Muzyka chrześcijańska 2020 „Prawdziwa modlitwa”

Muzyka chrześcijańska 2020 „Prawdziwa modlitwa”

472 |12 maja 2020

Muzyka chrześcijańska 2020 „Prawdziwa modlitwa”

Prawdziwa modlitwa to słowa z serca do Boga.

Oparta jest na Boga woli i słowie.

Prawdziwa modlitwa to być blisko, tak bardzo blisko Boga.

Prawdziwa modlitwa znaczy,

że wiele Bogu do powiedzenia masz,

jak słońce promienieje serce twe,

czujesz inspirację pięknem Boga, ci, co słyszą, cieszą się.

Prawdziwa modlitwa przynosi pokój, przyjemność.

Sił, by kochać Boga przybywa,

odczuwa się wartość miłowania Go;

a wszystko to dowodzi, że modlitwy twe prawdziwe są.

Prawdziwa modlitwa to nie jest formalność,

ani zwykła recytacja słów.

Prawdziwa modlitwa nie jest kopią innych.

Sercem mów, niech cię dotknie Bóg.

Jeśli modlitwy twe mają być skuteczne,

Boże słowa są tym, co masz czytać.

I tylko modlitwa pośród Bożych słów przyniesie oświecenie.

Prawdziwa modlitwa jest w sercu,

które pragnie tego, czego Bóg żąda,

pragnie się podporządkować i nienawidzi tego, co Bogu wstrętne.

I na tej podstawie posiadacie wiedzę,

jasność wszystkich Bożych prawd,

silną wiarę i wiecie, jak praktykować.

Tylko ta modlitwa prawdziwą jest.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zachęcamy do pobrania dwóch aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.

Pokaż więcej
Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj