1001 Wszystko, co Bóg czyni, jest sprawiedliwe

I

Wiedza o Bogu nie polega na powiedzeniu, jaki jest Bóg, w oparciu o ludzie poglądy; w ludzkim spojrzeniu na rzeczy nie ma prawdy. Musisz dostrzegać, jaka jest istota Boga, jak również jakie jest Jego usposobienie. Ludzie nie powinni postrzegać istoty Boga na podstawie żadnego zjawiska zewnętrznego wynikającego z tego, co Bóg uczynił lub z czym się rozprawił. Boże usposobienie jest sprawiedliwe; wszystkich traktuje On równo. Nie oznacza to, że osoba sprawiedliwa nie musi być poddana próbom lub że osobę sprwiedliwą należy chronić. Nie o to chodzi. Bóg ma prawo poddać cię próbom. Jest to wyraz Jego sprawiedliwego usposobienia. Bóg zrobi to, na co ma ochotę, ale ma też prawo, by nie robić tego w ten sposób. Ma prawo załatwić te sprawy po swojemu; Jego usposobienie jest sprawiedliwe.

II

Sprawiedliwość nie jest w żadnej mierze bezstronna czy racjonalna; nie jest to egalitaryzm ani kwestia przyznania ci tego, na co zasłużyłeś stosownie do tego, jak wiele pracy wykonałeś, ani też zapłaty za wykonaną pracę, ani wreszcie dania ci tego, co ci się należy, stosownie do włożonego przez ciebie wysiłku. Nie na tym polega sprawiedliwość. Załóżmy, że Bóg wyeliminowałby Hioba po tym, jak Hiob niósł o Nim świadectwo: także i wtedy Bóg byłby sprawiedliwy. Czemu nazywamy to sprawiedliwością? Jeśli coś jest zgodne z pojęciami ludzi, wówczas łatwiej jest im powiedzieć, że Bóg jest sprawiedliwy; gdy jednak nie dostrzegają owej zgodności z ich pojęciami – gdy jest to coś, czego nie są w stanie zrozumieć – wówczas jest im niezwykle trudno powiedzieć, że Bóg jest sprawiedliwy. Istotą Boga jest sprawiedliwość. Choć nie jest łatwo zrozumieć, co Bóg czyni, wszystko, co czyni, jest sprawiedliwe; to tylko ludzie tego nie rozumieją.

III

Kiedy Bóg oddał Piotra szatanowi, co odpowiedział Piotr? „Ludzkość nie jest w stanie pojąć, co czynisz, ale we wszystkim, co czynisz, zawiera się Twoja dobra wola; we wszystkim tym jest sprawiedliwość. Jakże mam nie wychwalać Twoich mądrych uczynków?”. Wszystko, co Bóg czyni, jest sprawiedliwe. Chociaż być może nie potrafisz tego pojąć, nie powinieneś wydawać arbitralnych osądów. Jeśli coś, co Bóg czyni, nie wydaje ci się rozsądne, lub jeśli masz jakiekolwiek pojęcia na ten temat i mówisz w związku z tym, że Bóg nie jest sprawiedliwy, to ty sam jesteś najbardziej nierozsądny. Piotr nie mógł pojąć pewnych rzeczy, lecz był pewien, że jest w nich obecna Boża mądrość i dobra wola. Ludzie nie są w stanie pojąć wszystkiego; istnieje wiele rzeczy, których nie potrafią zrozumieć. Poznanie Bożego usposobienia naprawdę nie jest łatwe.

Na podstawie rozdziału

„Jak rozumieć sprawiedliwe usposobienie Boga”

w księdze „Zapisy przemówień Chrystusa”

Wstecz: 1000 Jak pójść ścieżką Piotra

Dalej: 1002 Gdy nie dążysz do prawdy, kroczysz ścieżką Pawła

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce