Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Nieś większe brzemię, by łatwiej zostać udoskonalonym przez Boga

Szybkość

Nieś większe brzemię, by łatwiej zostać udoskonalonym przez Boga

I

Im bardziej dbasz o wolę Boga, tym większe będzie twoje brzemię.

Im większe brzemię dźwigasz, tym bogatsze będzie twe doświadczenie.

Gdy troszczysz się o wolę Boga, wtedy Bóg da ci to brzemię.

On cię oświeci we wszystkim tym, co tobie powierzył.

Po tym, jak Bóg da ci to brzemię, skupisz się na powiązanej prawdzie,

karmiąc się słowami Boga. Skupisz się na powiązanej prawdzie.

Jeśli twe brzemię jest związane z życiem twoich braci i sióstr, to jest to brzemię,

które powierza Bóg. Będziesz się o nie modlić w codziennym życiu.

Karm się Bożymi słowami, przyjmij brzemię od Boga, zawsze módl się,

przyjmij to, co Bóg ci powierza, abyś przed sobą ścieżkę miał.

Im większe twe brzemię dla Boga, tym łatwiej o doskonalenie.

II

Bóg ci powierzył to, co robi sam i pragniesz robić to, czego On chce.

W ten sposób Boże brzemię staje się twym własnym, w ten sposób przyjmujesz je.

Gdy karmisz się słowami Boga, niosąc przy tym brzemię,

esencja Bożych słów jest uchwycona, odnajdziesz drogę, troskę o wolę Boga.

Zatem módl się do Boga, by większe brzemię zesłał ci i powierzył ci większe rzeczy,

by twa praktyka była wspaniała. Zrozumiesz więcej ze słów Boga,

esencja Bożych słów będzie uchwycona

i łatwiej będzie ci przyjąć dotyk Ducha Świętego.

Karm się Bożymi słowami, przyjmij brzemię od Boga, zawsze módl się,

przyjmij to, co Bóg ci powierza, abyś przed sobą ścieżkę miał.

Im większe twe brzemię dla Boga, tym łatwiej o doskonalenie.

z książki „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Oczyszczanie to najlepsza droga Boga do udoskonalania człowieka

Dalej:Owoce wyciszenia serca przed Bogiem