(III) Słowa na temat polegania na Bogu i liczenia na Niego

19. Bóg Wszechmogący dominuje nad wszystkimi rzeczami i wydarzeniami! Pod warunkiem, że przez cały czas mamy w sercach szacunek do Niego i wchodzimy w duchowość, i obcujemy z Nim, On pokaże nam wówczas wszystko, czego szukamy, a Jego wola z pewnością zostanie nam objawiona; nasze serca będą wtedy pełne radości i spokoju, równomiernie z doskonałą jasnością. Ważne jest, aby móc działać zgodnie z Jego słowami; być w stanie pojąć Jego wolę i żyć, polegając na Jego słowach – tylko to stanowi prawdziwe doświadczenie.

z Rozdziału 7 „Wypowiedzi Chrystusa na początku” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

20. Bóg Wszechmogący, Pan wszystkich rzeczy, dzierży królewską władzę, zasiadając na swym tronie. Włada On wszechświatem i wszystkimi rzeczami, i jest nam na całej ziemi przewodnikiem. Powinniśmy często być blisko Niego, przybywając przed Jego oblicze w milczeniu; nie powinniśmy też marnować ani chwili: zawsze jest coś, czego warto się uczyć. Nasze środowisko i otaczający nas ludzie, sprawy i przedmioty wokół nas – wszystko to ma przyzwolenie Jego tronu. Nie miej serca pełnego skarg, bo Bóg nie ześle ci swych łask. Gdy kogoś spotyka choroba, to dzieje się tak za sprawą Bożej miłości, a za ową chorobą z pewnością kryją się Jego dobre intencje. Nawet kiedy twoje ciało zaznaje cierpień, nie słuchaj podszeptów szatana. Wysławiaj Boga pośród choroby i raduj się Nim, wychwalając Go. Nie trać ducha w obliczu choroby, nie ustawaj w poszukiwaniach i nigdy się nie poddawaj, a Bóg ześle na ciebie swoje światło. Jak wierny był Hiob? Bóg Wszechmogący jest wszechmocnym lekarzem! Trwać w chorobie to być chorym, lecz trwać w duchu to mieć się dobrze. Jeśli zostało ci choćby jedno tchnienie, Bóg nie pozwoli ci umrzeć.

Mamy w sobie życie zmartwychwstałego Chrystusa. Naprawdę brak nam wiary w obecność Boga, oby zechciał On wlać w nas prawdziwą wiarę. Zaiste, pełne słodyczy jest Boże słowo! Jego słowo jest potężnym lekarstwem! Zawstydź diabłów i szatana! Jeśli uchwycimy Boże słowo, zyskamy wsparcie, a Jego słowo niebawem ocali nasze serca! Rozprasza ono wszystkie rzeczy i zaprowadza wszędzie pokój. Wiara jest niczym most z belki; ci, którzy żałośnie czepiają się życia, będą mieć trudności z przejściem na drugą stronę, jednak ci, którzy gotowi są się poświęcić, mogą przejść po nim bez obaw. Jeśli człowiek jest onieśmielony i ma pełne lęku myśli, jest oszukiwany przez szatana. Szatan boi się, że przejdziemy przez most wiary, by wkroczyć do Boga. Obmyśla wszelkie możliwe sposoby, by podsunąć nam swoje myśli, zawsze powinniśmy się modlić o to, by oświetlał nas blask Bożego światła, musimy też zawsze być pełni ufności, że Bóg oczyści nas z trucizny szatana. Powinniśmy zawsze praktykować w duchu, aby zbliżać się do Boga. Musimy pozwolić, by Bóg miał władzę nad całą naszą istotą.

z Rozdziału 6 „Wypowiedzi Chrystusa na początku” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

21. To nie twoja wiara jest dobra lub czysta, lecz raczej Moje dzieło wspaniałe! Wszystko jest dzięki Memu miłosierdziu! Nie możecie przejawiać najmniejszej ilości skażonego usposobienia, polegającego na samolubstwie lub niewiedzy, bo wtedy Moje dzieło wykonywane na was nie pójdzie na przód. Trzeba jasno zrozumieć, że to, czy człowiek upada, czy stoi mocno, nie zależy od niego, ale ode Mnie. Jeśli dziś nie pojmie się dobrze tego kroku, to jest się daleko jeszcze od wejścia do królestwa niebieskiego. Należy zrozumieć, że to, co dzisiaj się dokonuje[a]

, to wspaniałe dzieło Boga; z człowiekiem nie ma to nic wspólnego. Na co zdają się ludzkie czyny? Albo są egoistyczne, aroganckie i pełne pychy, albo przeszkadzają w Bożym zarządzaniu i niweczą Jego plany. Och, zdeprawowani! Dzisiaj musicie dojść do tego, by polegać na Mnie; jeśli tego nie zrobisz, powiadam ci dziś, że nigdy niczego nie osiągniesz! Wszystko będzie na próżno, a wasze przedsięwzięcia okażą się bezużyteczne.

z Rozdziału 38 „Wypowiedzi Chrystusa na początku” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

22. Musicie słuchać wszystkich słów, których naucza Duch Święty; nie porzucajcie ich na poboczu. Tyle razy słyszeliście Moje słowa, a później o nich zapominaliście. Ach, wy bezrozumni! Utraciliście tyle błogosławieństw! Teraz musicie słuchać uważnie i zważać na Moje słowa, być ze Mną w ściślejszej społeczności i bardziej do Mnie się zbliżyć. Będę uczyć cię wszystkiego, czego nie rozumiesz, i będę prowadzić was ścieżką wiodącą naprzód. Nie skupiajcie się tak bardzo na tworzeniu społeczności z innymi ludźmi, gdyż dziś jest wielu takich, którzy głoszą litery i doktryny, ale zbyt niewielu takich, którzy naprawdę posiadają Moją rzeczywistość. Wsłuchując się w ich społeczność, staniecie się zdezorientowani i ogłupieni oraz nie będziecie wiedzieli, co robić dalej. Nawet jeśli będziecie słuchać tych ludzi, ostatecznie zrozumiecie tylko trochę więcej na temat liter i doktryn. Musicie stawiać kroki uważnie, chronić swoje serca i zawsze żyć przede Mną, porozumiewać się ze Mną, przybliżać się do Mnie, a Ja pozwolę ci zobaczyć to, czego nie rozumiesz. Musisz uważać na to, co mówisz, przez cały czas zwracać baczną uwagę na swoje serce i podążać ścieżką, którą Ja podążam.

z Rozdziału 26 „Wypowiedzi Chrystusa na początku” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

23. Musisz być pełna inicjatywy we współpracy ze Mną; być sumienna i nigdy leniwy. Zawsze bądź we wspólnocie ze Mną i miej ze Mną głębszą zażyłość. Jeśli nie rozumiesz, nie oczekuj niecierpliwie szybkich rezultatów. To nie jest tak, że ci nie powiem; Ja chcę zobaczyć, czy polegasz na Mnie, gdy jesteś w Mojej obecności, i czy polegasz na Mnie z ufnością. Musisz zawsze pozostawać blisko Mnie i pozostawiać wszystkie sprawy w Moich rękach. Nie cofaj się na próżno. Po bezwiednym przebywaniu przez jakiś czas blisko Mnie, Moje zamiary będą ci objawione. Jeśli je rozumiesz, wówczas naprawdę znajdziesz się ze Mną twarzą w twarz i naprawdę dostrzeżesz Moje oblicze. Będziesz mieć całkowitą jasność i będziesz wewnątrz opanowana oraz będziesz posiadać coś, na czym można polegać, a także będziesz mieć siłę jak również i ufność. Będziesz mieć również drogę do celu, zaś wszystko będzie przychodzić ci łatwo.

z Rozdziału 9 „Wypowiedzi Chrystusa na początku” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

24. Nie miej skrupułów, nie zniechęcaj się i nie słabnij. Stwórz bezpośrednio wspólnotę ze Mną w swoim duchu, czekaj cierpliwie, a na pewno objawię ci się w swoim czasie. Naprawdę, musisz absolutnie uważać i nie pozwalać, aby Mój wysiłek marnował się na ciebie – i nie wolno ci tracić ani chwili. Kiedy twoje serce pozostaje w stałej wspólnocie ze Mną, kiedy stale żyje ono przede Mną, wówczas żaden człowiek, żadne zdarzenie, żadna rzecz, żaden mąż, żaden syn ani córka nie mogą zakłócić więzi ze Mną, jaką zbudowałeś w swoim sercu. Kiedy twoje serce jest stale ograniczane przez Ducha Świętego i kiedy trwasz przy Mnie w każdej chwili, wówczas Moja wola z pewnością zostanie ci objawiona. Kiedy nieustannie zbliżasz się do Mnie w ten sposób, niezależnie od tego, w jakim otoczeniu się znajdujesz, nie będziesz mącony bez względu na to, kogo lub co napotkasz, a droga naprzód będzie dla ciebie otwarta.

z Rozdziału 8 „Wypowiedzi Chrystusa na początku” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

25. Kiedy zwracasz się do Boga, możliwe jest, że nie da ci On żadnego odczucia, wyraźnego pomysłu ani tym bardziej jasnych wskazówek, lecz udzieli ci pewnego zrozumienia. Może też tym razem nic nie zrozumiesz, lecz i tak zwrócenie się do Boga jest właściwą rzeczą. Ludzie praktykujący w ten sposób nie czynią tego, by przestrzegać reguł, lecz z potrzeby serca, i tak właśnie człowiek powinien praktykować. Nie chodzi o to, że można osiągnąć oświecenie i przewodnictwo za każdym razem, gdy zwracamy się do Boga o pomoc i Go wzywamy; ten duchowy stan w życiu człowieka jest normalny i naturalny, a zwracanie się do Boga o pomoc to normalna z Nim interakcja w sercach ludzi.

Czasami zwracanie się do Boga nie jest równoznaczne z proszeniem Boga o zrobienie czegoś za pomocą konkretnych słów bądź z proszeniem Go o konkretne wskazówki czy ochronę. Jest raczej tak, że kiedy ludzie napotykają jakiś problem, potrafią szczerze się do Niego zwrócić. Co zatem robi Bóg, gdy ludzie się do Niego zwracają? Kiedy czyjeś serce się poruszy i taka osoba pomyśli: „O Boże, sam nie umiem tego zrobić; nie wiem, jak to zrobić; czuję się słaby i negatywnie nastawiony”. Kiedy te myśli pojawiają się u ludzi, czy Bóg o tym wie? Kiedy takie myśli pojawiają się u nich, czy ich serca są szczere? Gdy szczerze zwracają się do Boga w taki sposób, czy Bóg zgadza się im pomóc? Pomimo tego, że mogli nie wypowiedzieć ani słowa, okazują szczerość, więc Bóg zgadza się im pomóc. Kiedy ludzie napotykają szczególnie trudny problem, kiedy nie ma nikogo, do kogo mogliby się zwrócić i kiedy czują się szczególnie bezradni, pokładają jedyną nadzieję w Bogu. Jakie są ich modlitwy? Jaki jest ich stan umysłu? Czy są szczerzy? Czy ma wtedy miejsce jakieś fałszerstwo? Tylko wtedy gdy ufasz Bogu, jak gdyby był On ostatnią deską ratunku, której się trzymasz, by uratować swoje życie, mając nadzieję, że On ci pomoże ‒ twoje serce jest szczere. Chociaż być może nie powiedziałeś zbyt wiele, twoje serce już się poruszyło. To znaczy, że oddajesz swoje szczere serce Bogu, a Bóg słucha. Kiedy Bóg słucha, widzi twoje trudności i oświeci cię, poprowadzi cię i ci pomoże.

z rozdziału „Wierzący muszą najpierw przejrzeć na wskroś złe trendy panujące na świecie” w księdze „Zapisy przemówień Chrystusa”

26. Bez względu na to, ile prawdy człowiek rozumie, ile wypełnił obowiązków, ile doświadczył, wypełniając te obowiązki, czy jego postawa jest dojrzała, czy nie dojrzała i w jakim znajduje się otoczeniu, jedną rzeczą, bez której nie może się obejść we wszystkim, co robi, jest to, że musi zwracać się do Boga i na Nim polegać. To jest największa mądrość. Dlaczego mówię, że jest to największa mądrość? Czy wystarczy, że ktoś nawet zrozumiał wiele prawd, jeśli nie będzie polegał na Bogu? Niektórzy ludzie, już nieco dłużej wierzący w Boga, rozumieją niektóre prawdy i zostają poddani pewnym próbom. Może mają trochę praktycznego doświadczenia, ale nie wiedzą, jak polegać na Bogu, i nie rozumieją, jak zwracać się do Boga o pomoc i na nim polegać. Czy tacy ludzie posiadają mądrość? Są najgłupsi ze wszystkich, a to oni właśnie uznają się za mądrych, nie boją się Boga i nie unikają zła. Niektórzy ludzie mówią: „Rozumiem wiele prawd i posiadam rzeczywistość prawdy. Wystarczy tylko postępować w sposób zgodny z zasadami. Jestem lojalny wobec Boga i wiem, jak się do Niego zbliżyć. Czy nie wystarczy, że polegam na prawdzie?”. Z punktu widzenia doktryny „poleganie na prawdzie” dobrze działa. Jest jednak wiele takich sytuacji i okazji, w których ludzie nie wiedzą, czym jest prawda i jakie są jej zasady. Wiedzą to wszyscy posiadający praktyczne doświadczenie. Przykładowo, kiedy napotykasz na jakiś problem i nie wiesz, jak należy w praktykować odpowiednią do tej sytuacji prawdę ani jak ją zastosować, to co powinieneś zrobić w takich okolicznościach? Bez względu na to, jak wiele praktycznego doświadczenia posiadasz, nie możesz posiadać prawdy we wszystkich sytuacjach. Bez względu na to, od ilu lat wierzysz w Boga, ile już doświadczyłeś, ile przeszedłeś przycinania i dyscyplinowania i jak wiele razy Bóg się z tobą rozprawiał, czy to ty jesteś źródłem prawdy? Niektórzy mówią: „Znam na pamięć te słynne słowa i fragmenty z księgi »Słowo ukazuje się w ciele«. Nie muszę już polegać na Bogu, ani się zwracać do Niego o pomoc. Kiedy nadejdzie czas, poradzę sobie, polegając na tych Bożych słowach”. Słowa, których się nauczyłeś są statyczne, lecz otoczenie, na jakie natrafiasz oraz różne stany, w jakich się możesz się znaleźć, są dynamiczne. Posiadanie dosłownego zrozumienia jakiś słów oraz rozmowy o wielu duchowych doktrynach nie są równoznaczne ze zrozumieniem Bożej woli, a już tym bardziej z całkowitym zrozumieniem woli Bożej w każdej sytuacji. Należy wiec przyjąć w tym miejscu bardzo ważną naukę. Chodzi o to, że ludzie we wszystkim muszą zwracać się do Boga o pomoc, i o to, czyniąc to, mogą nauczyć się polegać na Bogu. Tylko polegając na Bogu, ludzie posiadają ścieżkę, którą mogą iść. W przeciwnym razie możesz robić coś właściwie i zgodnie z zasadami prawdy, lecz jeśli nie polegasz na Bogu, to rzeczy, które robisz, są tylko uczynkami człowieka i niekoniecznie zadowalają Boga. Jako że ludzie mają tak płytkie zrozumienie prawdy, istnieje duże prawdopodobieństwo, że będą podążać za regułami i kurczowo trzymać się litery oraz doktryn, wykorzystując tę samą prawdę w obliczu różnych sytuacji. Możliwe, że wiele spraw można generalnie załatwić w zgodzie z zasadami prawdy, lecz nie ma w tym Bożego przewodnictwa ani nie jest w tym obecne dzieło Ducha Świętego. Mamy tu poważny problem, polegający na tym, że ludzie robią wiele rzeczy, polegając na własnym doświadczeniu, na regułach, które zrozumieli, oraz trochę na ludzkich wyobrażeniach. W ten sposób trudno im osiągnąć najlepszy rezultat, który jest wynikiem zrozumienia Bożej woli poprzez zwracanie się do Boga o pomoc, modlitwę do Niego, a następnie poleganie na Bożym dziele i przewodnictwie. Tak więc mówię: Największą mądrością jest zwracanie się do Boga o pomoc i poleganie na Nim we wszystkim.

z rozdziału „Wierzący muszą najpierw przejrzeć na wskroś złe trendy panujące na świecie” w księdze „Zapisy przemówień Chrystusa”

Przypis:

a. Oryginalny tekst nie zawiera wyrażenia „co się dokonuje”.

Wstecz: (II) Słowa na temat modlenia się do Boga i oddawania Mu czci

Dalej: (IV) Słowa na temat różnicy między dziełem Boga a dziełem człowieka

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

Westchnienie Wszechmogącego

Twoje serce skrywa ogromną tajemnicę. Nie wiesz, że ona tam jest, bo żyjesz w świecie, w którym nie ma światła. Twoje serce oraz twojego...

Tajemnica Wcielenia (1)

W Wieku Łaski Jan przygotował drogę dla Jezusa. On nie mógł wykonać dzieła samego Boga, a tylko wypełnił obowiązek człowieka. Chociaż Jan...

Sam Bóg, Jedyny III

Autorytet Boga (II)Dziś będziemy kontynuować w ramach naszej wspólnoty temat: „Bóg sam, wyjątkowy”. Do tej pory mieliśmy już dwa spotkania...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce