206 Nigdy więcej nie odejdę od Boga

1

Po tym, jak zacząłem wierzyć w Boga, był taki moment, że zacząłem gonić za pieniędzmi i bogactwami, że odwróciłem się od Boga i wróciłem do świata zewnętrznego.

Poświęcałem każdy dzień na zaspokajanie potrzeb ciała, doprowadzając swój umysł oraz ciało do stanu wycieńczenia.

Te dni bez Boga były dniami cierpienia.

Opanował mnie mrok, a przerażenie wypełniło mi serce.

Zacząłem zastanawiać się nad sobą dopiero po surowej chłoście i karze ze strony Boga.

Nigdy nie podążałem szczerze za Bogiem i nigdy nie ceniłem Jego słów.

Złamałem Mu serce, gdy odwróciłem się od wiary i wyrzekłem się sprawiedliwości. Zadawałem sobie pytanie: gdzie jest moje sumienie?

Nie bałem się Boga, obraziłem Jego usposobienie, a i tak na to nie zważałem.

2

Ze swojej natury – natury, która zdradza Boga – zdałem sobie sprawę dopiero, gdy zbawiły mnie Boży sąd i karcenie.

Ogarnięty wyrzutami sumienia, poczuciem winy i z samooskarżeniem w swoim sercu oddałem Mu pokłon.

Moja hardość i buntowniczość złamały Bogu serce – jak mogę wymazać te haniebne rzeczy, których się dopuściłem?

To Boże miłosierdzie i łaskawość dały mi szansę na okazanie skruchy,

pozwalając mi wrócić do Jego domu i ponownie wykonywać swój obowiązek.

Poczułem prawdziwą miłość Bożą, a w moim sercu pojawiła się pełniejsza świadomość tego, jak wiele jestem Mu winien.

Poczułem, że w Jego usposobieniu jest sprawiedliwość i majestat, a także miłosierdzie i łaskawość.

Postawiłem sobie nowy cel: zacząć od nowa, odpłacić Bogu za Jego miłość i nieść o Nim świadectwo.

Wstecz: 205 Kajdany

Dalej: 207 Nie pozostawię żalu w swoim sercu

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.

Powiązane treści

296 Smutek skażonej ludzkości

ⅠCzłowiek kroczył przez wieki przy Bogu,ale nie wiedział, że panuje Bóg nad wszystkim,rządzi losem wszystkich istnień,porządkuje je i...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce