572 Ci, którzy wątpią i spekulują na temat Boga, są najbardziej zwodniczy

Cieszą Boga ci, co podejrzliwi nie są,

i ci, co prawdę chętnie przyjmują.

O nich wielce troszczy się On,

uczciwi są w oczach Jego.

Jeśliś kłamliwy, będziesz nieufny

wobec ludzi i rzeczy.

Wiara twa na podejrzeniach oparta.

Bóg wiary takiej nie uzna.

Bez prawdziwej wiary,

tym bardziej brak ci prawdziwej miłości.


Jeśli wątpisz i domysły snujesz o Bogu,

jesteś najpodstępniejszym z ludzi.


Wątpisz, czy Bóg może jak człek być,

grzeszny wielce i małego serca,

bez uczciwości, bez prawości,

przebiegły i podły,

miłe mu ciemność i zło.

Czyż tym, co tak sądzą,

nie brak wiedzy o Bogu?

Taka wiara to sam grzech.


Jeśli wątpisz i domysły snujesz o Bogu,

jesteś najpodstępniejszym z ludzi.


Sądzą niektórzy,

że pochlebstwami zjednają Boga,

zaś ci, co schlebiać nie umieją

w Bożym domu lubiani nie będą.

Czy taką tylko wiedzę

zyskaliście przez lata?

To więcej niż niezrozumienie,

bluźnicie Duchowi Boga i Niebu.

Mówi tedy Bóg, że ta wiara

oddali was bardziej od Boga

i wzmoże Wasz opór wobec Niego.

Ujrzeliście wiele prawd przez dzieło Boże.

Czy wiecie, co słyszał Bóg?

Ilu z was chętnie prawdę przyjmie?


Jeśli wątpisz i domysły snujesz o Bogu,

jesteś najpodstępniejszym z ludzi.


Adaptacja na podstawie: Jak poznać Boga na ziemi, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło

Wstecz: 571 Przyjęcie prawdy jest jedyną ścieżką do zbawienia

Dalej: 573 Ludzkim obowiązkiem jest powołanie istoty stworzonej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

610 Naśladujcie Pana Jezusa

ⅠJezus wypełnił misję Boga,dzieło odkupienia wszystkich ludzi,oddając swoje troski Bożej wolibez egoistycznych celów i planów.Na pierwszym...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze