199 Znaczenie wcielenia dopełnia się wraz ze wcieleniem w dniach ostatecznych

Jezus wykonał etap dzieła,

który wypełnił istotę „Słowo było u Boga”.

Prawda o Bogu była więc u Boga,

Duch Boga zaś był w ciele,

nieoddzielnym od Niego.

Ciało Boga było z Duchem,

co bardziej dowodzi,

że Jezus był Bogiem w ciele.


Dzieło w dniach ostatecznych wypełnia

wewnętrzny sens tego,

że „Słowo staje się ciałem”.

I nadaje też głębszy sens słowom

„Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo”.

I pozwala ci mocno wierzyć w to,

że „Na początku było Słowo”.


To jest bowiem dzieło drugiego wcielenia,

ostatni raz, gdy Bóg staje się ciałem,

dopełniając sens, jaki ma wcielenie.

W całości wyraża i realizuje dzieło Boga w ciele,

doprowadza do końca erę Boga wcielonego.


W czasie, gdy świat był stwarzany,

Bóg posiadał słowa,

tak, Jego słowa były u Niego.

On zaś był od nich nieoddzielny.

Ostatni wiek wyjaśnia ich moc oraz władzę.

Człowiek widzi wszystkie drogi Boga,

słyszy wszystkie Jego słowa.

To dzieło końcowe.


Musisz te rzeczy dokładnie pojąć.

Nie chodzi tu o poznanie ciała,

ale o to, jak dochodzisz do

zrozumienia ciała i Słowa.

O tym właśnie musisz nieść świadectwo,

o tym wszyscy muszą się dowiedzieć.


To jest bowiem dzieło drugiego wcielenia,

ostatni raz, gdy Bóg staje się ciałem,

dopełniając sens, jaki ma wcielenie.

W całości wyraża i realizuje dzieło Boga w ciele,

doprowadza do końca erę Boga wcielonego.


Adaptacja na podstawie: Praktyka (4), w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło

Wstecz: 198 Znaczenie dwóch wcieleń Boga

Dalej: 200 Bóg wcielony w dniach ostatecznych kończy Boże zarządzanie

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

281 Czas

ⅠSamotna dusza z dala przybywa,sprawdza przyszłość, przeszłości szuka,żmudnie trudzi się i goni za snem.Nie wie skąd przychodzi, ani dokąd...

256 Jak Bóg panuje nad wszystkim

ⅠOdkąd płacząc, przychodzisz na ten świat,obowiązek wypełniasz swój.Rolę swą przyjmujesz w Bożym porządku,w Bożym planie rozpoczynasz...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze