619 Prowadź słuszną walkę w imię prawdy

Jeżeli pragniecie prowadzić słuszną walkę w imię prawdy, to przede wszystkim nie wolno wam dać szatanowi szansy na działanie. Aby to osiągnąć, musicie być jednomyślni i zgodnie służyć, wyrzec się wszystkich swych pojęć, opinii, poglądów i sposobów postępowania, wyciszyć we Mnie swe serca, skupić się na głosie Ducha Świętego, zważać na Jego dzieło i doświadczyć szczegółowej istoty słów Bożych. Musi wam przyświecać jedna jedyna intencja: że da się wykonać Mą wolę. Poza nią nie powinniście mieć żadnych innych zamiarów. Polegajcie na Mnie całym sercem, uważnie obserwujcie Moje czyny i sposób działania, całkowicie wyrzeknijcie się opieszałości.

Wasz duch musi być bystry, a oczy otwarte. Zazwyczaj, jeśli chodzi o tych, których intencje i cele nie są słuszne, jak również o tych, którzy pragną być dostrzegani przez innych, którzy chętnie podejmują się różnych rzeczy, którzy często przeszkadzają, którzy są mocni w mędrkowaniu na temat doktryny religijnej, którzy są sługami szatana, itp. – gdy tacy ludzie powstają, stają się problemem dla kościoła, co powoduje, że jedzenie i picie Bożych słów przez braci i siostry idzie na marne. Gdy spostrzeżecie, że takie osoby bawią się w gierki, natychmiast je potępcie. Jeżeli nie zmienią się pomimo ponawianych napomnień, wówczas poniosą stratę. Jeżeli ci, którzy uparcie trwają w swych nawykach, próbują się bronić i usiłują ukryć swe grzechy, kościół powinien natychmiast ich wykluczyć i nie pozostawić im żadnego pola manewru. Nie ratujcie róż, gdy płoną lasy. Patrzcie na wszystko w szerokim kontekście.

Adaptacja na podstawie: Wypowiedzi Chrystusa na początku, rozdz. 17, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło

Wstecz: 618 Służ tak, jak czynili to Izraelici

Dalej: 620 Poświęć swe serce wykonywaniu woli Boga

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

301 Obyś zawsze był w moim sercu

ⅠTy towarzyszysz mi w każdej porze roku.Gdy patrzę na Twoją samotną twarz,fale smutku zalewają moje serce.Nigdy nie próbowałem złagodzić...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze