710 Twoje usposobienie może się zmienić tylko gdy będziesz posłuszny Bożemu dziełu

1 Jeśli potrafisz kierować się obecnymi słowami Ducha Świętego w swoich praktycznych doświadczeniach, będziesz w stanie osiągnąć zmianę swojego usposobienia. Jeśli podążasz za wszystkim, co mówi Duch Święty i tego poszukujesz, jesteś kimś, kto jest Mu posłuszny i w ten sposób twoje usposobienie będzie mogło ulec zmianie. Usposobienie człowieka zmienia się pod wpływem bieżących słów Ducha Świętego; jeśli będziesz zawsze trzymał się kurczowo minionych doświadczeń i starych zasad, twoje usposobienie się nie zmieni. A w tej chwili najistotniejszą kwestią jest podążanie za przewodnictwem Ducha Świętego. Podążaj za wszystkim, co mówi Bóg; bądź posłuszny wszystkiemu, co On mówi. Ludzie nie są w stanie sami zmienić swojego usposobienia; muszą zostać poddani sądowi i karceniu, a także cierpieniu i oczyszczaniu poprzez słowa Boga, lub też należy się z nimi rozprawić, muszą zostać zdyscyplinowani i przycięci przez Jego słowa. Dopiero wtedy mogą osiągnąć posłuszeństwo i oddanie się Bogu, zamiast próbować go oszukiwać i traktować zdawkowo.

2 To dzięki oczyszczeniu słowami Boga ludzie dostępują zmiany usposobienia. Tylko ci, którzy zostaną poddani postępowaniu, obnażeni, osądzeni i zdyscyplinowani dzięki Jego słowom, nie będą dłużej ważyć się robić rzeczy nierozsądnych oraz staną się spokojni i opanowani. Najważniejsze jest to, żeby potrafili podporządkować się aktualnym słowom Boga i Jego dziełu, i nawet jeśli nie jest to zgodne z ludzkimi pojęciami, będą w stanie odłożyć te pojęcia na bok i świadomie się podporządkować. Kiedy w przeszłości mówiono o zmianie usposobienia, chodziło głównie o wyrzeczenie się siebie samego, dopuszczenie, by ciało cierpiało, dyscyplinowanie swojego ciała i wyzbycie się żądz cielesnych – to jedna z form zmiany usposobienia. Teraz ludzie wiedzą, że prawdziwym wyrazem zmiany w usposobieniu jest podporządkowanie się bieżącym słowom Boga, jak również umiejętność prawdziwego zrozumienia Jego nowego dzieła. W ten sposób ludzie będą w stanie zerwać z wcześniejszym, zabarwionym ich własnymi pojęciami rozumieniem Boga i dostąpić prawdziwego zrozumienia tego, czym jest posłuszeństwo wobec Niego. Tylko tak prawdziwie objawia się zmiana usposobienia.

Na podstawie rozdziału „Ludzie, których usposobienie się zmieniło, to ci, którzy wkroczyli do rzeczywistości słów Boga” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz: 709 Poszukuj prawdy, aby zyskać zmiany w usposobieniu

Dalej: 711 Dobre zachowanie nie jest tożsame ze zmianą usposobienia

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Połącz się z nami w Messengerze
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

296 Smutek skażonej ludzkości

ⅠCzłowiek kroczył przez wieki przy Bogu,ale nie wiedział, że panuje Bóg nad wszystkim,rządzi losem wszystkich istnień,porządkuje je i...

210 Jak szukać śladów Boga

ⅠSkoro szukamy śladów Boga,musimy szukać, szukać Jego woli.Szukać Bożych słów i wypowiedzi Boga.Szukać Bożych wypowiedzi słów.Bo gdzie są...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce