Wprowadzenie

Wykonując dzieło w dniach ostatecznych Bóg Wszechmogący wyraził miliony słów, które w większości zostały zebrane w książce „Słowo ukazuje się w ciele”. Ta niezwykle bogata w treść książka ma ogromne znaczenie i wartość dla ludzkiej wiedzy o Bożym dziele, usposobieniu Boga i Jego istocie. Przez ponad dwadzieścia lat doświadczaliśmy Bożego dzieła dni ostatecznych i zrozumieliśmy wiele prawd i tajemnic Bożych słów, mamy prawdziwą wiedzę o Bożym planie zarządzania dla zbawienia ludzkości (w tym o trzech etapach dzieła), a nawet więcej, nauczyliśmy się doceniać zasadniczo sprawiedliwe usposobienie Boga. Wypowiedzi i dzieło Boga w dniach ostatecznych mają kluczowe znaczenie dla tego, by ludzie uzyskali zbawienie i wyrwali się spod wpływu szatana dzięki wierze w Boga. Jeśli zepsuta ludzkość nie przejdzie obmywania i doskonalenia Bożego sądu i karcenia, wówczas będzie absolutnie niezdolna do prawdziwego poznania Boga. Tak jak żydowscy arcykapłani, uczeni w piśmie i faryzeusze będą cieszyć się łaską Boga, nie znając Go, służyć Mu, jednocześnie się Mu przeciwstawiając, a nawet ponownie przybiją Chrystusa dni ostatecznych do krzyża – to niezaprzeczalny fakt. Kto wie, ilu przywódców, duchownych i starszych świata religijnego potępia teraz dzieło Boga dni ostatecznych i czyż nie jest faktem, że Chrystus zostaje ponownie przybity do krzyża? Słowa wyrażone przez Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych mają kluczowe znaczenie dla zbawienia zepsutej ludzkości i dla uzyskania prawdziwej wiedzy o Bogu. Tak jak powiedział Bóg Wszechmogący: „Czy słowa wypowiadane przez Boga będą z pozoru proste czy zawiłe, wszystkie są prawdą niezbędną człowiekowi, kiedy wkracza w życie. Są krynicą żywych wód, która pozwala mu przetrwać zarówno w duchu, jak i w ciele. Zapewniają to, czego człowiek potrzebuje do przeżycia; dogmat i kredo do prowadzenia codziennego życia; ścieżkę, cel i kierunek, w którym musi podążyć, aby uzyskać zbawienie; każdą prawdę, którą powinien posiadać jako stworzona istota przed Bogiem; i każdą prawdę o tym, jak człowiek jest posłuszny Bogu i jak Go wielbi. Są gwarancją przetrwania człowieka, są chlebem powszednim człowieka i są solidnym podparciem, dzięki któremu człowiek może być silny i może powstać. Są obfite w rzeczywistość prawdy zwykłego człowieczeństwa, jakim żyje stworzona ludzkość, obfite w prawdę, która wyzwala ludzkość od zepsucia i pozwala umknąć z sideł szatana, obfite w niestrudzone nauczanie, napominanie, zachęcanie oraz pocieszenie, które Stwórca daje stworzonej ludzkości. Są latarnią prowadzącą i oświecającą człowieka, aby zrozumiał wszystko co pozytywne, gwarancją tego, że człowiek ziści i wejdzie w posiadanie wszystkiego, co prawe i dobre, kryterium, według którego mierzeni się ludzie, zdarzenia i wszystkie przedmioty, a także znacznikiem nawigacyjnym prowadzącym ludzi ku zbawieniu i ścieżce światła” („Poznanie Boga jest ścieżką do tego, by bać się Boga i unikać zła” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Ponieważ Bóg wyraził tak wiele słów w celu ułatwienia ludziom dążenia do prawdy, zrozumienia Bożych słów oraz poznania Bożego dzieła, wybraliśmy z tekstu „Słowo ukazuje się w ciele” pewne względnie klasyczne i dobrze znane fragmenty z Bożymi słowami – ku radości wszystkich tych, którzy wierzą w Boga i którzy dążą do prawdy, tak by słowa Boże mogły stać się ich życiowym mottem i rzeczywistością ich życia. Wybierając znane fragmenty Bożych słów, przekonaliśmy się dogłębnie, jak bardzo cenne jest każde zdanie Boga. Każdy rozdział Jego wypowiedzi jest jednolitą całością, każde słowo i każde zdanie łączą się ze sobą i są kompletne; w niektórych miejscach naprawdę niełatwo było zdecydować, co wybrać, a co zostawić, dlatego musieliśmy wybierać obszerne fragmenty. To pozwoliło nam dostrzec wartość każdego słowa Bożego oraz to, że Chrystus rzeczywiście jest prawdą, drogą i życiem – to absolutna prawda! Klasyczne słowa Boże w tej książce zostały wybrane na potrzeby głoszenia ewangelii i niesienia świadectwa o Bogu, są one oczywiście również odpowiednie do indywidualnych nabożeństw duchowych lub do recytowania klasycznych fragmentów. Jeśli ktoś jednak pragnie poszukiwać jakiegoś aspektu prawdy, samo czytanie fragmentów klasycznych słów nie wystarczy, aby osiągnąć pełne rezultaty; najlepiej czytać całe rozdziały słów Bożych na podstawie wybranych fragmentów i tylko wtedy osiągnie się lepsze wyniki. Można powiedzieć, że ta książka, „Klasyczne słowa Boga Wszechmogącego, Chrystusa dni ostatecznych”, jest przewodnikiem dla tych, którzy tęsknią za ukazaniem się Boga, który pomoże szukać Bożych śladów i może poprowadzić cię przez bramę królestwa niebieskiego. Po uważnym przeczytaniu tej książki będziesz chwalił łaskę Boga i odczuwał za nią wdzięczność. Mamy zatem szczerą nadzieję, że wszyscy, którzy tęsknią za prawdą i wypatrują pojawienia się Boga, bez zwłoki przyjmą rzeczywiste wypowiedzi Boga w dniach ostatecznych – „Słowo ukazuje się w ciele”. Oby książka ta była ucztą dla waszych oczu, oby otworzyła wam oczy i napełniła was radością, abyście mogli poznać głos Boga, powrócić do Niego i osiągnąć całkowite zbawienie Boże. Taki jest jedyny cel tej publikacji.

28 lipca 2019

Dalej: I Kluczowe słowa na temat trzech etapów Bożego dzieła zbawienia ludzkości

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

O doświadczeniu

Poprzez wszystkie doświadczenia Piotra, zniósł on setki prób. Choć ludzie są teraz świadomi terminu „próba”, w ogóle nie rozumieją jej...

Jak Piotr poznał Jezusa

W czasie, który Piotr spędził z Jezusem, dostrzegł w Jezusie wiele pięknych cech, wiele aspektów godnych naśladowania i wiele, które go...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce