Modlitwa do Pana Boga

8 powiązanych materiałów multimedialnych

Cudowne przetrwanie ataku roju os

W kryzysowych chwilach Bóg jest dla człowieka jedynym oparciem, naszym jedynym zbawieniem. Jeśli tylko będziemy szczerze polegać na Bogu, to będziemy w stanie dostrzec, jak wypełnia On dzieło.

01 maja 2019

Piosenka chrześcijańska „Efekt prawdziwej modlitwy”

I Krocz w szczerości i módl się, byś oszustwa nie miał w głębi serca. Modlitwa cię oczyści. Módl się, a zaznasz przez Boga dotknięcia. Wtedy twe usposobienie odmieni się, odmieni się. Modlitwa zmienia ludzkie usposobienia. Im więcej działa Duch, tym większa miara posłuszeńs…

30 grudnia 2019

Muzyka chrześcijańska z napisami „Znaczenie modlitwy”

I Modlitwa jest jedną z dróg, by człowiek działać z Bogiem mógł, Jego Ducha przywołać i dotkniętym przez Boga być. Im więcej modlisz się, tym bardziej się stajesz dotkniętym, oświeconym i silnym. Tacy ludzie doskonali mogą być. Im więcej modlisz się, tym bardziej się stajes…

15 stycznia 2020

Muzyka chrześcijańska 2020 „Prawdziwa modlitwa”

Muzyka chrześcijańska 2020 „Prawdziwa modlitwa” Ⅰ Prawdziwa modlitwa to słowa z serca do Boga. Oparta jest na Boga woli i słowie. Prawdziwa modlitwa to być blisko, tak bardzo blisko Boga. Prawdziwa modlitwa znaczy, że wiele Bogu do powiedzenia masz, jak słońce promienieje s…

12 maja 2020