659 Twoje usposobienie może się zmienić tylko gdy będziesz posłuszny Bożemu dziełu

1 Jeśli potrafisz kierować się obecnymi słowami Ducha Świętego w swoich praktycznych doświadczeniach, będziesz w stanie osiągnąć zmianę swojego usposobienia. Jeśli podążasz za wszystkim, co mówi Duch Święty i tego poszukujesz, jesteś kimś, kto jest Mu posłuszny i w ten sposób twoje usposobienie będzie mogło ulec zmianie. Usposobienie człowieka zmienia się pod wpływem bieżących słów Ducha Świętego; jeśli będziesz zawsze trzymał się kurczowo minionych doświadczeń i starych zasad, twoje usposobienie się nie zmieni. A w tej chwili najistotniejszą kwestią jest podążanie za przewodnictwem Ducha Świętego. Podążaj za wszystkim, co mówi Bóg; bądź posłuszny wszystkiemu, co On mówi. Ludzie nie są w stanie sami zmienić swojego usposobienia; muszą zostać poddani sądowi i karceniu, a także cierpieniu i oczyszczaniu poprzez słowa Boga, lub też należy się z nimi rozprawić, muszą zostać zdyscyplinowani i przycięci przez Jego słowa. Dopiero wtedy mogą osiągnąć posłuszeństwo i oddanie się Bogu, zamiast próbować go oszukiwać i traktować zdawkowo.

2 To dzięki oczyszczeniu słowami Boga ludzie dostępują zmiany usposobienia. Tylko ci, którzy zostaną poddani postępowaniu, obnażeni, osądzeni i zdyscyplinowani dzięki Jego słowom, nie będą dłużej ważyć się robić rzeczy nierozsądnych oraz staną się spokojni i opanowani. Najważniejsze jest to, żeby potrafili podporządkować się aktualnym słowom Boga i Jego dziełu, i nawet jeśli nie jest to zgodne z ludzkimi pojęciami, będą w stanie odłożyć te pojęcia na bok i świadomie się podporządkować. Kiedy w przeszłości mówiono o zmianie usposobienia, chodziło głównie o wyrzeczenie się siebie samego, dopuszczenie, by ciało cierpiało, dyscyplinowanie swojego ciała i wyzbycie się żądz cielesnych – to jedna z form zmiany usposobienia. Teraz ludzie wiedzą, że prawdziwym wyrazem zmiany w usposobieniu jest podporządkowanie się bieżącym słowom Boga, jak również umiejętność prawdziwego zrozumienia Jego nowego dzieła. W ten sposób ludzie będą w stanie zerwać z wcześniejszym, zabarwionym ich własnymi pojęciami rozumieniem Boga i dostąpić prawdziwego zrozumienia tego, czym jest posłuszeństwo wobec Niego. Tylko tak prawdziwie objawia się zmiana usposobienia.

Na podstawie rozdziału „Ludzie, których usposobienie się zmieniło,

to ci, którzy wkroczyli do rzeczywistości słów Boga”

w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz: 658 Bóg chce zbawić człowieka od życia w piekle

Dalej: 660 Przyjmij słowa Boga, aby zyskać głębsze doświadczenie

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

220 Jak szukać śladów Boga

Ⅰ Skoro szukamy śladów Boga, musimy szukać, szukać Jego woli. Szukać Bożych słów i wypowiedzi Boga. Szukać Bożych wypowiedzi słów. Bo gdzie...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce