Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

258 Konieczna droga do bojaźni Bożej i unikania zła

Szybkość

258 Konieczna droga do bojaźni Bożej i unikania zła

Bojaźń Boża to nie

bezimienny lęk, unik, bałwochwalstwo czy zabobon.

Lecz bojaźń Boża to podziw, ufność, respekt,

zrozumienie, troska, posłuszeństwo.

To uświęcenie, miłość, oddawanie czci,

wdzięczność i poddanie się bez skargi.

Bez prawdziwej wiedzy o Bogu

człowiek nie może podziwiać, ufać,

troszczyć się i być posłusznym,

lecz wypełnia go lęk, niepokój,

wątpliwość, brak zrozumienia, robi uniki, chce uciekać.

Bez prawdziwej wiedzy o Bogu

nie ma uświęcenia i wdzięczności,

a ludzkość nie czci Boga prawdziwie,

nie poddaje się prawdziwie,

jest to ślepe bałwochwalstwo,

nic więcej niż martwy zabobon.

Bez prawdziwej wiedzy o Bogu

nie można bać się Boga i unikać zła.

Wtedy czyny ludzi wypełnia buntowniczość i przekora,

obelżywe oskarżenia, i błędne osądy o Bogu,

i złe postępowanie wbrew prawdzie

oraz wbrew Jego słowom.

Lecz kiedy Bogu ufa, człowiek wie już, jak na Bogu polegać.

Tylko wtedy człowiek pojmie Boga i zacznie Mu zależeć.

Kiedy na Bogu zależy Mu, może człowiek stać się posłuszny.

A z posłuszeństwa płynie prawdziwe uświęcenie w Bogu,

z takiego uświęcenia płynie

wdzięczność, co jest bezwarunkowa.

Tak zaś człowiek pozna istotę i usposobienie Boga.

Kiedy pozna on Stwórcę, odda cześć i podda się prawdziwie.

Tylko wtedy człowiek naprawdę zejdzie ze swojej drogi złej.

Te rzeczy składają się na cały proces

„bojaźni Bożej i unikania zła”

i stanowią treść tego wszystkiego, co znaczy

„bojaźń Boża i unikanie zła”.

To jest również droga, na którą trzeba wejść

aby bać się Boga i unikać zła.

Na podstawie rozdziału

„Poznanie Boga jest ścieżką do tego, by bać się Boga i unikać zła”

w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Jak traktujesz swe słowa i uczynki

Dalej:Jak być doskonalonym

Powiązane treści

 • Podążaj za nowym dziełem Ducha Świętego, by zasłużyć na pochwałę Boga

  Ⅰ Kto za Duchem Świętym idzie ten rozumie Bożą wolę na dziś, przestrzega nakazów Boga, naśladuje Boga dziś, słucha Jego żądań i najnowszych wypowiedz…

 • Pieśń Szczerego Przywiązania

  I Jeden jest, który Bogiem jest wcielonym. Co mówi, co czyni prawdą jest. Jego mądrość, sprawiedliwość miłuję. Widzieć Go, mieć Go moim szczęściem j…

 • Czas

  I Samotna dusza z dala przybywa, sprawdza przyszłość, przeszłości szuka, żmudnie trudzi się i goni za snem. Nie wie skąd przychodzi, ani dokąd mknie, …

 • Żyję w obecności Boga

  1 Codziennie zachowuję ciszę w obecności Boga, kontemplując i rozważając Jego słowo. Badam siebie i dostrzegam, że w moich myślach i mowie jest nadal …