201 Dążenie do prawdy ma głęboki sens

1 Ludzie zostali tak gruntownie zepsuci przez szatana, że nie przypominają już człowieka. Arogancja, kłamstwo, samolubstwo, bezmyślność — wszystko to oblicza szatana. Ponieważ ludzie mają jego naturę, muszą przyjąć Boży sąd. Dopiero gdy zdobędą prawdę i życie, może nastąpić zmiana w ich usposobieniu. Wiara w Boga i posłuszeństwo Bożemu dziełu jest prawem nieba i zasadą ziemi. Kluczem do wejścia w życie jest umiłowanie prawdy. Wejście w rzeczywistość odbywa się tylko poprzez zrozumienie prawdy i praktykowanie jej. Dla ludzi wierzących w Boga, umiejętność kochania Boga i okazywania Mu posłuszeństwa jest sprawą najwyższej wagi.

2 Wszystkie słowa wyrażone przez Chrystusa są prawdą i życiem. Praktykowanie i doświadczanie Bożych słów jest podstawą wiary w Boga. Doświadczenie sądu Bożych słów pozwala mi poznać siebie. Sąd, próby i oczyszczanie obmywają moje zepsucie. Bóg nagradza dobro i karze zło, co pokazuje, że jest sprawiedliwy i święty. Nie mieć rzeczywistości prawdy oznacza paść ofiarą katastrofy. Nieprzyjęcie sądu Bożego świadczy o głupocie i ślepocie. Doznawszy kary, na łożu śmierci będzie za późno, by sobie to uświadomić.

3 Chrystus dni ostatecznych toruje drogę do życia wiecznego. Wartość i znaczenie prawdy są niezgłębione dla wszystkich. Nie można zdobyć życia bez doświadczenia Bożego sądu i karcenia. Pełna sensu egzystencja pochodzi z wiary w Boga i dążenia do prawdy i życia. Prawdziwe ludzkie życie polega jedynie na poznaniu prawdy. Bóg określa ludzki koniec na podstawie tego, czy ludzie posiadają prawdę. Działania Boga są całkowicie sprawiedliwe i człowiek nie powinien w nie wątpić. Wszystko, co pochodzi od szatana, zniszczy wielka katastrofa. Ci, którzy poznali prawdę, na zawsze pozostaną w królestwie Bożym.

Wstecz: 200 Słowo Boże jest światłem

Dalej: 202 Miłość Boga budzi moją duszę

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Połącz się z nami w Messengerze
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

610 Naśladujcie Pana Jezusa

ⅠJezus wypełnił misję Boga,dzieło odkupienia wszystkich ludzi,oddając swoje troski Bożej wolibez egoistycznych celów i planów.Na pierwszym...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce