13 Jedyny prawdziwy Bóg pojawił się w ciele

Słychać siedem grzmotów, a niebiosa drżą.

Pojawił się jedyny prawdziwy Bóg.

Duch Święty przemawia, niosąc o tym świadectwo.

Jego słowa mają władzę, wstrząsają całym światem.

Bóg pojawił się w ciele, Odkupiciel powrócił.

Przybył na białej chmurze.

Słyszeliśmy głos Boga, widzieliśmy Jego oblicze.

Teraz, skoro podążamy za Barankiem, bierzemy udział w uczcie.

Ofiarowujemy swoje szczere serca Bogu.

Świadomi brzemienia, jakie On niesie, idziemy naprzód

i wiernie wykonujemy swoje codzienne obowiązki.

Wizja królestwa rysuje się w jasnych barwach.

Ci, którzy kochają Boga Wszechmogącego, żyją w świetle,

odczuwając niezrównaną rozkosz.

Bóg uczynił grupę zwycięzców, dopełniając swego dzieła.

Zyskał chwałę,

a królestwo Chrystusa pojawiło się na ziemi.

Przyjęliśmy Boży sąd i zostaliśmy obmyci.

Rozpoczęło się szkolenie królestwa.

Zyskanie zbawienia od samego Boga jest takim błogosławieństwem.

Teraz praktykujemy Bożą prawdę i wszyscy żyjemy przed Jego obliczem.

Żyjemy słowami Boga,

a im więcej Jego słów czytamy,

tym bardziej rozumiemy prawdę.

Wkraczamy w rzeczywistość Bożych słów,

a nasze usposobienie się przemienia.

Urzeczywistniamy podobieństwo do człowieka, wychwalamy Boga i niesiemy o Nim świadectwo.

Ofiarowujemy swoje szczere serca Bogu.

Świadomi brzemienia, jakie On niesie, idziemy naprzód

i wiernie wykonujemy swoje codzienne obowiązki.

Perspektywa królestwa jest nieskończenie jasna.

Ci, którzy kochają Boga Wszechmogącego, żyją w świetle,

odczuwając niezrównaną rozkosz.

Bóg stworzył grupę zwycięzców, dopełniając swego dzieła.

Zyskał chwałę,

a królestwo Chrystusa pojawiło się na ziemi.

Liczymy się z Twoją wolą, Boże Wszechmogący.

Chętnie rezygnujemy ze wszystkiego

i ponosimy koszty dla Ciebie.

Wizja królestwa rysuje się w jasnych barwach.

Ci, którzy kochają Boga Wszechmogącego, żyją w świetle,

odczuwając niezrównaną rozkosz.

Bóg stworzył grupę zwycięzców, dopełniając swojego dzieła.

Zyskał chwałę,

a królestwo Chrystusa pojawiło się

na ziemi, na ziemi, na ziemi, na ziemi.

Wstecz: 11 Królestwo Boże zstąpiło na ziemię

Dalej: 14 Chrystus dni ostatecznych pojawia się na Wschodzie

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

43 Wszystko w rękach Boga

Rzekł raz Bóg te słowa:co mówi Bóg zawsze spełnia się i nie zmieni tego nikt.Słowa już raz dane i te wciąż niewypowiedziane,wszystkie...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze