strony internetowe. Nie możemy po prostu ślepo wierzyć ich słowom, bo inaczej w każdej chwili możemy wpaść w sieć szatana. Niebezpiecznie jest nie mieć rozeznania w wierze i nie poszukiwać prawdy. Wyrwanie się ze spirali plotek i powitanie powrotu Pana było dla mnie miłosierdziem i zbawieniem od Boga! Dziękujmy Bogu Wszechmogącemu!

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Zamieść odpowiedź

Połącz się z nami w Messengerze