Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

317 Śpiewaj i tańcz na Bożą chwałę

1 Chrystus dni ostatecznych pojawił się, by wykonać swe dzieło i zbawić człowieka. On objawia Bożą miłość, podlewając, karmiąc i prowadząc człowieka. Boże słowa posiadają ciepło i moc, podbijają nasze serca. Spożywamy Boże słowa, pijemy je i radujemy się nimi. Bierzemy udział w uczcie. Spożywając i pijąc Boże słowa, zastanawiamy się nad nimi i omawiamy je. Duch Święty oświeca nas i rozumiemy prawdę. Odrzucamy więzy świata i wykonujemy swój obowiązek. Jakie to wielkie błogosławieństwo, wejść do Bożego królestwa!

2 Boże słowa są jak ostry miecz, który obnaża naszą naturę. Nasza arogancja, zadufanie w sobie i fałsz wychodzą na jaw. Doświadczając sądu i karcenia, poznajemy siebie samych. Nasze skażone usposobienie zostaje obmyte i stajemy się nowym ludem. Harmonijnie współpracując z innymi, wykonujemy nasz obowiązek. Zawodzimy, upadamy i szukamy prawdy. Boże słowo i prawda są tak cenne i nas obmywają. Uwolnieni spod wpływu szatana, zdobywamy Bożą pochwałę.

3 Pewni, że Chrystus jest prawdą, podążamy za Nim z niezłomnym postanowieniem. Podejmujemy swoją misję, by nieść o Bogu świadectwo i jesteśmy Mu całkowicie oddani. Żadne drwiny, oszczerstwa czy potępienie nie mogą sprawić, że zawrócimy. Wykonujemy swój obowiązek, by zadowolić Boga. Jego chwała ma pierwszeństwo. Nie będziemy kulić się ze strachu w obliczu groźby pojmania przez szatana. Choć wielce prześladowani, zawsze pozostaniemy lojalni. Nasza miłość do Boga wzmacnia się poprzez próby i prześladowania. Całkowicie porzucamy wielkiego, czerwonego smoka i niesiemy donośne świadectwo.

Śpiewaj i tańcz na Bożą chwałę! Podziękuj Bogu za to, że wprowadził nas na ścieżkę życia. Codziennie radujemy się Bożymi słowami i żyjemy w Jego obecności. Nigdy nie przestaniemy wysławiać i świadczyć o Bożej sprawiedliwości!

Wstecz:Pochwała nowego życia w królestwie

Powiązane treści

 • Pieśń o słodkiej miłości

  I W moim sercu skrywa się Twoja miłość. Która zbliża mnie do Ciebie w najmilszy sposób. Praca w służbie Twemu sercu uczyniła me serce lepszym. Służę C…

 • Zasada dzieła Ducha Świętego

  Ⅰ Duch Święty nie działa jednostronnie, a człowiek sam nie zdziała nic. Człowiek działa ramię w ramię z Duchem, to ich wspólne dzieło. Ludzka praca …

 • Konsekwencje unikania sądu

  Ⅰ Czy rozumiesz czym, czym jest prawda i sąd? Jeśli tak – Bóg wzywa cię: „Poddaj się sądowi”. Inaczej stracisz szansę, by, by Bóg ciebie pochwalił lu…

 • Boża wola jest jawna dla wszystkich

  Ⅰ Od kiedy człowiek się stał, istota Boga i to, co On ma, Jego wola i usposobienie dla każdego jawne są, są jawne dla wszystkich. Bóg istoty swej nie …