201 Dążenie do prawdy ma głęboki sens

1

Ludzie zostali tak gruntownie zepsuci przez szatana, że nie przypominają już człowieka.

Arogancja, kłamstwo, samolubstwo, bezmyślność — wszystko to oblicza szatana.

Ponieważ ludzie mają jego naturę, muszą przyjąć Boży sąd.

Dopiero gdy zdobędą prawdę i życie, może nastąpić zmiana w ich usposobieniu.

Wiara w Boga i posłuszeństwo Bożemu dziełu jest prawem nieba i zasadą ziemi.

Kluczem do wejścia w życie jest umiłowanie prawdy.

Wejście w rzeczywistość odbywa się tylko poprzez zrozumienie prawdy i praktykowanie jej.

Dla ludzi wierzących w Boga, umiejętność kochania Boga i okazywania Mu posłuszeństwa jest sprawą najwyższej wagi.

2

Wszystkie słowa wyrażone przez Chrystusa są prawdą i życiem.

Praktykowanie i doświadczanie Bożych słów jest podstawą wiary w Boga.

Doświadczenie sądu Bożych słów pozwala mi poznać siebie.

Sąd, próby i oczyszczanie obmywają moje zepsucie.

Bóg nagradza dobro i karze zło, co pokazuje, że jest sprawiedliwy i święty.

Nie mieć rzeczywistości prawdy oznacza paść ofiarą katastrofy.

Nieprzyjęcie sądu Bożego świadczy o głupocie i ślepocie.

Doznawszy kary, na łożu śmierci będzie za późno, by sobie to uświadomić.

3

Chrystus dni ostatecznych toruje drogę do życia wiecznego.

Wartość i znaczenie prawdy są niezgłębione dla wszystkich.

Nie można zdobyć życia bez doświadczenia Bożego sądu i karcenia.

Pełna sensu egzystencja pochodzi z wiary w Boga i dążenia do prawdy i życia.

Prawdziwe ludzkie życie polega jedynie na poznaniu prawdy.

Bóg określa ludzki koniec na podstawie tego, czy ludzie posiadają prawdę.

Działania Boga są całkowicie sprawiedliwe i człowiek nie powinien w nie wątpić.

Wszystko, co pochodzi od szatana, zniszczy wielka katastrofa.

Ci, którzy poznali prawdę, na zawsze pozostaną w królestwie Bożym.

Wstecz: 200 Słowo Boże jest światłem

Dalej: 202 Miłość Boga budzi moją duszę

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

35 Wstańcie i tańczcie dla Boga

ⅠUsłyszeliśmy głos Bogai wznieśliśmy się przed Nim na ucztę.Jemy i pijemy słowa Boga, modlimy się do Niego,żyjąc w radości z Nim.Gdy...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze