13 Jedyny prawdziwy Bóg pojawił się w ciele

Słychać siedem grzmotów, a niebiosa drżą.

Pojawił się jedyny prawdziwy Bóg.

Duch Święty przemawia, niosąc o tym świadectwo.

Jego słowa mają władzę, wstrząsają całym światem.

Bóg pojawił się w ciele, Odkupiciel powrócił.

Przybył na białej chmurze.

Słyszeliśmy głos Boga, widzieliśmy Jego oblicze.

Teraz, skoro podążamy za Barankiem, bierzemy udział w uczcie.

Ofiarowujemy swoje szczere serca Bogu.

Świadomi brzemienia, jakie On niesie, idziemy naprzód

i wiernie wykonujemy swoje codzienne obowiązki.

Wizja królestwa rysuje się w jasnych barwach.

Ci, którzy kochają Boga Wszechmogącego, żyją w świetle,

odczuwając niezrównaną rozkosz.

Bóg uczynił grupę zwycięzców, dopełniając swego dzieła.

Zyskał chwałę,

a królestwo Chrystusa pojawiło się na ziemi.


Przyjęliśmy Boży sąd i zostaliśmy obmyci.

Rozpoczęło się szkolenie królestwa.

Zyskanie zbawienia od samego Boga jest takim błogosławieństwem.

Teraz praktykujemy Bożą prawdę i wszyscy żyjemy przed Jego obliczem.

Żyjemy słowami Boga,

a im więcej Jego słów czytamy,

tym bardziej rozumiemy prawdę.

Wkraczamy w rzeczywistość Bożych słów,

a nasze usposobienie się przemienia.

Urzeczywistniamy podobieństwo do człowieka, wychwalamy Boga i niesiemy o Nim świadectwo.

Ofiarowujemy swoje szczere serca Bogu.

Świadomi brzemienia, jakie On niesie, idziemy naprzód

i wiernie wykonujemy swoje codzienne obowiązki.

Perspektywa królestwa jest nieskończenie jasna.

Ci, którzy kochają Boga Wszechmogącego, żyją w świetle,

odczuwając niezrównaną rozkosz.

Bóg stworzył grupę zwycięzców, dopełniając swego dzieła.

Zyskał chwałę,

a królestwo Chrystusa pojawiło się na ziemi.


Liczymy się z Twoją wolą, Boże Wszechmogący.

Chętnie rezygnujemy ze wszystkiego

i ponosimy koszty dla Ciebie.

Wizja królestwa rysuje się w jasnych barwach.

Ci, którzy kochają Boga Wszechmogącego, żyją w świetle,

odczuwając niezrównaną rozkosz.

Bóg stworzył grupę zwycięzców, dopełniając swojego dzieła.

Zyskał chwałę,

a królestwo Chrystusa pojawiło się

na ziemi, na ziemi, na ziemi, na ziemi.

Wstecz: 12 Bóg prowadzi ludzkość ku światłości

Dalej: 14 Chrystus dni ostatecznych pojawia się na Wschodzie

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.

Powiązane treści

657 Próby wymagają wiary

ⅠW obliczu prób ludzie słabi są, negatywne uczucia żywią.Nie widzą jasno, czego chce Bóg,ani najlepszej ścieżki praktyki.Lecz musisz...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce