Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

317 Śpiewaj i tańcz na Bożą chwałę

1 Chrystus dni ostatecznych pojawił się, by wykonać swe dzieło i zbawić człowieka. On objawia Bożą miłość, podlewając, karmiąc i prowadząc człowieka. Boże słowa posiadają ciepło i moc, podbijają nasze serca. Spożywamy Boże słowa, pijemy je i radujemy się nimi. Bierzemy udział w uczcie. Spożywając i pijąc Boże słowa, zastanawiamy się nad nimi i omawiamy je. Duch Święty oświeca nas i rozumiemy prawdę. Odrzucamy więzy świata i wykonujemy swój obowiązek. Jakie to wielkie błogosławieństwo, wejść do Bożego królestwa!

2 Boże słowa są jak ostry miecz, który obnaża naszą naturę. Nasza arogancja, zadufanie w sobie i fałsz wychodzą na jaw. Doświadczając sądu i karcenia, poznajemy siebie samych. Nasze skażone usposobienie zostaje obmyte i stajemy się nowym ludem. Harmonijnie współpracując z innymi, wykonujemy nasz obowiązek. Zawodzimy, upadamy i szukamy prawdy. Boże słowo i prawda są tak cenne i nas obmywają. Uwolnieni spod wpływu szatana, zdobywamy Bożą pochwałę.

3 Pewni, że Chrystus jest prawdą, podążamy za Nim z niezłomnym postanowieniem. Podejmujemy swoją misję, by nieść o Bogu świadectwo i jesteśmy Mu całkowicie oddani. Żadne drwiny, oszczerstwa czy potępienie nie mogą sprawić, że zawrócimy. Wykonujemy swój obowiązek, by zadowolić Boga. Jego chwała ma pierwszeństwo. Nie będziemy kulić się ze strachu w obliczu groźby pojmania przez szatana. Choć wielce prześladowani, zawsze pozostaniemy lojalni. Nasza miłość do Boga wzmacnia się poprzez próby i prześladowania. Całkowicie porzucamy wielkiego, czerwonego smoka i niesiemy donośne świadectwo.

Śpiewaj i tańcz na Bożą chwałę! Podziękuj Bogu za to, że wprowadził nas na ścieżkę życia. Codziennie radujemy się Bożymi słowami i żyjemy w Jego obecności. Nigdy nie przestaniemy wysławiać i świadczyć o Bożej sprawiedliwości!

Wstecz:Pochwała nowego życia w królestwie

Powiązane treści

 • Wiedz, że karcenie i sąd Boży to miłość

  Ⅰ Sąd i karcenie to oczyszczenie i bezlitosne wyjawienie, to kara za grzechy człowieka, kara dla jego ciała, lecz czyny te nie mają potępić czy zniszc…

 • Sens ukazania się Boga

  Ⅰ Ukazanie się Boga to Jego przyjście na ziemię, by uczynić dzieło swe. We własnej osobie i w swym usposobieniu, i na swój Boski sposób, zstępuje pośr…

 • Postawa Boga wobec człowieka

  Ⅰ Gdy ludzie obrażają Boga, ześle On na takich ludzi swój gniew, chyba że wyrażą szczerą skruchę. Jeśli wciąż będą stawiać opór Mu, Jego gniew nie ust…

 • Nikt nie rozumie szczerego pragnienia Boga, by ocalić człowieka

  Ⅰ Bóg stworzył ten świat i, jako jego część, człowieka, żywą istotę, której życie dał. Potem człowiek żył w rodzinie i nie był już dłużej sam, przezna…