67 Śpiewaj i tańcz na Bożą chwałę

1

Chrystus dni ostatecznych pojawił się, by wykonać swe dzieło i zbawić człowieka.

On objawia Bożą miłość, podlewając, karmiąc i prowadząc człowieka.

Boże słowa posiadają ciepło i moc, podbijają nasze serca.

Spożywamy Boże słowa, pijemy je i radujemy się nimi. Bierzemy udział w uczcie.

Spożywając i pijąc Boże słowa, zastanawiamy się nad nimi i omawiamy je.

Duch Święty oświeca nas i rozumiemy prawdę.

Odrzucamy więzy świata i wykonujemy swój obowiązek.

Jakie to wielkie błogosławieństwo, wejść do Bożego królestwa!

2

Boże słowa są jak ostry miecz, który obnaża naszą naturę.

Nasza arogancja, zadufanie w sobie i fałsz wychodzą na jaw.

Doświadczając sądu i karcenia, poznajemy siebie samych.

Nasze skażone usposobienie zostaje obmyte i stajemy się nowym ludem.

Harmonijnie współpracując z innymi, wykonujemy nasz obowiązek.

Zawodzimy, upadamy i szukamy prawdy.

Boże słowo i prawda są tak cenne i nas obmywają.

Uwolnieni spod wpływu szatana, zdobywamy Bożą pochwałę.

3

Pewni, że Chrystus jest prawdą, podążamy za Nim z niezłomnym postanowieniem.

Podejmujemy swoją misję, by nieść o Bogu świadectwo i jesteśmy Mu całkowicie oddani.

Żadne drwiny, oszczerstwa czy potępienie nie mogą sprawić, że zawrócimy.

Wykonujemy swój obowiązek, by zadowolić Boga. Jego chwała ma pierwszeństwo.

Nie będziemy kulić się ze strachu w obliczu groźby pojmania przez szatana.

Choć wielce prześladowani, zawsze pozostaniemy lojalni.

Nasza miłość do Boga wzmacnia się poprzez próby i prześladowania.

Całkowicie porzucamy wielkiego, czerwonego smoka i niesiemy donośne świadectwo.

Śpiewaj i tańcz na Bożą chwałę!

Podziękuj Bogu za to, że wprowadził nas na ścieżkę życia.

Codziennie radujemy się Bożymi słowami i żyjemy w Jego obecności.

Nigdy nie przestaniemy wysławiać i świadczyć o Bożej sprawiedliwości!

Wstecz: 66 Pochwała nowego życia w królestwie

Dalej: 68 Radość w ziemi Kanaan

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

103 Chwalimy nowe życie

Alleluja! Wszechmogący Boże!Dziękujemy Ci i chwalimy Ciebie!Alleluja! Wszechmogący Boże!Wielbimy Cię po wsze czasy!ⅠW dniach ostatecznych...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze