Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

170 Dążenie do prawdy ma głęboki sens

1 Ludzie zostali tak gruntownie zepsuci przez szatana, że nie przypominają już człowieka. Arogancja, kłamstwo, samolubstwo, bezmyślność — wszystko to oblicza szatana. Ponieważ ludzie mają jego naturę, muszą przyjąć Boży sąd. Dopiero gdy zdobędą prawdę i życie, może nastąpić zmiana w ich usposobieniu. Wiara w Boga i posłuszeństwo Bożemu dziełu jest prawem nieba i zasadą ziemi. Kluczem do wejścia w życie jest umiłowanie prawdy. Wejście w rzeczywistość odbywa się tylko poprzez zrozumienie prawdy i praktykowanie jej. Dla ludzi wierzących w Boga, umiejętność kochania Boga i okazywania Mu posłuszeństwa jest sprawą najwyższej wagi.

2 Wszystkie słowa wyrażone przez Chrystusa są prawdą i życiem. Praktykowanie i doświadczanie Bożych słów jest podstawą wiary w Boga. Doświadczenie sądu Bożych słów pozwala mi poznać siebie. Sąd, próby i oczyszczanie obmywają moje zepsucie. Bóg nagradza dobro i karze zło, co pokazuje, że jest sprawiedliwy i święty. Nie mieć rzeczywistości prawdy oznacza paść ofiarą katastrofy. Nieprzyjęcie sądu Bożego świadczy o głupocie i ślepocie. Doznawszy kary, na łożu śmierci będzie za późno, by sobie to uświadomić.

3 Chrystus dni ostatecznych toruje drogę do życia wiecznego. Wartość i znaczenie prawdy są niezgłębione dla wszystkich. Nie można zdobyć życia bez doświadczenia Bożego sądu i karcenia. Pełna sensu egzystencja pochodzi z wiary w Boga i dążenia do prawdy i życia. Prawdziwe ludzkie życie polega jedynie na poznaniu prawdy. Bóg określa ludzki koniec na podstawie tego, czy ludzie posiadają prawdę. Działania Boga są całkowicie sprawiedliwe i człowiek nie powinien w nie wątpić. Wszystko, co pochodzi od szatana, zniszczy wielka katastrofa. Ci, którzy poznali prawdę, na zawsze pozostaną w królestwie Bożym.

Wstecz:Oczekiwanie na Bożą dobrą nowinę

Dalej:Nie spocznę, dopóki nie posiądę prawdy

Powiązane treści

 • Konsekwencje unikania sądu

  Ⅰ Czy rozumiesz czym, czym jest prawda i sąd? Jeśli tak – Bóg wzywa cię: „Poddaj się sądowi”. Inaczej stracisz szansę, by, by Bóg ciebie pochwalił lu…

 • Bóg wytyczył ścieżki, którymi musi podążać człowiek

  Ⅰ Ścieżka, którą prowadzi nas Bóg, nie może prosto w górę wieść. To kręta droga pełna wybojów. Im bardziej kamienista ścieżka, jak mówi do nas On, ty…

 • Prawdziwe ucieleśnienie władzy Stwórcy

  Ⅰ Los człowieka i wszechświat są silnie związane z władzą Stwórcy. Są ściśle związane z Jego władzą i panowaniem. Poprzez prawa rządzące wszystkim cz…

 • Jak Bóg panuje nad wszystkim

  Ⅰ Odkąd płacząc, przychodzisz na ten świat, obowiązek wypełniasz swój. Rolę swą przyjmujesz w Bożym porządku, w Bożym planie rozpoczynasz podróż życi…