Dawanie wiary pogłoskom oznacza utratę Bożego zbawienia w dniach ostatecznych

01 kwietnia 2019

Wiele braci i sióstr nie jest w stanie słuchać z uwagą, ilekroć ktoś mówi o ewangelii Boga Wszechmogącego dni ostatecznych i nie śmią zaakceptować nauki, ponieważ wystraszyli się sensacyjnych pogłosek sfabrykowanych w kręgach religijnych. Daje się słyszeć takie głosy: „Ci, którzy wierzą w Boga Wszechmogącego, oszukają cię przy pierwszym kontakcie. Wielu prawdziwie wierzących ze wszystkich wyznań, którzy są dobrymi owcami i nawet przywódcami o dobrym charakterze, daje się zwieść wyznawcom Boga Wszechmogącego...” Niektórzy też mówili: „Wierzący w Boga Wszechmogącego są naprawdę entuzjastycznie nastawieni do szerzenia ewangelii. Jeśli nawrócą wierzącego, otrzymają nagrodę w wysokości 2 000 RMB, jeśli nawrócą przywódcę kościoła, mogą uzyskać 10 000 do 20 000 RMB ...”. Jeszcze inni mówili: „Nie utrzymują właściwych granic między kobietami i mężczyznami – są wszyscy bardzo wyuzdani...” Niektórzy nawet mawiali: „Błyskawica wschodu jest organizacją świata przestępczego. Jeśli się z nimi zwiążesz, nigdy się nie wyplączesz. Jeśli spróbujesz, wyłupią ci oczy, obetną uszy albo połamią ci nogi ...” i tak dalej, i tak dalej. Pogłoski takie jak te powstrzymują niektórych braci i siostry, którzy nie znają faktów, od poszukiwania i studiowania dzieła Boga Wszechmogącego dni ostatecznych. Bracia i siostry, którzy wierzycie w te pogłoski, czy poważnie rozważyliście i zbadaliście, czy mają one jakiekolwiek podstawy i czy są zgodne z faktami? Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak zgubne będą konsekwencje, jeśli ślepo uwierzycie we wszystkie pogłoski, które słyszycie, i przegapicie okazję powitania przybycia Pana? Na razie najpierw przedyskutujemy te plotki, aby nasi bracia i siostry mogli wyraźnie zobaczyć ich treść i mieć jasne rozeznanie odnośnie tego, kto tak naprawdę je rozpowszechnia, jakie są motywy ich fabrykowania i jaki mają cel.

Jedna plotka głosi: „Ci, którzy wierzą w Boga Wszechmogącego, oszukają cię przy pierwszym kontakcie. Wielu prawdziwie wierzących ze wszystkich wyznań, którzy są dobrymi owcami i nawet przywódcami o dobrym charakterze, daje się zwieść wyznawcom Boga Wszechmogącego...” Dzisiaj większość wierzących w Boga Wszechmogącego rzeczywiście wywodzi się z wielu różnych wyznań i wielu spośród nich to osoby, które mają charakter, wgląd i są oddanymi poszukiwaczami, ale powiedzenie, że wszyscy zostali oszukani, to nic innego jak złośliwe oszczerstwo. Pomyślcie tylko: czy to możliwe, że tak wielu pobożnych ludzi różnych wyznań dałoby się zwieść, aby przyjąć Boga Wszechmogącego dni ostatecznych? Czy ma to sens, że mimo wyznawania swojej religii przez tak wiele lat i dogłębnej znajomości Biblii nie mają żadnego rozeznania? Jeśli ktoś miałby dać się oszukać, to tylko ci, którzy nie poszukują, którzy jedzą chleb, aby napełnić brzuchy i są zdezorientowani w swojej wierze. Jak to możliwe, że oszukano tak wielu poszukujących i tylu ludzi szczerze wierzących w Boga? Jak powszechnie wiadomo, dawno temu prorokowano w Biblii, że Bóg przyjdzie w dniach ostatecznych „jak złodziej”, aby „ukraść” skarby, że „skradnie” tych, którzy są „skarbami”. Oznacza to, że wszyscy ci, którzy są „skradzeni” są dobrego charakteru, mogą zrozumieć i zaakceptować prawdę oraz poznać Boży głos. Ci, którzy zostali „skradzeni”, są dobrymi owcami, a powrót Pana ma ich zbawić i udoskonalić. Oczywiste jest, że bycie „skradzionym” w istocie oznacza pochwycenie na spotkanie z Panem. Ci ludzie różnych wyznań, którzy prawdziwie wierzą w Pana, czytają słowa Boga Wszechmogącego i widzą, że odsłonił tajemnice Bożego planu zarządzania dla ratowania ludzkości, ujawnił związek między Wiekiem Prawa, Wiekiem Łaski, Wiekiem Królestwa (trzema etapami Bożego dzieła), prawdę i wewnętrzną historię Biblii, znaczenie Bożego dzieła sądu w dniach ostatecznych, odsłonił również to, jak Bóg klasyfikuje ludzi według ich rodzaju i decyduje o ich wyniku, i wreszcie, w jaki sposób Bóg zakończy ten wiek i jak królestwo Chrystusa zostanie urzeczywistnione. Widząc to, są oni w stanie potwierdzić w swoich sercach, że jest to głos Boga i że słowa Boga Wszechmogącego są tym, co kilka razy prorokowano w Objawieniu: „co Duch mówi do kościołów”. To wszystko jest prawdą i oni uznali, że Bóg Wszechmogący jest powracającym Panem Jezusem, więc jeden po drugim zwrócili się ku Niemu. Gdyby nie pojawienie się Boga i Jego dzieło, któż inny miałby władzę i moc, by podbić braci i siostry ze wszystkich wyznań i sprawić, aby wszystkie wyznania stały się jednością? To dlatego, że Bóg Wszechmogący jest Panem Jezusem, który powrócił, pojawił się i działa w dniach ostatecznych, ci prawdziwi poszukiwacze Boga usłyszeli Jego głos i ujrzeli Boże pojawienie się, więc przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych. Kto nie chciałby być mądrą panną i podążać śladami Baranka? Z tego powodu wielu poszukujących z różnych wyznań przyjęło dzieło Boga Wszechmogącego dni ostatecznych. Pomysł, że ludzie, którzy przyjęli Jego dzieło, są oszukiwani, to oczywiście jawne kłamstwo, szkalujące i bluźniercze dla Boga.

Inni z kolei mówią: „Wierzący w Boga Wszechmogącego są naprawdę entuzjastycznie nastawieni do szerzenia ewangelii. Jeśli nawrócą wierzącego, otrzymają nagrodę w wysokości 2 000 RMB, jeśli nawrócą przywódcę kościoła, mogą uzyskać 10 000 do 20 000 RMB ...” W tym kłamstwie wspomina się, że wyznawcy Boga Wszechmogącego bardzo entuzjastycznie szerzą Jego ewangelię. Chociaż ta część to rzeczywiście prawda, reszta dotycząca przekupywania pieniędzmi, aby rozpowszechniać Jego ewangelię, a także entuzjazmu motywowanego osobistą korzyścią, jest sfabrykowanym nonsensem i oszczerczą plotką. Faktem jest, że wyznawcy Boga Wszechmogącego, który szerzą Jego ewangelię, nie otrzymują żadnej nagrody. Wręcz przeciwnie, wydają na to własne oszczędności, a czasem wszystko, co mają. Powodem ich entuzjazmu nie jest przekupstwo, a raczej to, że zrozumieli prawdę z słów Boga Wszechmogącego, prawdziwie widząc Jego pojawienie się, otrzymali Jego wspaniałe zbawienie, doświadczyli Bożej miłości i poczuli Bożą chęć zbawiania ludzi. Dlatego są gotowi wydać wszystko, co mają, i znosić wszelkie trudności lub upokorzenia, aby szerzyć ewangelię królestwa Bożego. Są oni podobni do pierwszych uczniów Pana Jezusa Chrystusa, którzy usłyszeli głos Boga dzięki dziełom i słowom Jezusa, rozpoznali, że Pan Jezus jest Mesjaszem, na którego czekali, i dostrzegli, że gotów jest poświęcić się i umrzeć na krzyżu, by zbawić ludzkość. Boża miłość jest tak wielka i prawdziwa! Poruszeni przez Ducha Świętego, pobudzani miłością Bożą, byli skłonni porzucić domy i kariery oraz oprzeć się wszelkiego rodzaju uciskowi i trudnościom w rozpowszechnianiu nowiny, dawaniu świadectwa o Panu. To prawda! Być może niektórzy bracia i siostry widzieli i słyszeli, jakiego rodzaju „rekompensatę” otrzymują wyznawcy Boga Wszechmogącego, kiedy szerzą ewangelię: niektórzy są upokarzani, inni są bici pałkami, niektórzy są przepędzani, a jeszcze inni nawet zostali skazani i uwięzieni przez władze; cierpią z powodu wszelkiego rodzaju prześladowań... Zachęcam wszystkich do rozważenia tego: któż dobrowolnie poddałby się przekleństwom, pobiciom i upokorzeniu, aby szerzyć Bożą ewangelię dni ostatecznych, gdyby nie wielka Boża miłość i dzieło Ducha Świętego? Kto ryzykowałby więzienie, a nawet życie, aby szerzyć ewangelię zbawienia Bożego w dniach ostatecznych, gdyby nie dzieło Boga? Tak więc pogłoski, że „jeśli nawrócą wierzącego, otrzymają nagrodę w wysokości 2 000 RMB, jeśli nawrócą przywódcę kościoła, mogą uzyskać 10 000 do 20 000 RMB” to nic innego jak kłamstwo, czysta fabrykacja.

Są jeszcze inni, którzy mówili: „Nie utrzymują właściwych granic między kobietami i mężczyznami – są wszyscy bardzo wyuzdani...” Jeśli o to chodzi, spójrzmy na słowa Boga Wszechmogącego: „To Ja jestem świętym Bogiem, nie można Mnie hańbić, ani stawiać mi nieczystej świątyni”. (Wypowiedzi Chrystusa na początku, rozdz. 109, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). Rozporządzenie jest bardzo jasne w „Dziesięciu dekretach administracyjnych, które muszą być przestrzegane przez lud wybrany przez Boga w Wieku Królestwa”: „Człowiek ma zepsute usposobienie, a ponadto ogarniają go emocje. W związku z tym absolutnie zabronione jest współdziałanie dwóch osób odmiennej płci podczas służby Bogu. Każdy, kto zostanie na tym przyłapany, zostanie wydalony bez wyjątku - i nikt nie jest zwolniony”. Z słów Boga Wszechmogącego możemy zobaczyć, że Boże usposobienie jest święte i sprawiedliwe, i nie toleruje żadnej obrazy ze strony ludzkości. On nie żyje w nieczystej świątyni. Bóg nie chce nikogo, kto angażuje się w rozwiązłe zachowanie. Każdy wyznawca Boga Wszechmogącego musi bezwzględnie przestrzegać dekretów administracyjnych Boga, inaczej zostaną wypędzeni z kościoła – bez wyjątków. Poza tym bracia i siostry, którzy wierzą w Boga Wszechmogącego, wywodzą się przede wszystkim z osób różnych wyznań, które prawdziwie poszukują; niektórzy z nich to liderzy i współpracownicy z innych religii. Wiedzą z Wieku Łaski, że Bóg jest zazdrosnym Bogiem i gardzi rozwiązłością. Zawsze zachowywali przykazania Pana Jezusa, podobnie jak prawdziwie czcigodni ludzie czynili to w przeszłości. Czy ktoś taki umyślnie naruszyłby dziś dekrety administracyjne z Wieku Królestwa? Jak widać, źródło tej plotki jest po prostu bezsensowne i ma wyłącznie charakter kampanii oszczerstw.

Niektórzy ludzie mówią, że „Błyskawica wschodu jest organizacją świata przestępczego. Jeśli się z nimi zwiążesz, nigdy się nie wyplączesz. Jeśli spróbujesz, wyłupią ci oczy, obetną uszy, albo połamią ci nogi...” Kiedy wspomina się organizacje przestępcze, wszyscy wiemy, że oznacza to morderców, podpalaczy, złodziei i rabusiów, którzy popełniają wszelkiego rodzaju zbrodnie. Nikt nie chce sprowokować tego rodzaju ludzi. Nawet chiński rząd i jego policja nie odważy się zadzierać z niektórymi z nich, nieprawdaż? Spójrzmy więc na braci i siostry, którzy szerzą ewangelię Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych. Kiedy wychodzą, by sprowadzić ludzi do Boga, znoszą odrzucenie, obrażanie, bicie, szczucie psami, aresztowanie, więzienie, a nawet tortury. Cierpią wszelkiego rodzaju okrutne traktowanie. Gdyby ci bracia i siostry byli naprawdę członkami organizacji przestępczej, czy ktoś rzeczywiście odważyłby się tak ich traktować? Czy pozwalaliby się obrażać, nie reagując? Czy potulnie znosiliby bicie, nie oddając ciosów? Czy znacie takich gangsterów? Czy ktoś zaangażowany w takie rzeczy naprawdę wierzy w Boga? Gdyby wierzyli w Boga, czy mogliby mieć dzieło Ducha Świętego? Czy byliby w stanie głosić Ewangelię osobom dość gorliwie poszukującym? Ponadto jest wielu braci i wiele sióstr z różnych wyznań, którzy słyszeli ewangelię Boga dni ostatecznych. Niezależnie od tego, czy przyjęli ewangelię, a następnie wycofali się z kościoła z jakiegokolwiek powodu, czy też nigdy jej nie przyjęli, kto pośród nich ma wyłupione oczy, obcięte uszy lub połamane nogi? Zgodnie z tą pogłoską, musi być wielu ludzi, którzy mają wyłupione oczy i połamane nogi. Widzieliście choć jednego? Gdyby rzeczywiście tak było, czy rząd KPCh już dawno nie postawiłby sprawców przed sądem i nie wydałby wyroku, a następnie zmobilizował prasę, by rozpowszechnić tę wiadomość na całym świecie? Czy istnieje jakakolwiek faktyczna podstawa dla tych plotek? Nie ma też żadnych podstaw dla powiedzenia: „Jeśli zaangażujesz się w wiarę w Boga Wszechmogącego, kiedy się z nimi zwiążesz, nigdy się nie wyplączesz”. Jest napisane w „Dziesięciu dekretach administracyjnych, które muszą być przestrzegane przez lud wybrany przez Boga w Wieku Królestwa”: „Krewni, którzy nie są wierzący (twoje dzieci, twój mąż lub żona, twoje siostry lub twoi rodzice i tak dalej) nie powinni być zmuszani do kościoła. Dom Boży nie jest pozbawiony członków i nie ma potrzeby, aby uzupełniać jego liczbę ludźmi, z których nie ma pożytku. Ci wszyscy, którzy nie wierzą z radością, nie mogą być wprowadzani do kościoła”. Kościół Boga Wszechmogącego nie potrzebuje tych, którzy niechętnie wierzą w Boga, aby uzupełnić liczbę członków, a szczególnie podczas głoszenia ewangelii nie można nakłaniać ludzi lub zmuszać ich do wiary w Boga. To jest Boży dekret administracyjny i każdy człowiek musi ściśle się do niego stosować– nie można go pogwałcić. Prawda jest taka, że ​​drzwi Kościoła są otwarte, a ci, którzy chcą opuścić kościół i swoją wiarę, mogą odejść w każdej chwili. Nikt nie będzie ich przymuszał. Kościół Boga Wszechmogącego zawsze daje każdemu wolność dokonywania własnych wyborów. W rzeczywistości nie jest tak, że ci, którzy przyjmują dzieło Boga w dniach ostatecznych, nie mogą odejść, ale sami nie chcą odejść. Dlaczego tak jest? Wszechmocny Bóg mówi: „Wcielenie Boga wstrząsnęło wszystkimi religiami i dziedzinami, „wywołało zamęt” w pierwotnym porządku kręgów religijnych oraz potrząsnęło sercami wszystkich tych, którzy tęsknią za ukazaniem się Boga. Kto nie wielbi Boga? Kto nie pragnie ujrzeć Boga? Bóg osobiście był pośród ludzi przez wiele lat, jednakże człowiek nigdy nie zdawał sobie z tego sprawy. Dziś sam Bóg ukazał się i objawił swą tożsamość masom – jak mogłoby to nie przynieść rozkoszy ludzkiemu sercu?(Dzieło i wejście (10), w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). „W dniach ostatecznych Bóg ponownie stał się ciałem, i kiedy stał się ciałem, tym razem zakończył Wiek Łaski i rozpoczął Wiek Królestwa. Wszyscy, którzy przyjmą drugie wcielenie Boga, zostaną wprowadzeni w Wiek Królestwa i będą w stanie osobiście zaakceptować Boże przewodnictwo. […] Wszyscy ci, którzy podporządkują się Jego panowaniu, odniosą pożytek z wyższej prawdy oraz otrzymają większe błogosławieństwa. Będą prawdziwie żyć w świetle oraz zyskają prawdę, drogę i życie”. (Wstęp do książki „Słowo ukazuje się w ciele”). Pojawienie się i dzieło Boga wcielonego w dniach ostatecznych rzeczywiście wstrząsnęło całym religijnym światem i sercami tych, którzy pragną pojawienia się Boga. Powodem, dla którego bracia i siostry z różnych wyznań powrócili do Boga, jest to, że widzieli pojawienie się Boga, usłyszeli Jego głos, zrozumieli, że Chrystus dni ostatecznych jest prawdą, drogą i życiem, i że tylko wiara w Boga Wszechmogącego pozwoli im osiągnąć zbawienie i wejść do królestwa niebieskiego. Kto by chciał odejść po otrzymaniu zbawienia w ten sposób? Dlatego łatwo zauważyć, że pogłoski o ludziach, którzy nie chcą odejść z obawy przed wyłupieniem oczu, obcięciem uszu lub złamaniem nóg, są po prostu sfabrykowane przez ludzi o ukrytych motywach.

Z tego, o czym wspominaliśmy powyżej, widzimy, że oszczercze komentarze na temat dzieła Bożego w dniach ostatecznych są niczym innym, jak bezpodstawnym kłamstwem. Jeśli zastosujemy choć odrobinę rozeznania, te kłamliwość tych plotek wychodzi na jaw. Mówienie kłamstw i składanie fałszywego świadectwa to zachowanie, którego Bóg najbardziej nienawidzi u wierzących i które potępia, tak jak mówi Biblia: „Fałszywy świadek – oszustwo”. (Prz 12:17). „Kłamliwe usta budzą odrazę w Jahwe, a ci, którzy postępują w prawdzie, podobają mu się”. (Prz 12:22). Pan Jezus powiedział: „Wy jesteście z waszego ojca – diabła i chcecie spełniać pożądliwości waszego ojca. On był mordercą od początku i nie został w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa”. (J 8:44). Wiedząc, że Bóg nienawidzi kłamstw i składania fałszywego świadectwa, dlaczego mieliby uparcie to robić? W Ewangelii Jana (11: 47-48) czytamy: „Wtedy naczelni kapłani i faryzeusze zebrali się na naradę i mówili: Co zrobimy? Bo ten człowiek czyni wiele cudów. Jeśli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w niego i przyjdą Rzymianie, i zabiorą nam to nasze miejsce i naród”. W rozdziale 28 Ewangelii Mateusza wspomniany jest ten fakt: po zmartwychwstaniu Pana Jezusa żydowscy arcykapłani, uczeni w Piśmie i faryzeusze bali się, że każdy uwierzy w Pana Jezusa, a wskutek tego utracą swój status i dochód. Następnie zmówili się, aby ukryć fakt, że Pan Jezus zmartwychwstał. Przekupili żołnierzy srebrem i wymyślili kłamstwa, aby przekonać ludzi, że Pan Jezus nie zmartwychwstał, zaś Jego uczniowie zabrali Jego ciało, gdy żołnierze spali. Widzimy z tego, że ludzie mogą celowo zmyślać kłamstwa, osądzać i oczerniać dzieło Boga, a także bluźnić Bogu. Robią to, aby chronić własną reputację, status i zyski. To pokazuje ich złą naturę, oraz że nienawidzą prawdy i są wrogami Boga. Teraz, w dniach ostatecznych, jest dokładnie tak samo. Gdy Bóg Wszechmogący rozwinął swoje dzieło dni ostatecznych w Chinach, wielkie liczby wierzących z wielu różnych wyznań religijnych przybyły, aby przyjąć nowe dzieło Boga. Kiedy niektórzy przywódcy tych wyznań widzą, że coraz więcej ludzi wierzy w Boga Wszechmogącego, a liczba wyznawców ich religii maleje, fabrykują wszelkiego rodzaju kłamstwa i oszczerstwa, aby potępić dzieło Boga Wszechmogącego dni ostatecznych, aby chronić swój status i dochody. W ten sposób oszukują i straszą braci i siostry, aby obawiali się szukać, badać i przyjmować dzieło Boga w dniach ostatecznych; ich celem jest utrzymać stałą kontrolę nad swoim zgromadzeniem. Z tego widać, że przywódcy różnych wyznań są współczesnymi faryzeuszami, których prawdziwe oblicze ujawnia dzieło Boże w dniach ostatecznych. Wymyślają plotki, aby chronić swój status i dochód – mają swoje motywy i własne cele.

Jeśli nie jesteśmy w stanie odróżnić tych kłamstw sfabrykowanych przez kręgi religijne i ślepo za nimi podążamy, stajemy po stronie tych, którzy oczerniają dzieło Boga, przeciwstawiają się mu i zakłócają je. Nie tylko powoduje to utratę zbawienia Bożego w dniach ostatecznych, ale również sprawia, że człowiek staje się celem Bożego wstrętu, odrzucenia i kary. Przypomina to dzieło Pana Jezusa wśród narodu żydowskiego, kiedy faryzeusze wymyślali wszelkiego rodzaju kłamstwa i oszczerstwa przeciwko Niemu. Mówili na przykład, że Pan Jezus potrafił wypędzać demony tylko dlatego, że przywoływał księcia demonów, Belzebuba, lub że sam był przez nie opętany, a także inne bluźnierstwa. Z powodu kłamstw i plotek rozsiewanych przez faryzeuszy oraz dlatego, że wielu Żydom brakowało rozeznania i nie studiowali uważnie dzieła i słów Pana Jezusa, wielu z nich podążyło ścieżką zła, sprzeciwiając się Bogu, ślepo przyjmując kłamstwa faryzeuszy i razem z nimi porzucając i mordując Pana Jezusa. Faryzeusze szerzyli kłamstwa, oczerniali i bluźnili Bogu, i wszyscy możemy się domyślić, jaki spotkał ich koniec, ale co z tymi Żydami, którzy uwierzyli w te kłamstwa i oszczerstwa jak w prawdę – czy ich koniec nie był równie tragiczny? Ich naród został zniszczony w bezprecedensowy sposób i rozproszył się na cztery wiatry. Nie mieli domu, do którego mogliby wrócić przez 2000 lat. Czyż nie są to konsekwencje przyjmowania kłamstw faryzeuszy jako prawdy i przeciwstawiania się Bogu? Widzimy więc, że ci, którzy wierzą w Boga, nie mając serca pełnego szacunku, którzy nie szukają ani nie badają nowego dzieła Bożego, i którzy łatwo dają wiarę kłamstwom, stają się wspólnikami szatana i złoczyńcami, którzy opierają się Bogu. W końcu popadają w ruinę z powodu tego oporu wobec Boga. W ten sposób spełniło się to, co jest napisane w Biblii: „Mój lud ginie z braku poznania”. (Oz 4:6). „Głupi umierają przez brak rozumu”. (Prz 10:21).

W Biblii czytamy, że demony kłamią od samego początku. Kłamstwa i oczernianie to dwie powszechne sztuczki, których używa szatan, aby stawić opór Bogu i oszukać ludzi, a jego złe zamiary i przebiegłość są ukryte wewnątrz. Jednak Boża mądrość zawsze o krok wyprzedza szatańskie sztuczki. Szatan nie tylko jest niezdolny do zrujnowania dzieła Bożego, lecz wręcz przeciwnie, pełni służbę w Bożym dziele. Podobnie jak wtedy, gdy żydowscy arcykapłani, uczeni w Piśmie i faryzeusze tak bardzo starali się opierać dziełu Pana Jezusa i potępiać je; zmówili się z Rzymem, aby ukrzyżować Pana Jezusa, sądząc, że odnieśli sukces w swoich planach i zlikwidują dzieło Pana Jezusa, ale ku ich wielkiemu zaskoczeniu Pan Jezus powiedział: „Wykonało się”. To pokazuje nam, że Bóg wykorzystał sztuczki szatana, aby osiągnąć swój plan zarządzania i dokończyć odkupienie ludzkości. Dzisiaj nie jest inaczej. Mimo że istnieją przywódcy różnych wyznań, którzy nie powstrzymają się przed niczym, szerząc kłamstwa i pogłoski, aby opierać się dziełu Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych, nie tylko to wszystko nie jest w stanie zaszkodzić dziełu Boga, ale w rzeczywistości pomaga w osiągnięciu Jego dzieła w dniach ostatecznych: dzieła zbierania i odsiewania, oddzielania pszenicy od kąkolu, owiec od kozłów, klasyfikowania ludzi według ich gatunku, nagradzania dobra i karania zła. Sami widzieliśmy, że kłamstwa rządu KPCh i świata religijnego zwiodły niektórych braci i siostry, którzy nie rozumieją rzeczywistej sytuacji. Jednakże, poszukując i badając dzieło Boga dni ostatecznych i czytając słowa Boga Wszechmogącego, ci, którzy autentycznie wierzą w Boga i kochają prawdę, wyraźnie widzą, że prawdziwa droga od niepamiętnych czasów była ciemiężona. Rozumieją, że im bardziej rząd KPCh i świat religijny stawia opór i potępia, tym bardziej prawdziwa jest to droga – dlatego zwracają się znów do Boga. Ale ci, którzy nienawidzą prawdy, bezmyślnie słuchają kłamstw i plotek i podążają za innymi ludźmi, ponieważ kochają zło i siłę. W rezultacie zostają uwikłani w sieć kłamstw i utknęli poza bramą królestwa. Czy to nie jest Boża mądrość i wszechmoc? Kłamstwa mogą zespalać „kąkol”, ale te kłamstwa nie uczynią tego samego w przypadku „ziarna pszenicy”. Wiatr zdmuchuje plewy, podczas gdy jędrne nasiona zostaną zebrane w końcu w spichlerzu. W ten sposób sztuczki szatana są jedynie narzędziami, przedmiotami służącymi do wypełniania dzieła Bożego w dniach ostatecznych, klasyfikowania człowieka według jego rodzaju, jak również nagradzania dobra i karania zła. Dzieło Boga jest tak cudowne i niezgłębione.

Ufam, że zyskaliście już do tej pory pewną wiedzę na temat przyczyn plotek, ich istoty i ich szkodliwości! A teraz, dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych osiągnęło bezprecedensowe nowe wyżyny – zbliża się do chwalebnego zakończenia, a Bóg Wszechmogący objawi się dla wszystkich narodów i ludów, aby mogli Go zobaczyć. W tak ważnym momencie, czy chcesz utracić życie tylko dlatego, że dałeś się zwieść plotkom? Czy chcecie utracić szansę Bożego zbawienia w dniach ostatecznych, będąc już tak blisko? Wierzę, że każda inteligentna osoba z pewnością dokona mądrego wyboru.

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Zamieść odpowiedź

Połącz się z nami w Messengerze